Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen."— Presentationens avskrift:

1 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen

2 Styrgrupp  Jämtland – FC Östersund  Gävleborg – tf FC Hudiksvall  Västernorrland – bitr. FC Timrå  Kommunal mitt – sektionsombud  Arbetsförmedlingen – branschstrateg och verksamhetssamordnare MO9, kvalificerad handläggare - nationella avtal

3 Finansiärer  2014 –  Kommuner  Landsting  AF  2015 –  Region Gävleborg  Skolverket

4 Rekryteringsbehov Gävleborg Arbetsgivare Rekryteringsbehov 2015-2019 Enbart pensionsavgångar Rekryteringsbehov 2020-2024 Enbart pensionsavgångar Hudiksvall Nordanstig Ljusdal Bollnäs Söderhamn Gävle Hofors Sandviken Totalt

5 Rekryteringsbehov Västernorrland Arbetsgivare Rekryteringsbehov 2015-2019 Enbart pensionsavgångar Rekryteringsbehov 2020-2024 Enbart pensionsavgångar Örnsköldsvik187 Sollefteå139 Kramfors129243 Härnösand280285 Timrå5771 Sundsvall410480 Ånge36 83 Landstinget173179 Totalt1 4111 341

6

7

8 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg  VO-College Gävleborg  Krav för anställning  Utbildad, men brister i svenska  Samtal med Af sedan 2012  26 kommuner, 3 landsting  KIVO-modellen  IVO- granskning av kommunikation

9 Förankringsprocess - nationellt  VO-college nationellt  Nationella branschrådet AF  Kommunal nationellt  Äldrecentrum  Nationellt dialog 9/3

10 Förankringsprocess - regionalt  Genomförd förankring VO-college Gävleborg AF MO9 Regionstyrelsen Länsledning Välfärd  Uppdrag från Länsledning Välfärd: Påbörja snarast bred förankring i länet

11 Förankringsprocess - lokalt  Viktigt med förankring på alla nivåer  Kommunledning, både politiker och tjänstemän  Chefer alla nivåer  Handledare  Andra nyckelpersoner

12 Organisation i varje kommun AG Inkluderings- samordnare Sfi stöd Inkluderings- handledare Kultur- ambassadör AF Kontakt- person utbildning

13 Organisation i varje kommun - AG Inkluderings- samordnare Sfi stöd Inkluderings- handledare Kultur- ambassadör AF Kontakt- person utbildning Handläggare AF Sfi vuxenutbildning Bemanningsenheten Handledare i verksamheten -stabsperson -enhetschef Exempel:

14 Organisation i varje kommun – AG Inkluderings- samordnare Sfi stöd Inkluderings- handledare Kultur- ambassadör AF Kontakt- person utbildning -Sakkunnig vårdyrket -Utbildning- sansvarig - Q-uppföljning - Sakkunnig KIVO - Kontaktyta: Af Chefer Stödpersonerna - Q-uppföljning - Metodstöd för inkluderings- arbetsplatser - Utbildad inkluderings- handledare - Individanpassat språkstöd - språknivåbedömning Innehåll:

15 En väg till anställning i vård och omsorg 1 Kontakt Af, arbetsförmedlaren kollar två frågor: Fel bransch Annat spår a Rätt bransch? Oklart PRAO 2 veckor OK OK Behörig att söka b Kommunikation Brister Språkpraktik Stora brister Annat spår Fel bransch 2a Prao 2 veckor OKBehörig att söka OK Klar att anvisa 2b Språkpraktik Annat spår

16 En väg till anställning i vård och omsorg 3 Urvalsprocess till uppdragsutbildning 4 Utbildning med obligatorisk APL Kursslut 5 Ej godkänd Annat spår 5a Utbildning OK OK Anställningsbar 7 5b Kommunikation Brister Mer stöd 6 Mer språkträning 6 Anställningsstöd från Af OK 7 7 Anställningsbar i våra tre län

17 Process individen Yrkessvenska inför utbildning Yrkessvenska, AFKlar för arbetsmarknadsutbildning Behov av mer språkutveckling Språkpraktik + sfi-stöd, AGKlar för utbildning Arbetssökande kommer till AF Provar på yrket, AGVäljer inriktning Anställd, AG Behov av mer språkutveckling Yrkesintroduktionsanställning/SAS, AG Klar för tillsvidareanställning Yrkesutbildning Arbetsmarknadsutbildning, AF inkl APL, AGKlar för anställning/mer språkträning

18 Arbetsprocesser KIVO Förankringsarbete pågår Nationellt Skapa fler och djupare kontaktytor ESF ansökan Regional förankring långt framskriden Regionalt Skapa olika regionala nätverk ESF ansökan Bemmanna de olika funktionerna Förankra, stödja och främja arbetsprocesser Medfinansiering i tidLokalt

19  Information om KIVO till AF- chefer 20150225-26 Chefsinformation Chefer informeras om Yrkessvenskan o dess innehåll samt samband mellan Yrkessvenska - Vård & Omsorgs utb. 20150320 Information/ utbildning för kontaktpersoner för både YS samt V&O april-maj Kontorsinfo. Information lämnas till övriga kollegor på kontoren samt spridning på intranät maj-juni Genomförande Urval och uppstarter av V&O utbildningar på utvalda orter. sommar- höst Införande plan för utbildningsinsatser vård o omsorg AF (KIVO samarbetet) samt upplägg med Yrkessvenska

20 Process för individen, max 4 år Individen aktualiseras för branschen Prao 2 veckor Språkpraktik 1 år Yrkessvenska 3 månader Tillsvidare- anställning (B2 minus) Yrkes- introduktions anställning 1 år APL 2 ggr 8 veckor Vårdutbildning ca 72 veckor (sfi D B1) - Vikariera max 6 månader Identifiera övriga aktörer som arbetar med integration och etablering och hitta samverkan med dessa

21 Arbetsgivare  Skapa konsensus kring kraven för anställning – nivåbedömning för kommunikation  Framtagande av kvalitetssäkrad organisation med språkutvecklingsplatser – enhetlig systematisk modell  Utbilda inkluderingshandledare med påbyggnads-utbildning för aktiv språkutveckling och integrationsfrågor - Äldrecentrum och inspirationsdagar  Sprida goda exempel och kvalitetsutveckla - stödja och hjälpa  utbilda och skapa kontaktytor AF och AG

22 Arbetsförmedlingen  Använda kontrollfrågor, branschinformation och ev. prao - framtaget utb. material  Erbjuda språkpraktik för språksvaga sökande - utbildade inkluderingshandledare  Samverkan vid uttagning till vård- och omsorgsutbildning – arbetsgivarna föreslår  Efter utbildning, anställningsstöd för fortsatt språksvaga - SAS/AF, BUI/AG, praktik mm  Kvalitetsuppföljning av levererad utbildning i regionen – genomförs i samverkan

23 BUI avtal  Provanställning på heltid 12 månader  Minst 25 % språkträning, kan ske på arbetsplatsen  Max 75 % arbete utan direkt handledning  Lön för 75 % av arbetstiden

24 Aktiviteter 2015  Inspirationsdagar  Framtagande av handledarutbildning  Testköra handledarutbildningen  Sprida/förankra information om KIVO inom alla kommuner  Skapa organisation för KIVO i alla kommuner

25 Planerade aktiviteter KIVO Kommunförankring Ljusdal – 2/6, 1 timme Sandviken – 28/5, 1,5 timme Nordanstig – 17/6 Gävle – 26/5, 45 min Söderhamn - Bollnäs –

26 Planerade aktiviteter KIVO Handledarträff Ljusdal – 19/5 Hudiksvall – Workshop Kommunkontakt - september Språkstöd - november Kulturambassadör - november

27 Planerade aktiviteter KIVO Utbildning AF – AG - oktober Inkluderingshandl. – oktober-december Inspirationsdagar  Söderhamn 11/5, 10-15  Ljusdal12/5, 8-12  Sandviken (Gävle) 8/6, 11-16


Ladda ner ppt "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012) Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen."

Liknande presentationer


Google-annonser