Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för.

3 Åtta slöserier Överproduktion Väntan Onödigt lager Onödiga rörelser Omarbete Överarbete Onödiga transporter Outnyttjad kreativitet

4 Överproduktion Att producera mer än vad som behövs, ex. ta för många kopior. Att utföra arbete tidigare än vad som behövs eller för säkerhets skull. Det värsta av slöserierna eftersom det orsakar flera andra slöserier.

5 Väntan Väntan på att något behöver hända innan man kan fortsätta sitt arbete, vänta på att IT-systemet ska komma igång igen, att få något attesterat, eller på att få hjälp av någon i ett moment där man behöver vara två.

6 Onödigt lager Att lagra eller spara mer än vad som är nödvändigt. Spara på gamla dokument som inte behövs i datorn, eller beställa hem för mycket till förrådet. För mycket personal på samma ställe samtidigt.

7 Onödiga rörelser Onödiga förflyttningar eller böjningar och sträckningar när man utför sitt arbete. Letande efter saker, information etc. Att gå i onödan till en arbetsuppgift som någon annan redan tagit itu med.

8 Omarbete Man behöver korrigera fel, omarbeta eller komplettera ofullständigt material. Ett lågt ”rätt från början” leder alltid till omarbete!

9 Överarbete Att lägga ner mer arbete än vad som faktiskt behövs. Som exempelvis onödiga kontroller eller dubbelarbeten. Att göra mer noggrant än vad som krävs.

10 Onödiga transporter Onödiga transporter av material, papperskopior, attestrundor

11 Outnyttjad kreativitet Att inte ta vara på medarbetarnas förbättringsidéer eller människors fulla potential

12 Bilder av ett slöseri?

13 Slöserijakt i Kort format Mindre grupper om 3 – 4 personer 10 minuter Koppla samman ”rätt bild” med rätt slöseri. Två bilder per slöseri

14

15 Slöserier som inte syns finns också

16 Så här gör ni 1.Läs det översta kortet i högen högt i gruppen 2.Identifiera tillsammans det eller de slöserier som händelsen kan ge upphov till 3.Skriv ner slöseriet kortfattat på en gul post-it lapp 4.Fäst lappen på kortet 5.Ta nästa kort i högen…. Och fortsätt tills jag säger till

17 Så här kan det se ut Leta SLÖSERIER inte tänkbara förbättringar!

18 Hitta slöserier Det kan finnas flera slöserier på samma kort Ibland är slöseriet mycket väl synligt Ibland måste ni fundera vilka eller vilket slöserier som situationen kan leda till Använd fantasin! Jobba tillsammans

19

20

21 Varför har vi slöserier? Hur blir vi av med dem? Slöseri är ett tecken på att vi har problem i sättet vi arbetar på är ett symtom inte en orsak Orsaksanalysen hjälper oss att ta reda på den faktiska grundorsaken När vi funnit grundorsaken är det lättare att hitta en lösning som resulterar i en förbättring

22 Viktiga utgångspunkter Det finns inga syndabockar Fel som uppstår gör det för att vi…. – har inbyggt systemfel – har informerat för på fel sätt – har utgått från att kompetensen var högre Det är mänskligt att glömma, men vad kan vi göra för att komma ihåg?

23 Foto: Andreas Offesson

24 Enkla metoder & verktyg för att bli av med slöserier 5 x varför – grundorsaksanalys Visualisering

25 5 X VARFÖR - GRUNDORSAKSANALYS Kort beskrivning av ett verktyg

26 Grundorsaksanalys Det finns olika verktyg för att hitta grundorsaken (rot-orsaken) till varför vi har slöserier 5 x varför? är ett enkelt och snabbt verktyg Genom att fem gånger fråga efter orsaken till varför ett fel uppstått är det enklare att hitta grundorsaken och identifiera en över tid, hållbar lösning

27 Du får alltid leta efter saker i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar. Ett exempel Källa:Vara kommun

28 Ett exempel Du får alltid leta efter saker i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar. Källa:Vara kommun Varför?Dina kollegor struntar i din ordning

29 Varför? Varför struntar de i din ordning? Dina kollegor struntar i din ordning De vet inte hur min ordning är Du får alltid leta efter saker i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar. Ett exempel Källa:Vara kommun

30 Varför? Varför struntar de i din ordning? Varför vet de inte om din ordning? Dina kollegor struntar i din ordning De vet inte hur min ordning är Det går inte att se hur ordningen är tänkt Du får alltid leta efter saker i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar. Ett exempel Källa:Vara kommun

31 Varför? Varför struntar de i din ordning? Varför vet de inte om din ordning? Varför går det inte att se hur ordningen är tänkt? Dina kollegor struntar i din ordning De vet inte hur min ordning är Det går inte att se hur ordningen är tänkt Det finns inte uppmärkt på hyllorna Du får alltid leta efter saker i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar. Ett exempel Källa:Vara kommun

32 Varför? Varför struntar de i din ordning? Varför vet de inte om din ordning? Varför går det inte att se hur ordningen är tänkt? Varför är det inte uppmärkt på hyllorna? Dina kollegor struntar i din ordning De vet inte hur min ordning är Det går inte att se hur ordningen är tänkt Det finns inte uppmärkt på hyllorna För att ingen har märkt upp hyllplanen Du får alltid leta efter saker i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar. Ett exempel Källa:Vara kommun

33 Varför? Varför struntar de i din ordning? Varför vet de inte om din ordning? Varför går det inte att se hur ordningen är tänkt? Varför är det inte uppmärkt på hyllorna? Dina kollegor struntar i din ordning De vet inte hur min ordning är Det går inte att se hur ordningen är tänkt Det finns inte uppmärkt på hyllorna För att ingen har märkt upp hyllplanen Du får alltid leta efter saker i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar. Ett exempel Källa:Vara kommun

34 Problemet Källa:Strängnäs kommun

35 Den spontana lösningen … Källa:Strängnäs kommun

36 Problemet växer. Vi tillsätter mer resurser….. Källa:Strängnäs kommun

37 Problemet är accepterat och inordnas i organisationen. Man skaffar utrustning och personal samt bygger upp rutiner Källa:Strängnäs kommun

38 PUMP Arbetet rationaliseras och man är mycket nöjd med den nya lösningen. Arbetet är mekaniserat, en fulländad lösning med låg driftskostnad Källa:Strängnäs kommun

39 Tänk om man hade analyserat problemet från början…………. Källa:Strängnäs kommun

40 Mall för grundorsaksanalys

41

42 VISUALISERING Kort beskrivning av ett verktyg

43 Vad innebär att visualisera? ” Visualisering innebär ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen.” wikipedia Inte bara syn; vi räknar in även ljud som signaler ex.

44 Varför visualisera? Blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel Kan rikta sig till både kunder/brukare och medarbetare Minimerar slöserier som rörelse, omarbete, väntan och överarbete

45 Några vardagliga visualiseringar som underlättar

46 Att tänka på Nära Tydligt Lätt att förstå för alla Uppdaterat Väl synligt

47 Hur? Fotografier Diagram & tabeller Bilder Symboler Texter Färger Ljud Ljus ……..

48 Några exempel

49

50

51 Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel


Ladda ner ppt "Vad är slöserier? Sådant vi gör som inte skapar något värde direkt eller indirekt för dem och det som vi är till för."

Liknande presentationer


Google-annonser