Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Elektronisk remiss Erica Määttä Lindblad 6 april 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Elektronisk remiss Erica Määttä Lindblad 6 april 2016."— Presentationens avskrift:

1 Nationell Elektronisk remiss Erica.maatta.lindblad@inera.se Erica Määttä Lindblad 6 april 2016

2 Innehåll  Syfte och bakgrund  Elektronisk remiss – en integrationstjänst  Hantering av bilagor  Utbud – en viktigt stödtjänst  Införandeprocess  Nytta – röster från verksamheten  Pågående införanden och utredningar

3 Syfte och bakgrund  Arbetet med att ta fram en gemensam standard för elektronisk överföring av remisser mellan aktörer inom hälso- och sjukvården startade 2011 (en förutsättning för breddinförande) Bättre patientsäkerhet, effektivitet, informationskvalitet, uppföljning Lagstadgad valfrihet i öppenvård 2015, ökande andel privata vårdgivare, ökad specialisering mm

4 Elektronisk remiss – en integrationstjänst Kunna nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg Ha rätt arbetsverktyg och information tillgänglig Remiss Remissvar Bekräftelse / kompletterande frågor Tjänsteplattform Remittent Remissmottagare Nationell Patientöversikt Journalen Läsa: Remiss Remissvar Remisstatus

5 Bilagor  Beslutad lösning (stöds i version 2 av Elektronisk remiss) 1. Bilaga kan skickas som del av remissen/svaret om innehållet i meddelandet totalt understiger 5 MB 2. Bilaga med obegränsad storlek kan hämtas via temporärt tillgängliggjord länk (utan att gå via Tjänsteplattformen)  Anslutande parter ska stödja mottagande enligt punkt 1 och 2  Långsiktig lösning är enligt punkt 2

6 Utbud 1.0 – en viktig stödtjänst Vem utför önskad vårdtjänst? Geografisk placering? Väntetider? Specifika krav? Elektroniskt eller postadress? Remittent

7 Införandeprocess UtvecklingPlanering inför anslutningEgentesterVerifiering av konsument/producentVerifiering inför produktion  Inera ger stöd från utveckling till produktion  Ta kontakt med Inera i tidigt skede

8 Nytta - röster från verksamheten  Fördelar Ökad patientsäkerhet (snabbare än postgång, remisser blir inte liggande i postfack, remisser försvinner inte, bättre informationskvalitet) Smidigare kommunikation mellan remittent och remissmottagare, tex vid behov av kompletteringar Tidsbesparing genom minskad administration Ökad förutsättning att följa och följa upp vården av patienten  Förbättringsområden Bilagor, Utbud, Remissanvisning

9 Pågående införanden och utredningar  Pågående införanden Anslutningstester pågår med Capio St:Görans sjukhus, Lt Uppsala, Lt Värmland, Lt Kalmar, Region Östergötland och Region Jönköpings län Stockholms läns landsting är i drift i begränsad skala inom det egna landstinget  Utredningar Fortsatt arbete kring utbud Förstudie - fler remisstyper Förstudie - remissanvisningar

10 Sammanfattning  Elektronisk remiss - en integrationstjänst  Bilagor - stöds i version 2  Utbud - under uppstart  Vid införandeplanering - ta kontakt med Inera i tidigt skede  Mer information finns på inera.se


Ladda ner ppt "Nationell Elektronisk remiss Erica Määttä Lindblad 6 april 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser