Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen 2008 618 000 lediga platser anmäldes. 998 000 jobbsökande var inskrivna under hela eller delar av 2008. 517 000 arbetssökande fick.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen 2008 618 000 lediga platser anmäldes. 998 000 jobbsökande var inskrivna under hela eller delar av 2008. 517 000 arbetssökande fick."— Presentationens avskrift:

1

2 Arbetsförmedlingen 2008 618 000 lediga platser anmäldes. 998 000 jobbsökande var inskrivna under hela eller delar av 2008. 517 000 arbetssökande fick jobb. Kundtjänst besvarade 908 700 telefonsamtal. arbetsformedlingen.se hade cirka 960 000 besök varje månad. Välkomna till

3 Vilka är vi? Birgitta Engberg Samverkan med F-kassan Alexander Haddad Ungdomshandläggare

4 Kort historik om AF Historik Nuläge http://www.arbetsformedlingen.se/Om- oss/Var- verksamhet/Organisation/Organisationsskis s.htmlhttp://www.arbetsformedlingen.se/Om- oss/Var- verksamhet/Organisation/Organisationsskis s.html

5 Några siffor vecka 14 12 171 personer fick arbete (18 065) 22 083 nya lediga platser anmäldes (15 334) 7 444 anmälde sig som arbetssökande (9 760) Siffror inom parentes motsvarar siffror för år 2014

6 Arbetslösheten fortsätter minska i långsam takt Totalt 386 000 (16-64 år) var inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet på februari 2015 Det är 19 000 färre än för ett år sedan 183 417 personer deltog i program med aktivitetsstöd (188 714) Då är inte de räknade som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har annan ersättning.

7 Funktionsnedsättning Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var förra året 55 %. Omkring 16% av befolkningen (16-64 år) uppger själva att de har någon funktionsnedsättnin (det motsvarar närmare 1 miljon människor)

8 Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden bland dem som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är 55 %, Motsvarande siffra för sysselsatta i befolkningen totalt som vill och kan arbeta är 77 %.

9 Uppdraget sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt minska ungdomsarbetslösheten minska långtidsarbetslösheten Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att:

10 Vi förmedlar jobb och kompetens Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten 2014 fick drygt 428 000 av de som var inskrivna hos oss jobb Under 2014 anmäldes nästan 796 000 lediga platser till oss Antalet inskrivna arbetssökande uppgick under 2014 till knappt 676 000 personer varav 379 000 arbetslösa

11 Service till arbetsgivare En kontaktperson - råd och hjälp i rekryteringsprocessen Fri annonsering i Platsbanken Alternativa rekryteringslösningar, till exempel inom EU/EES och Schweiz Rekryteringsträffar i våra lokaler Hjälp i samband med varsel

12 Stöd till arbetsgivare och arbetssökande Ett av våra viktigaste uppdrag är att ge extra stöd och hjälp åt vissa grupper av arbetssökande som har svårt att få jobb. För att de ska kunna konkurrera om de lediga jobben har vi en rad olika stöd att erbjuda såväl dig som arbetsgivare som de arbetssökande i de här grupperna. Vi har alltifrån skräddarsydda subventionerade anställningar till anpassningar av din arbetsplats och arbetshjälpmedel till den du anställer. Allt för att din rekrytering ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

13 Nystartsjobb Många välutbildade och erfarna människor har ofrivilligt varit borta från arbetslivet under en period. När du ger nystart i arbetslivet åt någon som har varit utan arbete i minst ett år (sex månader för personer under 25 år) kan vi erbjuda en subventionerad anställningsform. Stödet till dig motsvarar en arbetsgivaravgift eller två, beroende på vilken ålder den du anställer har. Räkna ut ersättningen på arbetsformedlingen.se/arbetsgivare.

14 Instegsjobb Det finns givetvis många välutbildade och arbetssugna människor som är nyanlända i Sverige. När du anställer någon som är ny i Sverige som parallellt läser svenska för invandrare, är vår ersättning till dig 80 procent av lönekostnaden, eller som mest 800 kronor om dagen. Räkna ut ersättningen på arbetsformedlingen.se/arbetsgivare.

15 Särskilt anställningsstöd I den här subventionerade anställningsformen ersätter vi dina lönekostnader till 85 procent, eller som mest 890 kronor om dagen. Anställ en person som varit arbetslös länge. Då kan du få en stor del av lönen betald av oss. Räkna ut ersättningen på arbetsformedlingen.se/arbetsgivare.

16 Praktik Praktik är ett smart sätt att slussa in ny kompetens på din arbetsplats. Praktiken kan pågå i upp till sex månader och praktikantens ersättning ordnar vi. Yrkeskompetensbedömning är en variant av praktik som går ut på att personer som är nya i Sverige ska få en chans att visa vad de kan på en arbetsplats och få sina kunskaper bedömda.

17 Lönebidrag Lönebidrag utgår till dig som anställer någon med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Du får bidrag för den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som inte överstiger en bruttolön på 16 700 kronor per månad. Storleken på stödet påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du anställer.

18 Yrkesintroduktionsanställning Det här är en anställningsform för ungdomar som ska göra övergången från skola till arbetsliv enklare och säkra arbetsgivares långsiktiga kompetensförsörjning. Du som anställer unga 15–24 år inom ramen för ett yrkesintroduktionsavtal får ett stöd som motsvarar en ordinarie arbetsgivaravgift och ett handledarstöd på cirka 2 500 kronor per månad. Stöd lämnas högst med det belopp som skulle ha betalats vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad.

19 Service till arbetssökande Vägledning och rådgivning Förberedande och yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar Rekryteringsträffar, svenska och internationella jobbmässor Etablering av nyanlända för arbetsmarknaden

20 Service till arbetssökande, forts. Service till arbetssökande genom arbetsmarknadspolitiska program Jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar Instegsjobb Stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Särskilt anställningsstöd Övriga insatser Nystartsjobb Yrkesintroduktionsanställningar

21 Många verksamhetsområden Några av Arbetsförmedlingens insatser: Arbetslivsinriktad rehabilitering Etableringsuppdraget Internationell verksamhet

22 Några siffror under 2014 Platsbanken på arbetsformedlingen.se hade drygt 1,7 miljoner besökare varje månad 1 045 000 jobbannonser i Platsbanken 67 000 personer med funktionsnedsättning fick arbete 90 000 nyanlända var inskrivna på Arbetsförmedlingen 1 436 kompletterande aktörer

23 Organisation och medarbetare 320 lokala arbetsförmedlingar är samlade i elva marknadsområden 12 658 medarbetare i genomsnitt 2014 67 procent kvinnor Medelåldern är 47 år Många yrken är representerade, varav 11 000 har direkt kontakt med våra kunder

24 AF Kundservice hade totalt 1 377 926 kundkontakter under 2011  95 634 arbetsgivarkontakter  12 267 distansservicekontorssamtal  16 059 kompletterande aktörer  1 237 ”Se kraften - kampanj”  1 063 197 sökandekontakter  42 028 myndighetskontakter  44 687 e-post  102 817 chatt Samt att vi har granskat 151 134 AD-annonser

25 90 % av sökande ska vara nöjda med vårt bemötande. 90 % av arbetsgivare ska vara nöjda med vårt bemötande 90 % av arbetssökande ska vara nöjda med vår service. 90 % av arbetsgivarna ska vara nöjda med vår service. 75% av den registrerade arbetstiden ska gå till kunderna. (Mäts genom egen telefonienkät 4 ggr/år) Vi är kundorienterade och har ett professionellt bemötande

26 Vi planerar vår verksamhet utifrån våra kunders behov. Vi har en hög tillgänglighet. 75 % av samtalen ska få svar inom 3 minuter 75 % av alla inkommande chattar ska besvaras inom 20 sekunder. 98 % av inkommande E-post ska besvaras inom 24 timmar.

27 Ekonomi 2015 Anslag och andra tillgängliga medel 67 miljarder varav 13 miljarder för lönebidrag och andra insatser för personer med funktionsnedsättning 30 miljarder för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 7 miljarder för löner, lokaler och driftskostnader drygt 9 miljarder för köp av arbetsmarknads- politiska program och insatser 4 miljarder till etableringsuppdraget

28 Våra öppettider och kontaktvägar arbetsformedlingen.se öppet dygnet runt, året om Ring en arbetsförmedlare 0771- 416 416 öppet vardagar 8-20 lördag-söndag 9-16 Lokala arbetsförmedlingar öppet vardagar 10-16 vissa förmedlingar måndag-torsdag till 18 facebook.com/arbetsformedlingen facebook.com/arbetsgivare @arbetsformedlingen på Instagram


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen 2008 618 000 lediga platser anmäldes. 998 000 jobbsökande var inskrivna under hela eller delar av 2008. 517 000 arbetssökande fick."

Liknande presentationer


Google-annonser