Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse själ [nefesh]. (1 Mos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse själ [nefesh]. (1 Mos."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse själ [nefesh]. (1 Mos 2:7) Gnostiker:Människan är en odödlig själ som måste frigöras från kroppens fängelse. Trosförkunnare:Människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Gud:"Jord är du" (1 Mos 3:19) Inte…Utan… Odödlig själLevande(-gjord) kropp Ande i kroppskostymAndande kropp Stoftet förkroppsligade inte en själStoftet blev en själ Vad är en människa?

3 3 SvenskaHebreiskaGrekiska Kroppbasarsoma Anderuahpneuma Själnefeshpsyche

4 4 Djävulens lögn Ni skall visst inte dö! (1 Mos 3:4) är en grund för: Universalismen (alla kommer till Gud) Katolicismens läror om skärseld, helgondyrkan, reliker, Mariakult… Sånger och psalmer om tillvaron "ovan där" Begravningar där den döde nu har det bra "i himlen hos Jesus" Nära-döden-upplevelser, själavandring, seanser, spöken… Gnosticism:Döden är en befriare och en port till en högre tillvaro Bibeln:Som den siste fienden berövas döden all makt (1 Kor 15:26) 1 Mos 3:4-5: Då sade ormen till kvinnan: Ni skall visst inte dö! Ni blir som Gud Samma sak eftersom Gud, som ger liv åt allt… ensam är odödlig (1 Tim 6:13-16) Djävulen säger: "Du hör hemma på ett högre (andligt) plan än det jordiska (kroppsliga & dödliga) som Gud har tilldelat dig." Efter uppståndelsen har vi fortfarande ingen inneboende odödlighet utan den baseras på Guds löfte: detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet (1 Kor 15:53)

5 5 Det kristna hoppet är inte att komma till himlen vid döden, utan att kroppen en gång ska uppstå till evigt liv! Hoppet om uppståndelse Ja, också min kropp skall vila i det hoppet att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen (Apg 2:26-27) när sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött [basar] skåda Gud (Job 19:26) Uppståndelsen är framtida och fysisk dina döda skall bli levande… och jorden skall ge igen de avsomnade (Jes 26:19) de många som sover i mullen skall vakna (Dan 12:2) Också Jesus blickar framåt mot uppståndelsen var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen (Joh 6:40) då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem (Joh 5:28). Bibeln: Vi ska bli levande igen. Gnoticism: Vi aldrig ska behöva dö. Bibeln:Kroppen ska uppstå Gnosticism:Själen är odödlig Vad är det egentligen som ska uppstå om vi allt sedan döden levt tillsammans med Jesus i himlen? Oförenliga!

6 6 Livet ges Livet tas Upp- ståndelse Människa = Levande själ Livsande Stoft Livsande Död kropp Uppstånden kropp = Levande själ Livsande Död kropp GUD Dina döda skall bli levande… och jorden skall ge igen de avsomnade. (Jes 26:19) Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. (1 Mos 2:7) … då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden [ruah] vänder åter till Gud som gav den. (Pred 12:7) Om han bara tänkte på sig själv och tog tillbaka sin ande, sin livsfläkt, då skulle allt levande förgås och människorna vända åter till stoft. (Job 34:14-15) De döda vet ingenting… Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer… Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet. (Pred 9:5-10) Inför Gud, som ger liv åt allt… som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. (1 Tim 6:13-16) Så blev människan en levande själ [nefesh]. (1 Mos 2:7)

7 7 Frågan är inte var vi ska leva för evigt utan om vi ska leva för evigt: Ty HERREN älskar det rätta, han överger inte sina fromma. För evigt blir de bevarade, men de ogudaktigas efterkommande blir utrotade. De rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt. (Ps 37:28-29) Alternativen är alltså att bli bevarad eller utrotad, inte himmel eller helvete. "Landet" är det jordiska land som Gud lovade Abraham. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. (1 Mos 17:8) (Ersättningsteologin misstror att Gud kan uppfylla sitt löfte) "Himmelriket" (i Matteus) = "Guds rike" (i övriga evangelier) Riket från himlen, inte i himlen Vi ska inte till himlen för att bo med Gud, utan precis tvärtom: Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud… Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. (Upp 21:2-3) Att himmelriket är på jorden blir uppenbart i bergspredikan: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket… Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. (Matt 5:3-5) Att himmelriket är på jorden blir uppenbart i bergspredikan: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket… Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. (Matt 5:3-5)

8 8 Bilden av Gud är konsekvent i Bibeln: Hans kärlek tillåter inte att någon plågas i evighet Hans rättvisa utdömer inte ett oändligt straff för en ändlig synd Men hans rättfärdighet omöjliggör evig liv utan Kristus offerdöd Buddistiskt helvete Bibelns Gehenna

9 9 HebreiskaGrekiskaKommentar Graven Dödsriket SheolHades  Besegras vid uppståndelsen: Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död [thanatos], var är din seger? Du död grav [hades], var är din udd? (1 Kor 15:54-55)  Inget medvetande Eldsjön Andra döden Eviga elden Hinnoms (sons) dal Gehenna (=Ben Hinnom)  Fysisk plats söder om Jerusalem:  För barnoffer till avguden Molek  Kroppar brändes här efter Nebukadnessars slag  Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. (Matt 10:28)  Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. (Upp 20:15)  Andra döden (Upp 20:14), dvs efter Graven/Dödsriket  Prototyp är Sodom & Gomorra (Jud 1:7) Det är inte elden som är evig, utan konsekvenserna av synd.  Kropparna av ogudaktiga kastas hit: Och de skall gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas. (Jes 66:24) Maskar har inte evigt liv! AvgrundenTartarus (1ggr) Abyssos  Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden [tartarus] och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen. (2 Pet 2:4)  Behöver inte vara en plats utan ett tillstånd eller begränsning

10 10 1. Förklaringsberget Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. (Ur Matt 16:27-17:11) Traditionell tolkning: Tre av lärjungar får bevittna Mose och Elia tillsammans med Jesus vilket visar att dessa inte kan ha varit döda. Föreslagen tolkning: De tre lärjungarna får en vision av det kommande gudsriket på jorden: Tala inte om för någon vad ni har sett visionen [horama], förrän Människosonen har uppstått från de döda. (Matt 17:9) Gud lät lärjungarna helt enkelt få en ”förhandsvisning” av det kommande gudsriket: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike. (Matt 16:27-28) Förklaringsberget inträffade på en sabbat vilket är den profetiska förebilden till det kommande tusenåriga gudsriket.

