Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA – en undersökning av 40 av 54 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA – en undersökning av 40 av 54 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30."— Presentationens avskrift:

1 Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA – en undersökning av 40 av 54 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen

2 Förord Denna serviceundersökning har genomförts på jämna års ärende sedan 2006 inom partnerskapet Stockholm Business Alliance, SBA års ärende var ej obligatoriskt att mäta inom ramen för SBA- partnerskapet. 40 av partnerskapets 54 kommuner har valt att genomföra undersökningen detta ”mellanår”, innan det blir obligatoriskt att mäta varje år inom SBA-partnerskapet. Denna rapport redovisar resultatet för SBA-kommunerna och hur de förhåller sig till övriga kommuner. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 58 kommuner genomfört undersökningen denna gång. Stockholm 2016 Anna Gissler VD, Stockholm Business Region Development Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftig och ha en stark tillväxt så krävs en god kommunal myndighetsutövning gentemot företagen i regionen. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Kommunens service är en av flera viktiga delar av hur man uppfattar företagsklimatet och något kommunen själv har fullt ansvar för.

3 Undersökningens genomförande Företagarnas uppfattning om kommunens service samlades in löpande under året med postala och/eller digitala enkäter samt telefonuppföljning. Samma frågor användes för samtliga kommuner och för samtliga myndighetsområden. Frågorna var utvalda och formulerade för att passa alla verksamheter. Denna rapport omfattar endast företagsärenden. Resultat från andra målgrupper (privatpersoner, offentlig sektor m fl) finns redovisade i kommunrapporter och i SKLs webbportal. Kommuner som har minst tolv (12) svar kvalificerar sig att ingå i den sammanslagna kommunrankingen. Inom respektive myndighetsområde räcker det med sju svar för att ingå i SBA-rankingen, medan SKL även här kräver tolv svar. Undersökningen har genomförts av Markör, MIND Research och Sweco. Mer information om serviceundersökningen finns på samt SKL. Mer information om serviceundersökningen finns på samt SKL.

4 Nöjd kund index, NKI Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med andra verksamheter.

5 Myndighetsområden 1. Brandskydd Tillsyn och kontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är en del av kommunens totala tillsynsansvar. 2. Bygglov Nästan allt byggande påverkar omgivningen och därför krävs bygglov enligt plan- och byggförordningen. 3. Markupplåtelse En tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t ex försäljning, uteservering, evenemang etc. Markförsäljning och arrenden ingår inte! 4. Miljö- och hälsoskydd (exkl Livsmedelskontroll) 5. Livsmedelskontroll (Ny som ranking!) Kommunen bedriver tillsyn och kontroll av verksamhet och anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden inom miljö och hälsoskydd. Det finns flera lagar som styr kommunens arbete, varav de viktigaste är miljöbalken och livsmedelslagen. 6. Serveringstillstånd För att få servera alkoholhaltiga drycker till allmänheten krävs det enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. 1. Brandskydd Tillsyn och kontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är en del av kommunens totala tillsynsansvar. 2. Bygglov Nästan allt byggande påverkar omgivningen och därför krävs bygglov enligt plan- och byggförordningen. 3. Markupplåtelse En tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t ex försäljning, uteservering, evenemang etc. Markförsäljning och arrenden ingår inte! 4. Miljö- och hälsoskydd (exkl Livsmedelskontroll) 5. Livsmedelskontroll (Ny som ranking!) Kommunen bedriver tillsyn och kontroll av verksamhet och anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden inom miljö och hälsoskydd. Det finns flera lagar som styr kommunens arbete, varav de viktigaste är miljöbalken och livsmedelslagen. 6. Serveringstillstånd För att få servera alkoholhaltiga drycker till allmänheten krävs det enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. NKI-ranking tas fram totalt och för respektive myndighetsområde. Nyhet! Livsmedelskontroll ingick tidigare i miljö- och hälsoskydd, men utgör nu ett eget myndighetsområde. NKI-ranking tas fram totalt och för respektive myndighetsområde. Nyhet! Livsmedelskontroll ingick tidigare i miljö- och hälsoskydd, men utgör nu ett eget myndighetsområde.

6 Definition av service Kvalitetsfaktorer: Tillgänglighet Information Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet Kvalitetsfaktorerna förklarar ca 85 procent av det totala NKI-betyget.

7 40 SBA-kommuner har genomfört serviceundersökningen Sandviken Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Strängnäs Sundbyberg Södertälje Tierp Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Västerås Örebro Österåker Östhammar Botkyrka Danderyd Enköping Eskilstuna Flen Gnesta Gävle Haninge Heby Håbo Järfälla Katrineholm Knivsta Lidingö Nacka Nykvarn* Nyköping Nynäshamn Sala Salem SBA-kommuner *För få ärenden för att ingå i rankingen 40 av 54 SBA-kommuner har valt att genomföra undersökningen detta ”mellanår” innan det blir obligatoriskt att mäta varje år inom SBA-partnerskapet. Tillsammans med SKL har 58 kommuner genomfört undersökningen på 2015-års ärende, varav två kommuner har exkluderats pga för få ärende.

8 Resultat: 2015-års ärende

9 NKI SBA-kommuner Antal svarMyndighetsområdeNKI SBA Förändring 2014/2015 NKI Total* Brandtillsyn77 0, Bygglov6261-1, Markupplåtelse67 -0, Miljö- och hälsoskydd67681, Livsmedelskontroll72731, Serveringstillstånd74750, Totalt69 0,469 *Avser samtliga kommuner som gjort undersökningen genom SBA och SKL (56 kommuner)

10 Betygsindex för kvalitetsfaktorer 40 SBA-kommuner KvalitetsfaktorBetygsindex Förändring 2014/2015 Betygsindex, Total* 2015 Information70 0,470 Tillgänglighet72 0,172 Bemötande76 0,476 Kompetens72730,772 Rättssäkerhet72 0,871 Effektivitet70710,370 *Avser samtliga kommuner som gjort undersökningen genom SBA och SKL (56 kommuner)

11 Brandtillsyn SBA-kommuner, 2015-års ärende Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 66Örebro Gävle Upplands Väsby Katrineholm Nacka Sigtuna Täby Haninge Stockholm Eskilstuna Nyköping Enköping Sollentuna Vallentuna Håbo Danderyd Östhammar Botkyrka Västerås Järfälla Tyresö Vaxholm638 26Brandtillsyn totalt77876 Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 11Lidingö Södertälje Sundbyberg818 44Strängnäs Österåker8025 *”Totalt” visar placering av samtliga kommuner som genomfört undersökningen. Det krävs minst 12 svar för att ingå i denna ranking, medan SBA-rankingen kräver 7 svar.

12 Bygglov SBA-kommuner, 2015-års ärende Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 6 Heby Katrineholm Strängnäs Östhammar Tierp Gävle Vaxholm Nyköping Sigtuna Tyresö Österåker Södertälje Sundbyberg Västerås Nacka Stockholm Sandviken Järfälla Sala Håbo Värmdö Upplands Väsby Sollentuna Haninge Danderyd Solna Nynäshamn Vallentuna Botkyrka Täby Enköping Bygglov totalt Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 11Upplands-Bro Lidingö Knivsta Eskilstuna Örebro7086 *”Totalt” visar placering av samtliga kommuner som genomfört undersökningen. Det krävs minst 12 svar för att ingå i denna ranking, medan SBA-rankingen kräver 7 svar.

13 Markupplåtelse SBA-kommuner, 2015-års ärende Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 65Tierp Solna Sundbyberg Nyköping Gävle Västerås Stockholm Örebro Strängnäs Sala Täby Järfälla Haninge Sollentuna Botkyrka Nynäshamn Enköping Markupplåtelse totalt67636 Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 11Vaxholm Södertälje828 3 Upplands Väsby787 42Eskilstuna Katrineholm7417 *”Totalt” visar placering av samtliga kommuner som genomfört undersökningen. Det krävs minst 12 svar för att ingå i denna ranking, medan SBA-rankingen kräver 7 svar.

14 Miljö- och hälsoskydd SBA-kommuner, 2015-års ärende Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 66Solna Sollentuna Botkyrka Tierp Södertälje Västerås Örebro Haninge Strängnäs Nacka Upplands Väsby Håbo Lidingö Tyresö Gävle Nyköping Sandviken Eskilstuna Täby Järfälla Nynäshamn Gnesta Flen Katrineholm Sigtuna Östhammar Enköping Vaxholm Sundbyberg Värmdö Miljö - o hälsoskydd totalt Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 1 Sala818 2 Danderyd Stockholm Upplands-Bro Österåker7622 *”Totalt” visar placering av samtliga kommuner som genomfört undersökningen. Det krävs minst 12 svar för att ingå i denna ranking, medan SBA-rankingen kräver 7 svar.

15 Livsmedelskontroll SBA-kommuner, 2015-års ärende Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 66Örebro Eskilstuna Gnesta779 99Haninge Stockholm Sundbyberg Gävle Västerås Katrineholm Järfälla Upplands Väsby Solna Botkyrka Sigtuna Sollentuna Tyresö Nacka Nyköping Håbo Strängnäs Täby Nynäshamn Värmdö Enköping Heby Tierp Vallentuna Danderyd Flen Södertälje Östhammar Salem Livsmedelskontroll totalt Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 11Upplands-Bro Vaxholm Sala827 43Lidingö Österåker8031 *”Totalt” visar placering av samtliga kommuner som genomfört undersökningen. Det krävs minst 12 svar för att ingå i denna ranking, medan SBA-rankingen kräver 7 svar.

16 Serveringstillstånd SBA-kommuner, 2015-års ärende Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 6 Tyresö839 75Sigtuna Örebro Sundbyberg Danderyd Nacka Flen Eskilstuna Västerås Botkyrka Värmdö Haninge Östhammar Södertälje Stockholm Gävle Tierp Strängnäs Vaxholm Serveringstillstånd totalt Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 11Järfälla Täby Enköping Nyköping Solna8438 *”Totalt” visar placering av samtliga kommuner som genomfört undersökningen. Det krävs minst 12 svar för att ingå i denna ranking, medan SBA-rankingen kräver 7 svar.

17 Totalt, samtliga områden SBA-kommuner, 2015-års ärende Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 611Solna Sundbyberg Haninge Nyköping Sollentuna Nacka Knivsta Vaxholm Katrineholm Österåker Strängnäs Tyresö Gävle Västerås Upplands Väsby Tierp Sigtuna Stockholm Järfälla Södertälje Täby Flen Sala Gnesta Håbo Botkyrka Nynäshamn Östhammar Danderyd Sandviken Värmdö Salem Vallentuna Enköping SBA-kommuner Ranking SBA Totalt* KommunNKIAntal svar 12Upplands-Bro Örebro Lidingö Eskilstuna Heby7436 *”Totalt” visar placering av samtliga kommuner som genomfört undersökningen. Det krävs minst 12 svar för att ingå i såväl SBA som Total-rankingen.


Ladda ner ppt "Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA – en undersökning av 40 av 54 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30."

Liknande presentationer


Google-annonser