Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarmöte 2015-01-20. Agenda 1.Vision 2.Begränsade Registerutdrag 3.Tränarutbildning C Ungdom 4.Landslagets Fotbollsskola 5.Ledarinventering 6.Nivåanpassning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarmöte 2015-01-20. Agenda 1.Vision 2.Begränsade Registerutdrag 3.Tränarutbildning C Ungdom 4.Landslagets Fotbollsskola 5.Ledarinventering 6.Nivåanpassning,"— Presentationens avskrift:

1 Ledarmöte 2015-01-20

2 Agenda 1.Vision 2.Begränsade Registerutdrag 3.Tränarutbildning C Ungdom 4.Landslagets Fotbollsskola 5.Ledarinventering 6.Nivåanpassning, Match- & Träningsplanering 7.Föreningsledare 8.Material 9.Ekonomi & avgifter 10.Status: Brunnbyvallen & Nytt klubbhus 11.Introduktion i Fotboll för Åk1 (Brännkärr) 12.Övriga frågor

3 VISION Alsike IF skall vara en del av Alsike. Alsike IF:s verksamhet skall vara den naturliga mötespunkten för barn och ungdomar i Alsikes närområde. Alsike IF skall vara en modern och aktiv idrottsförening med stark klubbkänsla.

4 VISION Alsike IF skall bedriva idrott med fokus på barn och ungdomar. Alsike IF skall arbeta aktivt med att utveckla barn och ungdomar inom både idrott och ledarskap.

5 Begränsade Registerutdrag Åtgärder för att minska risken för trakasserier och övergrepp samt hur kontrollen går till. 1.Styrelsen informerar medlemmarna i föreningen att den kommer att begära att de som regelbundet möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet ska visa begränsade registerutdrag. 2.Styrelsen ska utse två personer med mandat att besluta om personen är lämpliga att erhålla den tilltänkta uppgiften. 3.Personen ska själv ta kontakt med polismyndigheten och begära utdrag. 4.Personen visar upp utdraget för utsedda personer. 5.Dessa två ska alltid kontrollera det begränsade registerutdraget tillsammans. 6.Lagen föreskriver att en kontroll av ett registerutdrag inte får dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp – Detta görs detta i en pärm och omfattar enbart ”godkänd” eller ”icke godkänd” samt personuppgifter. 7.Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas/skickas tillbaka efter att kontrollen är utförd. 8.Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller ej. Varje person har rätt till ett utdrag per år och lagen föreskriver att registerutdraget inte får vara äldre än ett år för att vara giltigt.

6 Tränarutbildning C Ungdom Fr.o.m. januari 2015 införs en nationell barn- och ungdomstränarutbildning, Tränarutbildning C (Bas 1) Tränarutbildning B Ungdom Från och med 2015 gäller nedanstående för minst en ledare i ledarstaben (se UFF tävlingsföreskrifter för 10-12 & 13-17 år: Krav på Bas 1 utbildning i alla åldrar och nivåer ska gälla 2015. Dispens beviljas 1 år om utbildningsplan finns. Tränarutbildning C, Kursdag 1 08.30-11.00 Inledning, Beskrivning av spelet Fika/ombyte 11.00-12.30 Anfallsspel. Speluppbyggnad - driva – Praktik 12.30-13.30 Lunch 13.30-15.30 Med barnen i fokus Barnfotboll och lärande, Fika/ombyte 15.30-17.00 Anfallsspel. Komma till avslut och göra mål - skjuta – Praktik 17.30-18.00 Webbuppgifter och avslutning Tränarutbildning C, Webbuppgifter Tränarutbildning C, Kursdag 2 08.30-11.00 Inledning, Att kunna förstå fotboll, Träningsplanering, Fika/ombyte 11.00-12.30 Anfallsspel. Speluppbyggnad – spelbarhet och spelavstånd – Praktik 12.30-13.30 Lunch 13.30-15.30 Tränarens förhållningssätt under match, Leken som metod, Fika/ombyte 15.30-17.00 Fysisk träning i barnfotbollen genom lek – Praktik 17.30-18.00 Avslutning Genomföra ”Tränarutbildning C” i egen regi Vilka? Samtliga tränare som inte har fullgjort Bas 1 När? (Förslag …) 7:e mars – Kursdag 1 21:a mars – Kursdag 2 Var? Alsike Skola och Konstgräs/Grusplan/Bollarenan Vilka dagar passar bäst? ”Frivillig” som arrangerar?

7 Landslagets Fotbollsskola Vi vill ge barn upp till 11-års ålder möjlighet att under en vecka kunna delta i en fotbollsskola på hemmaplan som leds av unga ledare (som ett sommarjobb). Deltagarna ska ges möjlighet att utveckla sina fotbollskunskaper genom fotbollsövningar tillsammans med lek och andra aktiviteter – inte bara fotboll. För att inte konkurrera med andra föreningar i vår närhet äger Alsike IF:s fotbollsskola rum direkt under sommarlovets början. Ska arrangeras av våra P/F-11 trupper med stöd av P/F-12 som har erfarenhet från föregående år. 2013 : F-03 (5 dagar, 60 deltagare, 13 ledare) 2014 : F-03 (5 dagar, 73 deltagare, 13 ledare) 2015 : P/F-04 2016 : P/F-05 2017 : P/F-06 2 personer med ansvar för planering och genomförande behövs utses senast i mitten av mars.

8 Ledarinventering Syfte och mål: Uppdatera e-post distributionslistorna på …@alsikeif.com Se över utbildningsstatus och planering av utbildningar Säkerställa att Begränsade Registerutdrag från belastningsregistret kontrollerats. Information som behövs är: Träningsgrupp Namn E-post Roll i truppen Nuvarande utbildningsnivå Skicka till utbildningsansvarig@alsikeif.comutbildningsansvarig@alsikeif.com Senast 1 Februari

9 Nivåanpassning, Match- & Träningsplanering 7–9 år Träningar per vecka: 1-2 Matcher/spelare/säsong: 20 Matcher per vecka (serie): 1 Spelform: 5-manna Antal spelare till match: Fritt antal, helst 7, max 9-10 Deltagande i cup/turnering: Närområde/Eget distrikt Cup/turneringar per år: Max 2 10–12 år Träningar per vecka: 1-3 Matcher/spelare/säsong: 20-25 Matcher per vecka (serie): 1 Spelform: 7-manna Antal spelare till match: Fritt antal, helst 9-10, max 11-12 Deltagande i cup/turnering: Distriktet/Regionen Cup/turneringar per år: Max 2 Fotbollens Spela, Lek och Lär … Verksamheten ska anpassas till deltagarnas förutsättningar. Speciellt barn behöver få spela lika mycket och turas om att spela från start. Likaså ska de få spela på olika positioner och turas om att vara lagkapten. Matcherna ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen där resultatet inte är i fokus. Varje spelare måste få möjlighet att träna minst dubbelt så mycket som han eller hon spelar match. UFF:s definition av nivåanpassning och toppning Toppning; Att på någon/några andras bekostnad skapa en tillfällig och kortsiktig framgång. Nivåanpassning; Att utifrån grupp/individ anpassa verksamheten så att utvecklingen för varje individ blir optimal. Syftet är att barnens olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. Målet är att få alla att lyckas och känna bekräftelse.

10 Föreningsledare StyrelsenFöreningsledare Roll (Område)Namn OrdförandeJerker Wallström Vice OrdförandeCarolina Thulin SekreterareCarolina Thulin KassörAnders Falk Informationsansvarig Vara "signalförstärkare" både ut från och in till föreningen. Skapa en kommunikationsplan med konkreta informationsinsatser för att nå ut med budskap till omgivningen. Ansvarar för exekvering av gällande kommunikationsplan. Sponsor/Bidragsansvarig Identifiera presumtiva samarbetspartners till föreningen i samråd med styrelsen. Organisera försäljning av t.ex. klubbrabatten. Ansvarar för att identifiera och ansöka om alla bidrag med undantag av aktivitetsstöd. Roll (Område)Namn AnläggningsansvarigMagnus Skärström Klubbarrangemang Arrangerar Föreningsfestligeter, aktivitetsdagar, Alsikedagen, mm PlanbokningarAndy Browning Domaransvarig Verka för att föreningens medlemmar utbildar sig till domare. Upprätthåller en lista med domare åt föreningens lag. IT-AnsvarigJoakim Karlström MaterialansvarigAnders Falk NärvaroansvarigPär Johansson Ombudsman Verka som opartisk eskaleringsperson för föreningens medlemmar vid oegentligheter inom föreningens verksamhet. Utreder opartiskt och rekommenderar förslag på lösning samt proaktiva åtgärder. UngdomsansvarigFredrik Sund Utbildningsansvarig Säkerställer utbildningen av klubbens ledare i enlighet med de krav på utbildningsnivå som ställs. Skapa en övergripande plan för ledarnas utbildning. Fler behövs! Utbildningsansvarig, Informationsansvarig, Sponsor/Bidragsansvarig,,,

11 Material Matchkläder: – Alla matchkläder (tröja och shorts) skall lämnas in under januari månad. Kläder skall vara tvättade vid inlämning. – Inventering om behov för säsongen 2015 skall fyllas i och lämnas in under januari månad. – Omfördelning, hantering och utlämning kommer att ske under februari månad. – I det fall nya kläder måste beställas kommer de att levereras snarast möjligt. – Inga specifika nummer i en viss storlek garanteras. – Bortatröjor till 9- och 11-manna lag.

12 Material Profilkläder: – Träningsoverall: Ljusgul ”Condivo 14” kommer att vara möjlig att beställa under 2015 som komplettering, därefter utgår den ur Alsike IF:s sortiment. Ny träningsoverall ”Alsike IF” finns nu att beställa. Är primär overall för alla nya lagbeställningar. – Träningskläder: Ny träningströja. Träningsshorts är oförändrade.

13 Material Försäljning av profilkläder: – Föreningen har lager av träningströjor, träningsshorts, strumpor och mössor. – Under 2015 kommer vi ha ”öppet” 2-4 gånger per månad så att medlemmar kan komma och köpa profilkläder direkt från förrådet och betala med kort. – Vid beställning genom lagledare till flera spelare och fakturering till träningsgrupps kassa erhålls ca 5% rabatt. Priser i profilguide gäller. – Priser 2015: Träningströja:210 kronor Gammal träningströja:100 kronor Träningsshorts:170 kronor Strumpor:101 kronor Mössa:45 kronor

14 Ekonomi & avgifter Ekonomi: – 2014: Ett bra år för Alsike IF med positivt resultat. – Budget arbete för 2015 på det stora hela färdigt. Vi ser kraftigt ökade kostnader: Drift och underhåll av Brunnbyvallen. Finansiering av nytt klubbhus. Ledarutbildning med anledning av höjda utbildningskrav på ledare. – För att klara ny situation måste tyvärr: Medlemsavgifter höjas. Aktivitetsavgifter höjas. Fortsatt krav på försäljning av klubbrabatten både vår och höst. – Ny avgiftsnivå bedöms som realistisk för överskådlig framtid.

15 Ekonomi & avgifter Avgifter: – Rutiner för medlemsuppföljning har införts och kommer att förfinas under 2015: Medlemsavgift skall vara betald senast efter 4 träningstillfällen. Både förenings- och aktivitetsledare skall vara medlemmar i föreningen. Aktivitetsavgift (där så är tillämpligt) skall betalas för alla som är uppförda på en LOK-stödsgrundande aktivitet. Medlemsregister skickas ut till lagledare vid varje månads slut. Träningsgrupper är ansvariga att följa upp att deltagare betalt medlemsavgift och för att kräva in aktivitetsavgift. Träningsgruppen kommer att faktureras aktivitetsavgift månadsvis baserat på LOK redovisning.

16 Ekonomi & avgifter Avgifter: – Medlemsavgifter 2015: Enskild medlem: 350 kr Familj: 700 kr – Aktivitetsavgifter: 5-manna:500 kr. 7-manna:600 kr. 9-manna:700 kr. 11-manna:800 kr (inkluderar licens). Aktivitetsavgiften inkluderar en träningströja.

17 Ekonomi & avgifter Viktigt att tänka på: – Korrekt och kontinuerlig LOK registrering för ALLA träningsgrupper, inklusive fotbollslek. – Inbetald medlems och aktivitetsavgift är en förutsättning för att vår verksamhet skall kunna fungera. Önsketänkande: – Vi är i behov av sponsorer. Känner ni till någon som är intresserad att synas i samband med vår verksamhet är vi tacksamma om ni förmedlar kontakten.

18 Ekonomi & avgifter Förändringar 2016: – Träningsgruppernas kassa skall finnas på separata konton som tillhör Alsike IF. – Träningsgrupperna skall säkerställa att enkel bokföring finns för träningsgruppens medel. – Träningsgruppernas saldo skall vara synligt i Alsike IF:s bokföring som en tillgång. – Förändringen innebär INTE att föreningen kommer att lägga sig i träningsgruppernas ekonomi så länge träningsgruppen existerar och fungerar. – Förändringen är baserad på rekommendationer runt ”lagkonton” från Riksidrottsförbundet. – Förändringen skyddar träningsgruppen om träningsgruppens kassör skulle råka ut för dödsfall (lagkontot tillfaller dödsbo), om träningsgruppens kassör skulle råka i ekonomiskt trångmål (lagkontot tillfaller kronofogden).

19 Status: Brunnbyvallen & Nytt klubbhus Start med vår verksamhet under maj månad, beroende på vintern. SET ansvarar för driften till mitten juni. Drift & skötsel därefter? Detta är en punkt som står högt på agendan. Yngre lag kommer prioriteras till en början. Bygglov för klubbhus är sökt. Bodar vid gamla IP kommer flyttas då bygglovet är klart.

20 Introduktion i Fotboll Introduktion i fotboll för barn i ÅK1. Rekrytera barn att börja idrotta Brännkärrsskolan – 3 ggr i april Ledare sökes (ev ålder 14-19 år) Någon form ersättning utgår

21 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Ledarmöte 2015-01-20. Agenda 1.Vision 2.Begränsade Registerutdrag 3.Tränarutbildning C Ungdom 4.Landslagets Fotbollsskola 5.Ledarinventering 6.Nivåanpassning,"

Liknande presentationer


Google-annonser