Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter Ann Blückert Sverige Uppsala universitet och Domstolsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter Ann Blückert Sverige Uppsala universitet och Domstolsverket."— Presentationens avskrift:

1 1 Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter Ann Blückert Sverige Uppsala universitet och Domstolsverket Ann Blückert

2 2 Avhandling vid Uppsala universitet 2010: Juridiska ‒ ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning Ann Blückert

3 3 I kursinformationen till nya juridikstudenter betonas för- mågan att ”klart, felfritt och väldisponerat lägga fram juridiska fakta och lösningar både skriftligt och muntligt”. Ann Blückert

4 4 Juridiklärare vid genomgång av den första poängsatta skrivuppgiften på första terminen: ”Juridisk svenska är ett helt nytt språk − som att lära sig utrikiska.” Ann Blückert

5 5 Juridikstudent på första terminen: ”Vissa börjar prata juridiska från första lektionen och jag fattar ingenting.” En känsla av främlingskap? Ann Blückert

6 6 ”Jurister talar ett språk som är främmande för icke-jurister.” Melander & Samuelsson: Tolkning och tillämpning (2003 s. 193) Ann Blückert

7 7 Ett annat budskap: Skriv enkelt! Ann Blückert

8 8 Handbok för juridikstudenter: Att skriva juridik Ann Blückert

9 9 ”Det går helt enkelt inte att bli en bra jurist om man inte skriver väl.” Att skriva juridik (s. 15) Ann Blückert

10 10 Studenter om vad de lärt sig av skrivandet på termin 1: Blir mer noga med små språkdetaljer. Lär sig vikten av att tänka efter väldigt noga när man formulerar en mening. Jag har lärt mig och utvecklats mycket. Jag har lärt mig att skriva klart och enkelt och att inte ha så många syft- ningsfel. Ann Blückert

11 11 ”en felfrihetens målsättning för dig som PM-författare kan ses som klart realistisk” Melander: Examinationer − betraktelser över juriststudenters skrivande (2006 s. 26) Ann Blückert

12 12 Lärare på termin 2 om formaliafel och stavfel: ”Ser slarvigt, nonchalant, störigt ut. Man blir bara irriterad. Det är bara korrekturläsning som gäller. Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen.” Ann Blückert

13 13 Lärare på termin 1 om formaliaregler: ”Vi är noga med det på det här stället, vida berömda som formaliafascister.” Ann Blückert

14 14 Jurister är formalister, i en viss mening. Innehåller en text t ex märkbara stavfel, bara några stycken, så spelar det typiskt sett mindre roll vad den faktiskt inne- håller − den kan avfärdas kategoriskt, är inte värd att ta på allvar. […] I juridiken är kvalitet ofta detsamma som precision (vilket har att göra med att juridiska resonemang fungerar på ett sätt som kan jämföras, men inte likställas, Ann Blückert

15 15 med logik, programmering eller mate- matik − ett litet fel någonstans och allt kollapsar). Det juridiska språket är tekniskt, och det är (relativt) enhetligt. Mot den bakgrunden tror jag att man kan förstå många juristers instinktiva motvilja mot argumentet att man kan bortse från formalian ”bara man förstår vad som menas”, och det samma kan väl sägas om eventuella pluralitetssträvanden. Ann Blückert

16 16 Stilistisk precision I kursinformationen på termin 1 påpekas att det är viktigt att det juridisk-språkliga tonläget är gott. Ann Blückert

17 17 ”Att finna en juridisk ton − en ny körmedlems sånglektioner” (rubrik hos Melander 2006) Ann Blückert

18 18 ”Att finna en juridisk ton − en ny körmedlems sång- lektioner” Den vanligaste kommentaren i den nyblivne studentens alster är nog att läraren markerat ett ord eller en del av en mening, och i marginalen skrivit ”ordval”, ”uttryck”, eller liknande. Med en sådan formulering avser hon normalt att visa för studenten att promemorie- texten i det aktuella avseendet inte håller en lämplig juridisk ton. Ann Blückert

19 19 Det är ostämt och låter falskt. Samtidigt är det vanligen inte grammatiskt fel. (Du måste därför skilja rådgivande synpunkter från direkta anmärkningar.) Frågar man läraren vad hon menar med sin kommentar blir hennes svar troligen föga upplysande: ”En jurist skulle inte skriva som du har gjort.” Ann Blückert

20 20 Pressar du henne kan hon nog säga varför det förhåller sig på detta sätt, eller rentav ge ett konkret förslag till förbättring. Vad hon däremot inte kan göra, vad som är omöjligt att göra, är att uppställa regler för hur språktonen skall tas. Ann Blückert

21 21 Författaren (Melander 2006) rekommenderar studenterna att ”tacksamt och självkritiskt ta emot lärarens råd om vad som låter bra och vad som skär i öron och ögon. Inta en optimistisk attityd! Med tiden skaffar du dig en egen god juridisk språkstil.” Ann Blückert

22 22 Uttryck med ojuridisk ton Vardagsnära eller banala Opassande värdeladdade Onyanserade eller spekulativa Ann Blückert

23 23 Lärare på termin 1 om olämpligt ordval i en studenttext: ”Där har jag reagerat mest: ordet beklämmande. Om ett justitieråd säger beklämmande skulle han svära.” Ann Blückert

24 24 Ur studenttext från termin 3: Viljan med besittningsöverlåtelsen är alltså viktig. LK: talspråk / besittning överlåts inte. Ann Blückert

25 25 Formuleringar som fått kommentaren talspråk: att personen ifråga kan agera med saken att godset inte skulle vara av bestämbar art tillfogar det sista i produktionsfasen av maskinerna en analogi med handelsagentur skulle kunna vara till fördel för Ann Blückert

26 26 Ur studenttext från termin 3: I föreliggande promemoria skall remissvar avges på Ärvdabalks- utredningens förslag till lag- ändring i SOU 1998:100. LK: 1800-tal Skriv modern svenska! Ann Blückert

27 27 Studenterna uppmanas att ”låta sig insocialiseras, låta sig, så att säga, sjunka ned i de juridiska kulturlagren”. Handboken Tolkning och tillämpning i ett avsnitt om ”mötet med juridiken” (Melander & Samuelsson 2003 s. 194) Ann Blückert

28 28 You will be assimilated. Resistance is futile. − The Borg Collective Ann Blückert


Ladda ner ppt "1 Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter Ann Blückert Sverige Uppsala universitet och Domstolsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser