Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kan diakonalt och entreprenöriellt tänkande mötas och korsbefruktas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kan diakonalt och entreprenöriellt tänkande mötas och korsbefruktas?"— Presentationens avskrift:

1

2  Kan diakonalt och entreprenöriellt tänkande mötas och korsbefruktas?

3  Kan entreprenörskap vara en framkomlig väg för Kyrkans arbete bland nyanlända människor till vårt land?

4  Kan diakonalt och entreprenöriellt tänkande mötas och korsbefruktas?  Kan entreprenörskap vara en framkomlig väg för Kyrkans arbete bland nyanlända människor till vårt land?  Ja, det tror vi!

5 Strävan bör vara mot ”riktiga” företag

6 Strävan bör vara mot ”riktiga” företag:  som går med vinst

7 Strävan bör vara mot ”riktiga” företag:  som går med vinst  som håller över tid

8  Hushållsnära tjänster

9  Skogstjänster (plantera, röja sly)

10  Hushållsnära tjänster  Skogstjänster (plantera, röja sly)  Dansundervisning

11  Hushållsnära tjänster  Skogstjänster (plantera, röja sly)  Dansundervisning  Träffas hemma hos en svensk!

12  Hushållsnära tjänster  Skogstjänster (plantera, röja sly)  Dansundervisning  Träffas hemma hos en svensk!  Bygga och sälja Friggebodar

13  Hushållsnära tjänster  Skogstjänster (plantera, röja sly)  Dansundervisning  Träffas hemma hos en svensk!  Bygga och sälja Friggebodar  Datatjänster

14  Hushållsnära tjänster  Skogstjänster (plantera, röja sly)  Dansundervisning  Träffas hemma hos en svensk!  Bygga och sälja Friggebodar  Datatjänster  Skrädderi

15  Hushållsnära tjänster  Skogstjänster (plantera, röja sly)  Dansundervisning  Träffas hemma hos en svensk!  Bygga och sälja Friggebodar  Datatjänster  Skrädderi Inget av dessa områden är särskilt kapitalkrävande

16 Mera kapitalkrävande kan vara att förvärva bostadsfastigheter för uthyrning.

17 Mera kapitalkrävande kan vara att förvärva bostadsfastigheter för uthyrning:  villor på orter vikande befolkningsunderlag (= billiga),

18 Mera kapitalkrävande kan vara att förvärva bostadsfastigheter för uthyrning:  villor på orter vikande befolkningsunderlag (= billiga),  men med goda allmänna kommunikationer

19 Mera kapitalkrävande kan vara att förvärva bostadsfastigheter för uthyrning:  villor på orter vikande befolkningsunderlag (= billiga),  men med goda allmänna kommunikationer  lämpligt för större nyanlända familjer

20 Mera kapitalkrävande kan vara att förvärva bostadsfastigheter för uthyrning:  villor på orter vikande befolkningsunderlag (= billiga),  men med goda allmänna kommunikationer  lämpligt för större nyanlända familjer  kan samägas av exempelvis den lokala församling och ett kommunalt bostadsbolag

21 Mera kapitalkrävande kan vara att förvärva bostadsfastigheter för uthyrning:  villor på orter vikande befolkningsunderlag (= billiga),  men med goda allmänna kommunikationer  lämpligt för större nyanlända familjer  kan samägas av exempelvis den lokala församling och ett kommunalt bostadsbolag  den lokala ägarförankringen underlättar integration

22 Mera kapitalkrävande kan vara att förvärva bostadsfastigheter för uthyrning:  villor på orter vikande befolkningsunderlag (= billiga),  men med goda allmänna kommunikationer  lämpligt för större nyanlända familjer  kan samägas av exempelvis den lokala församling och ett kommunalt bostadsbolag  den lokala ägarförankringen underlättar integration och motverkar främlingsfientlighet

23 Om Kyrkan lokalt känner delaktighet blir hon en sorts garant för att den nyblivne företagaren är seriös.

24 Företagaren kan exempelvis få presentera sina varor/tjänster:

25 Om Kyrkan lokalt känner delaktighet blir hon en sorts garant för att den nyblivne företagaren är seriös. Företagaren kan exempelvis få presentera sina varor/tjänster:  Vid ett kyrkkaffe

26 Om Kyrkan lokalt känner delaktighet blir hon en sorts garant för att den nyblivne företagaren är seriös. Företagaren kan exempelvis få presentera sina varor/tjänster:  Vid ett kyrkkaffe  Med annons i församlingsbladet

27 Om Kyrkan lokalt känner delaktighet blir hon en sorts garant för att den nyblivne företagaren är seriös. Företagaren kan exempelvis få presentera sina varor/tjänster:  Vid ett kyrkkaffe  Med annons i församlingsbladet Härigenom kan ett kundunderlag snabbt bildas.

28  En ekonomisk förening har bildats: Äppelkärnan ekonomisk förening för diakonalt entreprenörskap (kortform: ”Äppelkärnan”)

29 Vad ligger i namnet? Jo, äppelkärnor har vi slängt bort i tusental, då vi ätit fruktköttet, ofta utan att tänka på vilken oerhörd växtkraft som finns i den lilla oansenliga kärnan. Men med rätt betingelser av jordmån och fukt, spirar det, växer och blir så småningom ett stort träd. På samma sätt besitter den stora grupp arbetslösa invandrare en potential, vars växtkraft vi ska stimulera.

30 Föreningen har till ändamål att utifrån den kristna värdegrunden bland utrikes födda främja tillkomst, utveckling och ägande av företag. Föreningen kan själv ingå i delägarskap. (§ 2 i stadgarna)

31 Som medlemmar i Äppelkärnan ekonomisk förening för diakonalt entreprenörskap kan finnas:

32 Som medlemmar i Äppelkärnan ekonomisk förening för diakonalt entreprenörskap kan finnas:  Juridiska personer

33 Som medlemmar i Äppelkärnan ekonomisk förening för diakonalt entreprenörskap kan finnas:  Juridiska personer  Fysiska personer

34 ”Äppelkärnans” huvuduppgift är:

35  att stötta tillkomsten av nya företag bland våra invandrade vänner

36 ”Äppelkärnans” huvuduppgift är:  att stötta tillkomsten av nya företag bland våra invandrade vänner  att kunna bistå med administrativ hjälp och vägledning

37 ”Äppelkärnans” huvuduppgift är:  att stötta tillkomsten av nya företag bland våra invandrade vänner  att kunna bistå med administrativ hjälp och vägledning  att utgöra en arbetsgemenskap, ett nätverk och en vänkrets

38 ”Äppelkärnans” huvuduppgift är:  att stötta tillkomsten av nya företag bland våra invandrade vänner  att kunna bistå med administrativ hjälp och vägledning  att utgöra en arbetsgemenskap, ett nätverk och en vänkrets  att vara en tankesmedja runt frågor som rör integration i samhället

39

40  Erbjuda utbildningar i relevanta ämnen

41  Bistå med ekonomisk kompetens (för bokföring, årsredovisning och revision) till självkostnadspris

42  Erbjuda utbildningar i relevanta ämnen  Bistå med ekonomisk kompetens (för bokföring, årsredovisning och revision) till självkostnadspris  Ha en konsult (ex. pensionär, på timbasis) för verksamhets- och affärsutveckling, som företagen kan utnyttja till självkostnadspris

43  Den lokala församlingen kan få ett nytt intressefokus

44  Kanske fler och nya människor (från andra länder) på våra gudstjänster

45  Den lokala församlingen kan få ett nytt intressefokus  Kanske fler och nya människor (från andra länder) på våra gudstjänster  Kanske inte fler människor på gudstjänster, men väl nya, hittills icke-engagerade, svenskar som visar sitt intresse för saken

46  Den lokala församlingen kan få ett nytt intressefokus  Kanske fler och nya människor (från andra länder) på våra gudstjänster  Kanske inte fler människor på gudstjänster, men väl nya, hittills icke-engagerade, svenskar som visar sitt intresse för saken  Stora möjligheter för ideella krafter

47 www.appelkarnan.se info@appelkarnan.se


Ladda ner ppt " Kan diakonalt och entreprenöriellt tänkande mötas och korsbefruktas?"

Liknande presentationer


Google-annonser