Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg – (2012)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg – (2012)"— Presentationens avskrift:

1 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg 2014 01 01 – (2012)
Jämtland Västernorrland Gävleborg Landstinget/kommunerna Kommunal Arbetsförmedlingen

2 Styrgrupp Jämtland – FC Östersund Gävleborg – tf FC Hudiksvall
Västernorrland – bitr. FC Timrå Kommunal mitt – sektionsombud Arbetsförmedlingen – branschstrateg och verksamhetssamordnare MO9, kvalificerad handläggare - nationella avtal

3 Finansiärer 2014 – Kommuner Landsting AF 2015 – Region Gävleborg
Skolverket

4 Rekryteringsbehov Gävleborg
Arbetsgivare Rekryteringsbehov Enbart pensionsavgångar Hudiksvall Nordanstig Ljusdal Bollnäs Söderhamn Gävle Hofors Sandviken Totalt

5 Rekryteringsbehov Västernorrland
Arbetsgivare Rekryteringsbehov Enbart pensionsavgångar Örnsköldsvik 187  Sollefteå 139  Kramfors 129 243 Härnösand 280 285 Timrå 57 71 Sundsvall 410 480 Ånge 36  83  Landstinget 173 179 Totalt 1 411 1 341

6

7

8 KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg
VO-College Gävleborg Krav för anställning Utbildad, men brister i svenska Samtal med Af sedan 2012 26 kommuner, 3 landsting KIVO-modellen IVO- granskning av kommunikation

9 Förankringsprocess - nationellt
VO-college nationellt Nationella branschrådet AF Kommunal nationellt Äldrecentrum Nationellt dialog 9/3

10 Förankringsprocess - regionalt
Genomförd förankring VO-college Gävleborg AF MO9 Regionstyrelsen Länsledning Välfärd Uppdrag från Länsledning Välfärd: Påbörja snarast bred förankring i länet

11 Förankringsprocess - lokalt
Viktigt med förankring på alla nivåer Kommunledning, både politiker och tjänstemän Chefer alla nivåer Handledare Andra nyckelpersoner

12 Organisation i varje kommun
AG Inkluderings-samordnare Sfi stöd Inkluderings-handledare Kultur-ambassadör AF Kontakt-person utbildning

13 Organisation i varje kommun -
Exempel: Sfi vuxenutbildning AG Inkluderings-samordnare Sfi stöd Inkluderings-handledare Kultur-ambassadör AF Kontakt-person utbildning Bemanningsenheten Handledare i verksamheten Handläggare AF -stabsperson -enhetschef

14 Organisation i varje kommun –
Innehåll: - Individanpassat språkstöd - språknivåbedömning AG Inkluderings-samordnare Sfi stöd Inkluderings-handledare Kultur-ambassadör AF Kontakt-person utbildning - Utbildad inkluderings-handledare Sakkunnig vårdyrket Utbildning-sansvarig - Q-uppföljning - Sakkunnig KIVO - Kontaktyta: Af Chefer Stödpersonerna - Q-uppföljning - Metodstöd för inkluderings-arbetsplatser

15 En väg till anställning i vård och omsorg
1 Kontakt Af, arbetsförmedlaren kollar två frågor: Fel bransch Annat spår a Rätt bransch? Oklart PRAO 2 veckor OK OK Behörig att söka b Kommunikation Brister Språkpraktik Stora brister Annat spår Fel bransch 2a Prao 2 veckor OK Behörig att söka OK Klar att anvisa 2b Språkpraktik Annat spår

16 En väg till anställning i vård och omsorg
3 Urvalsprocess till uppdragsutbildning 4 Utbildning med obligatorisk APL Kursslut 5 Ej godkänd Annat spår 5a Utbildning OK OK Anställningsbar 7 5b Kommunikation Brister Mer stöd 6 Mer språkträning 6 Anställningsstöd från Af OK 7 7 Anställningsbar i våra tre län

17 Process individen Arbetssökande kommer till AF
Provar på yrket, AG Väljer inriktning Behov av mer språkutveckling Språkpraktik + sfi-stöd, AG Klar för utbildning Yrkessvenska inför utbildning Yrkessvenska, AF Klar för arbetsmarknadsutbildning Yrkesutbildning Arbetsmarknadsutbildning, AF inkl APL, AG Klar för anställning/mer språkträning Behov av mer språkutveckling Yrkesintroduktionsanställning/SAS, AG Klar för tillsvidareanställning Anställd, AG

18 Arbetsprocesser KIVO Förankringsarbete pågår Nationellt
Skapa fler och djupare kontaktytor ESF ansökan Regional förankring långt framskriden Regionalt Skapa olika regionala nätverk ESF ansökan Bemmanna de olika funktionerna Förankra, stödja och främja arbetsprocesser Medfinansiering i tid Lokalt

19 Information/ utbildning
Införande plan för utbildningsinsatser vård o omsorg AF (KIVO samarbetet) samt upplägg med Yrkessvenska Information om KIVO till AF-chefer Chefsinformation Chefer informeras om Yrkessvenskan o dess innehåll samt samband mellan Yrkessvenska - Vård & Omsorgs utb. Information/ utbildning för kontaktpersoner för både YS samt V&O april-maj Kontorsinfo. Information lämnas till övriga kollegor på kontoren samt spridning på intranät maj-juni Genomförande Urval och uppstarter av V&O utbildningar på utvalda orter. sommar- höst

20 Process för individen, max 4 år
Identifiera övriga aktörer som arbetar med integration och etablering och hitta samverkan med dessa Individen aktualiseras för branschen Prao 2 veckor Språkpraktik 1 år Yrkessvenska 3 månader Tillsvidare-anställning (B2 minus) Vårdutbildning ca 72 veckor (sfi D B1) APL 2 ggr 8 veckor Yrkes-introduktions anställning 1 år -Vikariera max 6 månader

21 Arbetsgivare Skapa konsensus kring kraven för anställning – nivåbedömning för kommunikation Framtagande av kvalitetssäkrad organisation med språkutvecklingsplatser – enhetlig systematisk modell Utbilda inkluderingshandledare med påbyggnads-utbildning för aktiv språkutveckling och integrationsfrågor - Äldrecentrum och inspirationsdagar Sprida goda exempel och kvalitetsutveckla - stödja och hjälpa utbilda och skapa kontaktytor AF och AG

22 Arbetsförmedlingen Använda kontrollfrågor, branschinformation och ev. prao - framtaget utb. material Erbjuda språkpraktik för språksvaga sökande - utbildade inkluderingshandledare Samverkan vid uttagning till vård- och omsorgsutbildning – arbetsgivarna föreslår Efter utbildning, anställningsstöd för fortsatt språksvaga - SAS/AF, BUI/AG, praktik mm Kvalitetsuppföljning av levererad utbildning i regionen – genomförs i samverkan

23 BUI avtal Provanställning på heltid 12 månader
Minst 25 % språkträning, kan ske på arbetsplatsen Max 75 % arbete utan direkt handledning Lön för 75 % av arbetstiden

24 Aktiviteter 2015 Inspirationsdagar Framtagande av handledarutbildning
Testköra handledarutbildningen Sprida/förankra information om KIVO inom alla kommuner Skapa organisation för KIVO i alla kommuner

25 Planerade aktiviteter KIVO
Kommunförankring Ljusdal – 2/6, 1 timme Sandviken – 28/5, 1,5 timme Nordanstig – 17/6 Gävle – 26/5, 45 min Söderhamn - Bollnäs –

26 Planerade aktiviteter KIVO
Handledarträff Ljusdal – 19/5 Hudiksvall – Workshop Kommunkontakt - september Språkstöd - november Kulturambassadör - november

27 Planerade aktiviteter KIVO
Utbildning AF – AG - oktober Inkluderingshandl. – oktober-december Inspirationsdagar Söderhamn 11/5, 10-15 Ljusdal12/5, 8-12 Sandviken (Gävle) 8/6, 11-16


Ladda ner ppt "KIVO Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg – (2012)"

Liknande presentationer


Google-annonser