Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig turism – nya möjligheter för Åland Branschträff 3 mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig turism – nya möjligheter för Åland Branschträff 3 mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig turism – nya möjligheter för Åland Branschträff 3 mars 2016

2 Turism för alla – bekvämt för alla Avgörande för 10% av befolkningen Bekvämt för 100% av befolkningen Nödvändigt för 40% av befolkningen

3 Faktorer som påverkar Demografisk förändring – allt större andel av befolkningen är äldre Mer än 80 miljoner européer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättningar vill också resa!

4 Tillgänglig turism – en växande global trend

5 Befolkning med tillgänglighetsbehov, I EU 27 och viktigaste marknaderna Källa: EU studien “ Economic impact and travel patterns of accessible tourism”

6 Nuvarande efterfrågan på tillgänglig turism i EU från personer med tillgänglighetsbehov; räknat i tusental resor. (2012)

7 Hur många efterfrågar tillgänglighet? Beräknat antal européer med tillgänglighetsbehov (enligt EU studien) 138 milj. (2011) = ca 27 % Mer än var fjärde europé är i behov av god tillgänglighet http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/accessible/index_en.htm

8 Slutsatser i EU-studien De allra flesta destinationer som lyckats har haft samarbete mellan företag – men minst lika viktigt är förekomsten av tillgängligt utbud inom hela kedjan. Framgång bygger på att branschkunskap och erfarenhet kombineras med kunskap om målgruppens behov Approachen Turism för alla/mainstream – inte handikappturism – ger framgång.

9

10

11 Hur möter vi efterfrågan? Efterfrågan på tillgängliga resmål överstiger vida tillgången! http://www.accessibletourism.org

12 Resvanor Turister med funktionsnedsättning…. -Reser gärna under lågsäsong -Spenderar mer pengar på resmålet än genomsnittsturisten -Stannar fler dagar än genomsnittsturisten -Är mer lojal med en destination än genomsnittsturisten -Reser sällan ensam ______________ Källa: Tyska förbundsministeriet för näringsliv och teknologi, 2008: Barrierefreier Tourismus für alle in Deutchland – Erfolgsfaktoren und Massnahmen

13 Vad kan Åland vinna på detta? Många ur målgruppen söker sig hit (färjetrafiken, naturen, bilburen turism m m) Bra exempel finns inom alla delar av kedjan Nära – ger bra möjligheter till samverkan

14 Hela kedjan måste fungera !

15 Ett tillgängligt resmål Utbudet längs hela kedjan måste vara utformade för att passa alla (något för alla): Produkter, anläggningar, service -Kan användas av de flesta utan särskilda anpassningar -Kan enkelt anpassas för att möta olika behov -Hjälpmedel finns att ta till om så krävs -Involvera besökarna i utveckling av resmålet!

16 Fyra huvudteman Tillgänglighet …. genom hela kedjan: Information (sökvägar, websidor, bokning) Transporter (fordon, terminaler, byten, assistans) Infrastruktur (attraktioner, logi, restauranger, gator e t c) Service (Guidning, bemötande, paket, utflykter)

17 Vad kan man som företagare göra? Inventera! Hitta din nisch – bygg på styrkorna Ta in tillgänglighet i information och marknadsföring Samarbeta med andra på destinationen

18 Fördel Åland God tillgänglighet kan uppnås med begränsade insatser Möjlighet att utveckla utbudet även under lågsäsong Begränsad konkurrens från Sverige/Finland Redan på väg: handlingsprogram ”Ett tillgängligt Åland”

19 Diskutera! Hur kan vi samverka? Marknadsföring – Åland för alla? Bra exempel och föregångare – vad kan vi lära?


Ladda ner ppt "Tillgänglig turism – nya möjligheter för Åland Branschträff 3 mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser