Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Kommande Utbildningar: 9-10/1, steg 1, block 2 23-24/1, steg 2 tränare, block 2 23-24/1, Grundkurs, Kristianstad 6-7/2, Steg 1, block 1 12-13/3,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Kommande Utbildningar: 9-10/1, steg 1, block 2 23-24/1, steg 2 tränare, block 2 23-24/1, Grundkurs, Kristianstad 6-7/2, Steg 1, block 1 12-13/3,"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Kommande Utbildningar: 9-10/1, steg 1, block 2 23-24/1, steg 2 tränare, block 2 23-24/1, Grundkurs, Kristianstad 6-7/2, Steg 1, block 1 12-13/3, Grundkurs 19-20/3, steg 1, block 2 1-3/4, steg 2 tränare, block 3 EB-utb. under våren Clinics: 25/11 Träningsplanering (Jörgen L) 26/1 Idrottsskador (Benjamin H) 17/2 Försvarsspel (Jörgen F)

2 Planera säsong Blocken under en säsong Pulsering Fördelning av träningstiden

3 Är det viktigt att planera?

4 Jörgen Lillieholm - Basketerfarenheter Baskettränare sedan 12 år Domare sedan 12 år Spelarerfarenheter ligalag Steg 3 utbildad Tränare Steg 2 utbildad Domare Kursinstruktör EBC – Steg 1 Höganäsbasket Helsingborgbasket KFUM Helsingborg basket Höganäsbasket Serbija basket Malbas Lobas Lärare i idrottsämnen och historia

5 Dagens föreläsning Planera säsongen Träningsinnehåll Fysisk belastning Mental belastning Planera träningar Planera inför, under och efter matcher

6 Allmänna frågor som måste ställas. Vilket lag ska jag coacha Organisering av laget Vilket ansvar kommer jag ha Hur kan jag dela upp arbetet –Ass Coach –Föräldrar –Styrelse –Spelare Vilken nivå ligger spelarna på? Hur många träningar i veckan har vi.

7 Allmänna frågor som måste ställas Mål Mina mål Lagets mål Vad ska vi få med under en säsong Tränings antal Tester Spelar träffar Matcher Utbildningar Mental coaching

8 Viktiga frågor att besvara innan man börjar planera. Vilka regler sätter vi upp i laget? Vilket ansvar kan jag sätta på spelarna eller föräldrarna

9 Mental coaching Göra spelaren medveten om varför den är på träningen. Samtalet med spelaren

10 SMART Att sätta upp mål Specifikt - att bli bättre fysiskt Mätbart - testa styrka, snabbhet, balans, koordination, explosivitet Accepterat - presentera, motivera och få spelarna att ta initiativ Realistiskt – utgå från ingångsvärdet. Vad är möjligt? Tidsatt – 3 månader, 6 månader etc.

11 Planera säsongen Resultatmål och utvecklingsmål Resultatmål - handlar om kollektiva eller individuella resultat t.ex. att vinna serien, göra fler mål eller minska antalet personliga fouls. Utvecklingsmål - beskriver individens eller lagets beteende eller på vilket sätt man bör uppträda Ex. för att nå önskat resultat: - förbättra bröstpass? - behärska jump stop? - skjuta oftare från särskilda positioner på planen? - blockera ut i försvaret? - att spela anfall med low-post?

12 Planera säsongen - Att sätta upp mål Vilka mål ska vi som lag ha den här säsongen? - Den här delperioden? - Den här veckan? - Den här träningen? Vilka mål ska varje enskild spelare ha den här säsongen? - Den här delperioden? - Den här veckan? - Den här träningen?

13 Planera säsongen – planera aktiviteter Makrocykel eller säsongplan Mesocykler eller delsäsonger Mikrocykler eller månadsplan/veckoplan. Träningsprogram

14 Säsongsplanering Planering, planering, planering Tidsplan för hela säsongen Lär spelarna planera sin tid Träna mindre under tuffa provtider i skolan och träna mer under loven Fritid viktig

15 Planera säsongen Tidsaspekten i varje mål - Om alla mål är lika viktiga, bör man prioritera de mål som kan nås först Förhållandet mellan olika mål - Är avgörande för att nå ett mål för att kunna nå andra. Oförenlighet eller hinder mellan mål Uppskattad insats - summan av det engagemang och den fysiska och mentala ansträngning som krävs för att nå målet. Uppskattad sannolikhet - Även om alla mål anses möjliga att nå, kommer vissa att vara lättare att nå än andra. Logiskt sett bör därför de som anses mera sannolika att nå prioriteras framför dem som anses mindre sannolika.

16 Träningsinnehåll Övningsbank: Jag Jag och bollen vi och bollen Vi, dom och bollen

17 SUP Om du har en god kroppskontroll och styrka har du lättare för att lära dig basketteknik Att ha en god basketteknik är en förutsättning för att ha en god spelförståelse Basketteknik (Jag och bollen) Kroppskontroll (Jag) Spelförståelse (Vi och bollen) (Vi, dom och bollen)

18 Träningsinnehåll

19

20 Det vi tränar, blir vi bra på…

21 Frågor att ställa sig som tränare Vilka motiv har utövaren för att komma till träning? Vad är det jag gör när träningsmiljön är motiverande?

22 Hur mycket träning krävs? Prestationer på internationell toppnivå kräver minst 10 000 timmars intensiv träning Dokumenterat att de flesta idrottare på hög internationell nivå har tränat minst åtta till tolv år innan de kunnat hävda sig En spelare ska träna i genomsnitt tre timmar om dagen i tio år innan han eller hon kan förvänta sig att lyckas på internationell nivå. Detta är ett genomsnitt vilket betyder att du tränar mindre när du är ung och mer när du är äldre Genom realistiska delmål kommer motivationen att bibehållas En noga upplagd tränings-, tävlings- och återhämtningsplan säkrar en optimal talangutveckling Det finns inga genvägar!

23 Hur ska man träna? Det viktigaste är att slå fast att det inte finns någon metod eller arbetsform som alltid passar Idrotten befinner sig i konstant utveckling och måste därför anpassas och utvecklas När ska man börja med specialisering av sin idrott? Två modeller, en som kräver tidig specialisering och en annan för idrotter där tidig specialisering inte är nödvändig eller önskvärd

24 Lär vi spelarna ta ansvar för sin egen utveckling?

25 Inlärning Vi lär oss: 10 % av vad vi läser 20 % av vad vi hör 30 % av vad vi ser 50 % av vad vi ser och hör 70 % av vad vi diskuterar 80 % av vad vi upplever personligen 95 % av vad vi lär någon annan ”William Glasser”

26 Planera träningen Träningsindelning Träningens mål Innehåll och övningar Regler och rutiner Utvärdering av träningen

27 Vilken fas? 1. Introduktionsfas Den viktigaste fasen av alla där det handlar om att sälja idén och att visa och förklara rätt från början. Sätt idén i ett sammanhang. Här kommer ditt ledarskap och engagemang in. Generellt bör introduktionen inte vara längre än fem minuter. 2. Inlärningsfas Det är viktigt att visa exakt hur det ska gå till. Ta gärna med någon som kan. Här är det bara positivt att ha spelare på olika nivåer. Var ej för många på träning. I vilken miljö sker inlärningen? Att ha låg intensitet i utförandet och ge mycket feedback till spelaren är ett bra recept. Ta bort ”kom igen”, ”kämpa”och ”ta i”!

28 Vilken fas? 3. Förfiningsfas Tränaren bör ge feedback (minst var tredje repetition) som är detaljerad och konkret. Höj intensiteten successivt med rätt och funktionell teknik. Ha färskt i minnet hur de bästa i världen utför tekniken, rörelsen eller spelet. Att förbättra tekniken utan att öka intensiteten ger inga resultat under matchen. Ju bättre teknik desto högre intensiteten ska du ha på träningen 4.Underhållsfas Här behövs oftast inte mycket feedback. Här behärskar spelaren en viss teknik som redan är automatiserad. Det handlar om att bibehålla det spelaren redan har. Intensitet på denna nivå är matchtempo (mot bästa tänkbara motstånd). Vilken fas befinner sig spelarna i när de tränar?

29 Saker att tänka på under en träning Att välja det viktigaste innehållet Ta bort negationer när du instruerar Använd tiden du har på golvet till träning Ta bort eller använd mindre tid i ledövningar Jobba med Nyckelord Använd namn på övningarna Få ett flytt i din träning Låt dina spelare använda alla sinnen Låt spelarna vara ledare Gör träningen rolig samtidigt som den ska vara lärorik Låt övningar komma tillbaka (men variera dem) Ha ett syfte med det du gör.

30 Visuell: Hur ser någonting ut? Inlärningen sker bäst när du ser något. Bilder, ritningar och videor är effektiva med tanke på inlärningen. Auditiv: Vad hör du? Inlärningen är effektivast när du lyssnar på något. Effektiv inlärning främjas av föreläsningar och av lyssnandet på berättelser av händelser i arbetslivet. Kinestetisk: Hur går det till? Inlärningen sker bäst när du får göra något. Det effektivaste sättet att lära sig är att göra något på egen hand. Våra sinnen och inlärning

31 Fysiskbelastning Arbete Vila Mängd Intensitet

32 Olika sätt att dela upp träningen på Mål Innehåll/ övningar Försvar Anfall Övrigt

33 Olika sätt att dela upp träningen på Mitt eget sätt: Uppvärmning Skott Försvar Anfall Snabbauppspel Konditions övningar Tränarens val Specifika situationer Pressdrills Fys

34 Olika planeringsverktyg + appar Excel Fiba europe coach section Sidline Bra Appar (Ipad) Coaches Eye POLAR TEAM Interval Timer Basketball stats A Note Styrkeprogrammet.se Spotify

35 Pulsträning Pulsband Olika träningspass (Grön, orange, Röd)

36 Pulsträning

37

38

39

40

41 Coachen och matcher Coachen före match Bestäm målen för matchen Välj strategi, ex. taktik - positioner - spelmönster Försök förutse de utmaningar som kan uppstå under matchen Bestäm dig för vad ni ska göra för att lösa dessa utmaningar

42 Coachen och matcher Coachen under match Aktiva perioder är de perioder då spelarna spelar Viloperioder är de perioder då spelet har stoppats Under aktiva perioder kan coachens beteende inverka negativt på spelarnas prestationer. Förstärk bra saker Paus/Time Out - mycket tydliga och specifika instruktioner för att få spelarna att koncentrera sig på de viktigaste sakerna Påminna - Korrigera - Förstärka

43 Coachen och matcher Coachen efter match Kom ihåg att matcher är en unik, lärorik erfarenhet, där den viktigaste perioden infinner sig i slutet av och efter matchen. Med vilka känslor vill du som tränare att dina spelare gå från match? Det är då barn och ungdomar måste lära sig hantera frustrationen från en förlust eller från att ha spelat dåligt. Det är då de ska placera en vinst eller en välspelad match i sitt rätta perspektiv.

44 Mental Belastning Mental belastning Otillräcklig mental belastning Perioder av mental vila

45 Motivation är själva grunden för idrottsliga handlingar och berör alla delar av träning och tävling. Alla idrottar av olika skäl Glädje är en viktig känsla som gör att idrottaren kan utnyttja prestera optimalt Tävling är ett viktigt motiv för att idrotta, mot sig själv eller mot andra Barn och ungdomar har olika motiv för att idrotta – det är tränarens viktigaste uppgift att skapa ett motiverande sammanhang, där idrottaren i samspel med andra har möjlighet att känna glädje, kompetens och samhörighet

46 Inre och yttre motivation Inre motivation innebär att motivationen kommer inifrån utövaren själv, lust, glädje, meningsfullhet och kompetens. Denna motivation är den starkaste för den skapar intresse för idrotten i sig själv. Yttre motivation betyder att motivationen kommer utifrån, t ex från den omgivande miljön i from av bekräftelse eller belöning. Miljöns positiva eller negativa förstärkningar motiverar alltså idrottaren Man ska inte se det som antingen eller utan det kan vara en kombination av de båda

47 Olika sätt att ge feedback  Feedback till hela gruppen under en övning. Den här sortens feedback är mer generell än specifik. Ex ”böj på benen killar.”  Individuell feedback under en övning. Feedback till enskild spelare men så pass högt så att de andra hör vad som sägs.  Feedback till hela gruppen efter en övning. När man märker att hela gruppen läcker som Titanic i försvar.  Feedback genom frågor och svar. Man kan ibland avbryta träningen och ställa frågor som fäster uppmärksamheten på ett visst problem som t ex vad ska vi göra i den situationen när vi vet att de ska skjuta? Vilka punkter har du med i ditt agerande?

48 Olika sätt att ge feedback  Feedback genom demonstration och observation. Medan övningen pågår lägger du som tränare märke till spelare som utför övningen perfekt. Övningen avbryts och tränaren ber en eller flera visa gruppen vad de gjort som var så bra.  Vid teknikträning är omedelbar feedback viktig, d v s ligger nära situationen

49 Referenslista Basket för unga spelare Träningslära för idrotterna Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Talangutveckling SUP svenskbasket Material från steg 1 och grundkurs


Ladda ner ppt "Välkomna Kommande Utbildningar: 9-10/1, steg 1, block 2 23-24/1, steg 2 tränare, block 2 23-24/1, Grundkurs, Kristianstad 6-7/2, Steg 1, block 1 12-13/3,"

Liknande presentationer


Google-annonser