Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre och läkemedel Rekommenderade läkemedel 2016 Terapigrupp Äldre och läkemedel Hanne Guro Hauge Medicinkliniken, Sjukhuset i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre och läkemedel Rekommenderade läkemedel 2016 Terapigrupp Äldre och läkemedel Hanne Guro Hauge Medicinkliniken, Sjukhuset i."— Presentationens avskrift:

1 Äldre och läkemedel Rekommenderade läkemedel 2016 Terapigrupp Äldre och läkemedel Hanne Guro Hauge hanne.lier.hauge@liv.se Medicinkliniken, Sjukhuset i Arvika

2 Disposition Vem är ”äldre”? Vad vet vi (inte)? ”Bättre liv för sjuka äldre” – hur blir det sen? REKlista 2016 Behandlingsrekommendationer från Uppsala-Örebroregionen freedigitalphotos.ne t

3 Socialstyrelsens definition av ”äldre” Äldre: 65 + Yngre äldre: 65-79 år Äldre äldre: 80 + De mest sjuka äldre: ”Personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom” Wikimedia.org

4

5 En 80-åring är inte en 80-åring…. freedigitalphotos.ne t

6 Få RCT inkluderar äldre patienter. I de studier där äldre inkluderas är: –de multisjuka exluderade –de allra äldsta underrepresenterade Experimentverksamhet freedigitalphotos.ne t

7 Behandling av de mest sjuka äldre baseras på studier av andra åldrar, ”singelsjuka”, eller bara ”lite svårt sjuka” och oftast män. Är resultaten relevanta för din patient? Hänsyntagande till: Förstärkta effekter Förlängda effekter Större variation mellan individer Förväntad risk vs nytta – obs! vid profylax/prevention Wikimedia.or g

8

9 SBU (2009): Äldres läkemedelsanvädning – hur kan den förbättras? Inte nödvändigtvis för många läkemedel, men för många olämpliga Kortsiktig symtomlindring i stället för utredning och diagnostik Läkemedelsordinationer och –doseringar måste individualiseras Regelbunden avstämning Läkemedelsgenomgång ensamt inte tillräckligt

10 Källa: kvalitetsportalen.se

11 Trends in inappropriate drug therapy prescription in the elderly in Sweden from 2006 to 2013: assessment using national indicators. Conclusion: According to the quality indicators used, the extent of inappropriate drug therapy in the elderly decreased from 2006 to 2013 in Sweden. Thus, prescribers appear to be more likely to change their prescribing patterns for the elderly than previously assumed. Hovstadius et al, Drugs 2014

12 Än sen då? ESLiV Webbutbildningen Läkemedelsgenomgångar för äldre vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.Läkemedelsgenomgångar för äldre Webbutbildningen Läkemedelsbehandling av äldre vänder sig i första hand sig till AT-läkare. Men innehållet är lämpligt för alla läkare som vill stärka sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter.Läkemedelsbehandling av äldre Webbutbildningen Specialitetsövergripande klinisk farmakologi vänder sig till läkare som gör sin ST.Specialitetsövergripande klinisk farmakologi freedigitalphotos.ne t

13 Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer ”Mest sjuka äldres särskilda förutsättningar kan påverka tillämpbarheten av riktlinjerna” Viktiga principer: En individ- och behovsanpassad behandling förutsätter en helhetsbedömning av patientens tillstånd Det är målet med vården som styr behandlingens inriktning Förhållandet mellan nytta och risk påverkar valet av patientens tillstånd Följ upp och utvärdera åtgärder

14 Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – kartläggning och förslag till åtgärder ”Drygt åtta procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, och att cirka 60 procent av dem bedöms vara möjliga att förebygga.” ”Ett begränsat antal läkemedelsgrupper som ger upphov till ett begränsat antal symtom och tillstånd, ligger bakom merparten av dessa inläggningar.”

15 S seniormedicin.se

16 REK-lista 2016 -Kontrollera njurfunktion med eGFR före uppstart och vid ändringar. -Start low go slow. -Följ upp insatt behandling. -Omvärdera indikationen för behandlingen. -Planera för utsättning. Uttrappning enligt FAS UT 3.

17 REK-lista 2015 -Läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger -Läkemedel att särskilt beakta -Läkemedel som kräver speciell dosering till äldre -Smärta hos äldre

18

19 Diabetes typ 2 Osteoporos Skeletthälsa KOL Hypertoni Kronisk hjärtsvikt Lipidsänkande behandling Trombocythämmande behandling vid hjärt/kärlsjukdom Antikoagulation vid förmaksflimmer Syrarelaterade problem i matstrupe/magsäck Förstoppning Blåsdysfunktion (trängningar, tömningsproblem, läckage inkl UVI) Smärtlindring Depression Sömnstörningar Oro/ångest Parkinsons sjukdom Demens BPSD Palliativ vård (vid icke-cancer död)

20 Frågor? Tack för uppmärksamheten! © kagh


Ladda ner ppt "Äldre och läkemedel Rekommenderade läkemedel 2016 Terapigrupp Äldre och läkemedel Hanne Guro Hauge Medicinkliniken, Sjukhuset i."

Liknande presentationer


Google-annonser