Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX."— Presentationens avskrift:

1

2 BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX

3 2 Välj kommun att ansöka i Via portalen www.mittbygge.se väljer du från listan den kommun du ska ansöka i. www.mittbygge.se

4 3 Som exempel är Mittbo vald här Alla kommuner är inte anslutna till tjänsterna ännu. Saknar du din kommun får du söka på kommunens hemsida Välj kommun och klicka sedan på ”Logga in till tjänsten”

5 4 Val av inloggningsmetod Du får nu välja om du ska ansöka som privatperson eller via organisation Privatperson kräver privat e-leg Organisation kräver tjänstelegitimation.

6 5 Välj Bygglov Inloggad och därefter valt önskad tjänst – här Bygglov – får du åter göra ett val beroende på vad för typ av bygglov det handlar om.

7 6 Grunduppgifter – Beskriv åtgärd På sidan börjar du med att be- skriva varför du ansöker om bygglov

8 7 Grunduppgifter – Välj åtgärd Markera sedan vilken eller vilka åtgärder som du vill utföra. Du kan markera flera alternativ Om alternativ saknas välj ”Annan åtgärd” och skriv vad som ska ske

9 8 Grunduppgifter – Välj byggnadstyp Markera sedan vilken typ av byggnad som avses Om alternativ saknas välj ”Annan byggnadsverk” och skriv vad som ska ske Avsnitt 3

10 9 Grunduppgifter – Material och färg Markera sedan vilken typ av fasadmaterial som byggnad kommer att ha. Du kan redovisa en färg till varje val Om ditt alternativ saknas välj ”Annat material”.

11 10 Mer om Material och färg Markera sedan vilken typ av takmaterial som byggnad kommer att ha. Du kan redovisa en färg till samtliga val Markera till slut vilken typ av material som karm och fönsterbåge ska ha. Du kan redovisa en färg till samtliga val När klar klicka Framåt Tips Du kan skriva in flera färgval efter varandra till tak och fönster i fältet för vald färg

12 11 Fastighetsuppgifter Det krävs en korrekt och rätt inskriven beteckning för att komma vidare med ansökan. Riktigheten kontrolleras mot Lantmäteriets nationella fastighetsdatabas. Du kan välja att söka via adress eller fastighets- beteckning. Markören i kartan visar, om plats är aktiverad, var du befinner dig innan du söker.

13 12 Fastighetsuppgifter – Via beteckning Här har en sökning, via Lantmäteriet, skett genom att en fastighetsbeteckning skrivits in. Sökresultatet går inte att ändra på. Här har en sökning skett genom att en adress skrivits in utan tillhörande nummer, med flera adresser som följd. Välj önskad adress ur listan varvid fastighetsbeteckningen söks fram. Sökresultatens går inte att ändra på.

14 13 Fastighetsuppgifter – Via adress Här är en bild på en sökning via adress där både gata och nummer har skrivits in. Sökresultatet går inte att ändra. Fastigheten pekas också ut i kartan för att du lättar ska vara säker på att det rätt fastighetsbeteckning

15 14 Fastighetsuppgifter – Arealsuppgifter Övriga uppgifter som går att redovisa på sidan är eventuellt. känd benämning på befintlig byggnad när sådan finns tex i ett fritidsområde. Även olika uppgifter om arealer går att redovisa. Klar på sidan klickar du ”Framåt”

16 15 Tilläggsuppgifter – Uppgifter om VA På sidan måste du göra ett val avseende VA som åtgärden berör. Stämmer inget väljer du just ”Ingen anslutning eller saknar uppgift”. Notera att uppgiften inte innebär en ansökan om VA- anslutning när så skulle kunna vara fallet

17 16 Tilläggsuppgifter – Önskat startdatum, KA På sidan har du också möjlighet att redovisa den tidpunkt du hoppas kunna få påbörja din åtgärd. Om så blir fallet avgör kommunen. Du kan också redovisa uppgifter om din valda kontrollansvarige (KA). Välj via Boverket om du vet behörighetsnummer. Redovisa annars genom valet Redovisa manuellt Saknar du uppgifter markerar du det valet.

18 17 Tilläggsuppgifter – Uppgifter om KA Denna sida visar vilka uppgifter som måste eller bör känna till.

19 18 Tilläggsuppgifter – Handlingar KA Här har du möjlighet att bifoga handlingar som berör KA Du kan bifoga en kopia på certifikat Du bör bifoga ett kopia på att din kontrollansvarig tagit på sig jobbet att vara din KA.

20 19 Handlingar Avsnittet handlingar är kanske det jobbigaste för dig som sökande. Därför är det klokt att innan du påbörjar en ansökan kontrollerat och skaffat fram de handlingar som behövs digitalt. Du kommer inte att få ett positivt beslut från kommunen förrän alla nödvändiga handlingar är insända och fackmannamässigt utförda Du kan spara din ansökan, skaffa fram saknade handlingar för att fortsätta senare

21 20 Handlingar – Behövs vanligvis Här ser du de handlingar som oftast krävs vid en ny byggnation av ett småhus

22 21 Handlingar – Kan behövas eller inför startbesked Men också vad som ibland också kan behövas Innan du kan få ett startbesked behövs fler handlingar. Dessa finner du genom att markera ”Kan behövas inför startbesked” Klar på sidan klickar du ”Framåt”

23 22 Sökandeuppgifter – Typ av roll Avslutningsvis ska du redovisa ett antal uppgifter om vem som söker, vem som ska betala etc. Du kan vara ombud för någon annan och du kan söka som privatperson eller organisation.

24 23 Sökandeuppgifter - Privatperson Som privatperson kommer vissa uppgifter redan att vara ifyllda här. Uppgifter med röd ram kommer från ditt e-leg Uppgifter med blå ram kommer från uppgifter du redovisade under ”Mina uppgifter”. Land fyller du i om dina uppgifter är från utlandet Om du inte uppger något annat tillägg kommer du att i samma person varar sökande, byggherre och betalningsmottagare.

25 24 Sökandeuppgifter – Möjliga tillägg Ett antal tillägg kan redovisas. Du kan redovisa: Annan fakturamottagare Annan byggherre Andra fastighetsägare Medsökande Du markera de tillval du vill göra och redovisar sedan de efterfrågade uppgifterna

26 25 Sökandeuppgifter – Annan fakturamottagare Valet Annan fakturamottagare använder du när annan än du själv som sökande ska betala lovavgiften

27 26 Sökandeuppgifter – Annan byggherre Valet Byggherre använder du när annan än du själv är byggherre för ansökt åtgärd.

28 27 Sökandeuppgifter - Fastighetsägare Valet Fastighetsägare använder du för att manuellt redovisa vilka som äger fastigheten. Du kan lägga till obegränsat med ägare via knappen ”Lägg till ägare”.

29 28 Sökandeuppgifter - Medsökande Du kan också redovisa en medsökande. Notera att medsökande inte i nuläget kan digitalt skriva under att hen är medsökande. Klar på sidan klickar du ”Framåt”

30 29 Granska – Kontrollera lämnade uppgifter Sidan Granska ger dig möjlighet att kontrollera och eventuellt korrigera de uppgifter som lämnats. Klicka på ”Ändra sidan uppgifter” eller klicka på rätt avsnitt i listen överst på sidan. Korrigera och ta dig tillbaka till sidan Granska för att gå vidare med signering.

31 30 Granska – Inför signera och skicka in Nederst på sidan Granska finns förtydligande kring att skriva under och skicka in, om PUL och möjligheten att spara en osignerad kopia av ansökan. Klar på sidan klickar du ”Skriv under” Notera Efter att signering och ansökan är insänd får du automatiskt en signerad kopia av ansökan till ditt ”Mina ärenden”

32 31 Signera – Välja utgivare Du börjar med att välja vilken typ av certifikat du ska signera med. Normalt använder du samma som vid inloggning. Du kan inte låta någon annan signera – det måste vara samma person som vid inloggning Klar på sidan klickar du ”Skriv under”

33 32 Signera – Inför signering Signeringsmetod laddas varefter du signerar

34 33 Klart – Signering och inskickning på väg När signering är klar och ansökan skickad får du upp sidan ”Klar” som en bekräftelse. Har du synpunkter till företaget som bygger tjänsterna skickar du enkelt ett mejl härifrån Klar klickar du på längst ner för att lämna tjänsten

35 Slut


Ladda ner ppt "BILDSVEP VAD INGÅR I EN BYGGLOVSANSÖKAN BÖRJAR STRAX."

Liknande presentationer


Google-annonser