Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är du för en typ?. En Googling …. Personlighetsprofiler –359 st Personlighetstyper –27 600 st Personlighetstest –52 700 st Personlighetsinventorium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är du för en typ?. En Googling …. Personlighetsprofiler –359 st Personlighetstyper –27 600 st Personlighetstest –52 700 st Personlighetsinventorium."— Presentationens avskrift:

1 Vad är du för en typ?

2 En Googling …. Personlighetsprofiler –359 st Personlighetstyper –27 600 st Personlighetstest –52 700 st Personlighetsinventorium –317 st Personlighetsbedömning –369 st

3 Personlighetstest, exempel 16 PF Hjulet-metoden MBTI JTI OPQ 2 Hogans personlighetstest IPU Thomas-modellen DISC-modellen Ravens Progressive Matrics (SPM/APM) Merparten av testen bygger på teorier av C G Jung, Meredith Belbin eller Ben Shalit.

4 ”Känn dig själv” (Sokrates) – självkännedom och insikt ökar vår möjlighet och förmåga att göra medvetna val För att (i en grupp) öka möjligheten att förstå varandras kommunikationsstilar, motivationsfaktorer och/eller gruppens motivation och handlingskraft - och, inte minst, varandras mentala kartor. För att kunna ge varandra ”rätt” feedback och därmed öka gruppens öppna fält (enligt Johari-fönstret) Ett ”test” kan vara ett bra samtalsunderlag, någonting konkret att utgå ifrån. Varför ?

5 … var man får “energi” … … vilken slags information man föredrar … … hur man fattar beslut och tar ställning … … hur man hanterar tillvaron … Jungs teori speglar :

6 Extraversion…….Introversion Sensing….…iNtuition Thinking….….Feeling Judgement…….Perception De åtta bokstäverna …

7 Du ska ladda batterierna – vad föredrar du helst? Att umgås med familjen, nära och kära, vänner. Vara i en miljö där det pratas, skrattas, är livfullt och där det händer mycket. En skogspromenad, en cykeltur, läsa, sitta på en stubbe, göra ingenting, vara i och för mig själv. Uppgift 1

8 Inger Ebbe Pratsam och lätt att lära känna Visar sina känslor Får energi från andra Strävar efter umgänge Handlar först och tänker sen Talar hellre än lyssnar Vill gärna göra flera saker samtidigt Inte så lätt att lära känna Håller tillbaka sina känslor Får energi ”inifrån” Tänker först och handlar sen Söker det som ger livet djup Behöver enskildhet

9 Du har just köpt en ny DVD-spelare och den ska nu monteras. Hur brukar du göra? Packar upp, tar fram instruktionshandlingarna och följer steg för steg vad som står att jag ska göra. Sprättar upp, slänger ett öga i instruktionsboken och börjar sedan plugga i sladdar, trycka på knappar och förväntar mig en snygg bild. Uppgift 2

10 Stina Lever här-och-nu Uppskattar det tydliga och mätbara Föredrar det praktiska och exakta Uppmärksam på detaljer Genomför saker steg för steg ”Ser träden men inte skogen” Nils Lever i framtiden … det som kan bli Ser mönster och sammanhang Föredrar olika möjligheter Dagdrömmer Gillar det okända ”Ser skogen men inte träden”

11 Vad tycker är viktigast att ta hänsyn till när semestermålet ska bestämmas? Att allt fungerar rent praktiskt, att det finns någon sorts logik i rutten och att vi utnyttjar tiden på det mest effektiva sättet. Att vi gör det som helt enkelt känns rätt. Magkänslan får avgöra vart vi ska och vad vi vill. Uppgift 3

12 Fredrika Tryggve Värdesätter sanning och rättvisa Kritiserar och hittar fel Beslutar med huvudet Föredrar förnuft Bra på att analysera Ser saker ”utifrån” Värdesätter det personliga Vill känna harmoni Beslutar med hjärtat Engagerar sig i andra Överser med fel och brister

13 Det är januari och du ska ha semester i juli. Hur vill du helst förhålla dig till det? Att planera är ju (minst) halva resan! Så, jag vill börja planera i god tid och veta ganska precist vad som ska hända. Jag vill hålla flera dörrar öppna, avvakta med att boka för att inte låsa upp mig för mycket. Uppgift 4

14 Jenny Pelle Flexibel livsstil Föredrar förändring och mångfald Vill ha frihet Vill pröva olika möjligheter Väntar med beslut Föredrar öppenhet och process Föredrar regelbundenhet och rutiner Viktigt med klara beslut Planerar och håller sig till schemat Vill avsluta uppgifter Noga med gränser och spelregler

15 ISTJ ISFJINFJINTJ ISTP ISFPINFPINTP ESTP ESFPENFPENTP ESTJ ESFJENFJENTJ 16 grundstilar …

16 ESTJ vill ha ordning, effektivitet och kontroll. Man sorterar inkommande information – helst konkreta fakta – enligt det man anser vara objektiv logiskt. Man är bra på att organisera sitt eget och andras arbete. Är ofta drivande och snabb att fatta beslut – ibland alltför snabb. Man kan ha svårt att acceptera sådant som går utanför de logiska ramarna. Exempel

17 INFP är öppen för möjligheter, tycker om att diskutera olika idéer. Sedan reagerar man utifrån den magkänsla som dessa ger upphov till. Känslan är ett direkt uttryck för personens starka inre värderingar. När viktiga värden hotas, kan hon förvåna omgivningen genom att bestämt och kraftfullt strida för vad hon tror på. Exempel

18 ExtravertIntrovert EI SinnesförnimmelseIntuition SN Tanke Känsla T F BedömningPerception JP Fyra dimensioner

19 Extravert Får energi från den yttre världen Introvert Får energi från den inre världen EI Sinnesförnimmelse Arbetar med välkända fakta Intuition Letar efter möjligheter och sammanhang SN Tanke Baserar beslut på opersonlig analys och logik Känsla Baserar beslut på personliga värderingar T F Bedömning Föredrar en planerad, ordningsam livsstil Perception Föredrar en flexibel, spontan livsstil JP Energi Perception Bedömning Livsstil Fyra dimensioner

20 Kvalitativa skillnader mellan de fyra dimensionerna VAR en individ föredrar att vistas HUR en individ föredrar att inrätta sitt liv 4 Funktioner: VILKA VERKTYG en individ föredrar att använda EI T S J N F P

21 Det som ger och tar energi …

22 Möten med människor … sammanträden … förhandlingar … telefonsamtal … Enskilt arbete... genomläsning... analyser... reflektion... funderingar … Arbete med fakta... detaljer … siffror... kontering... följa anvisningar … Dra upp strategier... framtidsanalyser... visionering... förändrings- och utvecklingsarbete … Värdera för och emot …vara ”djävulens advokat” kritiskt granska …konsekvensbeskrivningar Motivera och stötta andra … coacha … lösa konflikter … Organisera verksamheter och individer … fatta beslut, driva saker … ”Brandkårsutryckningar”… fixa saker som dyker upp… finnas tillhands E I S N T F J P

23 ISTJ ISFJINFJINTJ ISTP ISFPINFPINTP ESTP ESFPENFPENTP ESTJ ESFJENFJENTJ ST = den saklige realisten : ST uppmärksammar konkreta fakta och bedömer dessa utifrån en opersonlig, logisk analys. Effektivitet och produktivitet är faktorer man värderar. När man kommunicerar vill man bli bemött på ett sakligt sätt. Man vill ha fakta som de är, utan onödiga utsvävningar. När man lär sig nytt, vill man veta att det man lär sig kommer att vara användbart. Man vill gärna engagera flera sinnen; praktiska demonstrationer och övningar är bra. Man lär sig fakta som ett sätt att komma fram till helheten. Nyckelord: Effektivitet

24 ISTJ ISFJINFJINTJ ISTP ISFPINFPINTP ESTP ESFPENFPENTP ESTJ ESFJENFJENTJ SF: Den praktiskt serviceinriktade: SF uppmärksammar konkreta fakta och bedömer dessa utifrån vad som känns rätt och vad som är bra för människor. Samarbete och en god stämning är viktiga förutsättningar för att man ska trivas. När man kommunicerar vill man bli bemött på ett vänligt sätt. Det är viktigt att kontakten är god för att man ska vara öppen för att ta till sig fakta; konkreta fakta. När man lär sig nytt, är stämningen i inlärningssituationen viktig. Personlig uppmuntran och möjligheten att hjälpa andra, är viktiga motivationsfaktorer. Det är en fördel om flera sinnen är engagerade, gärna i praktiska övningar och demonstrationer. Man lär sig fakta först för att stegvis arbeta sig fram till helheten. Nyckelord: Samarbete

25 ISTJ ISFJINFJINTJ ISTP ISFPINFPINTP ESTP ESFPENFPENTP ESTJ ESFJENFJENTJ NF: Idealisten: NF är intresserad av nya idéer och möjligheter, gärna med syfte att förbättra människors villkor. Utrymme för att bolla idéer och ägna sig åt nytänkande är viktigt för att man ska trivas på arbetsplatsen. När man kommunicerar uttrycker man sig ungefärligt och övergripande, ofta med värme och engagemang. När man lär sig nytt, vill man inspireras och stimuleras. Man lär sig gärna genom att läsa själv. Engagerade diskussioner eller olika kreativa uttryck uppskattas. Man lär sig genom att först skaffa sig en föreställning om helheten, sedan är man beredd att ta till sig fakta. Nyckelord: Engagemang

26 ISTJ ISFJINFJINTJ ISTP ISFPINFPINTP ESTP ESFPENFPENTP ESTJ ESFJENFJENTJ NT: Rationalisten: NT är intresserad av övergripande idéer om utveckling. Dessa bedöms utifrån opersonliga grunder, till exempel principer och modeller. Hög kompetens och utmaningar är faktorer man värderar. När man kommunicerar vill man bli bemött på ett sakligt sätt. Man intresserar sig för det övergripande utan onödiga detaljer. När man lär sig nytt, vill man stimuleras intellektuellt. Man ifrågasätter och förhåller sig självständigt till materialet. Lär sig gärna genom att läsa. Man behöver ha helheten klar för sig, innan man tar till sig detaljerna. Nyckelord: Kompetens

27 ST NT SF NF

28 Teamroller

29 Sträva efter samstämmighet … Fokus på det som är viktigt … Sökande efter nya möjligheter … Skapa nya idéer eller perspektiv … Agera, ta tag i, verkställa, handla … Klargöra, klarlägga och tydliggöra … Organisera, planera och samordna … Förklara skeenden och orsaker … ”Lagledaren” ”Förkämpen” ”Utforskaren” ”Nytänkaren” ”Skulptören” ”Intendenten” ”Dirigenten” ”Forskaren” Funktioner i ett team, en styrelse, en arbets- eller projektgrupp …

30 ESFJ och ENFJ Lagledaren tar på sig rollen att skapa en god laganda. Utgångspunkten är att först när alla mår bra, kan teamet fungera som bäst.

31 ISFP och INFP Förkämpen tar på sig rollen att vara teamets samvete. Utgångspunkten är att det man gör i teamet ska vara rätt utifrån etik och moral.

32 ENFP och ENTP Utforskaren tar på sig rollen att komma på nya möjligheter. Utgångspunkten är att allt kan bli bättre.

33 INFJ och INTJ Nytänkaren tar på sig rollen att komma med helt nya perspektiv. Utgångspunkten är hur saker kan utveckla sig i framtiden.

34 ESTP och ESFP Skulptören tar på sig rollen att se till att saker händer. Utgångspunkten är det som händer i nuet och hur man kan utnyttja situationen för att nå dit man vill.

35 ISTJ och ISFJ Intendenten tar på sig rollen att skapa tydlighet och klarhet. Utgångspunkten är kunskaper och erfarenheter.

36 ESTJ och ENTJ Dirigenten tar på sig rollen att organisera och samordna det som görs. Utgångspunkten är att man vill uppnå maximal effektivitet genom ett logiskt hanterande av situationen.

37 ISTP och INTP Forskaren tar på sig rollen att vara den som genom analys kommer fram till hur saker hänger ihop. Utgångspunkten är att det finns en optimal lösning på alla problem – det gäller bara att tänka ut den.

38 ISTJ ISFJINFJINTJ ISTP ISFPINFPINTP ESTP ESFPENFPENTP ESTJ ESFJENFJENTJ Intendent Nytänkare Förkämpe Skulptör Lagledare Forskare Dirigent Forskare Dirigent Utforskare

39 Om rollen som Lagledare inte spelas riskerar teamet att … inte nå samstämmighet, motarbeta varandra, splittras, gruppmedlemmar tappar sugen, individer har det egna intresset för ögonen snarare än gruppens … Vad kan hända om olika roller inte spelas? Om rollen som Förkämpe inte spelas riskerar teamet att … göra ”fel” saker, tappa känslan för vad som är viktigt, inte styras av verksamhetsidén, bortse från ledstjärnor och värderingar, förbise vägledande principer … Om rollen som Utforskare inte spelas riskerar teamet att … inte se nya möjligheter, fastna i vanor och rutiner, missa att utmana det vedertagna och bestående, missa att ”ständigt förbättra”, förkasta idéer, uppslag och ”snilleblixtar” …

40 Om rollen som Nytänkare inte spelas riskerar teamet att … inte se saker ur alternativa perspektiv, inte lösa problem som kräver kreativitet och annorlunda angreppssätt, fokusera alltför mycket på det kortsiktiga perspektivet, sakna strategier … Vad kan hända om olika roller inte spelas? Om rollen som Skulptör inte spelas riskerar teamet att … inte agera och handla, inte få saker att hända, inte ta tag i akuta problem och ”måste-frågor”, ägna för mycket tid åt att prata och för lite åt att agera … Om rollen som Intendent inte spelas riskerar teamet att … missförstå varandra utan att vara medvetna om det, ge olika information till olika människor utanför gruppen, missa eller tappa bort viktig information, inte dra nytta av erfarenheter …

41 Om rollen som Dirigent inte spelas riskerar teamet att … hamna i kaos, förlora fokus och struktur i diskussioner, bli disorganiserade, missa att samordna det som ska göras, uppfinna hjulet på nytt, ta sig an uppgifter på ett slumpmässigt sätt … Vad kan hända om olika roller inte spelas? Om rollen som Forskare inte spelas riskerar teamet att … inte kunna lösa svåra problem, inte förstå komplexa situationer, förbise vetenskapliga rön, fatta beslut utan att vara medvetna om konsekvenserna, välja lösningar på problem som inte fungerar …

42 ISTJ ISFJINFJINTJ ISTP ISFPINFPINTP ESTP ESFPENFPENTP ESTJ ESFJENFJENTJ Intendent Nytänkare Förkämpe Skulptör Lagledare Forskare Dirigent Forskare Dirigent Utforskare Jobbet … Profil …

43 Att fundera över kring respektive roll Är den här rollen viktig i teamet? Exemplifiera i vilka sammanhang! Vad skulle teamet riskera om ingen tog på sig rollen? Vem/Vilka tar på sig rollen?

44 Samspel och kommunikation

45 Vad innebär det för mig att ha en viss profil, vad kan jag särskilt behöva tänka på i umgänget med andra ”profiler” (som jag kanske ibland upplever som ”stofiler”)?

46

47 Kommunikationsproblem mellan olika typer Tänk på en person som du ofta har svårt att kommunicera med. Fundera sedan över om svårigheterna påverkas av dynamiken mellan de olika personlighetsdimensionerna. Extraversion – Introversion (E – I) Personen pratar för mycket, alltför fort och förefaller inte lyssna ordentligt. Avbryter dessutom ofta och fyller i vad du precis ska till att säga själv. Låter dig inte tala till punkt. Personen förklarar inte tillräckligt, visar inte på något sätt att hon uppfattat vad du sagt. Förefaller likgiltig eller ointresserad. Den du försöker prata med verkar vara någon annanstans.

48 Sinnesförnimmelse – Intuition (S – N) Personen förklarar omständligt med alltför mycket och alltför många detaljer. Koncentrerar sig på det specifika i stället för att se helhetsbilden. Håller sig strikt till någon slags steg-för-steg princip. Tycks kunna mala på med hur mycket oväsentligt som helst. Personen talar abstrakt och talar inte om det som gäller här och nu. Är svår att följa – hoppar hit dit, drar iväg åt annat håll, gör stora utvikningar. Det blir lätt flummigt och kopplingen till verkligheten inte alltid lätt att se.

49 Tanke – Känsla (T – F) Personen verkar kritisk. Tar mest upp det hon inte håller med om. Verkar inte ta hänsyn till känslor, verkar kylig och inte speciellt engagerad i det verkliga problemet. Ser alltför strikt till fakta och glömmer att det i nästan alla sammanhang finns en människa ”där bakom”. Personen verkar inte tänka på det som är väsentligt för organisationen eller verksamheten. Mer intresserad av enskilda individer och deras situation än av frågan i sig. Förmår inte att kritiskt ta ställning till händelsen, situationen, problemet. Verkar vilja väl, men det hindrar att komma till ett bra och logiskt beslut.

50 Bedömande – Varseblivande (J – P) Personen vill pressa dig att fatta beslut innan du är redo. Hon förefaller vara låst i sin egen uppfattning så att hon inte tar in och lyssnar på andra infallsvinklar än sin egen. Kan inte leva med att inte ha fullständig koll (och kontroll). Personen har fler frågor än svar. Tar hela tiden upp nya perspektiv och alternativ. Kan inte bestämma sig, inte ta ställning. Hon skjuter upp avgörandet och verkar vilja hålla flera dörrar öppna jämt.

51 EI SN TF JP

52 ”Kollision” mellan E och I …

53 ”Kollision” mellan N och S …

54 ”Kollision” mellan T och F …

55 ”Kollision” mellan J och P …

56 Är du extravert? Dämpa dig … Är du introvert? Gör mer väsen av dig …

57 Föredrar du ”S”? Tänk i rubriker … Föredrar du ”N”? Tänk steg för steg …

58 Är ”T” din styrka? Satsa på att skapa stämning … Är du stark i ”F”? Satsa på att vara logisk och saklig …

59 Är du ”J”? Inse att världen inte är så enkel … Är du ”P”? Ha målet i fokus …

60 Att tänka på när man möter och samtalar med: ST – ”den saklige realisten” Var saklig – använd ”kalla fakta” Uttryck dig stegvis – hoppa inte hit och dit Det väl beprövade går hem – ge referenser Uttryck dig exakt Visa kompetens

61 Att tänka på när man möter och samtalar med: SF – ”den praktiskt serviceinriktade” Först och främst; en god stämning Uttryck konkreta fakta Visa att människor får det positivt Det ska vara användarvänligt Visa äkta intresse – ta reda på behov

62 Att tänka på när man möter och samtalar med: NF – ”idealisten” Var entusiastisk och inspirerande Berätta övergripande – få detaljer Ge plats för ”möjlighetstänkande” Utmåla framtida möjligheter Visa engagemang

63 Att tänka på när man möter och samtalar med: NT – ”rationalisten” Var logisk och övergripande Visa på utvecklingsmöjligheter Framför det senaste, det unika Visa kompetens Var beredd på att utmanas

64 Z Börja med ”S-perspektiv” -Hur ser det ut just nu? -Vilka fakta har vi? -Vad vet vi? -Vad har gjorts? -Vilka anvisningar finns? -Hur skulle en utomstående se på situationen? S fortsätt med ”N-perspektiv” -Vilka är möjligheterna? -Vilka alternativ finns? -Kan det göras annorlunda? -Vad kan förändras? -Kan vi pröva något nytt? N och därefter ”T- perspektiv” -Vilka konsekvenser får olika alternativ? -Fördelar och nackdelar? -Vilka kostnader i tid, pengar och energi? -Vad kan hända? T och till sist ”F-perspektiv” -Vilka blir konsekvenserna för de inblandade? -Vilka kan ”gynnas” respektive ”drabbas”? -Hur påverkas engagemanget och entusiasmen? -Hur påverkas andan och harmonin? F

65 Dialog … Skicklig diskussion … Artig diskussion … Debatt - Ordfight …

66 Utelämningar …

67 Förvrängningar …

68 Generaliseringar …

69  Möt andra stilar …  Förstå andras kartor …  Tolka mindre, fråga mer … Tre goda råd:

70 Kommunikation AB Kodning Dekodifiering Filter Verbal kommunikation Symbolisk kommunikation Kroppsspråk

71 Fältteori Beteende = f(livsrum, personlighet) 1.Mannen säger något 2.Kvinnan lyssnar och svarar 1.Situationen påverkar kommunikationen 2.Mannen säger något 3.Tolkning av situationen 4.Kvinnan svarar

72 Feedback …och att ta emotAtt ge… ge feedback direkt till en person jag står för den feedback jag ger (inte man eller vi) ge feedback på det du själv ser, var specifik och detaljerad ge alltid feedback på det personen kan förändra och påverka i rätt tid lyssna och kolla så mottagaren har uppfattat din feedback på rätt sätt ge bara feedback som är önskad Förkasta – ”Det här rör inte mig” Försvara – ”Nej, så var det inte” Förklara – ”Jo, men…” Förstå – Lyssnar och bearbetar Förändra – beteendet förändras

73 Johari fönster och öppenhet Kommunikation och feedback för att lära känna sig själv och andra. Öppenhet ger tillit och tvärt om. Joseph Luft & Harry Ingham

74 Jag-budskap Ett verktyg för effektiv feedback där en tydlig skillnad görs mellan person och prestation. Budskapet bygger på tre olika delar; Beteende Något jag ser eller hör Känsla Beskriver hur jag upplever beteendet Konsekvens De konsekvenser som följer beteendet Önskemål för framtiden

75 Tänk på en arbetsgrupp, ett team eller en förening du är medlem i. Beskriv hur en nykomling ska vara och bete sig för att accepteras av de andra inom verksamheten.

76 Begränsar teamets mentala kartor möjligheterna att växa och utvecklas? Finns det mentala kartor i teamet som går emot den enskildes etik och moral? Lever vi som vi lär eller ger vi dubbla budskap... vi säger en sak men beter oss på ett annat sätt?

77 Ni utgör nu en projektgrupp som står i slutskedet av arbetet. Ni gör nu de sista förberedelserna inför presentationen av projektresultatet vid en stor konferens förlagd till New York … men, men ekonomiavdelningen meddelar att det för tillfället är kärvt med ekonomin. Alla kan inte följa med till USA. En av er måste stanna hemma. Ni ska nu besluta och komma fram till vem av er som ska avstå resan. Uppgift 1

78 – Beskriv en bra dag på jobbet! – Hur viktigt är det med planer och strukturer? Uppgift 2

79 Någon kommer till er och beskriver en idé som han/hon vill att ni ska nappa på. – Vad vill ni höra för att bli intresserade? – Vad skulle få er att sluta lyssna? Uppgift 3

80 Prata i gruppen om vad som ger var och en er energi och vad som uppfattas som energislukare. Likheter – skillnader i era energikällor? Uppgift 4


Ladda ner ppt "Vad är du för en typ?. En Googling …. Personlighetsprofiler –359 st Personlighetstyper –27 600 st Personlighetstest –52 700 st Personlighetsinventorium."

Liknande presentationer


Google-annonser