Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den offentliga marknaden Möjligheternas marknad Stockholm 2016-02-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den offentliga marknaden Möjligheternas marknad Stockholm 2016-02-15."— Presentationens avskrift:

1 Den offentliga marknaden Möjligheternas marknad Stockholm 2016-02-15

2 DoubleCheck Marknadsinstitut med unik data om den offentliga marknaden Konsultverksamhet som hjälper säljare och köpare till bättre offentliga affärer

3 Frågor SMS till # 073 747 06 00 Dagens Industri 10 april 2014

4 Dagens Industri april/maj 2013

5 När man vunnit avtalet har man gjort affären Man får inte påverka köparen Beställaren får inte prata med leverantören Krångligt och alla affärer görs via upphandling Leverantörer till offentlig sektor är seriösa eftersom de alltid kontrolleras Det är alltid lägsta pris som vinner Myter

6 Iakttagelser och trender Våra iakttagelser Ökat fokus på Offentlig upphandling med ny myndighet och minister Nya lagen skapar ökat fokus på marknaden men krav på dialogmakare Förtydligande definierar ”självständig operativ ekonomisk enhet” Ökat intresse för spendanalyser – dvs strategiskt översikt vilka inköp man gör Allt oftare införs sociala krav som en del av avtalsuppfyllandet Fler upphandlingar tar utgångspunkt i Category management Trender i marknaden Inköpschefer från näringslivet blir upphandlare Ökad efterfrågan på säljutbildningar för offentliga leverantörer Allt fler upphandlingar styr mot önskad funktion och nytta Användandet av begreppet dialog ökar Ökad förståelse för att det görs affärer på en offentlig marknad

7 DoubleCheck’s modell för affärer på offentlig marknad

8 AFFÄRS- OCH BEHOVSANALYS MARKNADS- FÖRING KONSULT- STÖD MARKNADSANALYS AVTALS- ANALYS UPP- HANDLING Mdr kr TidPRESALEAFTERSALE UPPFÖLJNINGS- STÖD Nyckelfrågor att besvara Marknadskartläggning: Vilka är mina önskade kunder och hur ser deras situation ut i dag? Vad och för hur mycket köper de? Vem levererar idag? Kundanalys: Vilka är nyckelpersonerna? Vilka kommer utvärdera anbudet? Vilken är vår relation med dessa? Strategival: Utgå från typ av upphandling Anbudsprocess: Har vi koll på skall-krav? Har vi en tydlig struktur för vårt anbud? Har vi beskrivit våra mervärden för full pott? Implementering: Når vi ut till de enskilda köparna med våra budskap? Hur får vi dem att välja oss? Har vi en tydlig strategi vid förnyad konkurrensutsättning? Avtalsanalys: Följs avtalet? Är kunden trogen? Finns skäl för överprövning? Uppföljning: Vad är kundens uppfattning om den tjänst vi levererar? Vad bör vi utveckla och förbättra? Marknadsvärde ca 1000 miljarder kronor Marknadsval: Vilka kanaler finns? Vad är den bästa arenan? Hur skapar man kunskapsmöten? När ska man marknadsföra sig?

9 Fyra framgångsfaktorer AFFÄRS- OCH BEHOVSANALYS MARKNADS- FÖRING KONSULT- STÖD MARKNADSANALYS AVTALS- ANALYS PÅVERKAN UPP- HANDLING Mdr kr TidPRESALEAFTERSALE UPPFÖLJNINGS- STÖD Dialogmakare

10 Marknadsdata, offentliga marknaden

11 Offentliga marknaden

12 Topp-tio branscher Största branscherna – TotaltSNI Affärsvärde 2014 Affärsvärde 2013 Partihandel med hushållsvaror/Medtech och apoteksvaror46426,2 mdr19,9 mdr Byggande av bostadshus och andra byggnader41225,9 mdr29,8 mdr Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.62024,4 mdr21,7 mdr Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.71121,0 mdr17,9 mdr Annan landtransport, passagerartrafik49319,4 mdr17,9 mdr Öppen hälso- och sjukvård, tandvård86218,6 mdr17,6 mdr Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter68214,7 mdr18,1 mdr Anläggning av vägar och järnvägar42114,5 mdr16,9 mdr Konsulttjänster till företag70214,1 mdr11,6 mdr Vård/omsorg i särskilda boenden för äldre/ funktionshindrade personer87313,2 mdr12,1 mdr Största ökningen i grönt med 32 % Största minskningen i rött med -19 %

13 Topp-tio koncerner Största koncerner – TotaltAffärsvärde 2014Affärsvärde 2013Förändring SKANSKA AB (Bygg)10 176 790 38410 855 466 214-6,3% NORDSTJERNAN AKTIEBOLAG ("NCC" Bygg)9 394 899 256 10 001 985 365-6,1% SAAB AKTIEBOLAG (Försvarsindustri)9 330 835 9757 851 367 50718,8% PEAB AB( Bygg)7 221 411 332 10 010 757 723-27,9% ATEA ASA (IT)6 202 714 7115 556 019 59711,6% MARVIN HOLDING LTD ("Academedia" Utbildning)4 913 578 2053 546 824 16638,5% CAPIO LUX TOPHOLDING SARL (Sjukvård)4 572 435 2594 220 738 5038,3% ATTENDO AB (PUBL) (Vård/boende)4 389 338 3554 010 109 6889,5% PRAKTIKERTJÄNST (Tand- och hälsosjukvård)4 067 647 4363 566 323 40214,1% SWEDBANK AB (Bank)3 834 934 1713 232 445 02418,6% Dessa tio koncerner omfattar tillsammans 202 företag som är leverantörer och utgör tillsammans 13,7% av det privata marknadsvärdet

14 Marknadsdata om tryckeribranschen

15 Offentliga marknadsvärdet, tryckeribranschen SummaStatLandstingKommun Marknadsvärde 20141 157 583 256716 780 474180 590 860260 211 922 Förändring-0,6%2,0%-20,7%11,2% Antal leverantörer 20141 506416399691 Snittvärde/leverantör768 6481 723 030452 609376 573 Marknadsvärde 20131 164 735 279702 834 485227 817 352234 083 442 Antal leverantörer 20131 559457721381 Snittvärde/leverantör747 1041 537 931315 974614 392

16 Största köparna i landet kommuner, landsting och myndigheter 15 största köpare av tryckeritjänsterInköp 2014 Rikspolisstyrelsen Skatteverket Migrationsverket Region Skåne Stockholms läns landsting Västra Götalandsregionen Trafikverket Stockholm Valmyndigheten Regeringskansliet Göteborg Uppsala universitet Riksdagsförvaltningen Pensionsmyndigheten Uppsala läns landsting Summa Andel av total omsättning

17 Största säljarna i landet Placering15 största säljare av tryckeritjänsterFärsäljning 2014Försäljning 2013 1 (1)Aktiebolaget Svenska Pass 2 (3)Elanders Sverige AB 3 (8)Parajett Aktiebolag 4 (4)Strålfors Svenska Aktiebolag 5 (6)Arkitektkopia Aktiebolag 6 (12)Edita Bobergs AB 7 (2)Annonsbokningen i Sverige AB 8 (5)DanagårdLiTHO AB 9 (10)Bröderna Hansson H-tryck Aktiebolag 10 (11)TMG Tabergs AB 11 (17)Strömberg Distribution i Flemingsberg AB 12 (13)AJ E-Print AB 13 (ny)Idrottens Digital Print i Göteborg AB 14 (7)EO Grafiska AB 15 (19)Bording Aktiebolag Totalt Andel av total försäljning Ramavtalsleverantörer

18 Samarbete med GFF Regional workshop med medlemsföretaget med syftet att öka insikt, kunskap och motivation kring den offentliga affären Framtagande av upphandlingsguide Marknadsanalys av den grafiska branschen Puffar till GFF:s månatliga nyhetsbrev

19 Upphandlingsguide Grafiska tjänster Från: Grafiska Företagen Arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden

20 Upphandlingsguide Bakgrund –Tryckeriföretagen upplever Orimliga krav i upphandlingen Riggade upphandlingar Fokus på pris – enbart –Branschen behöver ta ett större ansvar för att stötta offentligare köpare av tryckeritjänster att göra bättre inköp –Målgrupp för guiden: offentliga köpare och upphandlare

21 Upphandlingsguide - syfte Guiden underlättar för upphandlande myndigheter och enheter som skall genomföra en upphandling inom ramen för LOU/LUF. Målet är transparenta förfrågningsunderlag där anbuden blir rättvist bedömda och som innebär en bra offentlig affär.

22 Rubriker Att tänka på inför en upphandling Grafiska tjänster är komplexa – hur kan vi hjälpa dig? Vad är relevanta kriterier vid upphandling av grafiska tjänster? Vad är relevanta förutsättningar för utvärdering av anbud? Varför är det viktigt med en uppföljning av ställda krav?

23 Upphandlingsguide Har tagits fram genom: – Workshop med medlemmar i GFF – Intervjuer med upphandlare – Intervjuer med andra sakkunniga inom upphandling samt tryckeribranschen – Ett nära samarbete med GFF Produktion och publikation inom ett par veckor


Ladda ner ppt "Den offentliga marknaden Möjligheternas marknad Stockholm 2016-02-15."

Liknande presentationer


Google-annonser