Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Elias, ordförande Ledarna"— Presentationens avskrift:

1 Annika Elias, ordförande Ledarna annika.elias@ledarna.se

2 Ledarnas Mission Chefer hjälper chefer till framgång.

3 Ledarnas historia På chefens sidan i över 100 år!

4 75 000 medlemmar Chefs- och individfokus Modern yrkesorganisation för chefer i alla branscher och på alla nivåer Fristående och politiskt obundet Grundat 1905 23 branschföreningar Vi håller alltid på den som leder!

5 1. Chefen är arbetsgivare ”Chefer företräder arbetsgivaren och leder verksamhet och människor, företag och förvaltningar.” Idé och mål ”Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren.” Agenda Ledarskap

6 2. Att vara chef är ett yrke ”Ledarskap är en profession i sig.” Agenda Ledarskap

7 3. Ledarnas roll är unik Ledarna är den enda organisationen på den svenska arbetsmarknaden som hjälper chefer i yrkets hela bredd. Endast en organisation som uteslutande organiserar chefer kan bevaka både chefens intressen som anställd och chefens intressen som arbetsgivare.

8 Uppdrag opinionsbildning ”Arbetsgivare och samhällsföreträdare ska tala om chefens betydelse och ledarskapets värde för en konkurrenskraftig utveckling.” Idé och mål

9 Ledarna driver 3 viktiga chefsfrågor Chefer gör skillnadDet börjar med chefenFokus på chefen

10 Chefslöner 2009 i sammanfattning: Var åttonde anställd är en chef Hälften av Sveriges chefer är första linjens chefer Medianlönen för en chef är 34 100 kronor per månad. Fyra av 10 chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus Finansdirektörer och informationsdirektörer är de chefer som tjänar mest Städledare och skolmåltidsföreståndare är de chefer som tjänar minst Chefer i storstadsregionerna tjänar mer Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2008 Chefer i offentlig sektor tjänar 1 900 kronor per månad mindre än de i privat sektor Chefer som är kvinnor tjänar 1 200 kronor per månad mindre än chefer som är män

11 31 mars Annika Elias i Nyhetsmorgon TV4 Chefslönerna i morgontidningar i hela landet

12 P1 Morgon kl 06.15 ”På måndagen presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna en rapport om hur villkoren ser ut för chefer i allmänhet. Hur ser Annika Elias, Ledarnas ordförande, på debatten om höga löner och bonusar? 30 mars Annika Elias i P1 Morgon, Rapports morgonsändningar, TV4 Nyheterna, Ekonominyheterna TV4, DiTV och så finns nyheten finns på ett 60-tal webbplatser.

13 ”Det stora problemet är inte några få chefers extremt höga ersättningar utan snarare att så många chefer får så lite i kompensation för det arbete de utför och det ansvar de tar.” Mats Skogkär Ledarskribent, Sydsvenskan

14 En halv miljon chefer Källa: SCB och Ledarna

15 Tillväxtstrategi Medlemstillväxt genom Ledarnas 3 000 företrädare Egen försäljningsenhet Extern telefonförsäljning + 4 000 nya medlemmar 2008

16 Så ser Ledarnas medlemmar ut Mellanchefer och gruppchefer/arbetsledare dominerar De flesta har enbart gymnasieutbildning Birgitta Nordling, gruppchef

17 Så ser Ledarnas medlemmar ut Fördelning branscher 8 av 10 medlemmar är män Roine Ademdal, Verkstadschef SWEP International AB

18 Certifiering för fackliga företrädare Syfte  Tydliggöra uppdraget  Fortsatt kunniga och trygga företrädare  Ta hänsyn till tid som kritisk faktor  Medlemsnytta – rätt företrädd  Göra uppdraget attraktivare  Bygga upp stödet kring företrädare

19 Ledarnas företrädare 2008 Rapport

20 Grundfakta Ledarna har 3142 företrädare 15% kvinnor, 85% män 39% mellan 46-54 år 17% över 60 år 40% företräder upp till tio medlemmar

21 Ledarna på arbetsplatsen 500 klubbordförande 900 lokala företrädare där klubb saknas Endast 30 000 av 75000 medlemmar har en företrädare på sin arbetsplats (41%) 17% har en lokal företrädare 25% ingår i en klubb

22 Ett citat…. ”Däremot är jag som företrädare inte intresserad att bygga upp en styrelse eller klubb med all den administration det medför. Mer att kratta manegen och skapa plattformen för respektive Ledarmedlem som sedan själv förhandlar om sina chefsvillkor och lönesättning”

23 Stöd från Ledarna Åtta av tio upplever att de får ett bra eller mycket bra stöd av Ledarnas kansli 14% anser att stödet inte är så bra 4% anser att det är riktigt dåligt Flera skulle vilja ha mer personlig kontakt

24 Hemsidan 65% använder hemsidan minst en gång per månaden En fjärdedel använder den inte alls eller mycket sällan Man använder sig framförallt av medlems- sidorna och företrädarsidorna

25 Personlig kontakt 1 av 3 den senaste månaden 3 av 4 inom det senaste året 16% aldrig …via e-post, telefon eller personligt möte

26 Mer stöd? 60% tycker att det är bra som det är 22% vill gärna ha mer stöd Man vill då ha utökat stöd via de kanaler som finns idag Flera önskar mer personlig kontakt med ombudsman

27 Rekrytera nya 45% tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera nya företrädare på arbetsplatsen 10% tycker att det är lätt eller mycket lätt

28 Utmaningar Rekrytera nya och ersätta de som slutar Se till att företrädare har kunskap, kompetens och stöd Utveckla det stöd som finns och få fler att ta del av det Få dem som inte aktivt söker stöd att förvärva kompetens för uppdraget Skapa starkare lokal närvaro och synlighet

29 Just nu för företrädare Nya Företrädarnytt hade premiär i februari Företrädardagarna 2009, 14-15 september ”Ditt stöd vid arbetsbrist”, ny kortskrift Nya företrädarsidor på webben, under arbete Online-kurser för företrädare planeras Introduktionspaket för nya, under arbete

30 Framtidsfrågor för chefer? Globalisering Klimatfrågan Individualisering Teknikutveckling Generations- växling Engagemang

31 Generationsväxling Var tredje chef lämnar jobbet Ny generation har nya krav på chefsrollen Risk för chefsbrist? Chans för fler kvinnor på chefsposter? Klarar välfärden ledarskapet?

32 Individualisering Chefer vill själva förhandla sin lön Chefer vill byta lön mot andra förmåner Modernisera lönemodellen Chefsavtal Fler former än medlemskapet för att nyttja Ledarna?

33 Engagemang Nya former för påverkan Behov av modernare demokrati

34


Ladda ner ppt "Annika Elias, ordförande Ledarna"

Liknande presentationer


Google-annonser