Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personcentrerat förhållningsätt Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsitveckling Region Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personcentrerat förhållningsätt Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsitveckling Region Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Personcentrerat förhållningsätt Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsitveckling Region Skåne www.skane.se/kvalitetsutveckling

2 http://www.youtube.com/watch? v=cDDWvj_q-o8 Original

3 Vad borde vara självklart?! Patienten/brukaren och dess närstående en viktig och självklart aktör Patienten/brukaren och deras närstående ska bjudas in till vårdens arbete för att bidra med sin kunskap Patienten/brukaren en del av teamet

4 Personcentrerad vård – vad menas? Personen sätts framför sin sjukdom, och att personens behov som han/hon själv formulerar dem har lika stor betydelse som de behov professionell personal identifierar. Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/anhörigvårdare och professionella vårdare.

5 Personcentrerad vård Initiera partnerskap patientberättelse Initiera partnerskap patientberättelse Dokumentation överenskommelse Dokumentation överenskommelse Delat beslutfattande hälsoplan Delat beslutfattande hälsoplan

6 Bikupa Vad innebär ett personcentrerat förhållningsätt för mig?

7 Genombrott Förbättrings kunskap Processorientering Systemiskt tänkande Future café Kärnkompetenser Kvalitet i ert tjänst QUL Bra mottagning God vård Kapacitets planering Kvalitetsregister Patient Process orientering Six Sigma / Lean Utvecklings ledarskap Personcentreradvård ? ? 20002015 SOSFS 2005:12 Patient närmre vård

8 Patientlagen från 1 jan 2015 Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

9 SYFTE med lagen

10

11 Hälso-och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten Tidpunkt för förväntad vård Vård och behandlingsförlopp

12 Att se personen bakom diagnosen Jag är expert på sjukdomar och behandlingar Och jag är expert på mig!

13 Fyra centrala frågor Vill du berätta varför du sökte? Vill du berätta om hur din hälsa/sjukdom påverkar ditt dagliga liv? Vill du berätta hur du själv kan förbättra din hälsa Önskemål och krav om vård/omvårdnad?

14 Hur ser det ut för er i dag Det Ni är stolta över och fungerar bra Vilka utmaningar Ni ser Farhågor/rädslor Möjligheter och förhoppningar

15 Medskapande Den onda cirkelnDen goda cirkeln Kontroller och detaljstyrning F ö rlorad motivationen Underm å liga resultat Avsaknad av tilltro Delegerat ansvar Motivation F ö rb ä ttrade resultat Tilltro www.skane.se/kvalitetsutveckling

16 Tillsammans görs en överenskommelse

17 En guldgruva för utveckling Men skall värdet fortsätta att öka måste vi öppna upp och ta vara på den kunskap som patienterna/brukarna /anhöriga har

18 UtformaPlaneraImplementeraUtvärder Patient mötet Person centrerad vård Patientens berättelse, värderingar och kultur Metoder som skapar jämbördighet Återkoppling, enkäter KlinikIdentifiera och prioritera förbättringsbehov tillsammans Delta i klinikens förbättringsarbete Patienten deltar i team Patienten coacher, samordnar. Anställd? Rådgivningsgrupper med patienter och närstående OrganisationPatienter i ledningsgrupp och styrgrupper Patienter i styrelser Patienter som finns i verksamheten och coachar medarbetare Patienter som möter patienter Patienter deltar i och håller i aktiviteter Patienter som författare till informationsmaterial Enkäter Fokusgrupper System nivå Patienter deltar i framtagandet av vårdprogram och vårdpolicy Patienter som politiker Patienter som bollblank Patienter och vårdprofession följer upp och utvecklar policy Enkäter. Fokusgrupper Valresultat Fritt efter F Nilsson LTH och Cristina Lind QCR

19


Ladda ner ppt "Personcentrerat förhållningsätt Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsitveckling Region Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser