Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbart företagande Venture Cup 23 februari 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbart företagande Venture Cup 23 februari 2016."— Presentationens avskrift:

1 Hållbart företagande Venture Cup 23 februari 2016

2 Kort om mig Christer Owe - 70-, 80- och 90-talet: tillverkningsindustrin, B2B export, utlandsarbete uppstart och chefspositioner utbildning, styrelseuppdrag - 1998 började på Stiftelsen Ekocentrum - 2001 till 2012 chef - konsult med fokus på helhetsperspektivet www.christerowe.se

3 Förra veckan Lukas Åvall talade marknadsföring Segmentering Kommunicerbara värden – Volvo och säkerhet Mineralvattenexemplet Skillnader i fokus – Försäljning, Marknad och PR-byrå www.christerowe.se

4 Hållbart företagande Exempel ? www.christerowe.se

5 Svenska företag Mer än 500 företag är äldre än 100 år. Innebär det att de är hållbara? www.christerowe.se

6 Några av de äldsta ur 500-listan ÅrFöretag Före 1288Stora AB – idag en del av Stora Enso 1545Wedevåg Tools – Sveriges äldsta järnmanufakturföretag 1569Berte Qvarn – i Halland 1636Posten – idag en del av Posten Norden 1689Husquarna AB *) 1742Kosta Glasbruk Och ett stort antal bruk Källa: Wikipedia *) Vi återkommer till Husquarna lite senare !! www.christerowe.se

7 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Vad mer? www.christerowe.se

8 Jag tänker inte tala så mycket om: CSR, begrepp, föreningar, nyhetsbrev och nätverk WBCSD, NMC och andra nätverk www.christerowe.se

9

10

11 Jag tänker inte tala så mycket om: CSR, begrepp, föreningar, nyhetsbrev och nätverk WBCSD, NMC och andra nätverk Rockströms planetära gränser. De 4 systemvillkoren. www.christerowe.se

12 Bild: Läkartidningen och Stockholm resilience Center www.christerowe.se

13 Bild: Stockholm resilience Center www.christerowe.se

14 De fyra systemvillkoren, förenklat 1.Minska användandet av nya, ändliga resurser. 2.Enbart låta ämnen ingå i kretsloppet som hör hemma där. 3.Säkerställa balansen i ekosystemen. 4.Fördela resurser rättvist. www.christerowe.se

15 Jag tänker inte tala så mycket om: CSR, begrepp, föreningar, nyhetsbrev och nätverk WBCSD, NMC, SEKOM och andra nätverk Rockströms planetära gränser. De 4 systemvillkoren. Certifiering - ISO 14000 och 26000, EMAS www.christerowe.se

16

17 För att förstå och använda olika system krävs kontinuerlig utbildning www.christerowe.se

18 Jag tänker inte tala så mycket om: CSR, begrepp, föreningar, nyhetsbrev och nätverk WBCSD, NMC och andra nätverk Rockströms planetära gränser. De 4 systemvillkoren. Certifiering - ISO 14000 och 26000, EMAS Miljödiplomering, Svensk Miljöbas Märkningssystemen (produkter och tjänster): Svanen, Bra Miljöval, KRAV, EU-ekologiskt www.christerowe.se

19

20

21

22 Jag tänker inte tala så mycket om: CSR, begrepp, föreningar, nyhetsbrev och nätverk WBCSD, NMC och andra nätverk Rockströms planetära gränser. De 4 systemvillkoren. Certifiering - ISO 14000 och 26000, EMAS Miljödiplomering, Svensk Miljöbas Märkningssystemen (produkter och tjänster): Svanen, Bra Miljöval, KRAV, EU-ekologiskt Lagen om hållbarhetsredovisning 1 juli 2016 www.christerowe.se

23 De etablerade företagen… Unilever har bestämt sig. www.christerowe.se

24 De etablerade företagen… Unilever har bestämt sig. Försäkringsbranschen är orolig. www.christerowe.se

25 De etablerade företagen… Unilever har bestämt sig. Försäkringsbranschen är orolig. Världens största fondförvaltare, Blackrock, kräver nu att företagen redovisar miljömässiga och sociala riskbedömningar. www.christerowe.se

26 De etablerade företagen… Unilever har bestämt sig. Försäkringsbranschen är orolig. Världens största fondförvaltare, Blackrock, kräver nu att företagen redovisar miljömässiga och sociala riskbedömningar. Samtidigt: Nya företag har ett försprång! www.christerowe.se Källa: http://miljoaktuellt.se/stor-fondforvaltare-vill-att-bolag-raknar-med-klimatrisker/

27 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Göra hemläxan. Vad mer? www.christerowe.se

28 Bikupa 2 minuter ! Ett extremt nyttigt företag – hur skulle det se ut ? Fundera, diskutera, karaktärisera.. Vad kännetecknar det mest hållbara företaget? www.christerowe.se

29 Och tvärtom ! Vad kännetecknar det ohållbara företaget? www.christerowe.se

30 Slutsats Om vi undviker beslut och funktioner som inte bidrar till hållbarhet blir resultatet per automatik ett hållbart företag. www.christerowe.se

31 Slutsats Det är inte klokt vad sunt förnuft räcker långt! www.christerowe.se

32 Slutsats Det är inte klokt vad sunt förnuft räcker långt! Nalle Puh ? www.christerowe.se

33 Återkoppling till förra tisdagen Iphone www.christerowe.se

34 Återkoppling till förra tisdagen Iphone Mervärden kopplade till varumärket eller företaget www.christerowe.se

35 Återkoppling till förra tisdagen Iphone Mervärden kopplade till varumärket eller företaget Artikel i Svenska dagbladet… www.christerowe.se

36 Företag som får oss att betala mer… 1.Saltå Kvarn 2.Ecco 3.Tesla 4.Apple 5.Miele 6.Volvo 7.Husquarna 8.Naturkompaniet 9.Kahls kaffehandel 10.Kronfågel http://www.svd.se/varumarkena-som-far-dig-att-vilja-betala-mer www.christerowe.se

37 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Göra hemläxan. Bygga tydliga mervärden. Vad mer? www.christerowe.se

38 Den nya industrin? Ökad komplexitet och integration i andra system? www.christerowe.se

39

40 Kinesiskt bolag investerar 2 MDR £ i Wales Överskottsvärme från träkolsproduktion för odling av räkor. Konsumentmarknad 0,5 MDR £ / år www.christerowe.se

41 Exempel på samverkan Industriell Symbios www.christerowe.se

42 Exempel på samverkan Industriell Symbios Kraftvärmeverk Avfallsförbränning > fjärrvärme Processvatten och processvärme Berglagring av värme Svänghjulsteknik, batterilagring, vätgaslagring… www.christerowe.se

43 Exempel Industriell Symbios Kraftvärmeverk Avfallsförbränning > fjärrvärme Processvatten och processvärme Berglagring av värme Svänghjulsteknik, batterilagring, vätgaslagring… Inte säkert att allt detta är hållbart ! www.christerowe.se

44 Företagets balansgång Konkurrera OCH samarbeta. doktorsavhandling av Marlene Johansson, Umeå Handelshögskola Tips: Även 3D-printning av trämaterial. http://bit.ly/1Q7hfWF www.christerowe.se

45 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Göra hemläxan. Bygga tydliga mervärden. Söka och utnyttja samverkan. Vad mer? www.christerowe.se

46 Den nya industrin? Ökad komplexitet och integration i andra system? Kortare tid och beslutsprocess mellan design och produktion? Kunder blir delaktiga i produktionsprocessen? Detaljer 3D-printas? Starkare koppling till forskningsmiljöer? Tydligare koppling till samhället i övrigt? www.christerowe.se

47 Upphandling återbruk www.christerowe.se

48

49 Tillväxtverkets analys Den strategiska forskningens frontlinjer visar koppling mellan Samhällsnytta och problemlösning. Forskning, näringspolitik och tillväxt. Ökande antal äldre och medicinsk teknik, nano... Klimatfrågan och energisystem, energisparåtgärder. Miljöhot och gröna material. Effektivisering och digitalisering. www.christerowe.se

50 ”Smart Industri” Regeringens strategi för industrin Nyindustrialiseringsstrategi (sid 18-19): Grön omställning kräver hållbar produktion I dagens etablerade ekonomiska system produceras, används och slängs varor i vad som kan betecknas som en linjär ekonomi, där flödet har en tydlig början och ett tydligt slut. Många av de produkter som kasseras i dag representerar i själva verket betydande värden som skulle kunna nyttjas om och om igen. Industrins resursutnyttjande behöver ställas om mot högre hållbarhet och en mer cirkulär ekonomi – vilket både skapar lösningar på samhällsutmaningar, men också konkurrensfördelar och möjligheter till hållbar tillväxt. Omställningen mot en mer hållbar produktion medför flera utmaningar, men också möjligheter. Forsknings- och innovationsinsatser är centrala för att förbättra existerande tekniker eller utveckla nya tekniker med högre resurs-effektivitet, lägre energianvändning och bättre miljöprestanda. Nya tekniker, varor och tjänster behöver utvecklas för att kunna återvinna fler och mer komplexa typer av material och undvika nedgradering av värdefulla resurser. Ett perspektiv om att förebygga avfall bör finnas i alla led av en produkts livslängd; från forskning och utveckling, inklusive designfasen, val av insatsmaterial, tillverkningsledet, användarledet och slutligen kvittblivningsledet. En omställning mot en mer cirkulär ekonomi förutsätter giftfria kretslopp. Framställning av produkter som baseras på giftfria återvunna material ställer krav på nya produktionsprocesser och metoder för att kvalitetssäkra återvunnet material. Nya teknologier, som additiv tillverkning, har potential att bidra till ökad resurseffektivetet bland annat genom att reducera materialanvändning, avfallsmängder och transportbehov. Omställningen ställer också krav på näringslivet att utveckla nya affärsmodeller, med ökad resurseffektivitet och miljöanpassning i hela livscykeln, återanvändning genom uppgradering, innovativa substitut för många traditionella råvaror och kemikalier samt ökat fokus på funktion snarare än fysiska produkter. www.christerowe.se

51 ”Smart Industri” Regeringens strategi för industrin Nyindustrialiseringsstrategi (sid 18-19): Grön omställning kräver hållbar produktion I dagens etablerade ekonomiska system produceras, används och slängs varor i vad som kan betecknas som en linjär ekonomi, där flödet har en tydlig början och ett tydligt slut. Många av de produkter som kasseras i dag representerar i själva verket betydande värden som skulle kunna nyttjas om och om igen. Industrins resursutnyttjande behöver ställas om mot högre hållbarhet och en mer cirkulär ekonomi – vilket både skapar lösningar på samhällsutmaningar, men också konkurrensfördelar och möjligheter till hållbar tillväxt. Omställningen mot en mer hållbar produktion medför flera utmaningar, men också möjligheter. Forsknings- och innovationsinsatser är centrala för att förbättra existerande tekniker eller utveckla nya tekniker med högre resurs-effektivitet, lägre energianvändning och bättre miljöprestanda. Nya tekniker, varor och tjänster behöver utvecklas för att kunna återvinna fler och mer komplexa typer av material och undvika nedgradering av värdefulla resurser. Ett perspektiv om att förebygga avfall bör finnas i alla led av en produkts livslängd; från forskning och utveckling, inklusive designfasen, val av insatsmaterial, tillverkningsledet, användarledet och slutligen kvittblivningsledet. En omställning mot en mer cirkulär ekonomi förutsätter giftfria kretslopp. Framställning av produkter som baseras på giftfria återvunna material ställer krav på nya produktionsprocesser och metoder för att kvalitetssäkra återvunnet material. Nya teknologier, som additiv tillverkning, har potential att bidra till ökad resurseffektivetet bland annat genom att reducera materialanvändning, avfallsmängder och transportbehov. Omställningen ställer också krav på näringslivet att utveckla nya affärsmodeller, med ökad resurseffektivitet och miljöanpassning i hela livscykeln, återanvändning genom uppgradering, innovativa substitut för många traditionella råvaror och kemikalier samt ökat fokus på funktion snarare än fysiska produkter. www.christerowe.se

52 Det man kunde ha sagt… Omställningen går fort i vissa branscher. Digitalisering och automatisering flyttar gränser i kedjan från leverantör till kund. Funktionsfokus leder till behov av annan livslängd och större flexibilitet för produkter. Nya företag som utnyttjar restprodukter som råvara etablerar sig. Klimatåtagandet förändrar logistik, resande- och rörelsemönster. Tre starka ekonomitrender: delande, kollaborativ, social Nya bolagsformer utvecklas. Nya anställningsformer behövs. Därmed ny lagstiftning och nya sociala stödsystem. www.christerowe.se

53 Det vill säga… Det är mycket som snabbt kommer att förändras! www.christerowe.se

54 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Göra hemläxan. Bygga tydliga mervärden. Söka och utnyttja samverkan. Vara proaktiv i den större utvecklingen. Vad mer? www.christerowe.se

55 Den nya industrin? Ökad komplexitet och integration i andra system? Kortare tid och beslutsprocess mellan design och produktion? Kunder blir delaktiga i produktionsprocessen? Detaljer 3D-printas? Starkare koppling till forskningsmiljöer? Finansiering genom behov (crowd funding, andelsägande…) ? Helt nya former för varvad anställning och utbildning ? Vinstbegreppet förändras? Vad är vinst? Transparens ett konkurrensmedel. www.christerowe.se

56 Den nya industrin? Ökad komplexitet och integration i andra system? Kortare tid och beslutsprocess mellan design och produktion? Kunder blir delaktiga i produktionsprocessen? Detaljer 3D-printas? Starkare koppling till forskningsmiljöer? Finansiering genom behov (crowd funding, andelsägande…) ? Helt nya former för varvad anställning och utbildning ? Vinstbegreppet förändras? Vad är vinst? Transparens ett konkurrensmedel. Men framför allt: Värderingar, värderingar, värderingar. www.christerowe.se

57 Tilltro och ansvar Förtroende Tar tid att bygga upp men kan raseras snabbt. Stolthet Anställda vill kunna berätta om det företag man arbetar på. Styrka Viktigt att bygga starka relationer som också ger utrymme för olika åsikter, högt i tak. ” Walk the talk”. www.christerowe.se

58 Tilltro och ansvar Exempel på reflekterande frågor: Generellt respektive specifikt för ditt företag. - Hur viktigt blir det för konsumenten att kunna lita på företaget? - Var går gränsen för företagets respektive konsumentens ansvarstagande? - Går det att säga att ”jag visste inte…”? www.christerowe.se

59 Nyttofrågan www.christerowe.se

60

61 Michael Porter: Shared Value Förenklat: ” Allt du gör ska ge extra mervärden som kommer resten av samhället till godo.” Eller ” Se till att verksamheten bidrar till det som bygger upp, snarare än att den tär på de gemensamma resurserna.” www.christerowe.se

62 Hur ska man väga nyttan? Samhällsnytta Nytta för ägare, anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartner, staten, kommunen, lokalområdet, framtiden….. Hur kan vi beskriva det verkligt hållbara företaget? www.christerowe.se

63 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Göra hemläxan. Bygga tydliga mervärden. Söka och utnyttja samverkan. Vara proaktiv i den större utvecklingen. Medvetet balansera den multipla nyttan. Vad mer? www.christerowe.se

64 Naturskyddsföreningen www.christerowe.se

65 Exempel på det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.workaround.sewww.workaround.se – kontorsplats 150/dag, arbetsrum, konferens…. www.christerowe.se

66 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.christerowe.se

67 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.landshare.netwww.landshare.net – för den som vill odla frukt och grönt…. www.christerowe.se

68 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.minfarm.sewww.minfarm.se – lär känna producenter och handla direkt av dem… www.christerowe.se

69 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser https://www.producthunt.com/tech/startup-launch-list https://www.producthunt.com/tech/startup-launch-list - the Idea Hunt och med exemplet ”Startup launch list” www.christerowe.se

70 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.christerowe.se

71 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser http://plingtransport.sehttp://plingtransport.se – distribution med lastcykel… www.christerowe.se

72 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.christerowe.se

73 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser http://tikitut.sehttp://tikitut.se – Hållbar turism i Bergsjön, B&B,… www.christerowe.se

74 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.christerowe.se

75 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.rentl.sewww.rentl.se – hyr ut dina prylar som du inte använder… www.christerowe.se

76 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser www.christerowe.se

77 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser Smarta sätt att förutsäga driftsstörningar. SKF har insett detta men även Willem Sundblad. www.christerowe.se

78 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser Smarta sätt att förutsäga driftsstörningar. SKF har insett detta men även Willem Sundblad. www.christerowe.se

79 Det nya sättet att göra affärer och att dela resurser Smarta sätt att förutsäga driftsstörningar. SKF har insett detta men även Willem Sundblad. Läs här: http://www.breakit.se/artikel/2645/hans-smarta- fabriker-backas-upp-av-svenska-stjarninvesterare www.christerowe.se

