Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

2 Nationella Överenskommelsen

3 Definition social ekonomi Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999 Organiserade verksamheter som primärt…  har samhälleliga ändamål  bygger på en idé eller värdegrund  är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn

4 Fakta social ekonomi  75 procent av Sveriges befolkning gör eller har gjort ideellt arbete  De som är aktiva lägger cirka 16 timmar i månaden på ideellt arbete  4 miljoner människor ägnar därför totalt 64 miljoner timmar åt ideellt arbete  En ideell timme räknas i Västra Götaland till 225 kr/timme  200 000 idéburna organisationer i Sverige

5 Fakta social ekonomi  Sektorns branschstyrka återfinns inom offentlig förvaltning, finansiella tjänster och andra samhälleliga och personliga tjänster.  Det vanligaste är att arbetsställen inom social ekonomi har 1-9 anställda.  I Västra Götaland finns det ca 27 000 anställda inom sektorn  Det motsvarar 3,5% av alla anställda i Västra Götaland

6 Vision och syfte med vår Överenskommelse Vision Genom samarbete och aktiv dialog skapa ett hållbart samhälle med nya förutsättningar för utveckling av Det goda livet i Västra Götaland Syfte Genom överenskommelsen skapa utrymme för ett långsiktigt samarbete och finna nya modeller för partnerskap och regelverk, härigenom stärks demokratin och delaktigheten samt mångfalden av aktörer Tillvarata den sociala ekonomins engagemang för hållbar utveckling i Västra Götaland Taget av regionfullmäktige 2014

7 Karaktärsdrag Social ekonomi Realisera en idé som man själv formulerat Bygger på frivillighet (sektorn har anställda ) Engagemang och förtroendeposter Mening, värde, identitet Medlemsnytta, brukarnytta, allmännytta Offentlig sektor Lagar & Förordningar utgör uppdraget Professionalitet (tjänstemän) Struktur och ansvar förtroendeposter Opartiskhet och rättssäkert Allmännytta Förtroende ömsesidighet tillit

8 Aktuella Överenskommelser Nationella Social (2008) Integration 2010) Bistånd (2015) Lokala Uppsala 2001/2012, Botkyrka 2009, Örebro 2010, Norrköping 2012, Linköping 2012, Stockholm 2012, Göteborg 2012, Trelleborg 2012, Kumla 2014, Laxå 2014, Sollentuna 2015, Västerås 2015 Malmö, Västervik, Borås, Uddevalla Värmdö, Vilhelmina, Nordanstig Hjo Sigtuna Regionala Skåne (2009) Örebro 2013) Västra Götaland (2014) Samtal pågår i Västernorrland Värmland och Halland

9 Målbild 2017  Arbetsorganisation väl inarbetad och etablerad för både social ekonomi samt Västra Götalandsregionen  Ett stabilt och utökat forum där politiker, tjänstemän samt social ekonomis aktörer agerar. En inkubator som arbetsorganisationen kan använda sig av för spridning, information och dialog  Social ekonomi används som ett verktyg för utveckling inom Västra Götalands alla verksamhetsområden  Faktiska Överenskommelser dvs idéburna partnerskapsavtal och samarbetsavtal  Lokala överenskommelseprocesser har startat i Västra Götalandsregionen till grund för lokal och delregional verksamhet

10 Målbild 2017  Relationer som skapat nya utförarkonstellationer  Ändrade upphandlingskriterier som underlättar för sociala ekonomins aktörer  Ett ökat medvetande i Västra Götalandsregionen om social ekonomis potential  Utifrån alla aktörers erfarenheter och medverkan i processen ska det ha byggts upp en kunskapsbas till nytta för utveckling och innovationer  Personer som står långt från arbetsmarknad har fått nya möjligheter till arbete och sociala nätverk  En ökad delaktighet och förståelse för varandras unika uppdrag

11 Handlingsplan 2015-2017 De 6 Principerna har bearbetats för att fungera i vår region utefter våra förutsättning och önskemål Följs upp enligt Europeiska koden Gemensamma mål, ansvar och åtgärder Ska implementeras inom alla nämnder i Västra Götalandsregionen Bred politisk vilja, beredningsgrupp tillsattes för överenskommelsen ( enhälligt beslut RF) Ca 90 organisationer har skrivit under

12 Indikatorer och struktur Information SamrådDialogPartnerskap Initiera Utvärdering Beredning 8 politiker 8 representanter social ekonomi 2 tjänstemän 50% vardera VGR GruppReferensgrupp SamrådUppfölja

13 Aktuella processer FlyktingsituationenInventering enligt Europeiska koden Utmaningar inom Hälso- och sjukvårdUpphandlingar med social hänsyn Länsstyrelsen och social ekonomiIOP = Idéburna offentliga partnerskapsavtal De delregionala nätverken framtidUtbildning samt workshops Lokala Processer Processledning för samsyn Samverkan Lokalt Regionalt NationelltKultur och integration Samhällsutmaningar och vår rollFöljer och bidrar i aktuella statliga utredningar Regional utveckling och sociala innovationerSvenska Kyrkans implementering Handlingsplan – Översättningar Beforskning Implementering i nämnder och organisationer Samråd inom olika teman för gruppen inom social ekonomi

14 Frågor Vad ser ni för möjligheter i er nämnd / styrelse att arbeta tillsammans med social ekonomi? Vilka samarbeten har ni idag? Hur skulle ni kunna utveckla samarbetet? Utmaningar?

15 Processledare  Birgitta Adler (Västra Götalandsregionen)  Camilla Olsson (den sociala ekonomin)

16 Vill du veta mer?  Birgitta Adler  0761-00 46 68  birgitta.adler@vgregion.se birgitta.adler@vgregion.se  Camilla Olsson  0702-60 20 69  camilla.olsson@coompanion.se camilla.olsson@coompanion.se  www.vgregion.se/overenskommelsen www.vgregion.se/overenskommelsen

17 Goda exempel

18 Tillväxt och utveckling  Bredbandsutbyggnaden (byanät)  Ung företagsamhet (UF)  Microfonden Väst  Coompanion  Idrotten i samhället  Vägen ut-kooperativen  Le mat Hotell ( social franchisings)  Service på landsbygden  Bygderörelsernas engagemang  Socialt entreprenörskap  Boende för ensamkommande  Asylboenden

19 Hälso- och sjukvård  Patient- och anhörigföreningar  Hospice Gabriel  Fröja mödravård  Sjukhuskyrkorna  Bräcke diakoni  Röda Korset  Rådet för Missbrukarfrågor  Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har gett den samlade folkbildningen i uppdrag att sprida kunskap om kost och motion för bäst hälsa


Ladda ner ppt "Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin."

Liknande presentationer


Google-annonser