Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HLR och TUB-instruktörer Välkomna!. 13.00 Välkomna! Hjördis Pell och Veronica Granath 13.15 Livräddarna på sjukgymnastiken Catarina Frigell, Anneli Auoja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HLR och TUB-instruktörer Välkomna!. 13.00 Välkomna! Hjördis Pell och Veronica Granath 13.15 Livräddarna på sjukgymnastiken Catarina Frigell, Anneli Auoja."— Presentationens avskrift:

1 HLR och TUB-instruktörer Välkomna!

2 13.00 Välkomna! Hjördis Pell och Veronica Granath 13.15 Livräddarna på sjukgymnastiken Catarina Frigell, Anneli Auoja och Inga-Lill Schönberg 13.35 TUB på akutmottagningen Helena Wengström Nymark, Susanna Ingendoh Husevik 13.55 TUB Veronica 14.10-14.30 Fikapaus 14.30 Överlevande patient, till CIVA och PROM (Patients Reported Outcom Measures) Ing-Marie Larsson 15.00-ca 16. Bra att veta för instruktörer m.fl. Hjördis och Veronica

3 Antal utbildade på Akademiska sjukhuset År 2014-2015 – 2334 (Jmf med 2013-2014 – 2565)

4 Ros till HLR instruktörer vilka håller kurs på KTC Tack för att du alltid: byter till rena ansikten på dockorna rengör ”defibrillerad” docka med Remov/Niltac (och även avlägsnar annan smuts) är rädd om vår utrustning suddar ut det som skrivits på tavlan staplar stolar Och sätt alltid SimPad-dosan på laddning över lunch och vid dagens slut !

5 Ros till HLR instruktörer vilka lånat/hyrt utrustning från KTC Tack för att du alltid: byter både lungor och ansikten rengör dockorna fyller i checklistan är rädd om vår utrustning

6 Livräddarna på sjukgymnastiken Catarina Frigell, Anneli Auoja och Inga-Lill Schönberg

7 TUB på akutmottagningen Helena Wengström Nymark, Susanna Ingendoh Husevik

8 Tidig upptäckt och behandling Vad har hänt sedan sist?

9 För att förbättra för våra patienters säkerhet startades projektet TUB, med målet att minska antalet vårdskador och bidra till ökad patientsäkerhet. Syftet med TUB är att tidigt kunna upptäcka en eventuell försämring och påbörja behandling hos patienter som vårdas på sjukhus samt att på ett säkert sätt kunna kommunicera till övriga kollegor och medarbetare. TUB innehåller både utbildning av personal och rutiner för vårdavdelningar År 2011 var materialet klart och man började utbilda personalen på Akademiska sjukhuset 2013 gick projektet TUB över i förvaltning Kort bakgrund

10 Sedan 2011 har det utbildats ca 220 instruktörer på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett De TUB-instruktörerna har i sin tur utbildat flera tusen personer i TUB Martin Wohlin har varit med och hållit i instruktörsutbildningar tillsammans med mig. Läkarfrågan förväntas att lösa sig under våren. Externa intressenter

11 Vad planeras? Det börjar bli dags att fundera kring om materialet ska och behöver uppdateras Finns alternativa EWS-skalor, NEWS? Cosmic kommer att komma med en uppdatering 2016 där möjligheterna för att dokumentera MEWS kommer att förbättras.

12 MEWS-registreringar, hur ser det ut 2015

13 Kirurgi Medel under dessa 7 månader under 2015 var 83% ( 70F2 ej medräknat ) Under samma perioden 2014 var medel 73%

14 Medicin och Thorax Medel under dessa 7 månader under 2015 var 67% (thoraxkirurgi/anestesi ej medräknat) Under samma perioden 2014 var medel 55%

15 Urologi och onkologi

16

17 Har man sett att det gör skillnad, vad säger forskningen?

18 PhD Gitte Bunkenborg, anestesisjuksköterska i Köpenhamn Har gjort en studie där man utvärderat effekten av introduktion och användning av övervakningsmetoden MEWS. Resultat: Efter metodens införande hade antalet oväntade dödsfall mer än halverats, och den andra mätomgången visade att antalet dödsfall minskat ytterligare In-hospital patient safety Prevention of deterioration and unexpected death by systematic and interprofessional use of early warning scoring Doctoral Dissertation Series 2014:52 ISBN 978-91-87651-78-6 ISSN 1652-8220 In-hospital patient safety Prevention of deterioration and unexpected death by systematic and interprofessional use of early warning scoring Doctoral Dissertation Series 2014:52 ISBN 978-91-87651-78-6 ISSN 1652-8220

19 Överlevande patient, till CIVA och PROM Ing-Marie Larsson

20 Viktigt att veta MSI hälsar: Kontrollera CRPlus enligt rutin minst en gång per vecka Defibrillator/hjärtstartare, kontrollera: Att det står ok i displayen Att utgångsdatum på elektroderna inte har passerat Att det finns extra elektroder, sax och rakhyvel i locket Vid osäkerhet se ”Bytesrutin efter användning av CRPlus” Sätt CRPlus på rätt sätt i avsedd hållare. En ”klack” på CRPlus passar i hållaren. (Den kan annars lossna och åka i golvet.) Använd rätt barn-elektroder till CRPlus! (Inte de som är avsedd för LP 20).