80 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Göra hemläxan. Bygga tydliga mervärden. Söka och utnyttja samverkan. Vara proaktiv i den större utvecklingen. Medvetet balansera den multipla nyttan. Ha koll på den nya ekonomin! Vad mer? www.christerowe.se

81 Kan problemen bli affärer? Foto: http://jagalskarvetenskap.sehttp://jagalskarvetenskap.se www.christerowe.se

82 Mineralvattenflaskor… De är en betydande del av ett katastrofalt feltänk. Det är inte 70 kr för en mineralvattenflaska som är lösningen. www.christerowe.se

83 Mineralvattenflaskor… ”Fyll på din personliga flaska här – medlemmar gratis” www.christerowe.se

84 År 2050 Om drygt 30 år väger plasten i havet mer än all fisk i havet. Men det är inte det stora problemet…. www.christerowe.se

85 Plasten i havet Saboterar näringskedjan Organismer, smådjur, fisk, fåglar….. Alla har utvecklats i en ”äkta” miljö. Utvecklingen har skett i ett förutsägbart sammanhang. www.christerowe.se

86 Och Inte den synliga plasten störst problem. Mikro- och nanostora partiklar den verkliga faran. www.christerowe.se

87 Japan Källa: http://illvet.se/naturen/miljo/jattedammsugare-ska-fa-bort-plasten-i-havenhttp://illvet.se/naturen/miljo/jattedammsugare-ska-fa-bort-plasten-i-haven www.christerowe.se

88 Uppfinnare (Foto: Erwin Zwart / Fabrique Computer Graphics )Erwin Zwart / Fabrique Computer Graphics www.christerowe.se

89 Electrolux www.christerowe.se

90 Hållbart företagande Klara ekonomin på egna meriter. Göra hemläxan. Bygga tydliga mervärden. Söka och utnyttja samverkan. Vara proaktiv i den större utvecklingen. Medvetet balansera den multipla nyttan. Ha koll på den nya ekonomin. Vårda det unika, den skillnad ni kan göra. www.christerowe.se

91 Tack ! www.christerowe.se

92 Bonusmaterial www.christerowe.se

93 Forskning: Scenarier för hållbarhet Pernilla Hagbert, forskare på KTH och Chalmers: Utgångspunkt: Mer social och miljömässig hållbarhet OCH avstannad tillväxt. Går det? Hur ser samhället ut i fyra olika scenarier? Tittar på byggande och boende som är centralt. Dystopi och utopi på samma gång…. www.christerowe.se

94 Scenarie 1: Kollaborativ ekonomi Decentraliserade tätorter och mindre samhällen. Kooperativa former för ägande och förvaltning. Bostadskooperativ driver själva ny- eller ombyggnation. Öppna databaser och 3D-skrivare för att dela ritningar och produktion. Mikrofinansiering av nybyggen. – ”Kollaborativ ekonomi” sätter stort fokus på gränsen mellan lönearbete och det vi kallat den gråa eller svarta ekonomin. www.christerowe.se

95 Scenarie 2: Lokal självförsörjning Stora förändringar för industrin. Det storskaliga byggandet är i princip borta. Fler har flyttat ut på landet för att vara självförsörjande. I städerna rivs hus för att lämna plats för odlingar. – ”Lokal självförsörjning” utmanar nuvarande företagsstrukturer mest. – Jämför utvecklingen efter 1989 på Cuba….. www.christerowe.se

96 Scenarie 3: Automatisering Boende huvudsakligen i urbana miljöer. Teknikutveckling ger effektiv design och smart teknik i nya byggnader. Boende på havet är realistiskt. Man bor tätt, men tekniken möjliggör hög standard i husen. Det mesta produceras i automatiserade fabriker. – Scenariet sätter fingret på motsättningen mellan automatisering och sysselsättningsbehoven / skatteunderlaget. www.christerowe.se

97 Scenarie 4: Cirkulär ekonomi Mer förtätning. Mer renovering inom byggandet. Mer återbrukat material och nya lösningar för återbruk, lagring och distribution. Allmännyttan har eventuellt fått en renässans. Nya regler för bostadsnormer, trångboddhet och ansvar för garanti och livslängd på ingående system. – Troligen den väg samhället kommer att ta. www.christerowe.se


Ladda ner ppt "Hållbart företagande Venture Cup 23 februari 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser