Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt 2014-2016 Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador 2012-2016 Service committee chair 2015-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt 2014-2016 Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador 2012-2016 Service committee chair 2015-2016."— Presentationens avskrift:

1 Projekt 2014-2016 Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador 2012-2016 Service committee chair 2015-2016

2 Zonta International Zonta International Foundation (ZI) (ZIF) Medlemsorganisation Välgörenhetsorganisation Inkomster - medlemsavgifter Inkomster - donationer Täcker de operativa Täcker utdelning till service- kostnaderna för ZI och ZIF och utbildningsprojekt

3 Zonta International Foundation USD Mål 2014-2016 5 306 000 Uppnått per 31/12 2015 3 404 501 (64 %)

4 Bidrag från D21 till ZIF per 31/12 2015  USD 253 534 ca 5 % mer jmf med motsvarande period 2012-2014 och utgör ca 7 % av hela ZIFs hittills insamlade medel  USD 118 per medlem dvs ca 68% av D21s mål för bienniet (USD 174/medlem/2 år)

5 Utbildnings - och ledarskapsprogram  Amelia Earhart Fellowship Fund  Jane M Klausman Women in Business Scholarship Fund  Young Women in Public Affairs Award (YWPA)

6 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula projektet (UNFPA) Stöttat projektet sedan 2008 USD 450 000 (2008-2010), USD 500 000 (2010-2012) USD 1 000 000 (2012-2014), USD 600 000 (2014-2016)  Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia  Utbildat 6 läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat mer än 1 189 fistulapatienter  Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister samt 10 studenter som informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas  Socialt återanpassat 204 kvinnor som överlevt Medelåldern för patienter från 11-20 år till 16-22år

7 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula projektet (UNFPA ) Mål 2014-2016  Öka 400 kvinnors socio-ekonomiska situation genom behandling av fistulaproblem  100 kvinnor med inoperabel fistula ska rehabiliteras  Öka medvetenhet och kunskap om obstetrisk fistula i fler samhällen i Liberia. Mål: minskning med 25 %. Se video på Youtube

8 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Stöttat projektet sedan 2008 USD 600 000 (2008-2010), USD 500 000 (2010-2012), USD 1 000 000 (2012-2014), USD 800 000 (2014-2016)  Ökat möjligheten för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42 % 2005 till 89 % 2014)  Bidragit till att 78 % av HIV-positiva kvinnor och 74 % barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel Se video på youtube och rapport på www.zonta21.org

9 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Mål 2014 - 2016  Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn, dvs bidra till en HIV-fri generation i Rwanda  Fortsätta driva one-stop-centers för att förebygga våld och ta hand om kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld  Uppmuntra kvinnor/flickor att göra anspråk på sina rättigheter till ett tryggt och värdigt liv.

10 Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund) USD 644 000 Mål 2014 - 2016  Skapa en skolmiljö för tonårsflickor/-pojkar i Hanoi, fri från könsrelaterat våld  Främja könsneutrala normer och förebygga könsrelaterat våld i 20 skolor i Hanoi  Utbilda unga ”gruppambassadörer” för att organisera kampanjer tillsammans med lärare och vårdgivare i syfte att förhindra könsrelaterat våld  Att Hanoi Department of Education and Training (utbildningsdepartement) godkänner denna skolmodell och vidtar aktiva åtgärder för att sprida modellen i skolsystemet i Vietnam Se www.zonta.org

11 Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund) Mål 2014 - 2016  Pilotmodell. Totala projektbudgeten 1 348 700 USD.  Zonta bidrar med 48 %  Plan Vietnam bidrar med 28 %  UN trust fund med 24 %.

12 Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund) Uppföljning Plan Vietnam har utbildat 450 ungdomsledare i ledarskap och kommunikation. Det resulterade i att 20 skolor deltagit i informationsmöten om könsrelaterat våld i skolmiljö. Mötena uppmärksammades av 36 lokala tidningar och radioprogram. 500 lärare har informerats och utbildats om könsrelaterat våld.

13 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) 1000 000 USD Niger har den största utbredningen av tonårsäktenskap i världen. 75 % av flickorna är gifta innan 18 års ålder och 36% redan vid 15 års ålder Mål 2014-2016  Minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i fyra regioner i Niger  Nå 25 000 tonårsflickor inom två år med information om deras rättigheter till utbildning och god hälsa  Ge dem tillgång till mentorer och kvinnliga ledare  Att hos ca 400 000 invånare runtom i regionerna öka medvetenhet och kunskap om tonåringars rättigheter och hur de kan skyddas mot våld Se video på Youtube

14 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) Pilot fas uppdatering; juni 2014 och november 2014  1 557 flickor deltog  95.6 % vet bättre hur de ska ta hand om sin hälsa  Användning av preventivmedel har fördubblats  Kunskap om sexuellt överförda sjukdomar  Vet att ett enda oskyddat samlag kan leda till graviditet  92.5 % vet att graviditetskontroll är viktig  Andra årets aktiviteter börjar i aug 2015 och ska nå 16 000-20 000 tonårsflickor Se rapport www.zonta.org

15 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) För att kunna utöka projektet har följande åtgärder utförts  127 trygga platser har valts ut  122 mentorer och 21 kommunala diskussions- ledare har rekryterats  15 instruktörer och 5 regionala övervakare utbildats  Handledning för mentorer och diskussionsledare  12 instruktörer och 127 diskussionsledare utbildats i läskunnighet  Mer än 10 000 tonåringar i 7-8 regioner har rekryterats  557 flickor deltog  95.6 % vet bättre hur de ska ta hand om sin hälsa  Användning av preventivmedel har fördubblats  Kunskap om sexuellt överförda sjukdomar  Vet att ett enda oskyddat samlag kan leda till graviditet  92.5 % vet att graviditetskontroll är viktig  Andra årets aktiviteter börjar i aug 2015 och ska nå 16 000-20 000 tonårsflickor Se rapport www.zonta.org

16 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) 986 000 USD Mål 2014 – 2016  Öka medvetenhet och kunskap om könsrelaterat våld genom ett informellt utbildningsprogram för unga ledare. Finns ett program framtaget för åldersgruppen 5 - 25 år  Genom opinions- och folkutbildning öka engagemanget hos unga för att förebygga könsstereotyper, diskriminering och våld mot kvinnor/flickor  Samarbete med UN Women och World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGGS (Japan, Korea, Filippinerna, Kongo, Burkina Faso, Rwanda, Nigeria, Malawi, Zambia, Indien, USA och Brasilien). Se detaljer www.zonta.org UN Women

17 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Uppdatering  WAGGGS Workshop I i Pune, Indien.  46 instruktörer från 7 länder i 5 dagar  Zonta representerades av Dilruba Ahmed fd Internationella styrelsen, Mahazaver Dalaal guvernör D25, medlemmar Mumbai ZK  Zonta bidrog till att representanter från Japan, Korea, Filipinerna och Indien kunde delta Se detaljer www.zonta.org UN Women

18 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Uppdatering  WAGGGS Workshop II i Lusaka, Zambia.  44 instruktörer från 8 länder i 5 dagar  Zonta bidrog till att representanter från Malawi, Nigeria och Zambia kunde delta Se detaljer www.zonta.org UN Women

19 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Uppdatering  WAGGGS Workshop III i New York.  45 instruktörer från 11 länder i 5 dagar  Zonta International representerades av Distrikt 4 Guvernör, Joanne Raymond, och Zonta International Senior Communications Coordinator, Kate Edrinn Se detaljer www.zonta.org UN Women

20 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women och WAGGGS) Program för Workshop  Information om könsrelaterat våld  WAGGGS kampanj om att ”Stoppa våldet”, tala ljudligt om flickors rättigheter  Protokollet för Voices against Violence  Hjälpmedel för kompetens och grupp dynamik  Myter, negativa attityder och mångfald  Hur skydda barn och deras integritet  Advocacy, opinionsbildning  Monitorering och utvärdering  Nationella planer.

21 Zonta Service projekt  Serviceprojekt som stärker kvinnors och flickors ställning legalt, politiskt, ekonomiskt, utbildningsmässigt, hälsomässigt och professionellt  Serviceprojekt som genom utbildning förebygger grundorsak till våld mot kvinnor och flickor

22 Exempel på aktiviteter för rundabordsdiskussionerna Fundraising, opinionsbildning, synlighet  Biokväll med Zontainformation  Mentorprogram  Deltagande i stadslopp  Språkkaffe för SFI elever  Julauktion  Samarbete med andra organisationer  Stipendieprogram tex YWPA stipendiater  Latvian scholarship  Modevisningar

23 ZI och UNICEF samarbete  Ghana 1972-1974 Mobila medicinska enheter för barnhälsovård  Colombia 1976-1982 Colombia health center  Sri Lanka 1985 -1989 Well water projekt. 4000 brunnar för reb nt vatten  Burkina Faso 1996-2004 Förhindra/minska antalet könstympning. Minskade från 66 % till 25 % könsstympning.  Nepal 2000-2002 och i Afghanistan 2002-2006 Utrota stelkramp i samband med förlossningar. 118 miljoner kvinnor vaccinerats sedan 1999.  Rwanda 2008-2016 Förhindra överföring av HIV från mor till barn  Rwanda 2010-2016 Förhindra könsrelaterat våld. One-stop-center för våldsoffer.

24

25 Alla kan vi förändra en kvinnas värld idag! Skänk online nu! www.zonta21.org


Ladda ner ppt "Projekt 2014-2016 Ingegerd Wennerbeck Foundation Ambassador 2012-2016 Service committee chair 2015-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser