Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simkunnighet. Simkunnighet i den Strategiska planen Simkunnighet är ett prioriterat område i den Strategiska planen 2013-2016. Prioriterat område = ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simkunnighet. Simkunnighet i den Strategiska planen Simkunnighet är ett prioriterat område i den Strategiska planen 2013-2016. Prioriterat område = ett."— Presentationens avskrift:

1 Simkunnighet

2 Simkunnighet i den Strategiska planen Simkunnighet är ett prioriterat område i den Strategiska planen 2013-2016. Prioriterat område = ett prioriterat verksamhetsområde där det under perioden ska läggas extra fokus, energi och resurser.

3 Övergripande mål Simförbundet ska vara den ledande aktören och naturliga partnern när det gäller simkunnighet avseende såväl kompetens och kvalitet som omfattning. Simförbundet ska verka för ökad och livslång simkunnighet. Alla barn ska vara simkunniga senast vid 12 års ålder. Simförbundet ska bedriva ett metodutvecklingsarbete inom simkunnighet. Resultatmål och strategier finns i den Strategiska planen.

4 Simkunnighetsprojekt Bästa Fyran (även Bästa trean och Bästa tvåan) Skolsimmet Nya Simlinjen Certifiering Vattenprovet (även i öppet vatten) Tillsammans för simkunnighet

5 Bästa Fyran Tävling över hela landet – kaltävlingar + ca18 finaler (Borås, Mölndal och Varberg). 8*25 valfritt simsätt, 4 killar – 4 tjejer. Nu kan även tvåor och treor kan vara med i kvaltävlingarna. Formerna för tävlingen håller på att ses över för att bli ännu bättre.

6 Skolsimmet Sammarbete med E.ON. Tävling för alla i årskurs 1-5 i hela Sverige. Skolorna får poäng för att uppfylla kraven för olika märken. Högst poäng vinner. Lärarna registrerar resultaten på hemsidan. Resultaten är kopplade till en topplista där det går att se hur skolorna ligger till. Tävlingen pågår både hösttermin och vårtermin. Föreningar kan söka Idrottslyftspengar för att jobba med Skolsimmet. www.skolsimmet.se

7 Nya Simlinjen Svenska Simförbundet har sedan 1993 arbetat utifrån Simlinjen, ett pedagogiskt hjälpmedel som ger en röd tråd i verksamheten. Programmet revideras fortlöpande för att ständigt vara anpassat till dagens förutsättningar. Simlinjen har tidigare innefattat babysim till tävlingssimning, dvs. simskola/siminlärning. Nya Simlinjen kommer att innefatta hela spannet upp tom elit. Simlinjen är en normativ modell. Den pekar på hur det bör se ut och mot vad vi hela tiden bör sträva efter på alla nivåer. Modellen är ett stöd för planering av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om den riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. Mer info om Simlinjen på SSFs hemsida.

8 Certifiering Föreningar kan få sin simskoleverksamhet certifierad i enlighet med Simlinjen. En kvalitétsstämpel som visar att föreningen bedriver simundervisning i enlighet med vad Simförbundet anser är viktigt. Medför en rad andra fördelar för föreningen, exempelvis rätten att använda certifieringen för egen marknadsföring, uppmärksammas och omnämns av Simförbundet, 15% rabatt på simmärken vid den första beställningen efter den första godkända certifieringen, 2000 kr från Idrottslyftet i utbildningsstöd per person för simlärarkandidat- och simlärarutbildning under det år certifieringen avser mm. Ett antal krav för att bli certifierad. Simlinjen startpaket att söka via Idrottslyftet. Mer info om Certifieringen på SSFs hemsida.

9 Vattenprovet Sammarbete med E.ON. Vattenprovet – motsvarar den nordiska simkunnighetsdefinitionen. Hoppa eller dyka i på djupt vatten så att huvudet kommer under ytan. Därefter ta sig upp och simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Nytt för i år är att Vattenprovet även finns för öppet vatten. Viktig del då vi pratar om vikten av simkunnighet! Aktivitet vid långbane SM utomhus. Uppvaktar klubbar som jobbar med Vattenprovet exempelvis genom att skicka t-shirts och diplom samt lyfta dem på hemsida eller liknande. Även aktiviteter i samband med tävlingar i öppet vatten där förhoppningen är ännu större skala nästa år.

10 Tillsammans för simkunnighet Ett fristående projekt, men faller ändå under simkunnighet. I samarbete med Svenska Livräddningssällskapet. Initierat av RF. Ett simkunnighetsprojekt som riktar sig mot områden där simkunnigheten är låg i Stockholm, Göteborg och Malmö. Inriktar sig mot barn från förskolan och upp till årskurs tre. Simklubben Sydsim, Spårvägen Simförening samt Södertörns Simklubb kommer att ha simundervisning inom projektet. Projektet syftar till att barn tidigt ska känna sig trygga och kunna delta i aktiviteter i, på och runt vatten. Ytterligare syfte är att arbeta fram ett material för hur föreningar kan arbeta med dessa frågor. En projektledare är anställd på 50 % för att driva projektet. Projektet drar igång i full skala under hösten.

11 Kontakt Maria Gustafsson Simkunnighetsansvarig Responsible for Swimming Ability Svenska Simförbundet Swedish Swimming Federation Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, Sweden Tel växel +46 (10) 476 53 00 Tel +46 (10) 4765304 Fax +46 (8)724 68 61 E-post: maria.gustafsson@simforbundet.se Hemsida: www.simforbundet.se


Ladda ner ppt "Simkunnighet. Simkunnighet i den Strategiska planen Simkunnighet är ett prioriterat område i den Strategiska planen 2013-2016. Prioriterat område = ett."

Liknande presentationer


Google-annonser