Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademikerförbundet SSR Det ledande samhällsvetarförbundet Johan Kovaniemi, yrkessamordnare för samhällsvetare och ekonomer Studie- och yrkesvägledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademikerförbundet SSR Det ledande samhällsvetarförbundet Johan Kovaniemi, yrkessamordnare för samhällsvetare och ekonomer Studie- och yrkesvägledare."— Presentationens avskrift:

1 Akademikerförbundet SSR Det ledande samhällsvetarförbundet Johan Kovaniemi, yrkessamordnare för samhällsvetare och ekonomer Studie- och yrkesvägledare Stockholm 2015

2 Samhällsvetare

3 Vad är en samhällsvetare? Wikipedia: Samhällsvetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter. Gränsen mellan samhällsvetenskap och humaniora är diffus.vetenskapliga samhällethumaniora SAOB: ”Samhällsvetenskap sammanfattande beteckning för var och en av de vetenskapsgrenar som sysslar med (det samtida) samhället eller samhälleliga frågor och företeelser..”

4 Gränsdragningen

5 Programmen Generalistutbildningar Politices kandidat Freds- och konflikt Offentlig förvaltning Mänskliga rättigheter Globala studier Diplomat European affairs Samhällsplanerare Urbana studier Samhälle, hav och sjöar Logistik Nationalekonom Statistiker Människa och samhälle Politisk makt och styrning Arbetsliv, migration, genus Omvärldsanalys Miljö och utveckling

6 Ämnen inom samhällsvetenskap Demografi Ekonomisk historia Företagsekonomi Finansiering Marknadsföring Redovisning Organisationsteori Genusvetenskap Informatik Systemvetenskap Juridik Kulturgeografi Ekonomisk geografi Nationalekonomi Mikroekonomi Makroekonomi Internationell ekonomi Psykologi Klinisk psykologi Kognitiv psykologi Socialpsykologi Neuropsykologi Socialantropologi Sociologi Kriminologi Statsvetenskap Politisk teori Komparativ politik Internationella relationer Freds- och konfliktkunskap Statistik Rättsvetenskap

7 Hur läser en samhällsvetare? Fristående vanligare än inom övriga utbildningar

8 Styrkor Breda kunskaper Arbetar sektorsövergripande Rörliga på arbetsmarknaden Internationellt gångbara, bolognaanpassade Trivs i stor utsträckning på arbetsplatsen, idéburna

9 Utmaningar ”Okänd” kunskap utanför traditionella arbetsplatser (6/10 arbetar i traditionell roll) Ingen samlad yrkestitel Lite praktisk träning, civilsamhället & nätverk viktigt Sätta ord på sina kunskaper

10 Allmän statistik 80 000 yrkesverksamma 50/50 (inom privat och offentlig sektor) sex av tio är kvinnor Var tionde är chef (fyra av sju är män)

11 Etableringsgrad 9% arbetslösa efter ett år Vanligt med visstidsanställning

12 Tillgång på arbetsmarknaden Redan yrkesverksamma = Balans Nyutexaminerade = Konkurrens om jobben Examen 2018 = Konkurrens om jobben*

13 Arbete Oavsett inriktning jobbar många samhällsvetare med att söka, bedöma och analysera information som används som beslutsunderlag i politiken, näringslivet och den offentliga förvaltningen.

14 Vanliga arbetsplatser Kommuner Universitet och högskolor Landsting Migrationsverket Länsstyrelserna Regeringskansliet Försvarsmakten Skatteverket Proffice Kyrkan Politiska partier Socialstyrelsen Centrala Studiestödsnämnden Polisen internationellt Sida Pensionsmyndigeten och SPV SKL Röda korset Alfakassan Hennes & Mauritz Fackförbund Vetenskapsrådet Adoptionscentrum Naturvårdsverket Sveriges Radio Studiefrämjandet Riksdagsförvaltningen

15 Exempel på yrken Utredare, handläggare, analytiker, statistiker, politisk sekreterare, samhällsplanerare, pressekreterare, politisk sakkunnig, nämndsekreterare, omvärldsbevakare, organisationsutvecklare, kommunikatör, informatör, PR-konsult …

16 Opinionsbildare/jo urnalister Göran Greider, chefredaktör Katrin Kielos, Skribent Stefan Carlén, chefsekonom Handels PM Nilsson, fd politisk chefredaktör Anna Dahlberg, politisk chefredaktör PJ Anders Linder, politisk chefredaktör Ursula Berge, samhällspolitiskchef Akademikerförbunde t SSR Thomas Idergard, samhällsdebattör tidigare MUF- ordförande Roger Mörtvik, samhällspolitiskchef TCO Politiker: Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen (S) Ingvar Carlsson, fd partiledare (S) Per Ahlmark, fd partiledare (fp) Bengt Westerberg, fd partiledare (fp) Birgitta Olsson, EU- minister (fp) Cecilia Malmström, EU-kommissionär (fp) Jimmie Åkesson, partiledare (sd) Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister (c) Morgan Johansson, fd folkhälsominister (s) Per Gahrton, FD sociologi, fd miljöpartistiskt språkrör mm Åsa Westlund - EU- parlamentariker (s) Kulturpersoner Kronprinsessan Victoria, Fil kand freds- och konfliktkunskap

17 Vad att tänka på?  Profilering av sin egen kompetens/utbildning  Verktygskurser, få praktiskt till det teoretiska  Engagera sig vid sidan av, -ideella föreningar, politik  Språkkunskaper eftertraktat  Komplettera med ledarskap, statistik, organisationsteori, juridik eller ekonomisk kurs  Fortbildning även i arbetslivet  Tänk på de aktiva val de haft, praktik, exarbete mm

18 Trender Borde öka Välfärdssektorn Globaliseringen Egenföretagare

19 19 Arbetstid och sin arbetssituation Fråga: Om du gör en bedömning, hur stort eller litet inflytande har du över följande delar i arbetet?

20 20 Respekt på sin arbetsplats Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

21 Ekonomer

22 Vad är en ekonom? Wikipedia: En ekonom är en person med kunskaper och i regel utbildning inom ekonomi.utbildningekonomi SAOB: person som har ledningen av l. tillsynen över de ekonomiska angelägenheterna vid ngt företag l. ngn institution, förvaltare, kassör, syssloman….

23 Utbildningen Nästan över allt (24 orter) 10 talet civilekonomutbildningar

24 Utbildningen Vanliga inriktningar: Nationalekonomi Företagsekonom -redovisning och marknadsföring -organisation/management - Finansiering

25 Styrkor Kritiskt tänkande problemlösning Samarbete

26 Svagheter Praktik Ledarskap Karriärplanering IT-verktyg

27 Ekonmens 4 roller Analytiker Affärsrådgivning Early warning Omvärldsanalys Nyckeltalsrådgivning Coach Katalysator Samtalspartner (för ifrågasättande av agendan) Kamrer Bevaka och utreda avvikelser Lönsamhetsbedömningar Traditionell värdering av lönsamhet Pedagog Tydliggöra strategier Utforma måltal och rapporter Utbilda i ekonomi

28 Allmän statistik Ca 108 000 yrkesverksamma (50% kvinnor) 87% tillsvidare anställning 81% i privat sektor (Fek) 31 % stat (nek) 12,4% kvinnliga, 24,2% manliga chefer (3 år) Kvinnor är oftare assistenter och handläggare

29 Vanligaste arbetsområdena nyexade Ekonomifunktion, budgetering, redovisning m m 28% Finans, fonder, mäklare 11% Annat arbete 10% Revision 8% Försäljning 7% Marknadsföring, reklam, PR 7% Administration 5% Företagsledning 4% Forskning, utveckling 3% Inköp 3% Utredning 3% IT 2% Logistik 2% Personal 2% Utbildning 1% Information, dokumentation, journalistik 1% Produktionsledning 1% Taxeringsarbete 1% Distribution 1%

30 Vanliga titlar Revisor, redovisningsekonom, företagssäljare, marknadsförare, marknadsanalytiker, banktjänsteman, kreditrådgivare, företagsekonom, försäkringsrepresentanter, värdepappersmäklare, fastighetsmäklare, organisationsutvecklare, controller, nationalekonom

31 Utomlands 39% studerar utomlands 16% av de som studerat utomlands jobbar utomlands efter studierna (jmf 3%) NE (internationell ekonomi 19, makroekonomi 12, mikroekonomi 11) FEK ( entreprenörskap 32, internationellt företagande 23, ekonomisk analays 12)

32 Viktiga egenskaper för att få jobb Personliga egenskaper Examen Goda referenser Annan arbetslivserfarenhet

33 Etableringsgrad 49% innan avslutade studier + 90% sex månader efter examen

34 Tillgång på arbetsmarknaden Yrkesverksamma = Balans Nyutexaminerade = Balans Examen 2017 = Balans

35 Trender Privata arbetsgivare är nöjda Offentliga arbetsgivare är oroliga Kvalificeringsgraden i jobben

36 Tack för mig Johan.kovaniemi@akademssr.se 0708-174405


Ladda ner ppt "Akademikerförbundet SSR Det ledande samhällsvetarförbundet Johan Kovaniemi, yrkessamordnare för samhällsvetare och ekonomer Studie- och yrkesvägledare."

Liknande presentationer


Google-annonser