Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högspecialiserad självskadevård Vägen framåt Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa Svenska Psykiatrikongressen 2016-03-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högspecialiserad självskadevård Vägen framåt Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa Svenska Psykiatrikongressen 2016-03-17."— Presentationens avskrift:

1 Högspecialiserad självskadevård Vägen framåt Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa Svenska Psykiatrikongressen

2 För vem?

3 Krav för remiss

4 Beräknat behov och kostnad  50 – 70 personer/år  Cirka kr/vårdplats och år

5 Arbetsprocess leds av SKL  Ing-Marie Wieselgren, Maria Nyström Agback, Martin Rödholm  Hösten Intresseanmälan och ansökan från landstingen - Granskningsgrupp - Sökande landsting - Repr för köpande landsting - SHEDO - Repr från Nationella Självskadeprojektet - Repr från SKL - 4 landsting, en godkänd i jan 2015  Våren Förslag om beslut om samverkansform

6

7 Cyklotron

8 Hur kan landsting äga, samverka och driva verksamhet tillsammans? - Samverkansavtal, t.ex. såld/köpt vård, högspec vård - Kommunala aktiebolag - Gemensam politisk nämnd, utförarförbund - Kommunalförbund, överlämnar både beslut och utförande.

9 Kommunalförbund  Fullmäktige - utgör beslutande organ som hanterar politisk styrning och prioriteringar. - Minimum en ledamot och en ersättare från varje medlem. Om alla landsting är med innebär det 21 ledamöter och 21 ersättare. - Som årsstämma i aktiebolag  Styrelse - väljs av fullmäktige för utförandet - tex 6 ledamöter och 6 ersättare, en per sjukvårdsregion  Förbundsdirektör  Organisation efter verksamhetens behov, beskrivs i förbundsordning

10 Ekonomi, exemplet Skandion  Ekonomisk modell där det medicinska behovet styr och inte lokala budgetmässiga skäl.  Protonbehandling dubbelt så dyr som konventionell behandling.  50 % av årsbudgeten betalas som ett abonnemang av alla Sveriges landsting i relation till innevånarantalet  50 % av årsbudgeten betalas som en kostnad per fraktionsbehandling (behandlingsserie)  Effekten att fasta kapitalkostnader täcks av abonnemanget och rörliga kostnader täcks av produktionsersättningen.

11 Formalia för bildande av kommunalförbundet Medlemslandstingen fattar likalydande beslut vid sina respektive landstingsfullmäktige - om bildandet av kommunalförbundet - om fastställande av förbundsordningen

12 Varför inte använda…  Köp/såld vård? - Finns ingen vårdgivare i dagsläget - Ingen vågar ta ekonomisk risk - Ingen formell samverkan eller insyn  Ansöka om högspec (köpt/såld) vård hos Socialstyrelsen? - Bedöms ta för lång tid - Ingen motsvarande vård pågår idag, det hastar - Ingen formell samverkan eller insyn - Kan bli aktuellt senare

13 Räkneexempel, abbonemang /vpl dygn10 vpl, 50% abb2 x 10 vpl, 50% abb Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

14 Fortsatt process – våren 2016  Förslag om samverkansform framtaget mars 2016  Förankring - Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKL - Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörer - Nätverket Landsdirektörer - Politiker vid SKL och i landstingen  Fortsatt dialog med sökande landsting

15 Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa SOU 2015:98 (Måns Rosén)  Nationell högspec vård – mer än >30 vårdinsatser/år  Regional högspec vård – mer än vårdinsatser/år  Start 2018 föreslås.  Socialstyrelsen leder arbetet genom sakkunniggrupper.  Uppdrags- och kravbeskrivning behöver tas fram - Kapacitet och hållbarhet - Volym - Kompetens, tillräcklig personalstyrka - Samarbete och resurser - Kvalitet och dokumentation - Sammanhängande vårdform - Forskning, utveckling och utbildning

16 Högspecialiserad psykiatri – idéskiss  Nationell högspecialiserad psykiatri - Självskadevård - Utagerande beteende - Tvångssyndrom - Könsdysfori – utredning - Vad mer?  Regional högspecialiserad psykiatri - Opiat-, opiodberoende - Ätstörningar - Internetpsykiatri - PTSD - Självskadevård - Vad mer?


Ladda ner ppt "Högspecialiserad självskadevård Vägen framåt Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa Svenska Psykiatrikongressen 2016-03-17."

Liknande presentationer


Google-annonser