Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningsgrupp Digitala medier Möte 1 2015-12-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningsgrupp Digitala medier Möte 1 2015-12-10."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningsgrupp Digitala medier Möte

2 Förvaltning Digitala medier Dagens Agenda Välkommen till förvaltningsgruppen för Digitala Medier Bordet runt – vilka är vi som är med i förvaltningsgruppen Förvaltningsgruppens arbete Bakgrund, kravprocess Ansvar och roller Vad förväntas av dig som förvaltningsgruppsmedlem? Mötesordning Inbokade möten, styrgrupp osv Förslag på mötesagenda Ändringsbegäran Övriga frågor Mötet avslutas

3 Förvaltning Digitala medier Välkomna! Petra Rudberg - MK Digitala Medier Larissa Hellström - IT Systemförvaltare Johanna Storm – MK Digitala Medier Catarina Öhlund - PK Superanvändare Camilla Ericson – PK Superanvändare Johanna Malm - PK superanvändare Marita Rickman – PK superanvändare Belkis Larsson – PK superanvändare Ida Mlowe – Redaktör stockholmsmassan.se Linda Rehn- MK Utställarinfo Jenny Törner – MK Kongressinfo Marie Wictorsson - MK Analys Fanny Tjäder - ES Sälj & Support Jenny Sörling - ES Sälj & Support Rebecka Falsäter - ES Besökarservice Nadja Al-Temimi - Försäljning

4 Förvaltning Digitala medier Förvaltningsgruppens arbete - Bakgrund IT och MK har sköt förvaltningen ihop IT ansvarat för system och prioriteringar som berör dem MK har ansvarat för den konceptuella användarupplevelsen Ett antal ”superanvändare” har utsetts för vissa applikationer. Dessa superanvändare har till uppgift att stötta andra användare och bidra med feedback och förslag på utveckling. I samband med projekten Event Planner och Adaptiv Design belystes frågan om att mer styrt förvalta de olika tjänster och system som är kopplade till Digitala Medier.

5 Förvaltning Digitala medier Vi klustrar berörda förvaltningsobjekt till objektfamiljen ”Digitala medier” där alla ingående förvaltningsobjekt med hänsyn till organisationens storlek, delar styrgrupp och förvaltningsgrupp. Objekt som ingår: Tjänster: Eventwebbplatser, stockholmsmassan.se, Event Planner, Intranät och Appar, Massmail System och plattformar: Sitecore, Publiceringsverktyget, Event Planner, BizWizard, Google Analytics, Forward Search, Webropol, eMag och Bildbanken Övrigt: domänadresser

6 Förvaltning Digitala medier Systemförvaltning på Stockholmsmässan är samtliga aktiviteter som görs, efter att ett system satts i drift, för att administrera, underhålla och förändra systemet och dess tillämpning. Syftet med systemförvaltningen är att under dess livstid säkerställa vidmakthållandet och vidareutvecklingen av verksamhetens nytta med systemet avvägt med perspektiven kostnad, säkerhet och stabilitet.

7 Förvaltningsorganisation Deltagare Styrgrupp Helena Nilsson (MK)* Andreas Holmgren (IT)* Susann Moberg-Granström (AO Mässor) Representant AO Mässor ledningsgrupp Reine Walfridsson (MK) Jenny Rannemo (AO Eventservice) Shara Said (AO KGE/Sälj) Larissa Hellström (IT) Förvaltningsledningen* Petra Rudberg (MK) Förvaltningsledningen (föredragande)* * denna grupp träffas kontinuerligt för att stämma av frågor av mindre karaktär Förvaltnings- organisation Deltagare Förvaltningsgrupp Petra Rudberg - MK Digitala Medier (Förvaltningsledning) * Larissa Hellström - IT Systemförvaltare (Förvaltningsledning)* Johanna Storm – MK Digitala Medier * Catarina Öhlund - PK Superanvändare Camilla Ericson – PK Superanvändare Johanna Malm- PK superanvändare Marita Rickman – PK superanvändare Belkis Larsson– PK superanvändare Ida Mlowe – Redaktör stockholmsmassan.se Linda Rehn- MK Utställarinfo Jenny Törner – MK Kongressinfo Marie Wictorsson - MK Analys Fanny Tjäder - ES Sälj & Support Jenny Sörling - ES Sälj & Support Rebecka Falsäter - ES Besökarservice Nadja Al-Temimi Försäljning * denna grupp träffas kontinuerligt för att stämma av frågor av löpande karaktär

8 Förvaltning Digitala medier Ansvar och förväntningar

9 Förvaltning Digitala medier Ansvar och förväntningar Kontaktperson för kollegor på din avdelning avseende Digitala mediefrågor Ambassadör och informatör gentemot kollegor på din avdelning avseende Digitala mediefrågor Aktivt arbete med de ärenden som inkommer till förvaltningsgruppen Representera din avdelning/roll i verksamheten och ansvara för att förankra beslut med berörda parter

10 Förvaltning Digitala medier Ändringsbegäran Önskemål om förändringar från verksamheten Arbetsgång för Ändringsbegäran Bereds av förvaltningsgruppsmedlemmen enligt formulär som snart kommer på intranätet. (Endast ärenden som skickas via formuläret behandlas). Bereds av förvaltningsledningen Tas upp diskussion på nästa förvaltningsgruppsmöte (måste komma in senast 1 vecka innan mötet). Ärendet prioriteras och tilldelas en ansvarig Stora ändringar vs buggar

11 Förvaltning Digitala medier Mötesordning Förvaltningsgrupp Ansvar: Budgetförslag, förvaltningsplan, support och utbildningsplan Mötesfrekvens: fyra övergripande möten. Vid ytterligare behov extra möten för specifika frågor och objekt. Inbokade möte: kommer Styrgrupp Ansvar: Beslut Mötesfrekvens: fyra möten synkat med förvaltningsgruppens möten Inbokade möten: 17 december Utöver dessa möten kommer Helena Nilsson, Andreas Holmgren, Larissa Hellström och Petra Rudberg träffas kontinuerligt för att dryfta digitala frågor. Plus eventuellt Stockholmsmässans Digitala dagar, 2 gånger per år med inspiration etc.

12 Förvaltning Digitala medier Förslag på mötesagenda 1Föregående mötesprotokoll Alla har läst föregående protokoll och vi tar upp ej åtgärdade punkter 2Status åtgärdade och nytillkomna problem Punkterna 2-7 går vi igenom för respektive tjänst: Eventwebbplatser, Stockholmsmassan.se, Event Planner, Intranätet, Appar, Massmail, Övriga system (Protokoll skrivs i matrisform per tjänst) 3Lista ändringsbegäran 4Utbildningsfrågor 5Nya rutiner och processer 6Information till verksamheten 7Övriga frågor 8Mötet avslutas

13 Förvaltning Digitala medier RFC:er – Vi använder Youtrack

14 Förvaltning Digitala medier Övriga frågor

15 Förvaltning Digitala medier Snabb dragning av agendan 1Föregående mötesprotokoll Alla har läst föregående protokoll och vi tar upp ej åtgärdade punkter 2Status åtgärdade och nytillkomna problem Punkterna 2-7 går vi igenom för respektive tjänst: Eventwebbplatser, Stockholmsmassan.se, Event Planner, Intranätet, Appar, Massmail, Övriga system (Protokoll skrivs i matrisform per tjänst) 3Lista ändringsbegäran 4Utbildningsfrågor 5Nya rutiner och processer 6Information till verksamheten 7Övriga frågor 8Mötet avslutas

16


Ladda ner ppt "Förvaltningsgrupp Digitala medier Möte 1 2015-12-10."

Liknande presentationer


Google-annonser