Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskaps mål Centralla innehåll Väggen att upp nå målen Bedömning betygsättning Utvärdering Vad är undervisning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskaps mål Centralla innehåll Väggen att upp nå målen Bedömning betygsättning Utvärdering Vad är undervisning?"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Kunskaps mål Centralla innehåll Väggen att upp nå målen Bedömning betygsättning Utvärdering Vad är undervisning?

4 Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Syfte Ange vad undervisningen skall syfta till Centralt innehåll Ange vad undervisningen skall behandla Kunskapskrav Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg

5 Utvecklar till flerspråkiga individer Tilltro till sin språkförmåga Utvecklar identitet Utvecklar självkänsla

6 Läsa och skriva Tala, lyssna och samtala Berättande texter och sakprosa Språkbruk Kultur och samhälle Läsa och skriva Tala, lyssna och samtala Berättande texter och sakprosa Språkbruk Kultur och samhälle

7 Förmågor Fakta Förståelse Färdighet Förtrogen het

8 Fakta uppslagsverk.Multiplikationstabellen, huvudstäder, årtal. Förståelse Att kunna se samband och helheter., ett sammanhang. Bakgrunden till andra världskriget, orsak och verkan i samhällsutveckling. Färdighet Att kunna utföra något praktiskt. Färdighet får man främst genom träning. Sätta upp kakel, byta blöjor, utföra matematikens fyra grundläggande räknesätt. Förtrogenhet Osynlig kunskap. Det är något man får genom erfarenhet, men som också har att göra med intuition och fingertoppskänsla. Förtrogenhet gör att man kan göra bra bedömningar i olika situationer. Här ingår en förmåga att kunna tolka och jämföra. Att kunna känna när degen är färdigknådad eller att kunna döma en fotbollsmatch.

9 3. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 1. Det absoluta betygssystemet (fram till 1960 talet) 2. Det relativa betygssystemet

10 Kunskaper om modersmålets uppbyggnad, - urskilja strukturer Följa språkliga normer Betydelse för det ägna lärande i olika skolämnen Utveckla en flerkulturell kompetens Kunskaper om modersmålets uppbyggnad, - urskilja strukturer Följa språkliga normer Betydelse för det ägna lärande i olika skolämnen Utveckla en flerkulturell kompetens

11 Summativ Provresultat Betyg Summativ Provresultat Betyg Formativ Återkoppling under arbetsgång Synliggöra elevernas kunskaper, ge riktad feedback i rätt tid; Läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna. Formativ Återkoppling under arbetsgång Synliggöra elevernas kunskaper, ge riktad feedback i rätt tid; Läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna.

12 Hur viktig är läraren för lärandet?

13 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

14 Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas. Jämförelser med svenska förhållanden. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas. Jämförelser med svenska förhållanden.

15 Grundläggande Mycket goda Goda Enkel text Utvecklat struktur Välutvecklad Tydlig text C A E

16 Grundläggande Mycket goda Goda Enkelt, med viss språklig variation Utvecklat, Relativt god språklig variation Välutvecklat, God språklig variation C A E

17 Grundläggande Mycket goda Goda Enkelt, med viss språklig variation Utvecklat, Relativt god språklig variation Välutvecklat, God språklig variation C A E Språklig struktur – grammatik och stavning

18 Kommunisera betygskriterierna! Vad som räknas som kvalitativt arbete? Högre grad av abstraktion i resonemangen ger en högre kvalité Konkretisation Abstraktion Kommunisera betygskriterierna! Vad som räknas som kvalitativt arbete? Högre grad av abstraktion i resonemangen ger en högre kvalité Konkretisation Abstraktion E A

19 Bedömning situationer Undervisning Kunskapsmål Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift Läsa, sammanfatta och analysera äldreanpassade texter ”Papper och penna” prov, blogg, bilder Gruppresentation diskussioner, - muntligt och skriftligt Återberätta, kommunisera, förra dialog Rollspel, Dramatisering, Hemuppgifter Skriva resumé, esse, argumenterande texter återberättelse, enligt given tema Enkel Översiktlig Grundläggande Vis språklig variation Enkel Översiktlig Grundläggande Vis språklig variation Utvecklad, God Relativ tydlig God språklig variation. Läser mellan raderna Utvecklad, God Relativ tydlig God språklig variation. Läser mellan raderna Mycket god Välutvecklad Välunderbygda resonemang Välligt god språkvariation Mycket god Välutvecklad Välunderbygda resonemang Välligt god språkvariation E E C C A A Kunskapskrav

20 Lägsta kunskapsnivå bestämmer betyget Gymnasieminister Hadzialic (S) och Björklund (L) debatterar betygssystemet Nytt betygssystem att vänta!

21 Att väcka lusten att lära är det viktigaste uppgift för läraren!


Ladda ner ppt "Kunskaps mål Centralla innehåll Väggen att upp nå målen Bedömning betygsättning Utvärdering Vad är undervisning?"

Liknande presentationer


Google-annonser