Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det samhällsekonomiska läget KFS - avtalsupptakt 2016 Oskar Nordström Skans Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet Uppsala Center for Labor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det samhällsekonomiska läget KFS - avtalsupptakt 2016 Oskar Nordström Skans Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet Uppsala Center for Labor."— Presentationens avskrift:

1 Det samhällsekonomiska läget KFS - avtalsupptakt 2016 Oskar Nordström Skans Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet Uppsala Center for Labor Studies

2 Några ord om… Makroekonomiska förutsättningar

3 Några ord om… Makroekonomiska förutsättningar Situationen på arbetsmarknaden

4 Några ord om… Makroekonomiska förutsättningar Situationen på arbetsmarknaden Särskilda utmaningar

5 Några ord om… Makroekonomiska förutsättningar Situationen på arbetsmarknaden Särskilda utmaningar Vad kan man lära sig av detta?

6 Makroekonomiska förutsättningar Långsamt på väg mot balans i ekonomin - produktionen närmar sig sin potential för första gången sedan finanskrisen –Fortsatt låg inflation, men troligen på väg.. –Produktivitetsutvecklingen fortsatt låg, här och i omvärlden

7 Makroekonomiska förutsättningar Långsamt på väg mot balans i ekonomin - produktionen närmar sig sin potential för första gången sedan finanskrisen –Fortsatt låg inflation, men troligen på väg.. –Produktivitetsutvecklingen fortsatt låg, här och i omvärlden Arbetskraftskostnader i Sverige är höga och har ökat mer än omvärlden, positiv reallöneutveckling även under krisen

8 Makroekonomiska förutsättningar Långsamt på väg mot balans i ekonomin - produktionen närmar sig sin potential för första gången sedan finanskrisen –Fortsatt låg inflation, men troligen på väg.. –Produktivitetsutvecklingen fortsatt låg, här och i omvärlden Arbetskraftskostnader i Sverige är höga och har ökat mer än omvärlden, positiv reallöneutveckling även under krisen Konjunkturläget talar för återgång till neutral finanspolitik, men (framtvingad) offentligfinansierad stimulans att vänta

9 Arbetsmarknaden Arbetslösheten sjunker, men är fortfarande relativt hög Allt fler av de arbetslösa tillhör utsatta grupper –Arbetshandikappade, äldre, lågutbildade eller utomnordiskt födda

10 Arbetsmarknaden Arbetslösheten sjunker, men är fortfarande relativt hög Allt fler av de arbetslösa tillhör utsatta grupper –Arbetshandikappade, äldre, lågutbildade eller utomnordiskt födda Risk för persistent hög arbetslöshet –Erfarenheten efter 1990-talskrisen var att löneökningstakten då ökade ”för fort”, vilket gjorde att det tog tid innan arbetslösheten sjönk

11 Särskilda utmaningar Flyktinginvandringen under hösten 2015 saknar historisk motsvarighet –Asyltider > 2 år; etableringstider ~ 7 år…

12 Särskilda utmaningar Flyktinginvandringen under hösten 2015 saknar historisk motsvarighet –Asyltider > 2 år; etableringstider ~ 7 år… Offentliga finanser sätts under stort tryck –Sårbarhet vid negativa störningar –Spar/effektivitetskrav

13 Särskilda utmaningar Flyktinginvandringen under hösten 2015 saknar historisk motsvarighet –Asyltider > 2 år; etableringstider ~ 7 år… Offentliga finanser sätts under stort tryck –Sårbarhet vid negativa störningar –Spar/effektivitetskrav Stort behov av välfärdstjänster

14 Särskilda utmaningar Flyktinginvandringen under hösten 2015 saknar historisk motsvarighet –Asyltider > 2 år; etableringstider ~ 7 år… Offentliga finanser sätts under stort tryck –Sårbarhet vid negativa störningar –Spar/effektivitetskrav Stort behov av välfärdstjänster Stort behov av förkortade etableringstider –Behov av att underlätta för de med utländska meriter att komma i arbete - också på KFS avtalsområden.

15 Vad kan man lära sig av detta? Olyckligt med allt för låga löneökningar just nu, men också viktigt att undvika för höga löneökningar när ekonomin når balans –Vänta på att arbetsmarknaden kommer i balans

16 Vad kan man lära sig av detta? Olyckligt med allt för låga löneökningar just nu, men också viktigt att undvika för höga löneökningar när ekonomin når balans –Vänta på att arbetsmarknaden kommer i balans Viktigt med ordning och reda i avtalsrörelsen –Märket

17 Vad kan man lära sig av detta? Olyckligt med allt för låga löneökningar just nu, men också viktigt att undvika för höga löneökningar när ekonomin når balans –Vänta på att arbetsmarknaden kommer i balans Viktigt med ordning och reda i avtalsrörelsen –Märket Stort effektivitetstryck på all offentligfinansierad verksamhet framöver (affärsmässighet)

18 Vad kan man lära sig av detta? Olyckligt med allt för låga löneökningar just nu, men också viktigt att undvika för höga löneökningar när ekonomin når balans –Vänta på att arbetsmarknaden kommer i balans Viktigt med ordning och reda i avtalsrörelsen –Märket Stort effektivitetstryck på all offentligfinansierad verksamhet framöver (affärsmässighet) Stort behov av att underlätta för de utrikesfödda att ta sig in på arbetsmarknaden (samhällsnytta)


Ladda ner ppt "Det samhällsekonomiska läget KFS - avtalsupptakt 2016 Oskar Nordström Skans Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet Uppsala Center for Labor."

Liknande presentationer


Google-annonser