Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Bästa Arbetsgivare 2015 Internrapport för Gävle Kommun KarriärBarometern | Alla professionals.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Bästa Arbetsgivare 2015 Internrapport för Gävle Kommun KarriärBarometern | Alla professionals."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Bästa Arbetsgivare 2015 Internrapport för Gävle Kommun KarriärBarometern | Alla professionals

2 Världen förändras – gör ni? 2015 | Sverige | Alla professionals 2 DET FÖRFLUTNAFRAMTIDEN ARBETE MÅL CHEF INSTRUKTIONER DOGMA UNDVIKA MISSTAG NATIONELL HIERARKI AVDELNINGAR LIVET SYFTE MODERATOR KULTUR & VÄRDERINGAR NYFIKENHET LEARNING BY DOING GLOBAL MÅNGFALD MERITOKRATI NÄTVERK

3 2015 | Sverige | Alla professionals 3 Om undersökningen och målgrupperna MÅLGRUPPER IN DENNA RAPPORT Oktober 2014 till augusti 2015 Antal respondenter Nuvarande medarbetare Medarbetare hos Gävle Kommun: Jämförelse- grupp Medarbetare hos: Axis Communications Bengt Dahlgren Löfbergs Netlight Svensk Fastighetsförmedling Totalt 35 189 Alla professionals: 313 609 Är baserat på 25 års erfarenhet, omfattande forskning inom HR, fokusgrupper och kommunikation med våra kunder, professionals och studenter. Globalt perspektiv - lokal insikt. FRÅGEFORMULÄRET DATAINSAMLING Sker via en onlineundersökning. Den webbaserade undersökningen har distribuerats via vår universitetskontakter och alumni-nätverk, communities, Universum-panelen, samt lokala och globala partners. FÄLTPERIOD

4 ? 2015 | Sverige | Alla professionals Generell profil Är du kvinna/man? Vilket år är du född? Hur många år har du arbetat efter att ha slutfört din huvudsakliga utbildning? Vilken är din nuvarande lön före skatt (inkl. ev. bonus och provision, exkl. pension)? GENOMSNITTLIG ÅLDER GENOMSNITTLIG ARBETSLIVSERFARENHET NUVARANDE MÅNADSLÖN (GENOMSNITT) GENOMSNITTLIG ÅLDER GENOMSNITTLIG ARBETSLIVSERFARENHET NUVARANDE MÅNADSLÖN (GENOMSNITT) Nuvarande medarbetareJämförelsegrupp GENOMSNITTLIG ÅLDER GENOMSNITTLIG ARBETSLIVSERFARENHET NUVARANDE MÅNADSLÖN (GENOMSNITT) Totalt 45,7 år 18,6 år 33 206 SEK 34,1 år 9,7 år 44 902 SEK 34,9 år 10,1 år 38 640 SEK 47%53%68%32%21%79%

5 ? 2015 | Sverige | Alla professionals 5 Universitet/högskola (1/2) Vid vilket universitet/högskola har du främst studerat?

6 ? 2015 | Sverige | Alla professionals 6 Högsta akademiska examen Vilken är din högsta utbildning eller akademiska examen?

7 ? 2015 | Sverige | Alla professionals 7 Studieområde Vilket var ditt huvudsakliga studieområde?

8 Gävle Kommun har plats 58 på Sveriges Bästa Arbetsgivare 2015 | Sverige | Alla professionals TOTALT POÄNG 54,8 IDENTITET Hur väl anser era nuvarande medarbetare att ni presterar inom varje drivande faktor bakom arbetsgivarimagens attraktivitet? Arbetsgivarens rykte & image Jobbegenskaper Människor & kultur Ersättning & möjlighet att avancera NÖJDHET/REKOMMENDATION Hur nöjda är era nuvarande medarbetare med er som arbetsgivare totalt sett? Skulle de rekommendera er till en vän? LOJALITET Hur benägna är era nuvarande medarbetare att stanna hos er som arbetsgivare? 1/3 av total 1/3 av total 1/3 av total 22,5 19,8 12,6 GÄVLE KOMMUN 56,5 24,2 23,1 9,2 GENOMSNITT 2015

9 ? 2015 | Sverige | Alla professionals Hur betygsätter era nuvarande medarbetare er inom varje område? Vad är din uppfattning om... hos din nuvarande arbetsgivare? 1 = Väldigt dåligt och 5 = Utmärkt

10 ? Arbetsgivarens rykte & image 2015 | Sverige | Alla professionals Vilka av följande egenskaper associerar du med din nuvarande arbetsgivare? Markera valfritt antal alternativ. Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attributen är sorterade medurs efter dess attraktionskraft hos era nuvarande medarbetare. Klockan 12:00 representerar det mest attraktiva attributet. Interna associationer Nuvarande medarbetare Jämförelsegrupp Totalt

11 ? Människor & kultur 2015 | Sverige | Alla professionals Vilka av följande egenskaper associerar du med din nuvarande arbetsgivare? Markera valfritt antal alternativ. Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attributen är sorterade medurs efter dess attraktionskraft hos era nuvarande medarbetare. Klockan 12:00 representerar det mest attraktiva attributet. Interna associationer Nuvarande medarbetare Jämförelsegrupp Totalt

12 ? Ersättning & möjlighet att avancera 2015 | Sverige | Alla professionals Vilka av följande egenskaper associerar du med din nuvarande arbetsgivare? Markera valfritt antal alternativ. Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attributen är sorterade medurs efter dess attraktionskraft hos era nuvarande medarbetare. Klockan 12:00 representerar det mest attraktiva attributet. Interna associationer Nuvarande medarbetare Jämförelsegrupp Totalt

13 ? Jobbegenskaper 2015 | Sverige | Alla professionals Vilka av följande egenskaper associerar du med din nuvarande arbetsgivare? Markera valfritt antal alternativ. Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attributen är sorterade medurs efter dess attraktionskraft hos era nuvarande medarbetare. Klockan 12:00 representerar det mest attraktiva attributet. Interna associationer Nuvarande medarbetare Jämförelsegrupp Totalt

14 ? Är era medarbetare nöjda med er som arbetsgivare? 2015 | Sverige | Alla professionals 14 Hur nöjd är du totalt sett med din nuvarande arbetsgivare? Skala: 1 = Väldigt missnöjd och 10 = Väldigt nöjd Alla medarbetare Kvinnor Män Jämförelsegrupp Nuvarande medarbetare Totalt 6,8 6,9 6,6 8,9 8,8 9,0 7,2 7,0 7,4 GENOMSNITTLIG NÖJDHET

15 ? 2015 | Sverige | Alla professionals 15 Hur sannolikt är det att era medarbetare rekommenderar er till en vän Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din nuvarande arbetsgivare till en vän? Vänligen använd en skala från 0 till 10, där 0 är lika med "Mycket osannolikt" och 10 betyder "Mycket sannolikt". Mycket sannolikt Mycket osannolik t Andel av målgruppen som med hög sannolikhet skulle rekommendera er till en vän Nuvarande medarbetare Jämförelse- grupp Totalt 30% 81% 36%

16 ? 2015 | Sverige | Alla professionals 16 Är era medarbetare interesserade av att byta arbetsgivare? Är du intresserad av att byta arbetsgivare? Nuvarande medarbetare: Andel av målgruppen som är intresserade av att byta arbetsgivare Jämförelsegrupp: Totalt: 17% 5% 31%

17 ? 2015 | Sverige | Alla professionals 17 Hur aktiva är era medarbetare på jobbmarknaden – söker de nytt jobb? Har du sökt nytt arbete under de senaste 12 månaderna?

18 ? Vad skulle få dem att söka ett annat jobb? 2015 | Sverige | Alla professionals 18 Vad skulle få dig att söka ett annat jobb? Diagrammet visar topp 10 alternativen

19 ? Mest attraktiva arbetsgivare 2015 | Sverige | Alla professionals Välj nu de 5 arbetsgivare från listan nedan som du helst skulle vilja arbeta för, dina ideala arbetsgivare. Professionals har inte möljighet att välja sin nuvarande arbetsgivare som en av sina ideala arbetsgviare. Listan med arbetsgivare att välja ifrån varierar beroende på respondenternas studieområde. Nuvarande medarbetare Jämförelsegrupp 1. Högskolan i Gävle (12%) 2. Uppsala kommun (9%) 3. IKEA (8%) 4. Sandvik (7%) 5. Socialstyrelsen (6%) 6. Google (5%) 7. Lantmäteriet (5%) 8. Skatteverket (5%) 8. Sveriges Riksdag (5%) 10. Migrationsverket (4%) 1. Google (22%) 2. Spotify (19%) 3. King (9%) 4. Microsoft (8%) 5. IKEA (7%) 6. DICE (7%) 7. Sweco (4%) 8. Bonnier (4%) 8. Hennes & Mauritz (4%) 10. Akademiska Hus (4%)

20 ? Att uppnå balans mellan arbete och privatliv är era medarbetares viktigaste karriärmål 2015 | Sverige | Alla professionals Hur nöjd är du totalt sett med din nuvarande arbetsgivare? Grafen visar karriärmål som valdes som första, andra och tredje val.