21 Bra att veta om akututrustning på avdelning/mottagning: Se navet/sjukvård/akututrustning

22 Forts. om akututrustning Kontrollera att det är rätt skyltat på er verksamhet Lär personalen var den finns att den hämtas till patient som försämras (utrustningen spar viktig tid och personalens steg) vad akutvagnen innehåller (invändigt och utvändigt) Poängtera läkemedlen (lm-väskan, sort, styrkor, mängd, lm-PM) Lär många fler att göra kontrollerna !

23 Blankett ska fyllas i och förvaras i patientjournal Daganteckning ska göras i Cosmic Hur gör man? 1.Blankett hittas via flik journal, ny blankett, dokument, beslut begränsad behandling (välj för vårdavdelning eller IVA) - Fyll i blanketten och skriv ut den, ska förvaras i patientjournalen 2.Daganteckning i Cosmic: där ska beslut och omfattning dokumenteras under sökord ”Ställningstagande begränsad behandling” 3.Kommentar efter 1-2/12: Läs mer i kvalitetshandbokens rutin: Begränsad behandling/vårdrutinavsteg- Ställningstagande till (godkänt 2015-11-18). Dokumentation av behandlingsbegränsning t.ex. ej HLR

24 Transportbår vid akuta larm på offentliga platser Båren förvaras på Patientkontakt, tidigare ”Blå rummet”. Veckokontroll av utrustning sker på Patientkontakt. Tillbehör till transportbåren: LIV-syrgasflaska med sugutrustning, oxymask, hjärtbräda Kommentar efter föredragning 1-2/12: Även engångs-lyftlakan kommer att finnas på båren.

25 Hur ska den användas: Vid akutlarm på offentliga platser (café, ingång, kulvert mm) larmas väktare (av telefonisten som tar emot akutlarmet). Väktaren transporterar båren till larmplatsen. Innan transport till akuten informerar larmad anestesipersonal samordnaren på akuten. Personalen på destinationen rengör båren och återställer utrustningen. Väktare transporterar båren tillbaka till ”Patientkontakt” och informerar reception vid ingång 70. Transportbår vid akuta larm på offentliga platser

26 INGA stora ändringar, dock rekommenderas: -MIG- verksamhet -Bra kvalitet på kompressioner, korta avbrott (max 5 sek) -Klisterelektroder -Koldioxidmonitorering under HLR efter intubation -Tidig ultraljud för diagnostik (4 H, 4 T) Det är mer fokus på speciella orsaker (algoritmer för 4 H, 4 T) Obesa patienter: tidiga intubation, byt ofta av vid kompressioner Utbildning – ofta! Debriefing är viktig. Post hjärtstopp: undvik feber Hypotermibehandling + 36 grader Nya europeiska riktlinjer för HLR 2015

27 Nya nationella HLR riktlinjer 2016 HLR- konferens i Göteborg den 11-12 oktober

28 Hjärt och lungräddningsregistret Tack alla för ert registrerande. Nationellt: Registret startade 2005 och sedan dess har 17549 hjärtstopp rapporterats 90% av landets sjukhus är med Akademiska sjukhuset har varit med i registret sedan 2010 Sedan dess är 371 hjärtstopp registrerade 2010-2014 var överlevnaden 31% på vårt sjukhus

29 Hjärt och lungräddningsregistret

30 forts. HLR-registret HLR läkare Barbara Otto fortsätter att jobba för att registreringen ska kunna ske via Cosmic. Hur lång tid det är kvar tills det kan ske är oklart.

31 Hur har ni det med svenska HLR rådets utbildningsregister? Utbildningsregistret vill påminna er om att uppdatera era uppgifter så de är aktuella, speciellt mailadressen. HLR rådet upplyser om att det kommer ett trakeotomi-PM i den nationella vårdhandboken för års-skiftet. Ni kan ansluta er till HLR rådets nyhetsbrev ”Rädda liv” via www.hlr.nu

32 PM för HLR instruktörer generellt, se KTC´s hemsida under Information till HLR instruktörer på Akademiska sjukhuset

33 Frågor?

34 Tack för ert enastående arbete som instruktörer

35


Ladda ner ppt "HLR och TUB-instruktörer Välkomna!. 13.00 Välkomna! Hjördis Pell och Veronica Granath 13.15 Livräddarna på sjukgymnastiken Catarina Frigell, Anneli Auoja."

Liknande presentationer


Google-annonser