Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektgruppen Från Sällskapet: Petter W Rimfors, sammankallande Erik Broström Lars W Grönberg Kontrakterad konsult: Christian Eriksson, Bygg och Fastighetsoptimering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektgruppen Från Sällskapet: Petter W Rimfors, sammankallande Erik Broström Lars W Grönberg Kontrakterad konsult: Christian Eriksson, Bygg och Fastighetsoptimering."— Presentationens avskrift:

1 Projektgruppen Från Sällskapet: Petter W Rimfors, sammankallande Erik Broström Lars W Grönberg Kontrakterad konsult: Christian Eriksson, Bygg och Fastighetsoptimering i Stockholm AB

2

3

4 ”Utreda en cafébyggnad på Paviljongplan” Utifrån: -Sällskapets och marknadens behov -Byggtekniska förutsättningar -Ekonomi Projektgruppens uppdrag

5 Sällskapets och marknadens behov Sällskapet DBW Kansli: - Kontorsrum, förråd 10 m 2 - Sammanträdesrum för 12 personer, 30 m 2

6 Sällskapets och marknadens behov Marknadens behov Gotland Excursion Go Gotland

7 Sällskapets och marknadens behov Marknadens behov Café och någon form av souvenirförsäljning Kryssningskajen medför minst tredubbling av anlöpen till Visby! Botan attraktivt för kryssningsbolagen, släpper i Almedalen och hämtar på Paviljongsplan. Viktigt för kryssningsgästerna: Ett café ska ha hög kapacitet och bra flöde God tillgång till toaletter

8 Byggtekniska förutsättningar Serveringslokal för 125 gäster kräver 150 m 2 (300 m2) Beredningskök (varmhållning, enklare maträtter, ej stek/fritös), disk : 125 m 2 (180 m2) Foajé och souvenirshop 70 m 2 Omklädning, dusch, wc personal 8 m 2 WC o RWC : 12 m 2 Kylrum, förråd, soprum: 23 m 2 Städrum, undercentral, ventilationsrum, El-tele 23 m 2 (42 m 2 ) DBW-lokaler 40 m 2

9 Byggtekniska förutsättningar Total byggarea 450 m 2 (1 165 m 2 ) Ytterligare 125 cafégäster kan sitta under markis utanför byggnaden. En serveringslokal för 125 personer kan hysa en ordinarie DBW-sammankomst, antingen själva mötet eller middagen.

10 Byggtekniska förutsättningar Rumshöjd i cafédel max 7,0 m Miljöbyggnad klass Silver i tillämpliga delar (Sweden Green Building Council) Vattenburen golvvärme (Luftvärmepump & ev solfångare) Väggar och tak i cafédel kan vara av glas Arkeologisk övervakning vid schaktning

11 Ekonomi Byggherrekostnader kr ( kr) Byggadministration kr ( kr) Projekteringskostnader kr ( kr) Besiktning & protokoll kr ( kr) Byggentreprenader kr ( kr), installationsentrepr. ingår. Kreditiv och fst regl kr ( kr) Fst regl utgår pga mindre by Moms (avdragsgill) kr ( ) S:A PROD. KOSTN kr/ kr/m 2 ( kr/ kr/m 2 )

12 Ekonomi Byggherrekostnader: Bygglov mm kr ( kr) Anslutning VA kr ( kr) Anslutning el kr ( kr) Luftvärmepump kr ( kr, avsåg bergvärme) Bredband kr ( kr) Fastighetsskatt kr ( kr) Försäkringar kr ( kr) Nybyggnadskarta kr ( kr) Pantbrev kr ( kr)

13 Ekonomi Byggherrekostnader kr Byggadministration kr Projekteringskostnader kr Besiktning & protokoll kr Byggentreprenader kr (installationsentreprenader ingår) Kreditiv och fst regl kr Moms (beräknat på kr) Total produktionskostnad kr ( kr/m 2 ) Projekteringskostnader: Arkitekter kr Landskapsarkitekt kr Statiker kr El-konstruktör kr VVS-konstruktör kr Geoteknik kr Brand kr Kopiering mm5 825 kr

14 Ekonomi Projekteringskostnader: Arkitekter kr ( kr) Landskapsarkitekt kr ( kr) Statiker kr ( kr) El-konstruktör kr ( kr) VVS-konstruktör kr ( kr) Geoteknik kr ( kr) Brand kr ( kr) Kopiering mm2 250 kr (5 825 kr)

15 Ekonomi Byggentreprenader: Byggentreprenader kr ( kr) Mark- & grundläggning kr ( kr) Köksutrustning kr ( kr, avsåg tillagningskök) Möbler och porslin, mm kr ( kr) Kyldiskar, försäljningsdisk kr (fanns ej i föregående) Markiser 35 m x 3,5 m kr (fanns ej i föregående)

16 Ekonomi Kassaflöde vid drift (beräknat som årskostnad baserat på 11,7 mkr i investering): Lån 6 mkr till 3% kr ( kr, lån 14,5 mkr) Avkastning EK 6 mkr till 1,5% kr ( kr) El (arrendator står för abonnemang)0 kr ( kr) Värme (DBW står för 80 kWh/m2) kr ( kr) Sophämtning/vatten (arrendator)0 kr ( kr) Fastighetsskatt kr( kr) Tillsynsavgifter2 000 kr ( kr) Försäkringar kr ( kr) Underhåll kr ( kr) Teknisk och ekonomisk förvaltning kr ( kr) Larm kr ( kr) Amortering 2% kr ( kr) Oförutsett kr ( kr) TOTALT kr ( kr)

17 Ekonomi Intäkter Lägenheter 0 kr ( kr) Restaurang och café 387 m 2 x 1600 kr kr ( kr) DBW kansli, förråd 40 m 2 (ökat 10 m 2 ) kr ( kr) Biutrymmen (teknik, foajé, trappa, städ mm)0 kr (0 kr) Totalt kr ( ) Underskott kr (54 500kr) vid 2% ränta kr ( kr) vid 5 % ränta kr ( kr)

18 Ekonomi Kostnader: Uppvärmning: 145 tkr El 35 tkr Vatten30 tkr Sophämtning21 tkr F-skatt10 tkr Tillsynsavgift10 tkr Försäkring45 tkr Underhåll100 tkr Tillsyns mm100 tkr Oförutsett50 tkr Totalt545 tkr Intäkter: Hyra studentrun/lägenheter 385 tkr Hyra Lokal476 tkr Totalt731 tkr Överskott216 tkr Lars Hammarströms kalkyl (20 mkr) Finansiering: Lån 10 mkr till 3 %300 tkr Avkastning eget kapital 1,5 %150 tkr Totalt450 tkr Avskrivning 2%/år400 tkr

19 Ekonomi Hela fastigheten momsfastighet Café har egen elmätare och står också för vatten Café står för egna renhållningskostnader Värme ingår med 80 kWh/m 2, överskjutande står Caféet för DBW:s mötesrum kan hyras ut

20

21 Förrådsgården Bredablick Entré till Botan N Paviljo ng Uteservering P Varuintag Areabehov principskiss

22 Projektgruppen Allmänna toaletter får lösas genom ersättningsbyggnad för kiosken (ej i budgeten), 50 m 2, beräknat pris 2 mkr. Vändplan för bussar går att ordna innanför murfallet. Parkering för bussar sker lämpligast utanför muren (på kommunal mark) Anslutningspunkter för el och VA görs i området, beräknad kostnad för fast el på Paviljongplan och Gotlandsänget beräknas till 850 tkr. Bedöms kunna tas hem i ökade hyror av medeltidsveckan inom tio år.

23 Projektgruppen Egna parkeringsplatser förläggs norr om byggnaden. Förrådsgården påverkas ej Kan inlösen av Paviljongsgatan täcka kostnader för wc-byggnad?

24 Vändplan Café WC Botan Uppställning bussar Entré

25 Projektgruppen Driftkalkylen (kassaflöde) är negativ Räkenskapsenlig avskrivningseffekt (bokföringsmässig) blir 120 tkr Totalt avskrivning 240 tkr/år (12 mkr på 50 år) men 120 tkr amorteras årligen. Bankränta 5 % istället för 3 % ger –271 tkr i kassaflödet (2 % ränta ger - 91 tkr) Kan Almedalsveckans aktiviteter sträcka sig hit? Potential för högre hyresintäkter om verksamheten går bra Bedömt lägre risk med Café/butik än med Restaurang/Café o butik

26 Projektgruppens utgångspunkter ”Paviljongen ska berika stadsmiljön med en känsla för platsens historiska sammanhang och hålla högsta arkitektoniska klass utifrån vår tids möjligheter. Därigenom ska paviljongen kunna bli en tillgång som märkesbyggnad i Världsarvet Visby. Miljötänkande och hållbarhet ska vara ledord vid utformningen.”

27 Våra bedömningar 1 Vikten av offentlig karaktär (Stadsarkitekten) Högt ställda krav på arkitektonisk utformning Marklutningen medför minimal påverkan på grannars utsikt. Förrådsgården går att ha kvar utan ändring Underlaget så pass genomarbetat att det går att lämna till parallella uppdrag. Välj ut tre arkitekter som får tkr var för skisser. Sällskapet väljer sedan ut arkitekt som får uppdraget.

28 Våra bedömningar 2 Underlag och kalkyler framstår som rimliga. Intäkter från Kafé och butik bedöms som någorlunda säkra! Eventuellt att man har lägre grundhyra och procent på omsättning första åren. Kalkylen visar negativt resultat men med lägre risk


Ladda ner ppt "Projektgruppen Från Sällskapet: Petter W Rimfors, sammankallande Erik Broström Lars W Grönberg Kontrakterad konsult: Christian Eriksson, Bygg och Fastighetsoptimering."

Liknande presentationer


Google-annonser