Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISLAM 1,3 miljarder troende och världens näst största religion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISLAM 1,3 miljarder troende och världens näst största religion."— Presentationens avskrift:

1 ISLAM 1,3 miljarder troende och världens näst största religion

2 Stora skillnader mellan muslimska traditioner

3 Muslimer i Sverige, 2010: Ca 450 000 personer med rötter i muslimska länder 40-50% av dessa är troende 15% av de som är födda i Sverige är troende Islam är Sveriges näst största religion

4 Centrala tankegångar: en uppenbarelsereligion precis som de två andra abrahamitiska religionerna

5 Kritik mot judarna och de kristna Mot judarna Trots så många profeter lyckas de inte följa guds bud De håller buskapet från Gud för sig själva istället för att sprida det till alla. Gud vill ha kontakt med alla människor och att budskapet ska leda till lycka och fred för alla folk Mot kristna Jesus var fantastisk, född av jungfru, uppväckte döda, botade sjuka – en sann profet som förmedlade Guds budskap. Men, Jesus var bara en människa. Han dog inte för att frälsa oss från synder, det är varje människas eget ansvar. Frälsningen går inte genom Jesus Gud är en – treenigheten är helt fel

6 Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans profet/sändebud. Muhammed såg sig inte komma med något nytt, men som den som skulle förtydliga Guds ursprungliga budskap

7 Gud är upphöjd Det finns bara en Gud Gud kan naturligtvis inte ha någon son och det kan inte finnas någon Satan Gud är skaparen och upprätthållaren Gud är obegriplig för människan och man ska därför inte försöka avbilda honom domare Gud har all makt Han är den som ger människan vägledning med regler Gud är domaren som på domens dag straffar de som inte ångrat sig och låter de andra komma till paradiset Gud är en ”barmhärtig” och ”nåderik” domare

8 Urkunder Koranen: Betyder lektion/undervisning. Texten är anpassad efter muntligt framförande (poetisk, rytm, repetition …) Muhammeds uppenbarelser Uppdelad i kapitel sk. suror Ungefär lika lång som NT Om vad som är rätt och fel, regler för handel, äktenskap, plikten att hjälpa de fattiga Varningar om stränga straff efter döden och löfte om paradiset för den som ber om förlåtelse

9 sunna Berättelser om vad Muhammed sagt och gjort under sin livstid Det som är rekommenderat att man gör Att göra så som man tror Muhammed gjorde eller skulle ha gjort

10 Konkreta religiösa uttryck: De fem grundpelarna 1. trosbekännelsen

11 2. Bönen. Imam (=den som står framför). Den som leder de övriga i gemensam bön. Man ber i riktning mot Mecka. Mihrab (=bönenish) visar riktningen.

12 3. skatten

13 4. fastan: ramadan och id al-fitr

14 5: Vallfärden – hajj. Kaba är själva kuben där en helig svart sten finns i ena hörnet. Ängeln Gabriel gav Abraham stenen som då var vit men sedan svartnade av allas synder. Man springer också mellan två låga kullar vilket repr. hur Hagar sprang, grät och bad Gud om hjälp

15 Guds lag eller vägen = sharia begreppen: halal (tillåtet), haram (förbjudet) och fatwa (expertutlåtande om vad som gäller)

16 Symboler

17 Historisk översikt Muhammeds nyheter Monoteism Dom, straff, paradis, helvete – för att uppmana till individuellt ansvar Alla relationer underordnade relationen med Gud. Bryter upp stamsamhället helt. Alla som följer Gud tillhör umma Ekonomisk makt är inget att sträva efter, utan god relation med Gud Tolkade om hajj som redan fanns Nomadkultur, stamsamhälle Socialbidrag, polis och pensionssystem i ett Många krig mellan stammarna Mecka, centrum för karavanhandeln och religiöst centrum med Kaba Handeln ledde till ökad individualism, bröt sönder det gamla välfärdssystemet, klasskillnader

18 Islams tidiga spridning: fr 622 till kalifaten

19 Kalifatet i Cordoba: Alhambra och 1492

20 Kalifatet i Bagdad lånord: kaffe, asfalt, alkohol, siffra, algebra, schack… uppfinningar: papper, kompass, krut …


Ladda ner ppt "ISLAM 1,3 miljarder troende och världens näst största religion."

Liknande presentationer


Google-annonser