Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rörlig ersättning till vd - vad säger forskningen? Författare: Joakim Bång, Handelshögskolan i Stockholm Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rörlig ersättning till vd - vad säger forskningen? Författare: Joakim Bång, Handelshögskolan i Stockholm Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Rörlig ersättning till vd - vad säger forskningen? Författare: Joakim Bång, Handelshögskolan i Stockholm Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning IFN Policy Paper nr 27

2 Rapportens innehåll 1.Hur ser en vd-lön ut? 2.Varför används rörliga ersättningar? 3.Fungerar incitamentsprogram till vd i praktiken? 4.Hur bör framtidens vd-löner se ut?

3 1. Hur betalas en vd? Fast lönFast lön Rörlig lönRörlig lön –”Bonus” kontant extralön, ofta årsvis, kopplad till utfall i bokföring, aktiekurs eller subjektiva bedömningarkontant extralön, ofta årsvis, kopplad till utfall i bokföring, aktiekurs eller subjektiva bedömningar –Aktier, optioner etc Tilldelas eller köps av vd.Tilldelas eller köps av vd. Kallas ibland ”långsiktiga incitament”Kallas ibland ”långsiktiga incitament” Pension, avgångsvederlag, övriga förmånerPension, avgångsvederlag, övriga förmåner

4 Börsvd-löner i Sverige och USA Sverige USA 1993: 2005: Aktier, optioner (55%) Aktier, opt. (38%) (38%) Fast lön (76%) (76%) Fast lön (62%) (62%) Fast lön (26%) (26%) Bonus (29%) (29%) Bonus (30%) (30%) Bonus (20%) (20%) Bonus (33%) (33%)

5 2. Varför finns rörliga ersättningar? Grundproblem:Grundproblem: –Hur kan en arbetsgivare försäkra sig om att en anställd anstränger sig i sitt arbete? –Problem: direkt övervakning och utvärdering är svårt Rörliga löner uppmuntrar vd att...Rörliga löner uppmuntrar vd att... –... anstränga sig mer –... ta fler risker –... bli mer lojal gentemot aktieägarna än andra grupper –... stanna inom företaget (om hon är produktiv)

6 3. Fungerar rörlig lön till vd i praktiken? Forskningen ger inget entydigt svar på fråganForskningen ger inget entydigt svar på frågan Viss forskning ger stöd till incitamentprogram Vd:s aktieinnehav förknippat med högre börsvärdeVd:s aktieinnehav förknippat med högre börsvärde Rörlig ersättning gör vd mer lojal mot aktieägarnaRörlig ersättning gör vd mer lojal mot aktieägarna –I företag där vd:s vinstandel är relativt hög betalas i snitt lägre löner och görs högre vinster (Cronqvist m fl, 2009).

7 (forts.) Fungerar rörlig lön i praktiken? Annan forskning pekar på problem: Svårt att mäta vd:s prestationerSvårt att mäta vd:s prestationer –Komplexa arbetsuppgifter, Konjunkturer Kortsiktighet har premieratsKortsiktighet har premierats –Årsvisa bonusar, "kreativ bokföring", aktiekursmanipulation Otydliga avtal ”kamouflerar” vd:s makt över sin lönOtydliga avtal ”kamouflerar” vd:s makt över sin lön –Lojaliteten med vd kan bli starkare än den gentemot ägarna Vd:s inre motivation kan trängas undanVd:s inre motivation kan trängas undan –Sociala drivkrafter minskas; Vd gör bara det som belönas

8 4. Hur bör framtidens vd-löner se ut? Sex lärdomar från forskningen 1.Den fasta lönen är central 2.Olika incitamentsprogram passar olika företag 3.Långsiktigheten bör förstärkas Delbetalningar, clawbacks, försäljningsförbud, högvattenmärkeDelbetalningar, clawbacks, försäljningsförbud, högvattenmärke 4.Yttre faktorers inverkan bör rensas ut Indexera optionsprogramIndexera optionsprogram 5.Bokföringsmått bör undvikas 6.Transparensen i programmen bör ökas


Ladda ner ppt "Rörlig ersättning till vd - vad säger forskningen? Författare: Joakim Bång, Handelshögskolan i Stockholm Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser