Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturen i Örebro län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturen i Örebro län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturen i Örebro län Konjunkturläget kv Mars 2016

2 Konjunkturläget 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Örebro län och kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket. Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – görs motsvarande rapport för regionens sex län samt en gemensam för länen tillsammans. Stockholmsregionen omfattar Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län. Den här och övriga länsrapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg. Örebro län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal Under årets sista kvartal 2015 startades det totalt 401 företag i länet, varav 251 i kommunen. För länet är det en ökning med 5 % och för staden en ökning med 7 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden ökade sysselsättningen något. Antalet lediga jobb ökar i både länet och kommunen samtidigt som antalet varsel minskar i både länet och kommunen. Arbetslösheten är på en oförändrad nivå i länet och minskar i kommunen jämfört med fjärde kvartalet Under 2015 har länet fått knappt fler invånare, varav närmare i kommunen motsvarande befolkningsökningar på 1 procent. Bostadsbyggandet minskar i både länet och kommunen jämfört med fjärde kvartalet Totalt har 2098 lägenheter påbörjats i länet under 2015, varav 1791 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region Örebro län Lönesumman visar en positiv utveckling i länet jämfört med samma kvartal Under årets sista kvartal 2015 startades det totalt 401 företag i länet, varav 251 i kommunen. För länet är det en ökning med 5 % och för staden en ökning med 7 % jämfört med motsvarande kvartal På arbetsmarknaden ökade sysselsättningen något. Antalet lediga jobb ökar i både länet och kommunen samtidigt som antalet varsel minskar i både länet och kommunen. Arbetslösheten är på en oförändrad nivå i länet och minskar i kommunen jämfört med fjärde kvartalet Under 2015 har länet fått knappt fler invånare, varav närmare i kommunen motsvarande befolkningsökningar på 1 procent. Bostadsbyggandet minskar i både länet och kommunen jämfört med fjärde kvartalet Totalt har 2098 lägenheter påbörjats i länet under 2015, varav 1791 i kommunen. Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region

3 Lönesumma i privat sektor Index 100 = 2005 kv kv4 Förändring (%) sedan, Mdkr2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige289,864,030,55,2 Stockholmsregionen130,170,331,25,9 Örebro län7,462,331,74,5 Källa: Statistiska centralbyrån

4 Lönesumma, Örebro län Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4 Förändring (%) sedan, mdkr2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige Privat sektor 289,864,030,55,2 Industri 61,315,211,22,3 Tjänster 196,778,034,55,8 Övrigt* 31,7123,254,58,0 Offentlig sektor 108,647,824,04,5 Totalt 398,359,228,75,0 Stockholmsregionen Privat sektor 130,170,331,25,9 Industri 19,516,810,71,7 Tjänster 98,480,833,36,3 Övrigt* 12,3131,657,69,3 Offentlig sektor 38,045,224,54,2 Totalt 168,163,929,65,5 Örebro län Privat sektor 7,462,331,74,5 Industri 2,122,214,11,9 Tjänster 4,487,839,25,6 Övrigt* 0,982,946,46,2 Offentlig sektor 3,650,222,74,1 Totalt 11,058,128,64,4 *I övrigt ingår jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet samt okänd näringsgren

5 Nyregistrerade företag 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,6 Stockholmsregionen8 7019, ,5 Örebro län4015, ,0 Örebro kommun2516,89135,3 Källa: Bolagsverket *De fyra senaste kvartalen

6 Företagskonkurser Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,2 Stockholmsregionen733-14, ,4 Örebro län44-4,3158-9,7 Örebro kommun268,393-7,0 *De fyra senaste kvartalen

7 Sysselsättning Index 100 = 2008 kv1 AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv4 årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv4 Sverige ,29,81,6 Stockholmsregionen ,411,11,4 Örebro län ,38,82,2 Källa: Statistiska centralbyrån *De fyra senaste kvartalen

8 Sysselsättning i Örebro län Källa: Statistiska centralbyrån AntalFörändringFörändring (%) sedan, 2015 kv4Årstakt*2008 kv12010 kv12014 kv4 Total ,38,82,2 Jordbruk, skogsbruk & fiske ,425,060,7 Tillverkning & utvinning, energi och miljö ,87,91,5 därav Tillverkning av verkstadsvaror ,7-3,9-11,7 Byggverksamhet ,921,1-16,4 Handel ,00,05,3 Transport ,011,513,0 Hotell och restaurang ,412,59,8 Information & kommunikation ,916,725,0 Personliga & kulturella tjänster ,2 1,6 Finansiell verksamhet, företagstjänster ,05,60,0 Offentlig förvalting ,034,211,4 Utbildning ,3-2,8-5,5 Vård och omsorg ,67,11,3 Uppgift saknas ,0 Sysselsatta i Sverige ,69,12,4 Sysselsatta utomlands ,0 *De fyra senaste kvartalen

9 Nyanmälda platser på arbetsförmedlingen Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,1 Stockholmsregionen , ,6 Örebro län , ,8 Örebro kommun , ,6 *De fyra senaste kvartalen

10 Varslade personer Index 100 = 2005 kv1 Källa: Arbetsförmedlingen 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,4 Stockholmsregionen , ,7 Örebro län167-43, ,2 Örebro kommun68-61,86359,1 *De fyra senaste kvartalen

11 Arbetslöshet i förh. till befolkningen (%), år Källa: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån AntalFörändring Arbetslösa i förh. till befolkningen, år 2015 kv4 årstakt*2010 kv12014 kv42015 kv4 Sverige ,25,2 Stockholmsregionen ,54,9 Örebro län ,45,4 Örebro kommun ,45,45,3 *De fyra senaste kvartalen

12 Befolkning Index 100 = 2005 kv kv4Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental)2005 kv12010 kv12014 kv4 Sverige9 851,0103,79,35,31,1 Stockholmsregionen3 706,448,914,07,91,3 Örebro län291,02,96,34,21,0 Örebro kommun144,21,613,57,21,1 Källa: Statistiska centralbyrån *Utveckling de fyra senaste kvartalen

13 Påbörjade lägenheter Index 100 = 2005 kv1 Källa: Statistiska centralbyrån 2015 kv4Årstakt* AntalUtv., %AntalUtv., % Sverige , ,9 Stockholmsregionen , ,8 Örebro län300-33, ,5 Örebro kommun246-36, ,9 *De fyra senaste kvartalen

14 Kommersiella övernattningar Index 100 = 2008 kv4 (kv4, ) Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket 2015 kv4Årstakt*Förändring (%) sedan, (i tusental) 2008 kv42010 kv42014 kv4 Sverige ,922,37,5 Stockholmsregionen ,832,17,3 Örebro län ,818,615,7 Örebro kommun ,415,416,5 *Utveckling de fyra senaste kvartalen OBS: Kommunsiffran är exklusive camping

15 Stockholm Business Alliance, SBA Inom ramen för partnerskapet Stockholm Business Alliance – 53 kommuner i Stockholmsregionen – tas det fram kvartalsvisa konjunkturrapporter för länen; Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Frågor kan ställas till Stefan Frid på Stockholm Business Region Development. Ansvarig utgivare: Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Stockholm Business Region P.O. Box SE Stockholm, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se


Ladda ner ppt "Konjunkturen i Örebro län Konjunkturläget kv4 2015 Mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser