Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läget i Sverige Sverige har högsta andelen sjukskrivna i Europa. Vår kostnad för förtidspension och sjukskrivning ligger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läget i Sverige Sverige har högsta andelen sjukskrivna i Europa. Vår kostnad för förtidspension och sjukskrivning ligger."— Presentationens avskrift:

1 www.servicehalsan-vasteras.se

2 Läget i Sverige Sverige har högsta andelen sjukskrivna i Europa. Vår kostnad för förtidspension och sjukskrivning ligger på över 100 miljarder per år.

3 Varför? Vad orsakar den ökande sjukskrivningen? Konjunktur, arbetsmarknadsläge? Konjunktur, arbetsmarknadsläge? Arbetskraftens sammansättning? Arbetskraftens sammansättning? Arbetsmiljön? Arbetsmiljön? Hälsan i befolkningen? Hälsan i befolkningen? Läkarnas sjukskrivningspraxis? Läkarnas sjukskrivningspraxis? Regionala praxisskillnader? Regionala praxisskillnader? Förändringar i socialförsäkringnssystem? Förändringar i normer, attityder? Förändringar i socialförsäkringnssystem? Förändringar i normer, attityder?

4 Den psykiska ohälsan har ökat mest. Symtom som nedstämdhet, ångest och trötthet ökar bland unga människor.

5 Regionala skillnader

6

7 HÄLSA Med hälsa avses här ett adekvat förhållande mellan individens mål eller intentioner och kapacitet, som gör det möjligt för individen att eftersträva och uppnå de mål som han uppställt, att förverkliga sina intentioner.

8 VAD ÄR SJUKDOM? VAD ÄR SJUKDOM? Varje onormal kropps- eller själstillstånd som inte hänger samman med den normala livsprocessen

9 Förhållandet mellan funktionsförmåga, krav i arbetet samt arbetsförmåga ungefär i enlighet med med SBU (2003): rapport nr 167.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Arbetsgivaren bedömer rätten till sjuklön under de första 7 dagarna i en sjukperiod Ska om möjligt erbjuda de anställda alternativa arbetsuppgifter och anpassa arbetsplatsen utifrån den anställdes möjligheter Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för sina anställda

20 Läkaren ska göra en objektiv värdering av sjukdom, funktionsnedsättning, behandlingsbehov och prognos I de medicinska underlagen endast ange det som denne kan bedöma och ta ansvar för Sjukskrivningsbedömningen ska ske med respekt för patientens integritet och unika förhållanden (kön, ålder, etnisk bakgrund, utbildning) och samtidigt vara tydlig, transparent och begriplig för denne,

21

22 Tänkbara orsaker till att en sjukskrivning blir lång: Olika sjukskrivningspraxis Olika sjukskrivningspraxis Oklar diagnos/behandling Oklar diagnos/behandling Passiv väntan Passiv väntan Attiyder Attiyder Bristande kontinuietet (täta läkarbyten) Bristande kontinuietet (täta läkarbyten) Patienter med flera diagnoser Patienter med flera diagnoser Sjukskrivningskadade patienter Sjukskrivningskadade patienter Saknar arbetsgivare Saknar arbetsgivare Patienten vill inte tillbaka till sitt arbete Patienten vill inte tillbaka till sitt arbete Arbetsgivaren vill inte ha patienten tillbaka till arbetsplatsen Arbetsgivaren vill inte ha patienten tillbaka till arbetsplatsen

23 Faktorer som talar emot en snabb återgång i arbete Patientens inställning Synen på sig själv som en sjuklig person Synen på sig själv som en sjuklig person Rädsla för allvarlig sjukdom Rädsla för allvarlig sjukdom Uppfattning att man inte själv kan påverka tillståndet Uppfattning att man inte själv kan påverka tillståndet Övertro på sjukvården Övertro på sjukvården Oförmåga att acceptera de besvär man har Oförmåga att acceptera de besvär man har

24 Faktorer som talar emot en snabb återgång i arbete Psykosociala förhållanden hos patienten Negativa händelser tidigare i livet Negativa händelser tidigare i livet Kort utbildning Kort utbildning Brist på socialt stöd Brist på socialt stöd Känslomässiga påfrestningar i livet Känslomässiga påfrestningar i livet Hög alkoholkonsumtion Hög alkoholkonsumtion Oro och ängslan Oro och ängslan Personlighetsdraget ”känsla av sammanhang” Personlighetsdraget ”känsla av sammanhang” Erfarenhet av övergrepp som barn Erfarenhet av övergrepp som barn Psykosociala problem i familjen Psykosociala problem i familjen Hög ålder Hög ålder

25 Faktorer som talar emot en snabb återgång i arbete Förhållanden som har med sjukförsäkringen att göra Sjukskrivning de senaste 10 åren, oavsett diagnos Sjukskrivning de senaste 10 åren, oavsett diagnos Tidigare sjukskrivning för samma diagnos som är aktuell nu Tidigare sjukskrivning för samma diagnos som är aktuell nu Uppfattning att sjukskrivning är en bra behandling för tillståndet Uppfattning att sjukskrivning är en bra behandling för tillståndet

26 Faktorer som talar emot en snabb återgång i arbete Arbetets karaktär syn på arbetet Låg arbetstillfredsställelse Låg arbetstillfredsställelse Arbete med liten grad av av inflytande Arbete med liten grad av av inflytande Arbete som inte ställer krav på intellektuell förmåga Arbete som inte ställer krav på intellektuell förmåga Arbete som inte kräver särskild utbildning Arbete som inte kräver särskild utbildning Upplevelse av risk för arbetslöshet Upplevelse av risk för arbetslöshet Arbetslöshet Arbetslöshet Tid man har varit utanför arbetslivet Tid man har varit utanför arbetslivet Önskan om arbetsbyte som man inte förverkligar Önskan om arbetsbyte som man inte förverkligar Uppfattningen att arbetet är tungt eller stressigt Uppfattningen att arbetet är tungt eller stressigt

27 Faktorer som påverkar förmågan och viljan att arbeta Sjukdomsrelaterat Sjukdom/besvär Sjukdom/besvär Funktionsförmåga Funktionsförmåga Prognos Prognos Behandlingsmöjligheter Behandlingsmöjligheter

28 Faktorer som påverkar förmågan och viljan att arbeta Arbetsrelaterat Aktuella arbetsuppgifter Aktuella arbetsuppgifter Alternativa arbetsuppgifter Alternativa arbetsuppgifter Trivsel med jobbet Trivsel med jobbet Frånvarokultur Frånvarokultur Arbetsledning Arbetsledning Arbetskamrater ArbetskamraterPrivatliv Familjesituation Familjesituation Stöd från familj/vänner Stöd från familj/vänner Attityd till sjukskrivning Attityd till sjukskrivning Resor mellan hem och arbete Ekonomiska förhållandenResor mellan hem och arbete Ekonomiska förhållanden

29 FamiljenArbetsförmåganNärgemen-skapenSam-hället Arbetet Arbetsförhållanden Arbetets innehåll och krav Arbetsgemenskapen och organisationen Chefsarbetet och ledningen Värderingarna Attityder Motivationen Den yrkesmässiga kompetensen Hälsan Funktionsförmågan

30 Ilmarinens (2001) komplexa modell av arbetsförmåga och dess beståndsdelar

31 WHO:s modell över de tre nivåerna av funktionsförmåga enligt ICF


Ladda ner ppt "Läget i Sverige Sverige har högsta andelen sjukskrivna i Europa. Vår kostnad för förtidspension och sjukskrivning ligger."

Liknande presentationer


Google-annonser