Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2015-10-061 Välkomna. S-G Lidheim 2015-10-062.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2015-10-061 Välkomna. S-G Lidheim 2015-10-062."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim Välkomna

2 S-G Lidheim

3 SYV information 6/ Välkommen till Kalmarsunds gymnasieförbund 09.00Inledning Inför ansökan och antagning Kaffe i entréhallen utanför aulan 10.10Presentation programutbud GYF Yrkesprogram 11.15Lärlingsutbildning 11.45Lunch i Stagneliusskolans matsal Individuella val 13.30Estetiska program 14.15Paus, frukt serveras i entréhallen 14.30Introduktionsprogram 15.15Högskoleförberedande program utöver Estetiska 16.00Avslutning 3

4 S-G Lidheim Tidsplan 2016  V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen  15 janDexter öppnar för val  15 febSista ansökningsdag  31 marPreliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev  13 aprÖverlämnandekonferens  25 aprOmval börjar  16 majSista dag för omval  17 junGr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen  22 junSista dag för registrering inför slutlig antagning  4 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla  31 julSista dag för betygskomplettering och svarsbesked  14 sepReservantagningen avslutas 4

5 S-G Lidheim Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida ”ansökan & antagning” Öppnar den 15 januari Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande Gymnasiesyv kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman 5

6 S-G Lidheim Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokföringsintyg. 6

7 S-G Lidheim Utbildningar  Nationella program Nationellt fastställda inriktningar  Särskilda varianter  Riksrekryterande utbildningar Länk till Skolverket – beviljade utbildningar utbildningar/avvikelser/godkanda-utbildningar  Introduktionsprogram 7

8 S-G Lidheim Utbildningsutbud  GYF  Utbud i Dexter https://dexter.kalmar.se/Default.asp?page=auth/common/login  Exempel annan kommun, Dexter Stockholm https://ksl.dexter-ist.com/KSL/Default.asp?page=in/bas/selection_search 8

9 S-G Lidheim Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/studievagskoder-sprakkoder Gå in på vår hemsida för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningenwww.gyf.se Förteckning över skolenhetskod hittar du på 9

10 S-G Lidheim Introduktionsprogram Avsett för sökande som inte är behöriga till nationellt program. Individuellt alternativ Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion Ansökan via Dexter Programinriktat individuellt val, IMPROxx Yrkesintroduktion, IMYRKxx, kan även förekomma med IMYRK i kombination med inriktningsval (tex inom GYF) 10

11 S-G Lidheim Introduktionsprogram

12 S-G Lidheim Förberedelser för introduktionsprogram Grundskolan Vägledning Kartlägga studiebehov Föranmäla sökande med omfattande behov av särskilt stöd, till huvudmannen senast 15/11 Ansökan/anmälan Besök Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning Kräver särskild uppmärksamhet 12

13 S-G Lidheim Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost - omfatta samtliga IM och GYSÄR nytt avtal tecknat (Karlshamn, Olofström, Ronneby) Enskilda avtal  Norra samverkansområdet 13

14 S-G Lidheim Fri kvot 2016  Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen senast 1 mars 2016  Beakta rutiner och underlag för ansökan 14

15 S-G Lidheim Mera om ansökan 1 - Rangordna val - Tidpunkt för ansökan – senast 16 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval  Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg  FP max 20p  ESMUS spets FP max 100p 15

16 S-G Lidheim Mera om ansökan 2 - Besked via Dexter, övriga per post - Svar - Betygskomplettering 16

17 S-G Lidheim Elever som planerar att flytta Elever som planerar att flytta, ny fbf Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen 17

18 S-G Lidheim Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg - Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” 18

19 S-G Lidheim Gymnasieantagningen i Kalmar  Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner  Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor.  Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner.

20 S-G Lidheim Kontaktuppgifter Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare Yvonne Petersson Ekonomiassistent

21 S-G Lidheim Tack för idag


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2015-10-061 Välkomna. S-G Lidheim 2015-10-062."

Liknande presentationer


Google-annonser