11 11 2. Den rike mannen och Lasarus Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet [hades], lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. (Ur Luk 16:19-31) Traditionell tolkning: Den rike mannen = icke-kristen i helvetet. Lasarus = kristen i himmelriket. Föreslagen tolkning: Den rike mannen = de leviska prästerna i Israel. Hans död = prästerskapets upplösning vid templets förstörelse år 70. Lasarus = Jesus, den nye översteprästen Den rike mannen klädde sig i purpur och fint linne = Leviternas dubbelroll som präster och ledare. Den rike mannen kallar Abraham för ”Fader Abraham” pss som de levitiska prästerna. ”Lasarus” är en grekisk form av ”Eleasar” som fick ta över översteprästerskapet då hans far leviten Aron syndade. Jesus tar också över översteprästerskapet på grund av leviternas synd. Lasarus dör först vilket motsvarar korsfästelsen: Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida Abrahams sköte. (Luk 16:22) I din [Abrahams] avkomma säd skall alla jordens folk bli välsignade (1 Mos 22:18). Hades = prästernas exil (kallas "klyftan") under de 1960 åren som går mellan templets förstörelse och dess återuppbyggnad. Då går evangeliet ut till hedningarna. Den rike mannens fem bröder motsvarar Levis fem bröder med samma mamma, Lea.

12 12 3. Rövaren på korset Och han [rövaren] sade: "Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset." (Ur Luk 23:39-43) Traditionell tolkning: Eftersom rövaren samma dag ska vara med Jesus i paradiset måste han komma till himlen omedelbart vid sin död. Föreslagen tolkning: Jesus säger till rövaren att han ska få vara med Jesus i det tusenåriga fridsrike som följer efter Jesus återkomst. Skiljetecknen är ditsatta av översättarna och speglar deras tolkning av texten. Alternativ placering: Amen säger jag dig i dag: du skall vara med mig i paradiset. Den uppståndne Jesus säger några dagar senare: Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. (Joh 20:17) ”Paradiset” betyder ”trädgård” och används bara för två platser i Bibeln: Edens lustgård Det kommande gudsriket. Jesus besvarar själv rövarens önskan att få vara i "ditt rike" med att han ska få vara i ”paradiset”.

13 13 5. Hanok hämtas av Gud Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar… Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. (Ur 1 Mos 5:21-24) Traditionell tolkning: Hanok dog aldrig utan blev direkt upptagen till himlen. Föreslagen tolkning: Gud flyttade den gudfruktiga Hanok undan den växande ondskan omkring honom, den som senare ledde till syndafloden. Hebr 11:5: Genom tron togs Hanok bort [inte "upp"] utan att möta döden [vems?]. Och man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom till sig. Kanske togs han tillbaka till Edens lustgård där han kunde äta av livets träd och ”vandra med Gud” på samma sätt som Adam var avsedd att göra. Att Hanok faktiskt dog framgår av Hebr 11:13: i tron dog alla dessa, där ”alla dessa” syftar på en lista troshjältar där Hanok ingår. Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. (Joh 3:13)

14 14 6. Elias himmelsfärd Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda [Elia och Elisa] från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. (2 Kung 2:11) Traditionell tolkning: Elia tas direkt upp till Gud i himmelriket. Föreslagen tolkning: Elia dog inte. Han blev tagen på en färd till skyarna, där fåglarna flyger, och inte till himlen där Gud bor. Varför söka om Elia var i himlen? Då sände de i väg de femtio männen, och dessa sökte efter Elia i tre dagar men fann honom inte. (2 Kung 2:17) Han skrev brev flera år efter sin himmelsfärd: Och ett brev kom till honom [kung Joram] från profeten Elia… (2 Krön 21:12)

15 15 7. Samuels ande möter Saul? Samuel sade till Saul: "Varför har du stört mig och manat fram mig?" (Ur 1 Sam 28:3-25) Traditionell tolkning: Samuel samtar med Saul från dödsriket. Föreslagen tolkning: Det är en demon som ljuger och säger sig vara Samuel. Skrivet i Samuelsboken, en av nationens officiella krönikor. Historiskt tillförlitliga men skrivna från ett mänskligt perspektiv. Det var också bara kvinnan som såg ”Samuel”, medan Saul ”förstod” vem det var utifrån hennes beskrivning av honom som en gammal man som kommer upp, klädd i en mantel (1 Sam 28:14) Saul söker uttryckligen hjälp från den demoniska världen vilket också blir orsaken till hans död. Mediet såg (av-)gudar komma upp ur marken: Jag ser ett gudaväsen gudar [elohim] komma upp ur jorden". (1 Sam 28:13) Även om Samuel levat skulle han aldrig lyssnat till ett medium eftersom detta var uttryckligen förbjudet i mosaiska lagen.


Ladda ner ppt "2 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse själ [nefesh]. (1 Mos."

Liknande presentationer


Google-annonser