Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TELEMEDICINPROJEKT I SVERIGE Sandra Lännholm, Pouneh Moradinia, Diana Megyeri, Angie Lopez.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TELEMEDICINPROJEKT I SVERIGE Sandra Lännholm, Pouneh Moradinia, Diana Megyeri, Angie Lopez."— Presentationens avskrift:

1 TELEMEDICINPROJEKT I SVERIGE Sandra Lännholm, Pouneh Moradinia, Diana Megyeri, Angie Lopez

2 VAD ÄR TELEMEDICIN? Medicinska tjänster levererad på distans Används för: vård, omsorg och utbildningar

3 BAKGRUND Första satsningarna på telemedicin i Sverige genomfördes 1923 1973 skickade Ture Holm tillsammans med Yngve Schlüter skallkärlröntgenbilder från Lund till Malmö Nils Stormby läkare genomförde 1976 ett försök som gick ut på att under pågående operation föra över så kallade fryssnitt: bilder på specialpreparerade vävnadsprover från patienten. 1979 försökte Ulf Nilsson skicka röntgenbilder med hjälp av telenät Under 1980-1990 har tekniken inom telemedicin utvecklades och har nästan alla stora sjukhus tillgång till tekniken

4 PROJEKT Fryssnittning av tumörvävnad under operation på ett sjukhus för patologisk bedömning på ett annat sjukhus Endoskopering utförd av primärvårdsläkare för bedömning av sjukhusspecialister Fotografering av ögonbottnar hos diabetiker utförda av specialutbildad vårdpersonal för vidarebefordran till ögonläkare för bedömning. Akademiska sjukhuset i Uppsala använder redan nu dagligen telemedicin inom exempelvis psykiatri, radiologi, patologi och trauma. Vid vårdcentralen i Heby kan husläkaren tillsammans med hudspecialisterna titta på bilderna

5 VÅRDCENTRALEN I HEBY

6 FÖRDELAR Färre onödiga resor till sjukhus för att göra undersökningar som lika gärna kan göras på plats i hemmet, på särskilt boende, gruppboende, äldreboende eller vårdcentralen Tätare kontroller och bättre uppföljning och i vissa fall kan patienten mäta själv Många äldre vill gärna vårdas i hemmet Kortare tid till bedömning; direktkonsultation istället för remiss och resa till specialist Patienten i fokus, tekniken skapar bryggor mellan kommun, landsting och privata Kostnadsbesparingar för vården?

7 NACKDELAR Ingen fysisk kontakt med patienter Svårare att fatta beslut om behandlingen Krävs en viss kunskap och vana inom IT Tekniken fungerar inte alltid, t.ex. vid tumörkonferensen krävs god bildkvalitet

8 EKONOMI Kostnadsminskningar i forma av: - Lägre driftkostnader - Lägre resekostnader för både patienter och sjukhuspersonaler - Lägre vårdkostnader Dessa kostnadsminskningar betalar investeringskostnaderna av den nya tekniken och ger därutöver i två av de tre fallen nettobesparingar Även i det ekonomiska fallet skulle vinsterna kunna bli betydligt större om nyttjandegraden på den telemedicinska tekniken ökade

9 FRAMTID Barnkardiologi: när det föds ett hjärtbarn i Visby kan läkaren där göra en ultraljudsundersökning och sedan ringa universitetssjukhuset. Specialistläkaren går till sin videokonferensutrustning, tittar på den undersökning som gjorts och kan snabbt ge hjälp att bedöma hjärtfelet, ta ställning till akut behandling och avgöra om barnet ska skickas till ett specialistsjukhus. I framtiden kanske sjukhus inte är ett byggnad! Expertteams kompetens och utrustning på distans, exempelvis vid planering och övervakning av en behandling som utförs lokalt. Det kan exempelvis röra sig om dialys- eller strålbehandling. Sjukvårdspersonal blir mindre beroende av tid och plats Utbyte av information och kommunikation ske över hela världen, vilket gör att det dygnet runt kommer att vara möjligt att konsultera. >

10 TACK FÖR OSS! Kunde ni inte ha kommit hem till mig istället, orkar inte gå…… Lite till bara, du ska snart träffa läkaren.


Ladda ner ppt "TELEMEDICINPROJEKT I SVERIGE Sandra Lännholm, Pouneh Moradinia, Diana Megyeri, Angie Lopez."

Liknande presentationer


Google-annonser