Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Lära sig grunderna i 900 (och förstå relationen till tabell 2) Förstå när historia, geografisk aspekt och biografi ska klassas under 900 och när de ska klassas någon annanstans Förstå de huvudsakliga tilläggstabellerna i 900 (913–919, 930–990, 940–990) Kunna bygga korrekta 900-nummer med användning av tilläggstabellerna

3 Sidnummer 3 Tabell 2 Geografiska områden, historiska perioder, biografi Alla länders och områdens historia är byggt av 900 för historia och tabell 2 för land eller område Men alla länder finns i schemat med de tidsperioder som gäller för respektive land De kan enkelt sökas i index Mindre områden och orter finns bara i tabell 2 och inte i schemat under 900 men kan enkelt sökas i index

4 Sidnummer 4 900 Historia och geografi Geografi och resor Biografi Världshistoria, särskilda händelser, nuvarande förhållanden, civilisationer men Historia, geografisk aspekt, biografi relaterade till ett särskilt ämne går till ämnet

5 Sidnummer 5 900 Historia och geografi 900Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper 900.1-.9Standardindelningar under historia och geografi 910Geografi och resor 920Biografi, genealogi, insignier 930-990Historia om särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar

6 Sidnummer 6 Översikt över historia 901-903Standardindelningar under historia 904Samlade framställningar av händelser 905-908Standardindelningar under historia 909Världshistoria 930-990Historia om särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar

7 Sidnummer 7 Huvudegenskaper för 901-909 (1) Standardindelningar som inte är begränsade till världsdel, land eller ort Två särskilda indelningar: 904Samlade framställningar av händelser 909Världshistoria

8 Sidnummer 8 Huvudegenskaper för 901-909 (2) Tre modifierade standardindelningar 902[.23]Kartor, planritningar, diagram  912 907.2Historisk forskning T1—072 begränsad till historisk forskning Särskilda anvisningar om historiker och historiografer 908[.9]Etniska och nationella grupper  909.04

9 Sidnummer 9 904 Samlade framställningar av händelser The 100 greatest disasters of all time904 904.5Händelser av naturlig orsak Natural disasters 904.5 904.7Händelser orsakade av mänskligt agerande Battles904.7

10 Sidnummer 10 909 Världshistoria Allmän världshistoria Historia gällande etniska och nationella grupper (inte begränsat till område) Allmän världshistoria efter period Allmän historia över områden, platser, regioner i allmänhet men Historia över särskilda områden (världsdelar, länder, orter) klassas under 930-990

11 Sidnummer 11 909 - exempel 909 Världshistoria The earth and its peoples: a global history 909 Great events in history909

12 Sidnummer 12 Tabell 5. Etniska och nationella grupper Grupper av personer efter etniskt och nationellt ursprung Tillfogas genom notation 089 i tabell 1 och genom anvisningar i tabeller och schemat

13 Sidnummer 13 909.04 Historia gällande etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 909.04 notation 05-9 från tabell 5, t.ex. judarnas världshistoria 909.04924. Tillfoga därefter 0* och tillfoga de nummer som följer 909 under 909.1-909.8, t.ex. judarnas världshistoria under 1700-talet 909.0492407

14 Sidnummer 14 909.04 - exempel African diaspora: a global perspective 909.0496 (909.04 + T5—96) African diaspora in the 18th century 909.049607 (909.04 + T5—96 + 0 + 7 [från 909.7])

15 Sidnummer 15 Historia över särskilda platser 930Forntida världens historia före ca 499 940-990Moderna världens historia, historia om utomjordiska världar 940Europas historia 950Asiens historia 960Afrikas historia 970Nordamerikas historia 980Sydamerikas historia 990Historia över övriga delar av världen och utomjordiska världar

16 Sidnummer 16 Arkeologi 930.1 Arkeologi: tvärvetenskapliga verk 931-939 Arkeologi över områden som återfinns i notation 3 i tabell 2 (T2—3) 940-990 Arkeologi över moderna perioder; forntida och förhistorisk arkeologi i områden som inte återfinns i notation 3 i tabell 2

17 Sidnummer 17 Huvudegenskaper för 930-990 Basnummer byggda från tabell 2 (i schemat finns alla länder men inte alla orter) Två viktiga tilläggstabeller: –930-990 (anges med * i schemat) –940-990 (anges med ‡ i schemat) Särskilda anvisningar genom hela schemat

18 Sidnummer 18 Nummerbyggnad under 930-990 Börja med basnummer (9 + T2) Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 (Annars är ingen fortsatt indelning tillåten) Läs 930-990 manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

19 Sidnummer 19 930-990 Historia om särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar Civilisationer och händelser Klassificera här tvärvetenskapliga verk om geografi och historia i den forntida världen, om särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 9 notation T2—3-T2—9 från tabell 2, t.ex. allmän historia om Europa 940, om England 942, om Norfolk, England 942.61. Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: [se tilläggstabell under 930-990]

20 Sidnummer 20 Basnummer under 930-990 (9 + T2) Forntida Egyptens historia 932 (9 + T2—32) Frankrikes historia 944 (9 + T2—44) Marseilles historia 944.912 (9 + T2—44912) Moderna Egyptens historia 962 (9 + T2—62)

21 Sidnummer 21 Mönster vid nummerbyggnad 930-990 (1) Sverige - historia 948.5 (från schemat, uppbyggt av 9 + T2) Sverige - historia - 1700-talet 948.5036 (från schemat, uppbyggt av 9 + T2 + historisk period) Sverige - historia - bildverk 948.500222 (948.5 + 0 + T1 (standardindelning i tilläggstabell under 930-990) Sverige - historia - 1700-talet – bildverk 948.50360222 (948.5036 + T1 )

22 Sidnummer 22 Mönster vid nummerbyggnad 930-990 (2) Dalarna - historia 948.78 (9 + T2) Dalarna - historia - 1700-talet 948.78036 (9 + T2 + historisk period från schemat) Dalarna - historia - bildverk 948.7800222 (9 + T2 + 0 + T1 (standardindelning i tilläggstabell under 930- 990)) Dalarna - historia - 1700-talet – bildverk 948.780360222 (9 + T2 + historisk period från schemat + T1 )

23 Sidnummer 23 930-990 - exempel 1 History of the Germans in British Columbia 971.100431 971.1*British Columbia 004Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under 930-990) 31Tyskar (T5—31)

24 Sidnummer 24 930-990 - exempel 2 History of the Germans in Vancouver, British Columbia 971.13300431 971.1*British Columbia 33Vancouver (T2—71133) 004 Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under 930-990) 31Tyskar (T5—31)

25 Sidnummer 25 930-990 - exempel 3 Archaeology of the ancient Maya in Petén department, Guatemala 972.812016 972.81 *Guatemala 2 Departementet Petén (T2—72812) 016 Mayaperioden, ca. 300-ca. 900 (från 972.81016 enligt anvisningar under 01-09 historiska perioder under 930-990 tilläggstabell) OBS: Anvisningar i tilläggstabell under 930-990 vid 004 Etniska och nationella grupper: “Klassificera inhemska grupper i förhistorisk tid med perioden”

26 Sidnummer 26 930-990 - exempel 4 Vimmerby : en stad i Småland 948.6378 (9 + T2—486378)

27 Sidnummer 27 930-990 - exempel 5 Människornas Visby : en ciceron till Visbys medeltid 948.69201 (9 + T2—48692 + 0 + 1 [enligt instruktioner under 930-990]) OBS: Historisk period tas från landet även när det är lokalhistoria

28 Sidnummer 28 Historia inom ett ämne Skogen blev till guld : skoglig utveckling under 1950-60-talen 634.90948509045 (634.9 + T1--09 + T2—485 + T1--09045) OBS: Ett ämnes historia förs till ämnet

29 Sidnummer 29 Observera att man kan lägga till ytterligare från T1 efter -093-099 --01 Prognoser --021 Statistik --022 Illustrationer --028 Konservering, bevaring, restaurering --03Lexikon, uppslagsverk, konkordanser --05 Seriella resurser --074 Utställningar --09 (den första geografiska indelningen anger ursprungsområde och den andra orten där ämnet är, återfinns eller tillämpas. T.ex polska politiska flyktingar i Kanada 325.21094380971 )

30 Sidnummer 30 940-990 tilläggstabell för krig Med undantag för de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje indelning märkt med ‡ enligt följande: 08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper Klassificera fiendesympatisörer, pacifister under 1. 089 Etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 089 notation T5—05-T5—9 från tabell 5, t.ex. araber med hänsyn till krig 089927 [se tilläggstabell under 940-990]

31 Sidnummer 31 Krig Vissa krig har sina egna nummer, t.ex. Första världskriget 940.3, Andra världskriget 940.53 Manualanmärkning under 930–990 täcker omfattande aspekter på krig; undersektioner omfattar: –Krig: Pågående krig –Krig: Samlingar om krig –Krig: Slag och andra militära aktiviteter –Krig: Militära enheter –Krig: Personliga berättelser –Krig: Ockuperade länder –Krig: Ett områdes historia inte med krigets historia

32 Sidnummer 32 Exempel på krig 1 940.27 ‡Franska revolutionen och Napoleon I, 1789-1815 Klassificera här Napoleonkrigen i särskilda europeiska länder, t.ex. kriget i Spanien (spanska frihetskriget), 1807-1814 ‡Tillfoga enligt anvisningar under 940-990 OBS: Inte alla krig under den här perioden klassificeras här, t.ex. Vendéekriget, 1793-1800, klassificeras under 944.042

33 Sidnummer 33 Exempel på krig 2 Jews during Napoleonic Wars 940.27089924 (940.27 + T1—089 + T5—924) Naval operations in the Napoleonic Wars 940.2745 (940.27 + 45 [från tilläggstabell under 940-990])

34 Sidnummer 34 910 Geografi och resor 910.01-.02Filosofi och teori; naturgeografi 910.2-.9Standardindelningar; reseskildringar och anläggningar för resenärer 911Historisk geografi 912Grafisk framställning av jordens yta och av utomjordiska världar 913-919Geografi och resor i särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar

35 Sidnummer 35 Viktiga ämnen under 910 Tvärvetenskapliga verk om turism och resor910 Resehandböcker om världen 910.202 Reseskildringar 910.4 Anläggningar för resenärer910.46 Områden, regioner, platser i allmänhet 910.91 Geografer, resenärer, upptäcktsresande oavsett ursprungsland 910.92 Upptäckt och utforskning gjord av särskilda länder 910.93–910.99

36 Sidnummer 36 910 - exempel 1 Introduction to tourism910 Guide to round-the-world travel910.202 Adventures at sea910.45 Resorts around the world910.462 World guide to beaches910.9146 (91 + T1—09 + T2—146) Voyages of Captain James Cook 910.92

37 Sidnummer 37 910 - exempel 2 Upptäcktsresande 910.92 Upptäcktsresande, samlingsbiografier 910.922

38 Sidnummer 38 911-912 - exempel Historical atlas of Italy911.45 (911 + T2—45) Map of Tuscany912.455 (912 + T2—455)

39 Sidnummer 39 Huvudegenskaper för 913-919 Basnummer byggs med tabell 2 (schemat ger nästan inga länder och orter) Viktig tilläggstabell under 913-919

40 Sidnummer 40 Nummerbyggnad under 913-919 Börja med basnummer (91 + T2) Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 (Annars är ingen fortsatt indelning tillåten) Läs 913-919 manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

41 Sidnummer 41 913-919 Geografi och resor i särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar Klassificera här övergripande verk om forntida och modern geografi och resor gällande särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 91 notation T2—3-T2—9 från tabell 2, t.ex. Englands geografi 914.2, Norfolks geografi, England 914.261. Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: [se tilläggstabell under 913-919]

42 Sidnummer 42 Basnummer under 900 (91 + T2) 913.2Geografi och resor gällande forntidens Egypten (91 + T2—32) 914.4 Geografi och resor gällande Frankrike (91 + T2—44)

43 Sidnummer 43 Vanliga indelningar under resor 04Resor, upptäckter, utforskning, guideböcker 06Anläggningar för resenärer 062Turistanläggningar 064Bed and breakfast 066Vandrarhem 068Campingplatser [se tilläggstabell under 913-919]

44 Sidnummer 44 Mönster vid nummerbyggnad för ämnen inom resor 913-919 tilläggstabell 91 + T2 + 04 indelning från 913-919 tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under 930-990 91 + T2 + 061 från 913-919 tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under 930-990 91 + T2 + 064, 066, eller 068 från 913-919 tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under 930-990

45 Sidnummer 45 913-919 - exempel 1 (alla publicerade under 2010) Walking tours of Paris914.43610484 (91 + T2—44361 + 04 + 84 [från 944.084]) Guide to Sydney hotels 919.44106172 (91 + T2—9441 + 061 + 72 [från 994.072]) Guide to bed and breakfasts in Norway 914.810645 (91 + T2—481 + 064 + 5 [från 948.105])

46 Sidnummer 46 913-919 - exempel 2 Reseskildringar En resa i fäderneslandet år 1811 till fots914.85044 (91 + T2—485 + 04 + 4 [från 948.504])

47 Sidnummer 47 920Biografi, genealogi, insignier 920.001-009Standardindelningar för biografi som disciplin (flera modifierade standardindelningar) 920.02Allmänna samlingsbiografier 920.03-.09Allmänna samlingsbiografier efter särskilda världsdelar, länder, orter 920.7Personer efter kön (resten av 920.1-928 alternativa nummer) 929Genealogi, namn, insignier

48 Sidnummer 48 920.03-.09 Allmänna samlingsbiografier efter särskilda världsdelar, länder, orter 920.03-.09 Allmänna samlingsbiografier efter särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 920.0 notation T2--3- T2--9 från tabell 2, t.ex. allmänna samlingsbiografier över personer boende i England 920.042

49 Sidnummer 49 920.0 - exempel Historiens 100 viktigaste svenskar920.0485 (920.0 + T2--485)

50 Sidnummer 50 Sammanfattning (1) Struktur under 900: 900Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper 904Samlade framställningar av händelser 909Världshistoria 910Geografi och resor 920Biografi, genealogi, insignier 930-990Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar

51 Sidnummer 51 Sammanfattning (2) Historia, geografisk aspekt och biografier relaterade till ett särskilt ämne förs till ämnet 930–990 Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar –Nummer för världsdelar och länder finns färdiga –Nummer för mindre områden och orter byggs med hjälp av tabell 2


Ladda ner ppt "Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser