Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2015-10-061 Välkomna. S-G Lidheim 2015-10-062.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2015-10-061 Välkomna. S-G Lidheim 2015-10-062."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim 2015-10-061 Välkomna

2 S-G Lidheim 2015-10-062

3 SYV information 6/10 2015 Välkommen till Kalmarsunds gymnasieförbund 09.00Inledning 09.10 Inför ansökan och antagning 2016 09.45Kaffe i entréhallen utanför aulan 10.10Presentation programutbud GYF 10.30 Yrkesprogram 11.15Lärlingsutbildning 11.45Lunch i Stagneliusskolans matsal 12.45 Individuella val 13.30Estetiska program 14.15Paus, frukt serveras i entréhallen 14.30Introduktionsprogram 15.15Högskoleförberedande program utöver Estetiska 16.00Avslutning 3

4 S-G Lidheim 2015-10-06 Tidsplan 2016  V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen  15 janDexter öppnar för val  15 febSista ansökningsdag  31 marPreliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev  13 aprÖverlämnandekonferens  25 aprOmval börjar  16 majSista dag för omval  17 junGr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen  22 junSista dag för registrering inför slutlig antagning  4 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla  31 julSista dag för betygskomplettering och svarsbesked  14 sepReservantagningen avslutas 4

5 S-G Lidheim 2015-10-06 Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida www.gyf.se/ ”ansökan & antagning” www.gyf.se/ Öppnar den 15 januari 2016. Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande Gymnasiesyv kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman 5

6 S-G Lidheim 2015-10-06 Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokföringsintyg. 6

7 S-G Lidheim 2015-10-06 Utbildningar  Nationella program Nationellt fastställda inriktningar  Särskilda varianter  Riksrekryterande utbildningar Länk till Skolverket – beviljade utbildningar http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och- utbildningar/avvikelser/godkanda-utbildningar-1.199915  Introduktionsprogram 7

8 S-G Lidheim 2015-10-06 Utbildningsutbud  GYF http://www.gyf.se/sv/Nyhetslista/Utbildningskatalog-2016-2017/  Utbud i Dexter https://dexter.kalmar.se/Default.asp?page=auth/common/login  Exempel annan kommun, Dexter Stockholm https://ksl.dexter-ist.com/KSL/Default.asp?page=in/bas/selection_search 8

9 S-G Lidheim 2015-10-06 Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information www.skolverket.se http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/studievagskoder-sprakkoder-1.116549 Gå in på vår hemsida www.gyf.se för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningenwww.gyf.se Förteckning över skolenhetskod hittar du på www.scb.sewww.scb.se 9

10 S-G Lidheim 2015-10-06 Introduktionsprogram Avsett för sökande som inte är behöriga till nationellt program. Individuellt alternativ Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion Ansökan via Dexter Programinriktat individuellt val, IMPROxx Yrkesintroduktion, IMYRKxx, kan även förekomma med IMYRK i kombination med inriktningsval (tex inom GYF) 10

11 S-G Lidheim 2015-10-0611 Introduktionsprogram

12 S-G Lidheim 2015-10-06 Förberedelser för introduktionsprogram Grundskolan Vägledning Kartlägga studiebehov Föranmäla sökande med omfattande behov av särskilt stöd, till huvudmannen senast 15/11 Ansökan/anmälan http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/ http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/ Besök Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning Kräver särskild uppmärksamhet 12

13 S-G Lidheim 2015-10-06 Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost - omfatta samtliga IM och GYSÄR nytt avtal tecknat 2015-05-08 (Karlshamn, Olofström, Ronneby) Enskilda avtal  Norra samverkansområdet http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Samverkan-i-Sydost/ 13

14 S-G Lidheim 2015-10-06 Fri kvot 2016  Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen senast 1 mars 2016  Beakta rutiner och underlag för ansökan 14

15 S-G Lidheim 2015-10-06 Mera om ansökan 1 - Rangordna val - Tidpunkt för ansökan – senast 16 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval  Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg  FP max 20p  ESMUS spets FP max 100p 15

16 S-G Lidheim 2015-10-06 Mera om ansökan 2 - Besked via Dexter, övriga per post - Svar - Betygskomplettering 16

17 S-G Lidheim 2015-10-06 Elever som planerar att flytta Elever som planerar att flytta, ny fbf Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen 17

18 S-G Lidheim 2015-10-06 Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg - Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” 18

19 S-G Lidheim 2015-10-0619 Gymnasieantagningen i Kalmar  Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner  Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor.  Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner.

20 S-G Lidheim 2015-10-06 Kontaktuppgifter Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare 0480-451507 sven-gothe.lidheim@gyf.se Yvonne Petersson Ekonomiassistent 0480-451506 Yvonne.petersson@gyf.se 20

21 S-G Lidheim 2015-10-0621 Tack för idag


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2015-10-061 Välkomna. S-G Lidheim 2015-10-062."

Liknande presentationer


Google-annonser