Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diabetesfall för gruppdiskussion AT-dag 151111/151112 Eva Ekerstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diabetesfall för gruppdiskussion AT-dag 151111/151112 Eva Ekerstad."— Presentationens avskrift:

1 Diabetesfall för gruppdiskussion AT-dag 151111/151112 Eva Ekerstad

2 Patientfall 1 Man född 1938. Vikt 103 kg, längd 180 cm, BMI ca 32. Besväras sedan några veckor tillbaka av törst, polyuri och dimsyn. Gått ned ca 2 kg i vikt sedan några veckor. Söker VC och har p-glukos 22 mmol/l kl. 11. Inremitteras till med.akuten. Ingen ketonuri. Opåverkad. Fortsatt handläggning? Behandling?

3 Patientfall 2 Kvinna född 1954. BMI ca 24, vikt 62 kg. Varit mycket trött ett par månader, senaste veckorna törstat mer. Gått ned ca 6 kg i vikt sedan ett par månader. Söker VC. P-glukos 16 mmol/l kl. 14.30. Opåverkad, 2+ för ketoner i urin. Inremitteras till med.akuten. Fortsatt handläggning? Behandling?

4 Patientfall 3 Kvinna född 1926. Numera normalviktig, vikt 58 kg. Tidigare BMI ca 28. Haft känd tablettbehandlad diabetes mellitus sedan 10 år. Haft behandling med Glibenklamid 3,5 mg dagligen samt Metformin 500 mg 1x3. Varit tröttare på servicehemmet på sistone. Gått ned några kg i vikt de senaste månaderna. Söker VC.

5 Patientfall 3 forts. P-glukos 24 mmol/l. Ingen ketonuri. Krea 120. Inremitteras till med.akuten. Handläggning? Behandling?

6 Patientfall 4 Kvinna född 1930. Vikt 74 kg, BMI 28. Väsentligen frisk tidigare men nyligen fått diagnosen polymyalgia reumatika. Står på 20 mg Prednisolon dagligen. Klagar på VC över ökad törst och trötthet. P- glukos på eftermiddagen 24 mmol/l. Ingen ketonuri. Opåverkad i övrigt. Handläggning? Behandling?

7 Patientfall 5 Man född 1980. Vikt normalt 75 kg, längd 180 cm. Tidigare väs. frisk. 3 veckors anamnes på trötthet ca 8 kg viktnedgång, törst, polyuri, dimsyn. Inkommer akut till med.akuten pga. kräkningar och uttalad slöhet. P-glukos 34 mmol/l, ketonuri 4+, pH 7,18. Fortsatt handläggning?

8 Patientfall 5, forts. Efter några timmar är ketoacidosen bruten och pat mår bättre. Förslag till initial subcutan insulinbehandling?

9 Patientfall 6 Kvinna född 1950. Överviktig med BMI 35. Tidigare väs frisk. Far med typ 2-diabetes.Dålig motionsgrad. Röker ej. Söker VC pga trötthet. Ingen direkt polyuri eller polydipsi. Ingen viktnedgång. Utredning visar p-glukos 12 mmol/mol på senförmiddagen. BT 145/91 höger arm efter en stunds vila. Kompletterande provtagning: HbA1c 68 mmol/mol, Na 136, K 4,2, Krea 85, Kolesterol 6,1, triglycerider 1,2, HDL 1,0, LDL 4,5. Fortsatt handläggning?

10 Patientfall 6, forts. Efter 2 månader är HbA1c 45 mmol/mol, BT 130/78, LDL har sjunkit till 2,1. Patienten mår bra. Hon går ned några kg i vikt och ökar motionsgraden. Hon fortsätter på kontroller på VC och allt är stabilt under 7 år, därefter åter stigande HbA1c till 55 mmol/mol. Åtgärd?

11 Patientfall 7 Man född 1943. BMI 39. Låg motionsgrad. Känd typ 2-diabetes sedan ca 10 år. Tablett och insulinbehandling. Svårt att genomföra livsstilsförändringar. Tablettbeh hypertoni och tablbeh hyperlipidemi. Aktuell medicinering: T. Metformin 850 mg 1x3 (maxdos) T. Glimepirid 3 mg 1x1 (i princip maxdos) T. Januvia 100 mg 1x1 (maxdos) Inj. Insuman basal 92 E x 2 T. Enalapril comp 20 mg/12,5 mg 1x1 T. Amlodipin 5 mg 1x1 T. Atorvastatin 40 mg 1x1

12 Patientfall 7, forts. Aktuellt HbA1c 83 mmol/mol. Ingen förbättring trots kraftigt ökade insulindoser. Pat har däremot gått upp ca 12 kg i vikt det senaste halvåret i samband med insulinupptrappningen. Aktuell glukoskurva: 14,8 FF, 16,1 EF, 15,3 FL, 17,0 EF, 14,9 FM, 16,9 EM, 15,5 före natten. Fortsatt handläggning?

13 Patientfall 7, forts. Efter 3 år stiger HbA1c åter och är nu 65 mmol/mol. Insulindoserna ökas åter utan effekt. Åtgärd?

14 Patientfall 8 Kvinna född 1983. Typ 1-diabetes sedan 5 års ålder. För övrigt väsentligen frisk. HbA1c 61 mmol/mol. Aktuella glukoskurvor: Dag 1: 8,3 FF, 12,5 EF, 10,1 FL, 12,0 EL, 11,5 FM, 12,3 EM, 11,9 före natten. Dag 2: 7,9 FF, 12,0 EF, 9,1 FL, 10,2 EL, 10,0 FM, 11,8 EM, 13,1 före natten. Aktuell medicinering: Inj. Lantus 24 E på morgonen Inj. Apidra 4-6 E före frukost, lunch och middag Förslag till dosjustering?

15 Patientfall 9 Man född 1975. Typ 1-diabetes. Medicinerar med Lantus och Apidra. Inkom till akutmottagningen pga svårkontaktbar. P-glukos i ambulansen 1,3. Pat får 30 ml 30%-ig glukos i ambulansen och vaknar till. P- glukos på AVC 6,3. Han får en smörgås och lite mjölk. Efter 2 timmar är p-glukos 13,5. Kvinna född 1932. Tablettbehandlad typ 2-diabetes. Använder T. Metformin 500 mg 1x2 samt T. Glimepirid 3 mg 1x1. Inkom till AVC pga svårkontaktbar. Vid ambulansens ankomst p-glukos 1,5. Pat får 30 ml 30 %-ig glukos och vaknar till. P- glukos på AVC 6,5. Hon får en smörgås och lite mjölk. Efter 2 tim är p-glukos14.

16 Patientfall 9, forts. Man född 1993. Typ 1-diabetes. Medicinerar med Tresiba och NovoRapid. Inkom till akutmottagningen svårkontaktbar. P-glukos i ambulansen 1,4. Pat får 30 ml 30%-ig glukos i ambulansen och vaknar till. P-glukos på AVC 5,9. Han får en smörgås och lite mjölk. Efter 2 tim är p-glukos 12,9. Vilken/vilka (om någon) av ovanstående patienter bör läggas in för observation under ca 24 tim?

17 Patientfall 10 Kvinna född 1965. Typ 1-diabetes sedan ca 20 år. Nu inkommit till medicinkliniken pga akut pyelonefrit med hög feber (38,5-39 grader) och CRP 231. Insatt på Cefotaximbeh iv. Aktuell insulinbehandling: Inj. Lantus 28 E på morgonen Inj. NovoRapid ca 7 E före varje måltid Aktuella glukosvärden: 13,2 FF, 15,1 EF, 17,3 FL, 18,1 EL, 20,3 FM, 24,1 EM, 19,1 före natten Hur tänka kring dosjustering av insulin?


Ladda ner ppt "Diabetesfall för gruppdiskussion AT-dag 151111/151112 Eva Ekerstad."

Liknande presentationer


Google-annonser