Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Titel på presentationen 2016-09-18 Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Titel på presentationen 2016-09-18 Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam."— Presentationens avskrift:

1 1 Titel på presentationen Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam

2 Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som har en inkomst över det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar, kr/månad de första 100 dagarna, inte en tillräcklig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen minskar gapet mellan den faktiska lönen och a-kassans ersättning.

3 Obligatorisk inkomstförsäkring Försäkringen består av ett grundskydd som ingår i medlemskapet och omfattar alla medlemmar. Grundförsäkringen försäkrar månadsinkomsten (vissa grupper har ett inkomsttak) i det antal dagar som gruppen har valt.

4 Obligatorisk inkomstförsäkring FörsäkringsberättigadMedlem i grupp som har tecknat avtal om obligatorisk inkomst- försäkring OmfattningErsättning vid arbetslöshet och inkomstförlust som överstiger arbetslöshetskassans inkomsttak SlutålderHögst 65 år KvalifikationstidMedlem i gruppen i 12 månader KarenstidEnligt ALF eller den avtalade ErsättningI högst det antal dagar gruppen har valt och längst t o m månad före 65 år Ersättningens storlek80 % av ersättningsgrundande inkomst efter skatt

5 Medlemsvillkor För att kunna få ersättning från försäkringen måste medlemmen varit oavbrutet medlem i gruppen de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde. Under kvalifikationstiden får medlemmen inte ha varit arbetslös. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då medlemmen har sin första karensdag i a-kassans ersättningsperiod.

6 Vem kan få ersättning? Medlem som har en ersättningsgrundande inkomst över det inkomsttak som a-kassan tillämpar. Medlem som har blivit arbetslös och som har rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

7 Ersättningens storlek Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas på den ersättningsgrundande inkomst som a-kassan fastställt vid arbetslöshetens inträde. Ersättning betalas ut med ett belopp som motsvarar 80 procent (dag , 70 procent från dag 201) av den del av den ersättningsgrundande inkomsten efter skatt, som överstiger det inkomsttak som a- kassan tillämpar. Se exempel 

8 Ersättningsgrundande ersättning kr/mån Dag Från a-kassan = * 80 % - skatt = – = kr/mån Din nivå = * 80 % - schablonbelopp = – = kr/mån Din ersättning = kr/mån från a-kassan kr/mån från förbundets inkomstförsäkring = kr/mån

9 Ersättningsgrundande ersättning kr/mån Dag Från a-kassan = * 80 % - skatt = – = kr/mån Din nivå = * 80 % - schablonbelopp = – = kr/mån Din ersättning = kr/mån från a-kassan kr/mån från förbundets inkomstförsäkring = kr/mån

10 10 A-kassa och inkomstförsäkring vid kr Karensdagar Dag Dag kr/dag från a-kassan 760 kr/dag från a-kassan. 760 kr/dag från a-kassan Dag kr/dag Inkomstförsäkring, ersättning i högst 100 dagar

11 11 A-kassa och inkomstförsäkring vid kr Karensdagar Dag Dag kr/dag från a-kassan 760 kr/dag från a-kassan Dag kr per dag Inkomstförsäkring, ersättning i högst 200 dagar 512 kr per dag

12 Så här går det till vid arbetslöshet A-kassan meddelar beslut om a-kasseersättning och sänder med anmälningsblankett för inkomstförsäkringen. Medlemmen ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen genom att till sitt förbund sända in anmälningsblanketten kopia på a-kassans beslutsbrev sitt utbetalningsbesked för första utbetalningsperioden i a-kassan. Utbetalningen från försäkringen följer a-kassans regler, det vill säga maximalt fem ersättningsdagar per vecka, 22 dagar per månad.

13 Så här går det till Förbundet behandlar ansökan och sänder den vidare till Förenade Liv. Förenade Liv beslutar om ersättning och gör utbetalning från inkomstförsäkringen. Medlemman skickar därefter fortlöpande kopia på sina utbetalningsbesked från a-kassan till Förenade Liv – per post eller mejl. Om arbetslösheten upphör innan medlemmen har nått upp till max antal dagar kan återstående dagar betalas ut om han återigen blir arbetslös inom 12 månader.


Ladda ner ppt "1 Titel på presentationen 2016-09-18 Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam."

Liknande presentationer


Google-annonser