21 2015 | Sverige | Alla professionals 21 Ramverket är framtaget av Universum och är baserat på forskning inom HR såväl som fokusgrupper och generella diskussioner med både Universums kunder, studenter och professionals. Universums drivande faktorer bakom arbetsgivarimagens attraktivitet ARBETSGIVARENS RYKTE & IMAGE JOBBEGENSKAPER MÄNNISKOR & KULTUR ERSÄTTNING & MÖJLIGHET ATT AVANCERA EXTRINSISKINTRINSISK HÅRD MJUKA Attraktiva/spännande produkter och tjänster Finansiell styrka Framgång på sin marknad Hög etisk standard Innovation Inspirerande ledning Miljöansvar Prestige/status Snabbväxande/entreprenöriell Socialt ansvarstagande (CSR) Acceptans gentemot minoriteter Erkännande utifrån individuell prestation Kontakt med internationella kunder och kollegor Kreativ och dynamisk arbetsmiljö Ledare som stöttar min utveckling Möjliggör för mig att inkludera personliga intressen i min planering Rekryterar endast de bästa talangerna Respekt för medarbetare Stöd för jämställdhet mellan könen Vänlig arbetsmiljö Egen kontroll över antalet arbetstimmar Flexibla arbetsvillkor Kundkontakt Möjligheter till internationella resor/placering utomlands Professionell utbildning och utveckling Stort eget ansvar Teaminriktat arbete Trygg anställning Utmanande arbete Variation av uppdrag Betald framtida extern utbildning Goda referenser för framtida karriär Hög framtida inkomst Konkurrensmässig grundlön Konkurrensmässiga förmåner Möjlighet till chefstjänst Prestationsrelaterad bonus Snabbt avancemang Tydlig väg för avancemang Övertidsersättning Attributen för arbetsgivaren som en organisation Ekonomisk kompensation och andra förmåner, nu och i framtiden Arbetsplatsens egenskaper, samt den sociala och kulturella miljön Innehållet och kraven i arbetet, bland annat de utvecklingsmöjligheter som jobbet ger

22 ? 2015 | Sverige | Alla professionals Arbetsgivarens rykte & image Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attraktiva attribut

23 ? 2015 | Sverige | Alla professionals Människor & kultur Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attraktiva attribut

24 ? 2015 | Sverige | Alla professionals Ersättning & möjlighet att avancera Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attraktiva attribut

25 ? 2015 | Sverige | Alla professionals Jobbegenskaper Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Attraktiva attribut

26 ? Nyckelresultat | De mest attraktiva attributen 2015 | Sverige | Alla professionals Hur viktigt är varje aspekt nedan för dig? (Skala 1-5, 1=Inte alls viktigt, 5=Väldigt viktigt) Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. Detta är rangordningen av hur attraktiva de 40 attributen är i relation till hur viktig respondenterna anser att respektive övergripande faktor är. Den här analysen ger en sammanfattad 360 graders syn på vad som skapar arbetsgivarattraktivitet. Nuvarande medarbetare Jämförelsegrupp Totalt Arbetsgivarens rykte & imageMänniskor & kultur Ersättning & möjlighet att avanceraJobbegenskaper

27 ? Kommunikationsområden att fokusera på för Gävle Kommun 2015 | Sverige | Alla professionals Vilka av följande egenskaper associerar du med din nuvarande arbetsgivare? Markera valfritt antal alternativ. Vilka egenskaper är viktigast för dig? Vänligen välj maximalt 3 alternativ. "Fortsätt kommunicera” består av viktiga områden som ni förknippas med i hög grad. ”Anpassa kommunikationen” består av viktiga områden som ni förknippas med i låg grad. ARBETSGIVARENS RYKTE & IMAGE JOBBEGENSKAPERMÄNNISKOR & KULTUR ERSÄTTNING & MÖJLIGHET ATT AVANCERA FORTSÄTT KOMMUNICERA ANPASSA KOMMUNIKATIONEN Socialt ansvarstagande (CSR) Stort eget ansvar Trygg anställning Respekt för medarbetare Vänlig arbetsmiljö Goda referenser för framtida karriär Konkurrensmässig grundlön Attraktiva/spännande produkter och tjänster Hög etisk standard Inspirerande ledning Flexibla arbetsvillkor Professionell utbildning och utveckling Utmanande arbete Variation av uppdrag Erkännande utifrån individuell prestation Kreativ och dynamisk arbetsmiljö Ledare som stöttar min utveckling Betald framtida extern utbildning Konkurrensmässiga förmåner Tydlig väg för avancemang

28 ? Största skillnader mot jämförelsegruppen 2015 | Sverige | Alla professionals Vilka av följande egenskaper associerar du med din nuvarande arbetsgivare? Markera valfritt antal alternativ. Endast de 3 största positiva och negativa skillnaderna per faktor visas, förutsatt att skillnaden är minst 5 %. STÖRSTA POSITIVA SKILLNADEN STÖRSTA NEGATIVA SKILLNADEN ARBETSGIVARENS RYKTE & IMAGE JOBBEGENSKAPERMÄNNISKOR & KULTUR ERSÄTTNING & MÖJLIGHET ATT AVANCERA Framgång på sin marknad Snabbväxande/ entreprenöriell Innovation Möjligheter till internationella resor/placering utomlands Professionell utbildning och utveckling Utmanande arbete Rekryterar endast de bästa talangerna Kreativ och dynamisk arbetsmiljö Erkännande utifrån individuell prestation Konkurrensmässiga förmåner Hög framtida inkomst Snabbt avancemang

29 ? Era medarbetares spontana associationer med er som arbetsgivare 2015 | Sverige | Alla professionals Vilket är det första ord du förknippar med din nuvarande arbetsgivare? Detta är svar som skrivits in av era medarbetare. Felstavningar kan förekomma.


Ladda ner ppt "Sveriges Bästa Arbetsgivare 2015 Internrapport för Gävle Kommun KarriärBarometern | Alla professionals."

Liknande presentationer


Google-annonser