Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Markku Siivolas Powerpoint presentation i: Hur utvecklar vi drömarbetet i framtiden? Markku Siivola och Anders Omstedt inleder med ett samtal om Markkus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Markku Siivolas Powerpoint presentation i: Hur utvecklar vi drömarbetet i framtiden? Markku Siivola och Anders Omstedt inleder med ett samtal om Markkus."— Presentationens avskrift:

1 Markku Siivolas Powerpoint presentation i: Hur utvecklar vi drömarbetet i framtiden? Markku Siivola och Anders Omstedt inleder med ett samtal om Markkus bok "Understanding Dreams: The Gateway to Dreams without Dream Interpretation" DRÖMGRUPPSFORUMS 25-ÅRSJUBILEUM 10-11 oktober 2015 på Ersta Konferens & Hotell, Stockholm

2 Kan du kort berätta för oss om ditt första möte med Ullman och Montes dröm om de två telefonstolparna (Two telephone poles)?

3 Monte drömde om att jag hade kommit till hans hotellrum, och frågat om någonting. Han ledde mig inför fönstret och pekade på två telefonstolpar därute. Han sade till mig: "Om du förstår varför dom telefonstolparna är just där och ej i något annat ställe, du har fått svaret på dina frågor.

4 Drömmen öppnade sig ögonblickligen till mig. Vi var avskilda som två telefonstolpar, med olika språk, kultur, ålder, livserfarenheter, allt. Men mellan oss var en elektrisk förbindelse: telefonledning. *** Många år senare, då jag höll på att scanna och korrekturläsa texter som Monte hade sänt genom fax till mig, sade Pirjo, min hustru: "nu har Montes dröm förverkligat sig också på fysiska nivån". Där var vi igen, två telefonstolpar, Monte och jag, och en elektrisk faxförbindelse förenade oss igen tvärs hela jordklotet. Var Montes dröm en telepatisk eller precognitiv dröm, en magisk saga, eller en ren statistisk tillfällighet? Det får vi aldrig veta!

5 Titeln i din bok säger “Understanding Dreams: The gateway to dreams without dream interpretation”, men varför kan man inte säga att drömgruppsmetod just lär oss tolka drömmens språk?

6 Barry Marshall, Nobel Prize in Medicine 2005: "The greatest obstacle to discovery is not ignorance — it is the illusion of knowledge.” Monte citerar Susan Sontag: "Att tolka är att försvaga, att utarma världen för att bygga upp en imaginär värld av meningar istället.“ Montes metod kan inte lära oss att tolka drömmens språk. Men den kan lära oss att undvika tolkningarnas arroganta irrvägar. Vi kan aldrig förstå ens en enda dröm. Inte ens via djupa upplevelser. Vi kan förnimma bara en våg eller två av drömmens gränslösa ocean.

7 Ullman talar om ”dream appreciation” vilket är inte så lätt att översätta till svenska - skall vi i framtiden tala om drömförundran eller drömförståelse?

8 APPRECIATION innehåller bl.a. A judgment or opinion, especially a favorable one An expression of gratitude A rise in value Således appreciation med sina positiva nyanser har en förutfattad mening som hindrar oss att se drömmen på ett attitydlöst, neutralt sätt. Denna positivitet är lika långt borta från verkligheten som negativitet. ULLMAN TALAR OM ”DREAM APPRECIATION” VILKET ÄR INTE SÅ LÄTT ATT ÖVERSÄTTA TILL SVENSKA. SKALL VI I FRAMTIDEN TALA OM DRÖMFÖRUNDRAN ELLER DRÖMFÖRSTÅELSE? Drömförundran innehåller emotionellt färgade nyanser, såsom beundran, vördnad, dyrkan, dream worshipping som inte reflekterar den öppenhet för livets mångfald, som behövs då man handskas med drömmarnas mångdimensionella gränslöshet. Drömförståelse är ett något bättre ord som signalerar att vi inte blir så lätt förblindade av drömmarnas förutfattade ypperlighet.

9 Hur kan vi lita på drömmens budskap? Du skriver om betydelsen av aha upplevelsen som vägledning. Kan du utveckla detta?

10 Vad är livets budskap? - Ingen vet. Detsamma gäller drömmens budskap. Det finns inget budskap i drömmar. Budskap (såsom drömmens mening) är intellektets irrfärd, post festum fenomen, utarmad, endimensionell syn på drömmens multidimensionalitet, fabricerad i efterhand i vårt dagsmedvetande, hindrande oss att begripa drömmens – och med det livets - väsentligare väsen. BETYDELSEN AV AHA UPPLEVELSEN SOM VÄGLEDNING? Vi kan inte heller lita på aha-upplevelsens autenticitet pga vår benägenhet för vissa kognitiva distorsioner såsom… logiskt fascinerande tolkningar ("fan tolkar Bibeln"). emotionell resonemang ("det är sant vad jag känner, icke beroende av någon som helst evidens") * * * Trots dessa mänskliga svagheter är aha-upplevelsen vanligtvis ändå den bästa vägledningen - ej perfekt men nog tillräcklig. (Den mest autentiska aha-upplevelsen är ren intuition - den har ingenting att göra med intellekt eller emotion). HUR KAN VI LITA PÅ DRÖMMENS BUDSKAP?

11 Ullman och andra betonar drömmens betydelse för mänsklighetens överlevnad. Kan du utveckla dessa tankar på vad sätt drömmar också kan ha betydelse för framtiden?

12 KOLLEKTIVT: Människosläktet drömmer över en miljon år varenda natt. Hur mycket har denna gigantiska mängd av drömmar genom årtusenden hjälpt oss att leva i fred med varann? Drömgrupper, vilka typer dom än är, kommer att förbli som isolerade öar i både väster- och även österländska kulturer. Och drömgruppsmedlemmar kommer att ha samma svårigheter i sina mänskliga relationer såsom alla andra. ULLMAN OCH ANDRA BETONAR DRÖMMENS BETYDELSE FÖR MÄNSKLIGHETENS ÖVERLEVNAD. KAN DU UTVECKLA DESSA TANKAR PÅ VAD SÄTT DRÖMMAR OCKSÅ KAN HA BETYDELSE FÖR FRAMTIDEN? INDIVIDUELLT: Men individuellt kan drömmar ha en stor betydelse för individens framtid. Drömmens helande verkan kan stråla också till drömmarens medmänniskor: “Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” Också jag tillhör dom tacksamma som har i ansenlig grad blivit hjälpt av drömmar, mest genom Montes drömgruppsprocess.

13 Vad saknas i drömgruppsmetoden vi arbetar med och hur kan den utvecklas i framtiden?

14 HUR KAN METODEN UTVECKLAS I FRAMTIDEN? Tröskeln för hög för Facebook? Metodens utveckling i framtiden innehåller: inre utveckling: själva metoden yttre utveckling består av metodens stödfunktioner: effektivisering av informationsspridning via många kanaler och former om allt kring Montes drömgruppsprocess både åt Dgf:s medlemmar och till övriga samhället

15 Styrelsens essentiella, synliga "priming" roll i alla aktiveringsförsök. Drömdialogens stilförändring, effektivisering av e-mailing & diskussionsarena, social media, främst Facebook -> yngre generationers stagnationsförebyggande och nyskapande mentala resurser måste fås in på längre sikt. Drömgruppsledarlistans struktur- & managementförändring Visibilitet över språkgränser - översättning av Dgf:s presentation & andra kärntexter till engelska. Den viktigaste utvecklingssektorn på lång sikt: Drömgruppsprocessens applikationer och modifikationer: nya kanaler för Montes process till övriga samhället. Tröskeln för hög för Facebook? METODENS YTTRE UTVECKLINGSFRÅGOR i Dgf

16 45 Dgf:s Facebook- gruppens medlemmar 109 Dgf medlemmar en viktig portalfunktion: 11 gemensamma medlemmar läget 2015 Yngre generationer behövs för utveckling av drömgruppsmetoden. En del av dom finns nu i tamburen i väntan på att dörren öppnas mer till vardagsrummet

17 Dgf site monthly sessions February 2006 - October 2015 i genomsnitt ca 82 besök/mån

18 Dgf site sessions February 2006 - October 2015

19 Originalmetoden: ingenting saknas. Den är Gold standard, måttstock, som å ena sidan ska behållas konstant......men å andra sidan just det leder till förtida förstening. Hur den än må vara, originalmetoden kan inte slingra sig till samhället ifrån den isolerande ostkupan pga väldig yttre kulturövertryck mot drömmar (jfr glastaket för kvinnor). Originalmetodens kolossala potential blir ej kollektivt befriad i samhället utan metodens applikationer och modifikationer. VAD SAKNAS I DRÖMGRUPPSMETODEN?

20 Så är det med Montes effektiva drömgruppsmetod. Dess användningsområde i samhället är extremt begränsat. Edward Scissorhand's specialiserade verktyg är högst effektiva bara för vissa trädgårdsarbeten, men ineffektiva för allt annat. Monte uppmanar: "If the principles set forth are fully grasped and the basic skills are mastered, the structure and format can evolve into an approach more in line with your own interests and goals." Monte ger oss här en licens att utveckla processen - även utan drömmar. VAD SAKNAS I DRÖMGRUPPSMETODEN?

21 gruppsprocesser med eller utan drömmar: drömgruppsprocessens applikationer och modifikationer original drömgrupps- process Monte insåg de viktigaste principerna för trygg och effektiv kommunikation mellan oss människor. Dessa principer materialiserade sig i hans drömgruppsprocess...som är en sektor av de gruppsprocesser, som är inspirerade och befruktade av hans drömgruppsprocess. METODENS VÄSENTLIGASTE UTVECKLINGSDIMENSION UR SAMHÄLLSSYNPUNKT: APPLIKATIONER OCH MODIFIKATIONER

22 ORIGINALA PROCESSER original drömprocess - den tog Monte med sig till graven. "Nästan originala" drömprocesser: baserade på originalprocessen med individuella skillnader: sökande efter optimal balansgång mellan Skylla (mekanisk efterapning av processen) och Kharybdis (självupptagna "förbättringar" av processen). ORIGINALPROCESS OCH DESS APPLIKATIONER OCH MODIFIKATIONER "If the principles set forth are fully grasped and the basic skills are mastered, the structure and format can evolve into an approach more in line with your own interests and goals." "INSPIRED BY"-PROCESSER modifikationer: processer som modifierats avsiktligt från originalprocessen: - i gott: integreras bättre med individuella egenskaper - och ont: "enhanced" self-gratification-filled processes applikationer: original drömgruppsprocess kan tillämpas endast i extremt begränsande situationer i samhället. Processens applikationer baserar sig på drömgruppsprocess, men (huvudsakligen) utan drömmar. De begagnar dom universella principer av human communication, varpå Monte byggde sin geniala drömgruppsprocess. På professionell nivå icke-dröm-applikationer som har sina rötter i Montes metod, kan integreras lättare till samhällets etablerade organisationer. På individuell nivå vi kan alla utnyttja dem i vilken som helst dialog med samma delikata jämvikt av Safety Factor och Discovery factor vi lärt oss i drömgrupper.

23 Risto Santavuori, March 31, 2006 Relations of Ullman dreamwork with other areas of dreamwork and dream research dream-centric/dreamer- originated procedures, experiential dream group work models Ullman's dream group work - what is it exactly? other models - Ullman's relation to them Ullman- applications modifications and developments of Ullman model - where is the limit? dream-centric/ universal dream symbols dream interpretation dream-centric/ universal dream symbols dream interpretation folklore dream work dream in various cultures folklore dream work dream in various cultures research socio- cultural view research socio- cultural view research biologic approach research biologic approach dream as tool for group guidance as diverse practices dream in personal guidance and therapy in diverse frames of reference dream's pedagogic application areas dream as tool for knowledge processing and creativity dream in the frame of reference of awareness guidance dream as personal and individual experience Ullman-model's relation to dream DREAMS

24 A short summary of Risto Santavuori & workgroup: JOINT EXPEDITION TO CREATIVE LEADERSHIP an example of an application based on Montague Ullman's Experiential Dream Group Process October 2015

25 Main concepts in this method:  NARRATIVE: storytelling; non-analytic account of events, experiences and accompanying feelings.  DREAM: a) A focused aspiration or hope about a condition or achievement that is longed for (as Martin Luther King: "I have a dream"). b) Also a nightly dream when referenced to Montague Ullman's Experiential Dream Group Process. DREAMWORK: goal (=work) oriented, group assisted daytime process linking the narrator's dream and his/her workplace's hard facts towards closer unity and collaboration between analytic and creative approaches. JOINT EXPEDITION TO CREATIVE LEADERSHIP - an Experiential Small Group Learning Process Utilizing Narrative Approach as a Tool for Workplace/Leadership Role Development and Empowerment

26 This three-meeting series of group learning method is heavily based on prof. Montague Ullman's Experiential Dream Group Process Meeting 1. NARRATIVE TRAINING Preparatory training for utilizing narrative method Meeting 2. EXPERIENTIAL NARRATIVE GROUP Activation of narrator's experiential knowledge: the group enriches the narrative material by identifying and immersing themselves into it imaginatively, non-analytically. Meeting is finished by giving the narrator a task to freely choose a goal; a dream worth aspiring to, for the next meeting. Meeting 3. GOAL ORIENTED DREAMWORK With the help of goal oriented dreamwork the group searches connections between the narrator's dream and his/her workplace/leadership role; narrowing the gap between experiential, tacit knowledge and analytical knowledge. -- Through the narrator's account everyone in the group has the opportunity for reflective learning of their own personal visions of implicit qualities of work and leadership. JOINT EXPEDITION TO CREATIVE LEADERSHIP - an Experiential Small Group Learning Process Utilizing Narrative Approach as a Tool for Workplace/Leadership Role Development and Empowerment


Ladda ner ppt "Markku Siivolas Powerpoint presentation i: Hur utvecklar vi drömarbetet i framtiden? Markku Siivola och Anders Omstedt inleder med ett samtal om Markkus."

Liknande presentationer


Google-annonser