Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet TMF Dörr- och fönstergrupperna Mårten Lindström 2014-11-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet TMF Dörr- och fönstergrupperna Mårten Lindström 2014-11-20."— Presentationens avskrift:

1 BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet TMF Dörr- och fönstergrupperna Mårten Lindström 2014-11-20

2 Vad är BIM? BIM – Building Information Model Substantivet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModell som är en digital representation av en byggnad. BIM – Building Information Modeling Verbet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModellering, dvs processen att skapa och använda en eller flera bygginformationsmodeller i byggprocessen

3 Syfte och vision Ideell förening med 160 medlemmar från: –fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvaror. Största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM Vision: –”Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer”

4 Verksamhet Driva implementering Förvalta branschgemensamma standarder och verktyg Utveckla processer, arbetssätt, standarder och verktyg

5 Obrutna informationsflöden över livscykeln

6 Objekt, egenskaper, relationer

7 Implementeringsnivåer 3D-projektering visualisering koordinering samarbete Integrering av design och analys design och kalkyl design och planering Industrialisering/automation av detaljkonstruktion logistik och produktionsstyrning Byggsystem/plattformar 1 2 3 Kunz & Fischer CIFE Stanford (2006)

8 ”Kittet” mellan aktörer och skeden

9 Byggprojekt möter tillverkningsprocess Process- baserad: Projektbaserad: Informations- leveranser

10 JAS Gripen-E Produktionschefen Lars Ydreskog bedömer att kostnaderna kan minska med 30-50 procent när E-versionen är klar. Att bryta kostnadsspiralen var en filosofi som krävde helt nya arbetsmetoder. Ett sätt var att skrota alla pappersritningar, enligt Lars Ydreskog. ”När vi gjorde Gripen C/D hade vi runt 70 000 ritningar på papper. Nu när vi jobbar med Gripen E har vi noll, säger han. Alla skisser görs i 3d i datorer, lätt tillgängliga för alla.”

11 Nyttor! Byggherrar Fler alternativa lösningar Tydligare visualisering för beslut Högre kvalitet och lägre kostnader Projektörer Bättre samordning genom visualisering Effektivare delprocess genom integration Kvalitetssäkrad information Färre fel i projekteringen Konkurrensfördelar Entreprenörer Bättre förståelse genom visualisering Minskad tidsåtgång (integration) Lägre kostnader (integration) Färre fel i produktionen Konkurrensfördelar Byggmaterialtillverkare Informera om produkter Aktiva i olika delar av processen Bidra till effektiv logistik Starkare eftermarknad genom ordning och reda Förvaltare Bättre förståelse genom visualisering Strukturerade informationsleveranser Minskade förvaltningskostnader Effektivare förvaltningsverksamhet Slutkund/Brukare Fler alternativa lösningar Tydligare visualisering för förståelse och påverkan

12 Vem driver utvecklingen i samhällsbyggandet? Från 70-talet programvaruutvecklare och konsulter –Ingen helhetssyn, ingen reell nytta –Från ca 2000 konsekvent CAD-ritande, men i 2D Från ca 2005 mer konsekvent helhetssyn –Konsulter ser kundnytta med 3D –Konsulter försöker erbjuda tjänster längre in i processen –Entreprenörer ser egen nytta genom att ○ ”Bygga i datorn” – rätta till fel medan det är billigt ○ Kalkylverktyg ○ Planeringsverktyg – simulera produktionsplanering –Förvaltare börjar se långsiktig nytta med rätt information, ”Georg går i pension” Från 2015 mer strukturerade krav från tunga byggherrar, både i Sverige och utomlands 15-20 år efter tillverkningsindustrin (?) – nu gäller det att komma ikapp!

13 13 Regeringen vill att Trafikverket ska agera draglok i den svenska strategin för att införa BIM som nytt arbetssätt i hela anläggningsbranschen

14 14 Införande av BIM i Trafikverket Projektmål Investeringsprojekt ska använda sig av BIM till minst lägsta definierade nivå från och med 2015 Effektivisera Trafikverkets verksamhet med ca 150 Mkr fram till 2015 Trafikverket ska vara en tydlig beställare av BIM vid projektering och entreprenad

15 15 Hantera information i hela anläggningens livscykel Samla in & planera Underhålla Investera Trafikleda & Trafikinformera

16 16 Vi jobbar med BIM redan idag.. Ådalsbanan Hallandsås Nynäsbanan Västlänken Citybanan Flackarp-Arlöv Getingmidjan Ostlänken Förbifart Stockholm Marieholmsförbindelsen Röfors bro

17 Stora byggherrar som driver på Trafikverket Samverkansforum/”BIM i staten” (Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Specialfastigheter, Akademiska Hus och Riksdagsförvaltningen) Swedavia Landsting bl a Locum, Dalarna, Värmland, Skåne Skanska, NCC, Veidekke, Peab, JM både i sina roller som byggherrar och i sina entreprenörsroller

18 BIM-nivåer

19 Verksamhet - i praktiken Driva implementering Förvalta branschgemensamma standarder och verktyg Utveckla processer, arbetssätt, standarder och verktyg

20 Intressentgrupper – sättet att driva frågor och hitta gemensamma mål Fem intressentgrupper med fokus på nätverkande och gemensamma behov: Anläggning Förvaltning Bygg och Installation - processerna Projekt- och projekteringsledning Miljö och Energi Byggmaterial ?

21 Utveckling i projekt, exempel BIM Standardiseringsbehov Informationsleveranser BoIT – lås och passagesystem buildingSMART international IFC, bSDD, IDM Informationsbygget

22 Förvaltning standarder och verktyg fi2xml Fastighetslexikon Informationsleveranser fi2 Express buildingSMART international –IFC –bsDD –IDM Avtalsmallar Rolldefinitioner

23 BIM Standardiseringsbehov Tillämpning Nationella regelverk Internation ella ramverks- standarder BegreppProcesserDataformat Projekt 1 Nationella riktlinjer för BIM 2 Utvärdering av klassifikation för BIM 3 Samordning av informationsstrukturer för BIM och GIS 4 Informationsleveranser med egenskapsredovisningar 5 Applikationsgränssnitt mot gemensamma informationskällor 6 Formatstandarder och deras tillämpning – internationellt och nationellt 7 Utveckling och sammanslagning av IFC och LandXML, till både hus och anläggning 8 Utveckling och tillämpning av oBCF – open BIM Collaboration Format 9 Utveckling av digitala begreppsbestämningar i standardavtal, förstudie 1010 Offentlig upphandling med krav på BIM-leveranser 1 123 4 1 10 49156 78 23 4 156 78 23 49 156 78 149

24 Samarbeten i olika initiativ Strategiskt FoU-program –Smart Built Environment, ansökan om flerårigt program hos VINNOVA BIM i Staten –Fem statliga byggherrar tar fram gemensam BIM-strategi Trafikverket –Projekt Införande av BIM – TrV ställer krav från 2015 Statliga utredningar –SGI – Geokalkyl –SPF (Boverket och Lantmäteriet) –Lantmäteriet 3D-data Upphandlingsdirektiv främjar BIM

25 10 % teknik – 90 % förändrade processer Mycket IT men inte ett IT-projekt – marknadsdrivet och kräver ledningens engagemang

26 Kommunikation Webbplats Nyhetsbrev 11 gånger/år Infoblad Artiklar i fackpress

27 Medlemsnyttor Nyhetsbrev och information Medverka i intressegrupper Rabatter på seminarier Medverka i internationell utveckling Viss support och stöd kring standarder och verktyg Bidra till branschens utveckling Medlemsavgift Hemsida, nyhetsbrev och infoblad InsatsResultat Deltagande i konferenser, seminarier, intressegrupper Kompetensutveckling av organisation och individer Aktivt medverka och finansiera projekt Möjlighet att vara med och utforma tex standarder, arbetsmetoder, processer

28 Vintern 2014/2015 Konferenser –BIM och drönare 24/11 –BIM och GIS 25/11 –BIM för kommuner och landsting 16/12 –Position 2015 – 17-19/3 –Byggmaterial och BIM 25/3 Bli medlem? Medlemsavgift 1000 kr/år Omsättningsberoende serviceavgift < 25 Mkr 0,25 bb/år 25-500 MKr 0,5 bb/år >500 Mkr 1,0 bb/år www.bimalliance.se


Ladda ner ppt "BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet TMF Dörr- och fönstergrupperna Mårten Lindström 2014-11-20."

Liknande presentationer


Google-annonser