Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SET Social Emotionell Träning  Birgitta Kimber

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SET Social Emotionell Träning  Birgitta Kimber"— Presentationens avskrift:

1 SET Social Emotionell Träning  www.set.st www.set.st Birgitta Kimber b.kimber@telia.com

2 SET Social Emotionell Träning Varför SET i skolan ?  Förebygga psykisk ohälsa  Värdegrundsarbete  Inlärning  Förebygga mobbning  Jämlikhet

3 SET Social Emotionell Träning Skyddsfaktorer  God social kapacitet  Impulskontroll  Kunna hantera konflikter  Kunna lösa problem  Optimism och framtidstro

4 SET Social Emotionell Träning Skyddsfaktorer  Upplever förändringar som något positivt  Tycker att det som händer beror på egna handlingar  Kan hantera starka känslor  Realistisk uppfattning om egna styrkor och svagheter

5 SET Social Emotionell Träning KASAM Känsla av sammanhang  Begriplighet  Hanterbarhet  Meningsfullhet

6 SET Social Emotionell Träning Skyddsfaktorer  Inre kontroll  Positivt självförtroende  Copingförmåga  Diverse skyddsfaktorer hos familjen  Skyddsfaktorer i omgivningen och på fritiden

7 Förebyggande arbete i skolan Individen – universella, selektiva (15%), indikerade(5%) Gruppen – universella, selektiva, indikerade Familjen - universella, selektiva, indikerade

8 Förebyggande arbete i skolan Allt förebyggande arbete handlar om att gå från risk- till skyddsfaktor, dvs. att stärka de skyddande faktorerna på olika nivåer. Evidensbaserade program www.fhi.se/skolanforebygger

9

10 SET Hantera sina känslor Att veta varför man känner på ett visst sätt och hur man ska handskas med sin ångest, oro, rädsla och sorg. Det innefattar också att kontrollera sina känslor. Social och emotionell kompetens kan delas in i fem olika delområden. Empati Att förstå och respektera hur andra känner sig och att uppskatta att människor känner olika. Motivation Att kunna rikta sina känslor mot ett visst mål, att arbeta långsiktigt och stå ut med att utdelningen kommer först senare. Självkännedom Att vara observant på sina känslor och veta vad man känner här och nu. Hantera förhållanden Social kompetens och att kunna hantera andras känslor.

11 SET Social Emotionell Träning Effektiva program:  Strukturerade och med stigande svårighetsgrad  Innehåller de fem delmomenten som ingår i SET  Regelbundenheten 1-2 ggr/vecka  Föräldraengagemang  Tydlig teoretisk bas

12 SET Social Emotionell Träning Implementering  Engagerad skolledning  Skolklimatet, klassrumsklimat  Pedagogens inställning till lärande  Pedagogens förhållningssätt och föredöme

13 SET Social Emotionell Träning Implementering  Kunskap om de teorier som ligger till grund för programmet  ”Trohet” till programmet

14 SET Social Emotionell Träning Metod  Presentation: ange vilket moment som skall övas samt kommentera nyttan av det  Vara modell: läraren visar  Praktisera: öva i klassrummet och utanför klassrummet

15 SET Social Emotionell Träning Metod  Belöning: läraren berömmer och förstärker då eleverna visar att de lär sig vissa moment  Lyssna aktivt

16 SET Teman, exempel  Problemlösning, konflikthantering  Hantera starka känslor  Tolka bilder och berättelser samt att läsa av människor och situationer  Stå emot grupptryck  Kommunikation  Stresshantering

17

18 SET Social Emotionell Träning vvv.lösningar.se v – vilka är inblandade och vad känner de? v – vilket är problemet? v – vilket är målet? lösningar – hitta så många du kan s – se konsekvenserna e – en lösning väljs (Utvärdera och lär)

19 Förstärkning av positiva beteenden Förebygga negativa beteenden Hantera negativa beteenden Problemlösningsstrategier Rikligt! Sparsamt! Förhållningssätt

20 Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet Regler konsekvenser Struktur Tydliga instruktioner Uppmärksamma - Ignorera Positiv tid tillsammans; beröm,belöning, positiv förstärkning

21 Man vill bli älskad i brist därpå beundrad i brist därpå fruktad i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vilket pris som helst. Hjalmar Söderberg

22 Förhållningssätt som stödjer SET Att se varje elev Personliga kommentarer Hembrev, veckobrev Ta i hand Presentationer, kamera,dekal, kontaktannons (SET övningar) Uppmuntran och förstärkning Positiv tid tillsammans Ta dem på bar gärning när de gör rätt Beröm, var konkret, beröm klassen Tacka

23 Förhållningssätt/ledarskap Det du tror om mig Sådan du är mot mig Hur du ser på mig Vad du gör mot mig Hur du lyssnar på mig Sådan blir jag! (från ett klotterplank på en svensk grundskola)


Ladda ner ppt "SET Social Emotionell Träning  Birgitta Kimber"

Liknande presentationer


Google-annonser