Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister: Förkortad respiratortid för intensivvårdspatienter CIVA akademiska sjukhuset Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister: Förkortad respiratortid för intensivvårdspatienter CIVA akademiska sjukhuset Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister: Förkortad respiratortid för intensivvårdspatienter CIVA akademiska sjukhuset Uppsala

2 ETT SAMARBETE MELLAN

3 QRC Coachingakademi erbjuder ett utvecklingsprogram med fokus på att utveckla förbättringskapacitet hos alla som arbetar i vårdens frontlinje och möter patienter.

4 Coaching Coaching syftar till att stötta arbetet på kliniknivå genom utveckling av vårdgivarens insikter och färdigheter i hur man kan förbättra sin egen verksamhet och skapa de rutiner och arbetsprocesser som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar.

5 Hur kvalitetsregistren används i de dagliga kliniska rutinerna ligger till grund för förbättringsarbetet och verka som ett mätsystem för att följa effekterna av olika förbättringar.

6 Bakgrund Verksamheten 1000 patienter/år 50% vårdas i respirator Medel respirator tid 2014 ca 58 timmar Förlängd respirartortid ökar risken för komplikationer Patientdata registreras i Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

7 Syfte Att förkorta patienternas vårdtid i respirator. Att arbeta med projekt och förbättringsarbeten utifrån en strukturerad metod. Att använda registerdata som stöd i förbättringsarbeten.

8 Metod

9 Förbättringsområden Extuberingskriteier Höjd huvudända Daglig väckning

10 Resultat Respiratortid för samtliga patienter

11 Resultat Respiratortid för postoperativa patienter

12 Resultat Vårdtid för postoperativa patienter

13 Resultat Respiratortid för elektiva postoperativa patienter

14 ”vinsten” Som utbildad förbättringscoach får man lära sig en metod som är applicerbar inom hälso- och sjukvårdens alla vårdområden. Man varvar teori med praktik och involverar även teammedlemmar från verksamheten. Utbildningen förmedlar en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete.

15 ”vinsten” Teamet träffas regelbundet och arbetar kring ett förbättringsområde, med koppling till ett kvalitetsregister. Teamets arbete framåt följer en beprövad struktur som syftar till att uppnå förbättrade resultat för patient och organisation. Med teamcoaching skapas förutsättningar och ges verktyg för långsiktig utveckling.

16 Respiratortid för samtliga patienter Jan-okt 2014 n=481 Nov 2014- april 2015 n=205 Maj-okt 2015 n=220

17 Respiratortid för elektiva postoperativa patienter Jan-okt 2014 n=62 Nov 2014- april 2015 n=31 Maj-okt 2015 n=30

18 Teamet Saknas på bilden: Carina Svarvare, Ewa Wallin, Patric Vennström, Åsa Wilhelmsson

19 Före Efter Procent Mortalitet IVA Timmar Före Invasiv ventilatortid Efter Före SAPS 3 Före Efter Procent Mortalitet 30 dagar


Ladda ner ppt "Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister: Förkortad respiratortid för intensivvårdspatienter CIVA akademiska sjukhuset Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser