Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsdata Örebro län oktober 2015. Antal arbetslösa (16-64 år) i Örebro län, 2012-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsdata Örebro län oktober 2015. Antal arbetslösa (16-64 år) i Örebro län, 2012-2015."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsdata Örebro län oktober 2015

2 Antal arbetslösa (16-64 år) i Örebro län, 2012-2015

3 Antal arbetslösa ungdomar (18-24 år) i Örebro län 2012-2015

4 Arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften per kommun, oktober 2015

5 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, per kommun

6 Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

7

8 Snabbspåren För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden

9 Vad är snabbspåren? Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden. Trepartsamtal om snabbspår förs mellan arbetsmarknadens parter och regeringen samt berörda myndigheter

10 Trepartssamtal om snabbspår Hotell och Restaurang- HRF och Visita. Hälso- och sjukvård -Sveriges läkarförbund tillsammans med Vårdföretagarna, Vårdförbundet, SKL och Fysioterapeuterna. Transportbranschen – Transportgruppen och Transportarbetarförbundet Kommunal Sektor- SKL tillsammans med Akademiker Alliansen, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Kommunal, Läkarförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Vårdförbundet. Måleribranschen- Svenska Målarförbundet och Måleriföretagen Industri- Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Innovations-och kemiarbetsgivarna i Sverige, If Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer. Apoteksbranschen- Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter Vård och Omsorg- SKL, Almega, KSF, Pacta och Kommunal Byggbranschen (tjänstemannasektorn) Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer och Unionen: Ledarna Fastighetsbranschen Fastighetsanställdas förbund, Fastigo, KFO, Almega och Fastighetsarbetsgivarna Energi och elektroteknik, Energi Företagens Arbetsgivarförening (EFA), Ledarna (Sveriges chefsorganisation). SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) Skog- och lantbruk Skogs- och Lantarbetsgivarna, SLA:, Kommunal Livsmedelsbranschen. Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet Trävarubranschen och Grafiska företagen; Trä och möbelföretagen TMF, Skogs och lantarbetsgivarna SLA; Grafiska företagen, Unionen., GS-facken.

11 Hur skapa snabbspår? Ändra ordning på insatser, göra insatser parallellt, minska väntetider Ex: kombinera yrkessvenska, praktik och validering, öka utbudet av kompletteringsutbildningar, ökad användning av yrkeskompetensbedömning. Allmänna språkkrav i början av processen eller relevanta språkkrav i slutet av processen? Ex: ställ krav på yrkessvenska istället för gymnasiesvenska, möjlighet att göra valideringstester på modersmål/engelska.

12 Vad gör Arbetsförmedlingen? Deltar aktivt i trepartsamtalen och för dialog med andra myndigheter och ansvarar för den fortsatta samordning av snabbspåren Identifierar de hinder som försvårar eller försenar nyanländas inträde på arbetsmarknaden, tar fram konkreta förslag som skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens verktygslåda innehåller flera insatser som kan användas i snabbspåren, t ex yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. För dialog med arbetsmarknadens parter om främjandemedel t.ex. för översättning av tester inom branschernas valideringsmodeller och utbildning av handledare/ valideringsutövare på andra språk.

13 Inskrivning och kartläggning Verifiering av meriter Utlåtande UHR/Socialstyrels e Individuella förutsättningar Bedömning YRKESKOMPETE NSBEDÖMNING 3 veckor Validering på hemspråk eller med stöd av tolk Komplettering Arbetspraktik Kompl.utbildning Efterfrågad kompetens matchas Arbete Yrkessvenska/SFI EXEMPEL

14 Informationspunkter Sverige tillsammans – 100 Klubben 2015-11-18  Det har hittills ringt drygt 700 företag på ”knappval 6”, den direktlinje för arbetsgivare som Arbetsförmedlingen införde 12 oktober för dem som vill bidra till etableringen av de nyanlända på arbetsmarknaden. Och antalet ökar varje dag. Dessutom hör arbetsgivare av sig på andra sätt, exempelvis direkt till lokala arbetsförmedlingar och genom sina etablerade kontakter.  Vi på Arbetsförmedlingen tolkar det som ett bra gensvar från företagen – en vilja från arbetsgivare att markera att de sätter kompetens före etnicitet i kombination med stora rekryteringsbehov på företagen.  Sverige tillsammans är en inbjudan till företag som vill hjälpa till genom att anställa nyanlända eller erbjuda dem andra möjligheter att pröva på den svenska arbetsmarknaden, exempelvis genom praktik.

15 Informationspunkter Sverige tillsammans – 100 Klubben 2015-11-18  Vi på Arbetsförmedlingen tar emot alla intresseanmälningar från alla arbetsgivare som ringer, oavsett om de kan erbjuda fler eller färre än de 100 platser under tre år som ramarna egentligen var för 100- klubben som regeringen lanserade den 12 oktober. Det är viktigt att alla företag får bra service oavsett storlek. Beroende på företagets storlek och beroende på om det är frågan om rikstäckande rekrytering så jobbar vi däremot olika med företagen.  När en arbetsgivare hör av sig till vår kundtjänst genom ”knappval 6” så ser vi till att arbetsgivaren får kontakt och ett bokat möte med en arbetsförmedlare inom tre dagar. Tillsammans ser arbetsgivaren och arbetsförmedlaren över behoven och lägger upp en plan för rekryteringen.  Vi ser de här kontakterna och samtalen som ett led i vårt långsiktiga rekryteringssamarbete med arbetsgivare, inte som ett tillfälligt projekt.  Arbetsgivarna som ringer är intresserade av både praktikplatser och anställningar och efterfrågar kompetens till både akademiska och praktiska yrken.  Vi kommer att fortsätta att hålla direktlinjen ”knappval 6” öppen så länge som arbetsgivare fortsätter att ringa.

16 Rekryteringar under process Här är de ag som anmält intresse för Sverige tillsammans via Webb, Popill Agentur AB – Reklambyrå. Ingvald AB Radman Grupa E.ON Värme E.ON, Bruksmässen Fazeramica AB,

17 Utbildningsbakgrund bland nyanlända inskrivna arbetslösa i Örebro län, oktober 2015 Förgymnasial utbildning121252,1% Gymnasial utbildning45619,6% Eftergymnasial utbildning65828,3% Totalt2326

18 Utbildningsinriktnings bland nyanlända med eftergymnasial utbildning Hälso- och sjukvård, omvårdnad108 Företagsekonomi105 Pedagogik och lärarutbildning89 Humaniora64 Teknik och teknisk industri56 Juridik och rättsvetenskap37 Data- och systemveteskap36 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik30 Samhälls- och beteendevetenskap19 Fysik, kemi och geovetenskap18 Konst och media15 Matematik, statistik och naturvetenskap15 Lantbruk, skog, djurjukvård15 Biologi och miljövetenskap13 Journalistik och medievetenskap7 Övrigt31 658


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsdata Örebro län oktober 2015. Antal arbetslösa (16-64 år) i Örebro län, 2012-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser