Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer Tabeller Harriet Aagaard 2-4 november 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer Tabeller Harriet Aagaard 2-4 november 2015."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Tabeller Harriet Aagaard 2-4 november 2015

2 Sidnummer Tabeller T1. Standardindelningar T2. Geografiska områden, historiska perioder, personer T3 A-C Indelningar för konstarterna, särskilda litteraturer, särskilda litteraturformer T4. Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer T5. Etniska och nationella grupper T6. Språk

3 Sidnummer 3 Tabell 2 Geografiska områden, historiska perioder, biografi T T2—008Standardindelningar T2—009Historia T2—01- T2—05Historiska perioder T2—1Områden, regioner, platser i allmänhet; oceaner och hav T2—2Biografi T2—3 - T2—9Särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar

4 Sidnummer 4 Tabell 2 Geografiska områden, historiska perioder, biografi T T2—008Standardindelningar T2—009Historia T2—01- T2—05Historiska perioder T2—1Områden, regioner, platser i allmänhet; oceaner och hav T2—2Biografi T2—3 - T2—9Särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar

5 Sidnummer 5 Tabell 2 - via tabell 1 T2—1 Vidarindelning efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet. Nationalparker – tropikerna Bevarande och skydd 09 T1 13 Tropikerna (T2)

6 Sidnummer Tabell 2 – via tabell 1 T2—3 - T2—9Särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar Militära byggnader 09 T1 485Sverige (T2) Militära byggnader i Sverige

7 Sidnummer Tabell 2 direkt Folkbiblioteket i Stockholm Folkbibliotek T Stockholm Folkbibliotek i Sverige Anvisning vid om att använda T2

8 Sidnummer 8 Tabell 2 - Geografiska områden Alla världsdelar, länder och andra geografiska områden Sök i index –Hittar regioner och länder mm Luleå T

9 Sidnummer 9 Tabell historia Alla länders och områdens historia är byggt av för historia och tabell 2 för land eller område. Men, alla länder finns färdiga i 900 med de tidsperioder som gäller för respektive land Svealand T Stockholm Stockholms historia

10 Sidnummer 10 Nummerbyggnad under Basnummer 9 + T2 Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 – annars ingen utbyggnad Viktig tilläggstabell under Läs manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

11 Sidnummer exempel 948.5Sverige - historia Sverige - historia talet Sverige - historia – bildverk 02 nollor för standardindelning i tilläggstabell under T Bildverk Sverige - historia talet – bildverk T Bildverk (0 för standardindelningar efter tid enligt manual för )

12 Sidnummer exempel Luleå - historia (9 + T2) Luleå - historia talet (9 + T2 + historisk period från schemat) Luleå - historia - bildverk (9 + T T1 (standardindelning i tilläggstabell under ) Luleå - historia talet – bildverk (0 för standardindelningar efter tid enligt manual för )

13 Sidnummer 13 Tabell geografi Alla länders och områdens geografi finns i och byggs med tabell 2 för land eller område Geografi och resor gällande forntidens Egypten (91 + T2—32) Geografi och resor gällande Frankrike (91 + T2—44)

14 Sidnummer 14 Nummerbyggnad under Basnummer 91 + T2 Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 – annars ingen utbyggnad. Viktig tilläggstabell under Läs manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

15 Sidnummer 15 Tilläggstabell för resor 04Resor, upptäckter, utforskning, guideböcker 06Anläggningar för resenärer 061Hotell 062Turistanläggningar 064Bed and breakfast 066Vandrarhem 068Campingplatser [se tilläggstabell under ]

16 Sidnummer exempel resehandböcker (alla publicerade under 2013) Walking tours of Paris T2— (från ) Guide to Sydney hotels T2— (från ) Guide to bed and breakfasts in Norway T2— (från ) Bas T2Tillägg Tid

17 Sidnummer 17 Nummerbyggnad under krig :34-39 Deltagande av särskilda länder och orter Tillfoga till basnummer notation T2—4 - T2--9 från tabell 2, t.ex. Frankrikes deltagande Första världskriget T2 -44Frankrike

18 Sidnummer tilläggstabell för krig

19 Sidnummer 19 Krig Vissa krig har egna nummer, t.ex. Första världskriget 940.3, Andra världskriget Manualanmärkning under 930–990 täcker omfattande aspekter på krig; undersektioner omfattar: –Krig: Pågående krig –Krig: Samlingar om krig –Krig: Slag och andra militära aktiviteter –Krig: Militära enheter –Krig: Personliga berättelser –Krig: Ockuperade länder –Krig: Ett områdes historia inte med krigets historia

20 Sidnummer 20 Exempel på krig Jews during Napoleonic Wars Perioden under Franska revolutionen och Napoleon I, T Etniska o nationella grupper T5--924Judar Naval operations in the Napoleonic Wars Perioden under Franska revolutionen och Napoleon I, Marina operationer (från tilläggstabell under )

21 Sidnummer 21 Tabell 5. Etniska och nationella grupper Grupper av personer efter etniskt och nationellt ursprung Tillfogas genom notation 089 i tabell 1 och genom anvisningar i tabeller och schemat Rasgrupper nämns i samband med ett par större etniska grupper, t.ex. klassificeras svarta av afrikanskt ursprung under 96 Afrikaner och folk av afrikanskt ursprung Om inget annat anges föredra etnicitet framför nationalitet T

22 Sidnummer Tabell 5 via tabell Keramisk konst av judar 738Keramisk konst T1—089Etniska och nationella grupper T5—924Judar https://img0.etsystatic.com/017/0/ /il_340x _rbow.jpg

23 Sidnummer 23 Tabell 5 och standardindelningar När T5 läggs direkt till ett basnummer kan man lägga till hela T1 När T5 läggs efter T1—089 finns kan man inte lägga till T1 igen Keramisk konst av judar (utställningskatalog) Inte tillägg av T1—

24 Sidnummer Tabell 5 – etniska grupper Judar i Sverige (sociologi) Särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer notation T5--1-T5--9 från tabell 5 T5--924Judar 0Fasettindikator - Anvisning vid T5 om att land kan läggas till efter 0 T2--485Sverige

25 Sidnummer 25 Tabell 5 - gruppers historia Judar i Sverige (sociologi) Jämför Judarnas historia i Sverige

26 Sidnummer 26 Tabell 5 och exempel 1 History of the Germans in British Columbia British Columbia 004Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under ) T5--31Tyskar

27 Sidnummer 27 Tabell 5 och exempel 2 History of the Germans in Vancouver, British Columbia British Columbia T2-33Vancouver (T2—71133) 004 Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under ) T5--31Tyskar

28 Sidnummer 28 Tabell 5 och exempel 3 Archaeology of the ancient Maya in Petén department, Guatemala Guatemala T2--2 Departementet Petén (T2—72812) 016 Mayaperioden, ca. 300-ca. 900 (från enligt anvisningar under historiska perioder under tilläggstabell) OBS: Anvisningar i tilläggstabell under vid 004 Etniska och nationella grupper: “Klassificera inhemska grupper i förhistorisk tid med perioden”

29 Sidnummer Tabell 5 och exempel African diaspora: a global perspective (Världs) historia gällande etniska och nationella grupper T5--96Afrikaner African diaspora in the 18th century Historia gällande etniska och nationella grupper T5--96 Afrikaner 0 Fasettindikator talet (period från de nummer som följer 909 i 909.7)

30 Sidnummer 30 Översikt tabell 4 T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi —3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke- geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik)

31 Sidnummer 31 Språkliga element från tabell 4 SpråkBasnummerEtymologiLexikonGrammatik —2—2—3—3—5—5 Engelska Svenska Kinesiska Swahili

32 Sidnummer Tabell 4 val av nummer (1) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk Bara standardspråk T4—7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke- geografiska varianter Beskrivning och analys av varianter av ett språk, t.ex. dialekter Kan för många språk byggas ut geografiskt, utfört i schemat

33 Sidnummer T4—7 Geografiskt tillägg Cockney, engelsk dialekt 427 Historiska och geografiska varianter, moderna icke- geografiska varianter av engelska Tillfoga till notation T2--4-T2--9 från tabell 2T2--4-T2--9 T2—421 London

34 Sidnummer Tabell 4 val av nummer (1) - exempel Ordbildning i svenskt slang Svenska439.7 SlangT4—7 OrdbildningT4—592 Jämför: Ordbildning i svenska språket

35 Sidnummer Tabell 4 val av nummer (2) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk Deskriptiv lingvistik, beskriver hur människor faktiskt talar och skriver T4—8 Standardspråk (preskriptiv lingvistik) Alla verk som har som syfte att lära ut korrekt språkbruk, hur man bör tala och skriva

36 Sidnummer Tabell 4 val av nummer (2) - exempel 1 Konstruktioner i interaktion : de e som resurs i samtal ÄO: Svenska språket -- opersonliga konstruktioner 439.7Svenska T4—5Grammatik Opersonliga konstruktioner finns som indexterm

37 Sidnummer Tabell 4 val av nummer (2) – exempel 2 Respons : svenska för gymnasiet ÄO: Svenska språket -- läromedel 439.7Svenska T4—8Språkbruk Läromedel är krångliga – läs i VerktygslådanVerktygslådan

38 Sidnummer Teckenspråk land från T T4 Exempel: Verb i svenskt teckenspråk Teckenspråk T2--485Sverige (enligt anvisning under ) 0Fasettindikator (enligt anvisning under ) T4--56Verb (enligt anvisning under )

39 Sidnummer Tabell 6 Språk Innehåller språk och språkfamiljer Används för att bygga nummer för vissa ovanliga språk Används för att lägga till ytterligare ett språk i ett nummer Används inom andra delar av schemat för att uttrycka att något gäller ett visst språk Används endast enligt anvisning

40 Sidnummer Tabell 6 lägga till fler språk Engelska lånord i franskan Franska T4--24Språkliga element från särskilda främmande språk (Lånord i index) T6--21Engelska (enligt anvisning under T T4—249)

41 Sidnummer Tabell 6 - språk som tillägg - exempel (1) Svenska bibelöversättningar Bibelöversättningar T6--397Svenska (enligt anvisning under )

42 Sidnummer Tabell 6 – språk som tillägg - exempel (2) Allmänna uppslagsverk på svenska Uppslagsverk T6--397Svenska Allmänna tidskrifter på franska Allmänna seriella resurser T6--41Franska Kinesiska ordspråk Ordspråk T6--951Kinesiska

43 Sidnummer 43 T4—32 – T4—39 - Tvåspråkiga lexikon Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6…  Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon  Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under  Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i , t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon T6--21 Engelska 440 T6--41 Franska 430 T6—31 Tyska

44 Sidnummer 44 Tvåspråkigt lexikon – exempel Norsk-svenskt lexikon. (Norska-svenska, med uppslagsord på norska) Norska T4--3Lexikon T6—397Svenska Enligt anvisningarna under T4--2–3T4-9 Tvåspråkiga lexikon

45 Sidnummer 45 Tvåspråkigt lexikon - exempel Svensk-norskt lexikon. (Norska-svenska, svenska-norska. Skriven för norrmän) 439.7Svenska T4--3Lexikon T6—3982Norska Enligt anvisningarna under T4--2–3T4-9 Tvåspråkiga lexikon

46 Sidnummer 46 Tvåspråkigt lexikon - exempel Norsk-svenskt lexikon. (Norska-svenska, svenska-norska. Skriven för talare av båda språken) Norska T4--3Lexikon T6—397Svenska Enligt anvisningarna under T4--2–3T4-9 Tvåspråkiga lexikon Klassificera på det språk som kommer sist i

47 Sidnummer Lexikon inom särskilda ämnen Ämnet + T1-03 Gäller även tvåspråkiga lexikon inom ett ämne Svenskt-engelskt juridiskt lexikon Juridik 0Extra nolla enligt anvisning under 340 ( Standardindelningar) T1--03 Lexikon OBS! Språk kan inte läggas till. Använd ämnesord!

48 Sidnummer Tabell 3A. Enskilda författare –1 Poesi –2 Dramatik –3 Romaner och noveller –4 Essäer –5 Tal –6 Brev –8 Diverse skrifter Prioriteringstabell: - Dramatik före Poesi - i övrigt i T3A:s ordning

49 Sidnummer Tabell 3A - en författare – av och om Svensk litteratur Poesi Dramatik Romaner och noveller En svensk författare som börjat skriva efter år Bas Form Period

50 Sidnummer Perioder i 800 Särskild tilläggstabell under varje litteratur Exempel: Svensk litteratur 1Medeltiden till Reformationstiden, 1520– Gustavianska tiden,

51 Sidnummer Tabell 3B – Standardindelningar – 08 Samlingar av litterära texter i fler än en form (antologier) – 09 Historia, beskrivning, kritik av verk i fler än en form – 1-8 Särskilda former

52 Sidnummer Tabell 3B - Särskilda former – 1 Poesi – 2 Dramatik – 3 Romaner och noveller – 4 Essäer – 5 Tal – 6 Brev – 7 Humor och satir – 8 Diverse skrifter Alla dessa kan indelas ytterligare, till skillnad från T3A Prioritetstabellen under T3B –1-8: Dramatik Poesi Epigram på vers Romaner och noveller Essäer …….

53 Sidnummer Tabell 3B - citeringsordning BasHistoria Bas Historia Form Period HistoriaPeriod Likadant för samlingar

54 Sidnummer Tabell 3B - citeringsordning BasSamling Bas Samling Form Period SamlingPeriod Likadant för historia & analys

55 Sidnummer Tabell 3B – exempel litteraturhistoria (1) Svensk litteratur historia Svensk litteratur 09Historia & analys BasHistoria

56 Sidnummer Tabell 3B – exempel litteraturhistoria (2) Svensk litteratur historia Historia & analys 00 Fasettindikatorer Bas Period Historia

57 Sidnummer Tabell 3B – exempel litteraturhistoria (3) Svensk litteratur – poesi – 1900-talet – historia Poesi talet 09 Historia & analys Svensk poesi finns färdigt i schemat och indexet BasFormPeriodHistoria

58 Sidnummer Tabell 3C (1) T3C: Notation som kan tillfogas enligt anvisningar i : T3B (särskilda ämnen i konsten) (film, radion, television) T3B följs och kompletteras av T3C, som ger ytterligare delar för att bygga nummer inom T3B

59 Sidnummer Tabell 3C (2) – Standardindelningar –01-09 Särskilda perioder –1 Konst och litteratur med särskild stil, stämning, perspektiv –2 Litteratur med särskilda drag och egenskaper –3 Konst och litteratur som behandlar särskilda teman och ämnen och med särskilda drag –4 Litteratur som betonar ämnen –8 Litteratur för och av personer ur etniska och nationella grupper –9 Litteratur för och av andra särskilda grupper

60 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning Bas Historia Bas Historia Form Period HistoriaPeriod Tema, drag, egenskap Bas Historia Tema, drag, egenskap

61 Sidnummer Tabell 3C - citeringsordning Tema, drag, egenskap Historia Typ av form Bas Period Bas Typ av form Historia Bas Historia Tema, drag, egenskap Tidsperiod (T1 ) Bas Typ av form Historia

62 Sidnummer Tabell 3C – exempel litteraturhistoria (1) Svenska kvinnliga författare historia Svensk litteratur 09 Historia & analys 9287 Kvinnor Bas Historia Tema, egenskap, drag, person

63 Sidnummer Tabell 3C – exempel litteraturhistoria (2) Svenska kvinnliga författare historia 1900-talet Historia & analys 9287Kvinnor talet (T1) Bas Tema, egenskap, drag, person Historia Tidsperiod (T1)

64 Sidnummer Tabell 3C – exempel litteraturhistoria (3) Svenska deckare historia Deckare 09Historia & analys BasTyp av formHistoria

65 Sidnummer Tabell 3C – exempel litteraturhistoria (4) Svenska deckare historia 1900-talet Deckare 09Historia & analys 0 Fasettindikator talet Bas Typ av form Historia Period

66 Sidnummer Tabell 3C – exempel litteraturhistoria (5) Svenska kvinnliga deckare historia 1900-talet Deckare 09Historia & analys 9287Kvinnor talet (T1) Bas Typ av form Tema, egenskap, drag, person Historia Tidsperiod (T1)

67 Sidnummer 67 Sammanfattning (1) T1 = standardindelningar kan läggas till när det passar – utan anvisning T2 – T6 läggs till efter anvisning i schemat T2+ läggs till efter anvisning i T1—093 - T T5 + läggs till efter anvisning i T

68 Sidnummer Sammanfattning (2) 68 Läs anvisningarna!


Ladda ner ppt "Sidnummer Tabeller Harriet Aagaard 2-4 november 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser