Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det är vi!. SOLIDARITET! Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Vi kämpar för ett samhälle för alla, för internationell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det är vi!. SOLIDARITET! Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Vi kämpar för ett samhälle för alla, för internationell."— Presentationens avskrift:

1 Det är vi!

2 SOLIDARITET! Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Vi kämpar för ett samhälle för alla, för internationell solidaritet, fred och ett jordklot vi stolt kan lämna över till nästkommande generationer. De flesta av oss – men inte alla – är troende. Vi kan ha olika syn på Gud, men vi delar värderingar om allas lika värde, global och lokal jämlikhet och rättvisa. ULF BJERELD, GÖTEBORG förbundsordförande

3 LIKA VÄRDE! Jag är medlem för att jag vill bidra till att förändra världen och vårt samhälle. Jag tror på ett samhälle som värnar alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det gör mig stolt och glad att Socialdemokrater för tro och solidaritet sätter precis det högt på dagordningen. Alla har rätt till jobb, utbildning, vård och omsorg på lika villkor. LOA, UPPSALA

4 ANTIRASISM! Socialdemokrater för tro och solidaritet är en brygga mellan tro och politik – som är två viktiga aspekter i vårt och mångas liv. För att skydda demokratin är det livsviktigt att motverka all form av rasism och diskriminering. Det handlar om att trygga framtiden för alla. Vi och många andra uppskattar verkligen förbundets arbete med antirasism, mångfald, religionsfrihet och internationell solidaritet. ASLIHAN OCH ADRIAN, MALMÖ

5 FRIHET! Jag tror att en annan värld är möjlig och att människor kan göra den förändringen. För mig står Tro och solidaritet för solidaritet, glöd, ideologi och tro. Jämlikhet, frihet och demokrati är andra viktiga värden. Därför blir de politiskt viktigaste frågorna hur vi som samhälle skapar förutsättningar till ett gott liv för alla människor – och för alla andra vi delar denna enda planet med. OLEA, STOCKHOLM

6 RÄTTVISA! Jag är medlem för att kunna påverka samhället och arbeta mot rasism – och för att Socialdemokrater för tro och solidaritet står för solidaritet och rättvisa. Vi har alla samma värde, samma rättigheter och samma skyldigheter. Just nu är de viktigaste frågorna allas rätt till en bra bostad, en generös och human flyktingpolitik och att alla som kommer till Sverige också får en chans att bli en del av samhället. HASHMAT, ÖRNSKÖLDSVIK

7 JÄMLIKHET! Det är mycket som behöver göras: Verka för en grön omställning och en vegetarisk livsstil. Höja skatten och fördela resurserna jämlikt. Att bli medlem kändes naturligt för mig som aktiv socialdemokrat och kristen. Idag behövs mer än någonsin ett förbund som värnar religionsfriheten och allas rätt att utöva sin tro. Jag förknippar Socialdemokrater för tro och solidaritet med mod, humanism, global solidaritet och inkludering. Det är mycket som behöver göras: Verka för en grön omställning och en vegetarisk livsstil. Höja skatten och fördela resurserna jämlikt. Att bli medlem kändes naturligt för mig som aktiv socialdemokrat och kristen. Idag behövs mer än någonsin ett förbund som värnar religionsfriheten och allas rätt att utöva sin tro. Jag förknippar Socialdemokrater för tro och solidaritet med mod, humanism, global solidaritet och inkludering. LUDVIG, STOCKHOLM

8 Vår ideologi: En rörelse för dig som vill se din tro och övertygelse inspirera till aktivt politiskt engagemang för ett jämlikt samhälle och en rättvis värld. Vår väg är att tillsammans vara aktiva och engagerade, såväl i den lokala politiken som globalt. Vi är en rörelse där alla, oavsett livsåskådning, är välkomna att påverka och delta i samhällsbygget. Vi vill öka ansträngningarna för att värna sammanhållningen i samhället: Minska klassklyftorna och bekämpa utfrysning, diskriminering och våld som riktas mot människor på grund av kön, livsstil, trostradition, samliv, hudfärg och många andra orsaker. Vi står upp för de mänskliga rättigheterna och arbetar för att konsekvent försvara dem, inte minst när politiska majoriteter söker begränsningar. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem. Människovärdet är okränkbart och känner inga nationsgränser. Därför är vårt politiska engagemang globalt. Vi vill skapa en värld där samarbete och solidaritet bygger människor starkare och friare.

9 Vår politik (2016-18) Ett samhälle för alla  Solidaritet  Antirasism och mångfald  Tro och politik Internationell solidaritet  Asylpolitik för allas lika värde  Fred och säkerhet; mänskliga rättigheter, feministisk utrikespolitik och nedrustning  Mellanöstern Hållbar utveckling: ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt

10 Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund/Broderskapsrörelsen  Socialdemokrater för tro och solidaritet Första lokalgruppen bildades i Örebro 1925 Tidningen Broderskap startade 1928 Förbundet bildades 1929 Dialog med muslimska organisationer inleddes 1994 Ombildande av förbundet, nytt namn 2011/2012 Drygt 2.500 medlemmar 80-tal registrerade grupper runtom i landet Fristående organisation inom Socialdemokraterna

11 Förbundsordförande Ulf Bjereld Vice ordförande Cecilia Dalman Eek Gruppledare i riksdagen Thomas Strand Förbundssekreterare Hans Josefsson Internationell sekreterare Ulf Carmesund Politisk sekreterare/media Monica Fundin Pourshahidi Studieansvarig Jonas Magnusson trosolidaritet.se, blogg.trosolidaritet.se, @trosolidaritet (twitter, facebook, instagram)

12 Vår förbundsstyrelse 2016: Fr.v: Klas Corbelius, Carin Larsson, Thomas Strand, Mariam Osman Sherifay, Jonas Magnusson, Ulf Bjereld, Eva Hedesand Lundqvist, Adrian Kaba, Cacilia Dalman Eek, Abebe Hailu, Aurora Pirraku Eriksson, Joe Frans, Rafael Waters, Anna Ardin

13 Urval engagemang senaste året:  Aktiv röst för en human och solidarisk asylpolitik – för lagliga vägar, permanenta uppehållstillstånd mm (alla samlade artiklar om flyktingpolitik på hemsidan)  Lokala interreligiösa samtal för att stärka minoriteters rättigheter och bekämpa islamofobi och antisemitism  Egna politiska resor till Israel och Palestina – för riksdagsledamöter, våra medlemmar och andra  Dialogsamtal mellan religiösa ledare för fred och försoning på det delade Cypern  Demokratistärkande kurser i Gaza  Ordförande i IRLS - International League of Religious Socialists  Två böcker: Antirasism i politiken, Framtidsarvet – svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död  Seminarier och föredrag: om flyktingpolitik, antirasism, feminism, Palestina, utrikespolitik, minoriteters rätt mm – i riksdagen, ABF, Almedalen, olika orter i landet

14 HÅLLER DU MED? BLI EN AV OSS! Tillsammans är vi starka. Vi behöver bli fler Socialdemokrater för tro och solidaritet. Bli aktiv eller stödjande medlem – du avgör. Du hittar medlemsansökan genom vår webbplats: trosolidaritet.se


Ladda ner ppt "Det är vi!. SOLIDARITET! Socialdemokrater för tro och solidaritet är lite rödare, lite grönare. Vi kämpar för ett samhälle för alla, för internationell."

Liknande presentationer


Google-annonser