Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt som lever S. 8-24 Vad är biologi?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt som lever S. 8-24 Vad är biologi?."— Presentationens avskrift:

1 Allt som lever S. 8-24 Vad är biologi?

2 Ordet biologi betyder läran om livet.
Biologi handlar om allt som är levande

3 Vad är liv? att svara på frågan måste vi fundera på egenskaper som alla levande har.

4 3.Alla levande varelse behöver äter, dricker och andas syre
1. Alla levande varelse består av celler 2.Alla levande varelse kan föröka sig. Dvs. nya individer föds och gamla dör 3.Alla levande varelse behöver äter, dricker och andas syre 4. Alla levande tar upp ämnen från omgivningen och ger ämnen till omgivningen. 5. Alla levande reagerar på sin omgivning 6. Alla levande behöver energi.

5 Levandevarelser = Organismer
Levande varelser( Djur och Växter) har gemensam namn som kallas tillsammans organismer och de består av celler.

6 Vad är en cell? En cell är den minsta delen in i organismers kropp.
De enklaste levande organismer består av en enda cell t.ex. bakterier, alger, och amöban. och dessa kallas encellig . Encelliga kan försvara sig och förökar sig genom celldelning.

7 Stora växter och djur består av flera celler som samarbetar.
En människan innehåller över miljarder celler. Det finns ca 200 olika sorts celler som har olika uppgifter och olika storlek. T.ex. muskelceller som ansvarar för rörelse Nervceller som skickar signaler mellan olika kroppsdelar Benceller som bygger upp vårt skelett. hudceller som bildar hud och ger kroppens färg, det har ingen betydelse vilken färg man har. Hudcellerna är exakt likadana på alla människor

8 Olika typ celler

9 Vävnader och organ En vävnad består av celler som liknar varandra och som har samma uppgift i kroppen bildar tillsammans en vävnad. T.ex. muskelvävnad Nervvävnad Benvävnad Hudvävnad

10 Olika typer av vävnader bygger upp organ.
Hjärtat består av bl.a muskelvävnad och nervvävnad Njurar Lever lungor

11 Vad det är för skillnad mellan växtcell och djurcell
En växtcell har kloroplaster( klorofyll) och ytterst en stödjande cellvägg av cellulosa. En djurcell har inget av det. Förutom det är de lika uppbyggda.

12 S.12

13 Svampcell S.13

14 Släktträd S.14 bakterier

15 Med ett släktträd kan man visa hur alla levande organismer utvecklats från enkla bakterier.
En flora är en bestämningsbok för växter. En fauna är en bestämningsbok för djur.

16 Avkomma kan i sin tur få ungar
Vad är en art ? S.16 En art är alltså en grupp organismer, som är så lika varandra att de kan få ungar eller avkomma tillsammans. Avkomma kan i sin tur få ungar

17 s. 22 Levande organismer delas in i Familjer Släkten Arter
Första delen i det latinska artnamnet talar om till vilket släkte arten hör. För att tillhör samma art måste individerna kunna få barnbarn med varandra. Blandningar mellan olika arter kallas hybrider eller bastarder.

18 Ordet art används om alla organismer.
Människan är en art, Hunden är en art Bofinken och talgoxen är olika art, eftersom dem parar sig inte med varandra Vitsippa och gullviva är olika art , eftersom om pollen ( frömjöl) från en vitsippa hamnar på en gullvivas pistill händer ingenting. Men pollen från en blomma på en gullviveplanta som hamnar på en blomma på en annan gullviveplanta ger upphov till en befruktning. Då bildas frön , som kan växa upp till nya gullvivor .

19 Släkte och familj Hästar och åsnor är olika arter , men man ser lätt att de är när släkt med varandra .d e till hör till samma släkte. Släkterna ordnas sedan i större grupper som kallas hästfamiljer. OBS! (Zebra och ponny ) är olika arter och släkt med hästar och åsnor och till hör till hästfamilj .

20 Organismer kan delas in i fem grupper
Bakterier Alger och urdjur Svampar och lavar Växter och djur

21 Bakterier finns överallt. S.26-32

22 Bakterierna var troligen de första levande organismerna på jorden.

23 Bakterier som lever i våra tarmar hjälper oss att sönderdela mat och tillverka vitaminer

24 Bakterier kan spridas på många sätt, exempelviss med luft och drickvatten eller genom kroppskontakt

25 Det finns tre typer av bakterier-
Kocker Baciller Spiriller Bakterierna indelas i olika grupper beroende på deras utseende. 1. kocker - runda eller äggformade 2. stavformade - cylindriska 3. spiriller - spiralformade

26 Sjukdomar som orsakas av bakterier eller andra smittämnen kallas infektionssjukdom

27 Sjukdomar som orsakas av bakterier eller andra smittämnen kallas infektionssjukdom

28 En sjukdom som sprids snabbt till många människor kallas en epidemi.

29 . Penicillin är ett bakteriedödande läkemedel som används vid infektionssjukdomar. Ämnen som dödar bakterier kallas antibiotika.

30 Flera olika sätt att bevara matten
För att mat inte ska förstöras av bakterier kan vi torka, konservera, salta, sockra, syra, röka, kyla eller frysa matten

31 De blågröna bakterierna i hav och sjöar kan tillverka syre.
De flesta bakterier förökar sig genom delning Bakterier är viktiga som nedbrytare av döda växter och djur I en kompost gör de jord av matrester.

32 Bioteknik Bioteknik är när människan använder och drar nytta av bakterier och andra mikroorganismer. Med hjälp av bakterier kan vi bland annat framställa mediciner, filmjölk och metangas. Bakterier på rötterna hos ris och ärtväxter kan fånga kväve ur luften. Bakterier hjälper oss att rena vattnet i våra reningsverk

33 Virus är beroende av liv
Virus är mycket mindre än bakterier och kan bara föröka sig inne i levande celler Många förkylningar och influenser orsakas av virus. Även sjukdomen aids sprids med ett virus. Vanliga antibiotika botar inte virusinfektioner , utan kroppen måste själv bekämpa sjukdomen

34 Växter S

35 På vilka olika sätt är växter nödvändiga för dig
Fundera! På vilka olika sätt är växter nödvändiga för dig

36 Du äter solenergi med hjälp av växter
Ja , det krävs energi för att du ska leva, var aktiv och bygger upp kroppen Det är Växter som kan använda solenergi. I växters celler finns klorofyllkorn som kan fånga upp solenergi. Och tillverkar näringsämne (Socker) Socker ger dig energi.

37 Fotosyntesen sker i cellernas klorofyll ”gröna ämnen” S.34och52

38 Socker är cellernas bränsle
Motsatsen till fotosyntesen är Cellandning, det sker i människors och djurs celler.

39 Vad händer med växternas druvsocker?
Socker kan bli andra ämnen som växten behöver för att leva och växa. Den kan tex. Bilda ) rörsocker ”vanligt socker” ) stärkelse är ett energirikt ämne som växter kan spara ) cellulosa är ett tåligt ämne som växter använder till cellväggar se S. 12

40 Större andel kolhydrater i växter än i djur
En stor andel av en växt är kolhydrater. Det beror på att cellväggarna innehåller cellulosa och att stärkelse används som upplagsnäring. Detta kan jämföras med människokroppen som bara till 0,5 % är kolhydrater Detta trots att kolhydraterna är matens vanligaste ämnesgrupp (förutom vatten). Kolhydrater som inte förbränns i våra celler omvandlas i stor utsträckning till fett.

41 Laboration 1- fotosyntesen
Vi ska samla upp gas från en vattenväxt som står i solljus och från en som står mörkt Vilken av växterna bildar mest gas och vad heter denna gas? Kolla din laboration stencil


Ladda ner ppt "Allt som lever S. 8-24 Vad är biologi?."

Liknande presentationer


Google-annonser