Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KORT OM ADVENTKYRKAN (SJUNDEDAGSADVENTISTERNA). VILKA ÄR VI ? Vi är glada över att vara ett samfund med närmare 16 miljoner medlemmar i varje hörn av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KORT OM ADVENTKYRKAN (SJUNDEDAGSADVENTISTERNA). VILKA ÄR VI ? Vi är glada över att vara ett samfund med närmare 16 miljoner medlemmar i varje hörn av."— Presentationens avskrift:

1 KORT OM ADVENTKYRKAN (SJUNDEDAGSADVENTISTERNA)

2 VILKA ÄR VI ? Vi är glada över att vara ett samfund med närmare 16 miljoner medlemmar i varje hörn av jordklotet och från alla samhällsklasser. Adventkyrkan finns i 203/232 länder (enligt FN). I Finland finns det ca. 5000 medlemmar.

3 VAD TROR VI ? * Att Gud är en personlig Gud som skapade oss och som är en aktiv del av våra liv. * Att Gud sände sin son Jesus Kristus för att dö för oss så att vi kan fortsätta leva för alltid. * Att gemenskap med Jesus förändrar våra liv. * Att Gud har reserverat en plats i himlen åt alla som tror på honom. Där är lidande och död borta för alltid.

4 NÅGRA SKILLNADER * V* Vi vill leva livet fullt ut. Därför försöker vi ta hand om både kropp och själ. Och vi lever ett liv utan alkohol och droger. * V* Vi firar gudstjänst på lördagar och tar då tid för det viktigaste i våra liv - relationen till Gud och andra. Det gjorde Jesus också. Och vi vill göra som han gjorde. * I dopet bekänner människan sin tro på Jesus och upptas som medlem i församlingen. * Vi tror att Jesus ska komma tillbaka på ett synligt sätt, vid en tidpunkt som vi inte känner till, men som de troende med glädje ser fram emot.

5 MISSION NÄRA OCH FJÄRRAN

6 VAD GÖR VI I VÄRLDEN ? * A* Adventistsamfundet driver tusentals skolor och sjukhus runt hela jorden. * V* Vi har en biståndsorganisation som heter ADRA. Den finns i 116 länder och bedriver utvecklingsarbete bland fattiga och lidande.

7 LITE STATISTIK… Sjukhus.............................………….... 171 Kliniker och hälsostationer.........…… 429 Mobila kliniker.....................……….… 15 Klinikfartyg........................………….. 10 Universitet...........................……….... 35 Andra skolor........................………..... 7562 Flygplan & flygfält …................…..…. 3 Livsmedelsfabriker..................…….... 23 Förlag ……………....................……….. 61 Radio-, TV-stationer & mediacentra.. 122 Språk som används..................…….... 891 27.02.2009

8 FINLANDS SVENSKA ADVENTKYRKA OCH MISSION En liten spelare med världsvida spelpjäser De senaste projekten:  ESA-skolan i Nepal  Everest Academy i Banepa i Nepal  LambLamp–skolan i Jhelum i Pakistan  Matförsörjning på Laa Island, Filippinerna  Fängelsemission i Moldavien  Den årliga Sympati-insamlingen

9 ESA-skolan Finlands Svenska Adventkyrka har varit med om att bygga ett lågstadium (förskola + klasserna 1-5) vid Scheer Memorial Hospital. Skolan, som är en kristen skola, har för tillfället 80 elever.

10 Datasalen vid ESA-skolan.

11 Dessa glada elever går på ESA-skolan vid Scheer Memorial Hospital i Banepa i Nepal.

12 Förskoleelever och matrast vid ESA-skolan.

13 Everest Academy Everest Academy är en kommunal skola i Banepa i Nepal, som får stöd från Finlands Svenska Adventkyrka. Skolan har 450 elever med förskola och klasserna 1-10. Önskan är att få nya jordbävningssäkra skolbyggnader. Skolan leds av kristna.

14 Everest Academy har också fått biståndsstöd från Finska staten. Med dessa pengar har bl.a. biblioteket utvidgats och nya datorer anskaffats. Man har också kunnat hjälpa elever som blivit färdiga att påbörja yrkestudier.

15 Biståndsstödet har hjälpt många att gå i skola vid Everest Academy.

16 LambLamp-skolan i Pakistan Skolan grundades år 2008 för barn till fattiga kristna familjer, som blivit tvångsförflyttade ut ur staden Jhelum. För tillfället finns det över 60 elever vid skolan, som får stöd från Finlands Svenska Adventkyrkas biståndsfond.

17 LambLamp-skolan har egen trädgård för att bl.a. kunna erbjuda skolmat åt eleverna och lära dem färdigheter för livet. Det ordnas olika festhögtider för elever och deras familjer.

18 Laa Island på Filippinerna Finlands Svenska Adventkyrkas julgåva år 2009 stödde ett mat- försörjningsprojekt på ön Laa Island, som ligger i området Tawi-Tawi, vilket är känt för att vara ett verkligt ”piratområde”. På grund av öns rykte har ingen utomstående vågat besöka ön, inte ens regeringens representanter, trots att ön endast ligger ca en timmes båtfärd från provinsens huvudstad Bongao. Därför lever de ca 1700 invånarna på ön isolerat och i fattigdom. Ön har ingen elektricitet, inga skolor eller sjukvård, samt stor brist på dricksvatten och andra grundläggande samhällstjänster.

19 Stödet för familjerna på Laa Island kom i form av utning för att de skulle få bättre möjlighter att försörja sig själva. 170 familjer delades in i tio grupper och varje grupp fick ett fisknät, 10 Bobo-ryssjor, samt två getter. En Bobo-ryssja ” Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40).

20 Fängelsemission i Moldavien Finlands Svenska Adventkyrka har under flera år gett stöd till arbetet bland fångar i kvinnofängelser i Moldavien. Arbetet har skett via en svensk missionär, och kvinnorna i fängelserna har fått ta emot hjälp bl.a. i form av besök, hygienartiklar, bibelstudier, kläder samt livsmedel.

21 -insamlingen Den årliga Sympati-insamlingen hjälper behövande både i hemlandet och utomlands genom sjukvårds-, skol-, social-, och nykterhetsarbete. Resultatet för år 2009 (tillsammans med vår finskspråkiga systerorganisation) var 254.732,79 €

22 -insamlingen I årets insamling är målgrupperna i utlandet föräldrarlösa, handikappade barn, kvinnor och flickor som har blivit utsatta för våld, HIV/AIDS-sjuka, och sådana som p.g.a. sjukdom eller fattigdom inte har möjlighet att gå i skola. De länder som i år får ta emot hjälp är bl.a. Nepal, Kenya, Ghana, Liberia, Sudan, Albanien och ryska Karelen.

23

24

25

26 Vi talar gärna om vår tro. Men vi kommer aldrig att tvinga dig att lyssna. Vi respekterar att Gud har gett varje människa rätt att välja själv. Men om du har frågor vill vi gärna samtala med dig om hur vi ser på livet och varför vi lever som vi gör. Vi vill också gärna lyssna till dig och höra om din tro och dina erfarenheter.

27 ..............................


Ladda ner ppt "KORT OM ADVENTKYRKAN (SJUNDEDAGSADVENTISTERNA). VILKA ÄR VI ? Vi är glada över att vara ett samfund med närmare 16 miljoner medlemmar i varje hörn av."

Liknande presentationer


Google-annonser