Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 14.3.2016, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 14.3.2016, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,"— Presentationens avskrift:

1 TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

2 TEAM:s organisation Medlemmar ca Fackavdelningar , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM, Fullmäktige (4 år) 1 ombud per 500 medlemmar Styrelsen personer Arbetsutskott Styrelsen väljer Förbundsbyrån Sektioner – Kollektivavtal - Organisationsfrågor – Utbildning – Arbetsmiljö – Internationella frågor – Ungdomsfrågor Styrelsen väljer

3 medlemmar 03/ , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

4 TEAM i siffrorna, januari 2016 Kvinnor25 316Kvinnor 46,5 % Män29 150Män 53,5 % Sammanlagt Frimedlemskap pensionerad Fri. pens. 34,1 % Frimedlemskap anställningsförhål.--152Fri. aställ. 0,3 % Studerande medlem Stud. 3,0 % Medlemsavgift- befrielse-1 177Befrielse 2,0 % Arbetslös Arbetslös 11,1 % Inslagen av medlemmar som kan användas Alterneringsledighet -68på arbetsmarknaden 18,3% Anställningsförhållande Anställningsförhållande kvinnor ,0 % Anställningsförhållande män ,0 % Medlemmar endast i facket28 personer Medlemmar endast i kassan 104 personer , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

5 TEAM:s kollektivavtal 1.Bildäcksbranschen 2.Iittala Group Oy Ab:s anställda 3.Kemiska basindustrin 4.Sko- och läderindustrin 5.Bokarbetarna 6.Gummiindustrin 7.Glaskeramiska industrin 8.Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen 9.Plastprodukt- och kemiproduktindustrin 10.Tidningsutdelarna 11.Textilvårdsbranschen 12.Textil- och beklädnadsindustrin 13.Textilmaskinställarna 14.Mediebranschens tjänstemän 15.Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin 16.Hyrarbete inom kemiska branscherna , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

6 TEAM:s avtalsbranscher Bildäcksindustrin: Montering av däck, regummering samt i en del företag mindre bilmonteringsarbeten. Kemiska basindustrin: gödselmedel, syror, salter, alkali, sprängningsämnen, skydd, växtskyddsmedel, gaser, råmaterial för pappers-, läkemedels- och målindustrin, mineraler, malmanrikning. Sko- och läderindustrin: Skor och skokomponenter, väskor, pälsverk, framställning av läder och läderprodukter, Bokarbetarna: Arbetstagares och servicemäns arbetsuppgifter i grafiska branschens företag, produktionsuppgifter inom elektronisk sidframställning. Gummiindustrin: Däck, olika remmar, slangar, gummistövlar, gummiblandningar. Glaskeramiska industrin: Glas- och keramiska kärl, vindrutor, glödlampor, speglar, sanitetsporslin, glasull, plan- och fiberglas, glasflaskor, konstglas, ugnar.Forts … , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

7 TEAM:s avtalsbranscher Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen: Fönster- och balkongglas och montering av dem, glasslipning. Plastprodukt- och kemiproduktindustrin: Plast-, läkemedels-, färg-, mål-, teknokemiska, hårdplast- och takfiltsindustrin, latexframställning. Tidningsutdelarna: Tidningarnas morgonutdelning. Textilvårdsbranschen: Privata tvätterier. Textil- och beklädnadsindustrin: Kläder, textilprodukter, tyger, garn, strumpor, handskar, pälsprodukter, viror, pressfilt, olika nät, glasfiber, fibertyger, lyftdukar. Mediebranschens tjänstemän: Tjänstemannauppgifter i grafiska branschens företag. Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin: Oljeförädling, naturgas, petrokemiska produkter, , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

8 Fackavdelningarna Fackavdelningarna är registrerade föreningar och förbundets medlemsavdelningar Enskilda medlemmar är medlemmar i fackavdelningarna TEAM har 281 fackavdelningar - den största har nästan medlemmar - den minsta har färre än 10 medlemmar Fackavdelningens viktigaste uppgifter är - medlemmarnas intressebevakning - medlemsrekrytering - att förbättra organisationsgraden , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

9 De tio största fackavdelningarna 03/ , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

10 Medlemmar med fackliga uppdrag I fackavdelningarna 250 ordförande 232 viceordförande 249 sekreterare 249 kassörer 91 ungdomsombudsmän 82 studiesekreterare 1564 avdelningsstyrelsemedl. 458 suppleanter till avd. styr. Ca 281 fackavdelningar På arbetsplatserna 492 huvudförtroendemän 383 vicehuvuförtroendemän 211 avdelningsförtroendemän 35 viceavdelningsförtroendem. 4 regionala förtr. på Vianor 257 arbetarskyddsfullmäktige 233 I arb,skydds.vicefullmäkt. 160 II arb,skydds.vicefullmäkt. 142 arbetarskyddsombudsmän 10 EWC-koncernkontaktper- soner och vice , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

11 Förbundets medlemsförmåner Intressebevakning och rättshjälp i anslutning till arbetsförhållandet Tidningen Intiim 14 nummer i året Förbundets fickkalender, sänds hem i slutet av året Medlemsförsäkring i Turva – ingår olycksfallsförsäkring för fritiden, resenärförsäkring och förbundskyddsförsäkring Förbundets tidningsförmån år 2016 är 25 euro för löntagartidningar som utkommer en och två gånger per vecka. Rabatten gäller endast tryckta tidningar. För digitala versioner beviljas ingen rabatt. Kurser och utbildningstillfällen för personer med organisations- och förtroendeuppdrag, för unga, för arbetslösa samt för samtliga medlemmar Gratis semesterveckor för arbetslösa medlemmar samt pensionerade frimedlemmar forts… , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

12 Förbundets medlemsförmåner Förmånlig semester på förbundets egna semesterställen och –aktier. Dessutom understödda konditionshöjningssemestrar, konditionssemestrar för familjer samt familjesemestrar. Till medlemspris bl.a. - TEAM:s sommardagar, vinterdagar och ungdomsevenemang - Teboils bränsle - Försäkringar i Turva och If Arbetslöshetsskydd – Industribranschernas arbetslöshetskassa utbetalar inkomstrelaterad - arbetslöshetsdagpenning - ersättning för alterneringssemester , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

13 Rätt till arbetslöshetsskydd Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har i Finland bosatt arbetslös person, som är år (65-67 år vid permittering) har anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån står till arbetsmarknadens förfogande och är arbetsför har uppfyllt arbetsvillkoret under sin tid som medlem i kassan , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

14 Medlemsavgiften år 2016 Den totala avgiften 1,5 % - TEAM:s andel är 1 %, varav fackavdelningen får 15 % - arbetslöshetskassans andel är 0,5 % Medlemsavgiften uppbärs på förskottsinnehållning underkastade inkomster (även på de förmåner a-kassan utbetalar) Medlemsavgiften är avdragsgill vid beskattningen Medlemsavgiften i FFC- anslutna industriförbund - TEAM 1,5 % - Pappersarbetarna 1,59 % - Metallarbetarna 1,75 % - Elarbetarna 1,45 % - Träfacket 1,7 % - Livsmedelsarbetarna 1,7 % - Byggnadsarbetarna 1,65 % , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

15 Förbundskontoret Förbundets ledning förbundsordförande forskare förälder specialist internationella sekreterare ordförandes sekreterare Ekonomienheten och kontorstjänster ekonomichef 2 adb-sekreterare bokförare löneräknare/ semesteransvarig 4 kontorssekreterare Informationsenheten tidningen Intiims chefredaktör redaktör informatör 2 avdelningssekreterare Intressebevakningsavdelningen förhandlingschef utvecklingschef 3 jurister 11 avtalssekreterare miljösekreterare 2 avdelningssekreterare Organisationsavdelningen organisationschef 2 organisationssekreterare utbildningssekreterare 1 avdelningssekreterare 1 avdelningssekreterare/ arkivskötare 3 personer i medlemsregistret , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

16 Kontaktuppgifter till förbundskontoret Besöksadress: Broholmsgatan 2, Helsingfors Postadress: PB 324, Helsingfors Telefon: Fax: , ledning och intressebevakning , informationsenheten , ekonomienheten och kontorstjänster , organisationsavdelningen och medlemsregistret E-post: (telefonväxeln) Hemsidor: Dejourering: - intressebevakningen, , kl 8.30– medlemsregistret, , kl 8.30– arbetslöshetskassan, , vardagar kl 9.00– , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,

17 Kontaktuppgifter till a-kassan I Industribranschernas arbetslöshetskassa arbetar kassans chef 2 ansvariga handläggare 17 förmånshandläggare avdelningssekreterare kontorssekreterare Besöksadress: Broholmsgatan 4 (4 tr), Helsingfors Postadress: PB 291, Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Hemsidor: Besökstid: må-ti kl Telefonbetjäning: , vardagar kl 9.00 – , TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,


Ladda ner ppt "TEAM Industribranschernas fackförbund rf ett FFC-anslutet förbund 14.3.2016, TEAM Industribranschernas fackförbund rf, Informationsenheten/EM,"

Liknande presentationer


Google-annonser