Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokala hälsoinsatser Region Skåne Gilbert Tribo (FP) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokala hälsoinsatser Region Skåne Gilbert Tribo (FP) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Lokala hälsoinsatser Region Skåne Gilbert Tribo (FP) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

2

3 Agenda Historisk tillbakablick Sprututbyte Assisterad läkemedelsbehandling för opiatmissbruk Naloxon

4 Historisk tillbakablick Som ett sätt att motverka den HIV-epidemi som uppstod bland människor med intravenöst missbruk startades det på 1980-talet sprututbytesverksamheter på flera platser i västvärlden. I Sverige startades sprututbytesverksamhet i Lund år 1986, och Malmö år 1987. Fram till 2006 tilläts inga andra sådana verksamheter starta i Sverige. Lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler trädde dock i kraft 1 juli 2006 och ger alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Sedan mitten av 1960-talet funnits läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk i Sverige Då inleddes en nationell försöksverksamhet med metadonbehandling av personer med opiatmissbruk vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. I maj 1990 inrättades ett metadonprogram i Lund, och i januari 1992 tillkom slutligen ett fjärde program i Malmö. Därefter dröjde det till 2004 innan ett program också startades i Göteborg.

5 Sprututbyte Det primära målet med sprututbytet att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I Skåne finns i dagsläget 4 sprutbytesverksamheter. Dessa finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad, och är alla kopplade till infektionsklinikerna vid respektive sjukhus. Pågår nu en översyn om att införa en till mottagning i sydöstra Skåne Enligt sprutbytesprogrammet, kan man sammanfattningsvis se att HIV-förekomsten och nysmittan vid sprutbytet i Malmö har historiskt sett varit och förblivit låg (i jmf med Stockholm och Köpenhamn). Förekomsten och nysmittan med HBV har gått ned sedan införandet av ett vaccinationsprogram 1994. Hepatit C kvarstår som det största problemet, men även där har nysmittan gått ner under de senaste 5 åren.

6 Genomsnittlig incidens av hepatit B 1999- 2009 Område utan sprututbyte 3,96 fall / 100 000 invånare Område med sprututbyte 1,75 fall / 100 000 invånare Skillnaden i incidens var statistiskt signifikant

7 Möjliga orsaker till skillnad i incidens av hepatit B Tillgång till rena sprutor Vaccination mot hepatit B inom sprutbytet Rådgivning om spruthygien Större kontaktyta mot intravenösa missbrukare –Information om pågående epidemi –Underlättar en effektivare smittspårning –Regelbunden provtagning, subkliniska fall hittas Fri tillgång till gratis kondomer

8 Läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk Vid en LARO-mottagning erbjuds människor som är beroende av opiater/heroin läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin eller metadon. Den medicinska delen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning. LARO-mottagningen i Lund startade maj 1990, med 5 medarbetare och 10 patienter. I dagsläget har mottagningen närmare 150 patienter. Malmöpatienter gick i Lund innan det startades en ny mottagning i Malmö. Har bidragit till att människor som missbrukar narkotika att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt. Vårdval under en tidsbegränsad period sedan 2014, forskningsstudie som följer vårdvalet. Före vårdvalets start fanns totalt 11 mottagningar (Egenregi och 2 upphandlade avtal) och köerna till att få bedömning och behandling var långa (flera månader). Totalt fanns ca.1000 patienter i behandling. I dagsläget finns 15 mottagningar inom ramen för vårdvalet (exkl. 2 inom LOU). Fr.o.m. 1 november 2015 tillkommer 2 nya mottagningar. I dagsläget finns ca 1220 patienter inom LARO. Det finns inga köer längre, varken till bedömning eller behandling. Brukarföreningarna tycker att det är ett positivt resultat och att vårdvalet gett LARO mer ”innehåll” i behandlingen

9 Naloxon Läkemedlet Naloxon kan användas som behandlingsalternativ vid tyngre missbruk och till att motverka en överdos. I Sverige är Naloxon enbart godkänt i injicerad form, men det pågår pilotstudier i bland annat Norge och Danmark för att undersöka möjligheten till att använda läkemedlet som exempelvis nässpray. I Region Skåne ska nu ett treårigt forskningsprojekt startas med syfte att förse heroinberoende med nässprejen som upphäver överdoser. Studier på området i bland annat Danmark och Norge visar att det kan rädda många narkomaners liv.

10 Tack för att ni lyssnade! Kontakta mig gärna Gilbert Tribo (FP) Andre vice ordförande I hälso- och sjukvårdsnämnden Gilbert.Tribo@skane.se 076 887 03 07


Ladda ner ppt "Lokala hälsoinsatser Region Skåne Gilbert Tribo (FP) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser