Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION PÅ LJUNGBYHEDSSKOLAN 2012-09-12  prao v. 41 (8-12 oktober) lämnas in 14/9  sista ansökningsdag till gymnasiet 15/2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION PÅ LJUNGBYHEDSSKOLAN 2012-09-12  prao v. 41 (8-12 oktober) lämnas in 14/9  sista ansökningsdag till gymnasiet 15/2."— Presentationens avskrift:

1  VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION PÅ LJUNGBYHEDSSKOLAN 2012-09-12  prao v. 41 (8-12 oktober) lämnas in 14/9  sista ansökningsdag till gymnasiet 15/2 ( www.skanegy.se ) www.skanegy.se  prel. antagningsbesked på ht-betyg, omvalsperiod ca 15/4- 15/5  skolan skickar in betyg till antagningsenheten, vårterminens betyg avgör!  Ca 1/7 slutantagning klar besked hem

2  Upplägg av studie- och yrkesvägledning för eleverna  Vårterminen åk 8 kort gymnasieinfo klassvis  Filmen om gymnasiet  Cirkeln/vem är jag?, enskilt vägledningsmaterial med intressetest klassvis  Klassvis samma information som ni får i kväll!  Alla kallas till minst ett enskilt samtal innan jul med cirkeln som grund  Fler enskilda samtal erbjuds vid behov. Föräldrar välkomna!

3  Öppet hus på Klippans gymnasieskolor lördagen den 13 oktober föräldrar med sina ungdomar  22 november eleverna besöker Klippans gymnasieskolor under skoltid och väljer ut intressanta program  Gymnasiemässa i Helsingborg lördagen den 10 november på Konserthuset  Max 2 besök på skoltid  Varje skolas eget öppet hus kvällstid/helg

4 DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program – 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 4 © Tremedia 2010

5 DETTA ÄR ETT YRKESPROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk Karaktärsämnen, 1.600 p – Programgemensamma kurser – Inriktningar – Programfördjupningar – yrkesutgångar Gymnasiearbete, 100 p Individuellt val, 200 p = 2.500 poäng Arbetsplatsförlagt lärande – APL Gymnasial lärlingsutbildning Yrkesexamen = grundläggande behörighet till yrkeshögskolan Rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan 5 © Tremedia 2010

6 DETTA ÄR ETT HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen, 1.100 p/1.150 p/1.250 p Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska/svenska som andraspråk Karaktärsämnen, 950 p/1.050 p/1.100 p – Programgemensamma kurser – Inriktningar – Programfördjupningar Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p = 2.500 poäng Högskoleförberedande examen = Grundläggande behörighet till högskolan 6 © Tremedia 2010

7 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN Yrkesprogram Godkänt/E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. Högskoleförberedande program Godkänt/E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet/Humanistiska programmet/ Samhällsvetenskapsprogrammet Godkänt/E i geografi, historia, religion och samhällskunskap + 5 andra ämnen Naturvetenskapsprogrammet/Teknikprogrammet Godkänt i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen 7 © Tremedia 2010 Dispens engelska

8 GYMNASIEEXAMEN Yrkesexamen – Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2.250 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p – Du måste ha Godkänt/E på ditt gymnasiearbete Högskoleförberedande examen – Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2.250 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1 – Du måste ha Godkänt/E på ditt gymnasiearbete 8 © Tremedia 2010

9 INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG Preparandutbildning bli behörig till ett nationellt program Programinriktat individuellt program (PRIV) inriktat mot ett nationellt yrkesprogram Behörighet: Godkänt/E svenska/svenska som andra språk, eng/ma + 4 ämnen eller svenska/svenska som andra språk, eng, ma + 3 ämnen OBS! Om det blir platser kvar efter behöriga för yrkesprogram har fått plats Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion för dig som behöver lära dig mer svenska 9 © Tremedia 2010

10 ANDRA MÖJLIGHETER Särskilda varianter inom nationellt program – frisök Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate – IB Särskilda förkunskapskrav Annat urval – urvalsprov 10 © Tremedia 2010

11 ATT SÖKA TILL ANNAN ORT Klippan har samverkansavtal med hela Skåne samt Sölvesborg, söker på lika villkor = fritt sök Fristående gymnasieskolor Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar, Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate − IB Frisök Du kan söka nationellt program på annan ort även om det finns i samverkansområdet, men du kommer i andra hand. 11 © Tremedia 2010

12 IDROTT OCH STUDIER Riksidrottsgymnasier Nationellt godkänd idrottsutbildning – frisök Kurser i ämnet specialidrott SISTA SÖKDATUM KAN VARA 15/10! (genom specialidrottsförbund) Sök till Specialidrottsförbund – olika datum Gymnasieskolan – som alla andra 12 © Tremedia 2010

13 BETYGSSKALAN I GYMNASIESKOLAN A = 20 p B = 17,5 p C = 15 p D = 12,5 p E = 10 p F = 0 p Urval: för meritvärde lägg ihop poängen för dina 16 bästa betyg 13 © Tremedia 2010

14 STUDIEEKONOMI För samtliga Studiebidrag Detta måste du söka: Extra tillägg Inackorderingstillägg 14 © Tremedia 2010

15 FÖR DIG SOM HAR ETT ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Nationellt program Undervisning på ditt modersmål Studiehandledning på ditt modersmål Svenska som andraspråk Andra möjligheter Språkintroduktion 15 © Tremedia 2010

16 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN Moderna språk 100 p – Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 200 p – Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet 500 p – Humanistiska programmet inriktning språk Du kan välja språkkurser inom individuellt val och (för många program) inom programfördjupningar Gemensam kursplan grundskola – gymnasieskola 7 steg (kurser) x 100 p Engelska Engelska 5 – 100 p Samtliga program Engelska 6 – 100 p Högskoleförberedande program + Hotell- och turismprogrammet 16 © Tremedia 2010

17 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Ledarskap och människokunskap INRIKTNINGAR: Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Kunskap om hur vi människor lär oss och utvecklas Planera och leda aktiviteter YRKES- PROGRAM BF 17 © Tremedia 2010

18 BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Hus och vägar INRIKTNINGAR: Anläggningsfordon Mark och anläggning Husbyggnad Arbeta självständigt och vara händig Hantera maskiner och verktyg Sinne för färg och form Måleri Plåtslageri YRKES- PROGRAM BA 18 © Tremedia 2010

19 EKONOMIPROGRAMME T Ekonomi och juridik INRIKTNINGAR: Juridik Ekonomi Samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden EK 19 © Tremedia 2010 HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM

20 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Teknik i snabb utveckling INRIKTNINGAR: Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Elektronik, elteknik, energiteknik och styrteknik Datorteknik och programmering Läsa och förstå ritningar och manualer YRKES- PROGRAM EE 20 © Tremedia 2010

21 ESTETISKA PROGRAMMET Utveckla dig genom konstnärligt skapande INRIKTNINGAR: Bild och formgivning Dans Estetik och media Grunderna inom olika konstformer Förbereder för högre studier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena Musik Teater Inriktningar i år 1 Antagningsprov och intervjuer ES 21 © Tremedia 2010 HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM

22 FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET Fordonsteknik och transporter INRIKTNINGAR: Godshantering Karosseri och lackering Lastbil och mobila maskiner Service och reparation av fordon Felsökning med hjälp av datorer Transporter och logistik YRKES- PROGRAM Personbil Transport FT 22 © Tremedia 2010

23 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMM ET Handel, ekonomi och administration INRIKTNINGAR: Administrativ service Handel och service Försäljningsteknik, service och administration Hur företag fungerar Datorer och informationsteknik YRKES- PROGRAM HA 23 © Tremedia 2010

24 HANTVERKS- PROGRAMMET Händighet och smak INRIKTNINGAR: Finsnickeri Florist Frisör Händig, konstnärligt inriktad och målmedveten Materialkunskap och ekonomi Textil design Övriga hantverk YRKES- PROGRAM Inriktningar i år 1 HV 24 © Tremedia 2010

25 HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Service och kommunikation INRIKTNINGAR: Hotel och konferens Turism och resor Förstå andra människors önskemål och behov Marknadsföring och försäljning YRKES- PROGRAM HT 25 © Tremedia 2010

26 HUMANISTISKA PROGRAMMET Mänsklig skapande i centrum INRIKTNINGAR: Kultur Språk Människan som kulturell varelse Största möjligheten att läsa moderna språk Förbereder för studier inom främst humaniora, men även inom samhällsvetenskap HU 26 © Tremedia 2010 HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM

27 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Modern teknik och hantverkskunnande INRIKTNINGAR: Driftsäkerhet och underhållsteknik Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik Tillverkning, underhåll och kvalitetskontroll Datorer och avancerade styrsystem YRKES- PROGRAM Inriktningar i år 1 IN 27 © Tremedia 2010

28 NATURBRUKS- PROGRAMMET Djur och natur INRIKTNINGAR: Djur Lantbruk Skog Trädgård Växter och djur Förhållandet människan – naturen Naturvetenskap, teknik och ekonomi YRKES- PROGRAM Inriktningar i år 1 NB 28 © Tremedia 2010

29 NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET Matematik och naturvetenskap INRIKTNINGAR: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Matematik, fysik, kemi och biologi Pröva och undersöka Förbereder för högre studier inom främst naturvetenskap och teknik NA 29 © Tremedia 2010 HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM

30 RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET God mat och gott bröd INRIKTNINGAR: Bageri och konditori Färskvaror, delikatess och catering Kök och servering Näringslära, råvaror, hygien och ekonomi Inköp och försäljning YRKES- PROGRAM RL 30 © Tremedia 2010

31 SAMHÄLLSVETENSKAPS- PROGRAMMET Samhället, media och människan INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Svenska, moderna språk och olika samhällsorienterande ämnen Beteendevetenskap, ledarskap och media Förbereder för studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område SA 31 © Tremedia 2010 HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM

32 TEKNIKPROGRAMMET Teknik och kreativitet INRIKTNINGAR: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Produktutveckling och utformning Val av tekniker, verktyg och material Förbereder för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM TE Frivilligt yrkes- förberedande 4:e år 32 © Tremedia 2010

33 VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMME T Praktisk energianvändning och VVS INRIKTNINGAR: Fastighet Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik VVS Kunskap om energianvändning och miljö Värme- och kylteknik VVS ger arbete inom byggbranchen YRKES- PROGRAM VF 33 © Tremedia 2010

34 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Kropp och själ INRIKTNINGAR: Inga nationella inriktningar Människors behov av omvårdnad och omsorg Vanliga sjukdomar och hur de kan botas YRKES- PROGRAM VO 34 © Tremedia 2010

35 EFTER GYMNASIESKOLAN Högskolan Grundläggande behörighet – högskoleförberedande examen eller yrkesexamen – svenska/svenska som andra språk 2 och 3 + engelska 6 Särskild behörighet – områdesbehörigheter Meritkurser kan ge + 2,5 p − språk engelska samt moderna språk − matematik Större chans att komma in om du är behörig direkt(särskild behörighet) på ditt slutbetyg från gymnasieskolan, (direktgrupp). OBS! Grundläggande behörighet också i direktgrupp Yrkeshögskolan Grundläggande behörighet – yrkesexamen Yrkesutbildningar med både praktik och teori Andra möjligheter: Komvux – Vuxenutbildning Folkhögskola Studier utomlands 35 © Tremedia 2010

36  Christina Dahl, Studie- och yrkesvägledare  0435-44 14 02  christina.dahl@klippan.se


Ladda ner ppt " VÄLKOMNA TILL GYMNASIEINFORMATION PÅ LJUNGBYHEDSSKOLAN 2012-09-12  prao v. 41 (8-12 oktober) lämnas in 14/9  sista ansökningsdag till gymnasiet 15/2."

Liknande presentationer


Google-annonser